Att utveckla sin medialitet – Här ger jag några nycklar till varför man ibland fastnar eller upplever att utvecklingen står still

När vi går på en andlig eller medial kurs, föreläsning, läser en bok eller möter en medialt eller andligt utvecklad person som vill delge oss någon kunskap så är det inte alltid att vi upplever att det ger oss något. Informationen som kommer kan falla alldeles platt och man känner att man redan kan det som ska läras ut, eller så lärs det inte ut från en nivå som stämmer överens med kunskapens innehåll. Det kan då vara lätt att tänka att den personen, läraren eller information är tråkig, outvecklad eller oengagerad. Visst kan det vara så men många gånger är det också så att det är vi som befinner oss på en högre frekvens än den eller det vi möter. Detta kan vara högst förvirrande speciellt om man söker sig till någon eller något där man förväntar sig att få utvecklas. Men det är inget fel utan lärare och kunskap finns på alla nivåer. Det finns alltid en lägre nivå av en högre kunskap, likväl som det finns en högre nivå av en lägre kunskap, och det är inte alltid lätt att känna in skillnaderna förrän man konfronteras med dem.

Även om en person befinner sig på ett högre ”trappsteg” än oss inom det mediala och tillsynes kommit längre så behöver det inte betyda att dennes personliga utveckling befinner sig på samma nivå. Konsekvensen blir då att den mediala utvecklingen ännu inte fullt är integrerad eftersom de två alltid följs åt vilket får konsekvensen att något haltar och kommer att fortsätta göra det tills de två utvecklingsfaserna ligger på samma frekvens.

Det finns människor som arbetar medialt och som har stannat på en viss nivå därför att de har stött på någon utmaning i sitt personliga liv och kört fast  eller nöjt sig utan att ta sig förbi hindret. Att ha lärt sig olika mediala tekniker är inte samma sak som att man har en djup medial kunskap eller insikt. Så det sken som det yttre ger stämmer inte alltid överens med det inre.

Att vissa inte når den nivån de har potential för beror på att man konstant måste arbeta med sin personliga utveckling för att kunna stiga i sin mediala frekvens. Väldigt många befinner sig på den fjärde dimensionen där uppvaknandet och många mediala gåvor har sitt ursprung och stannar där beroende på att de inte jobbar med sin personliga utveckling, låter sig styras av sitt ego, lever inte som de lär eller så praktiserar de inte sitt arbete från en tillräckligt hög frekvens. Den vibrationsnivå vi sänder ut ifrån är också den vi existerar och arbetar i.

Kram & Namaste Vivi

Lyssna gärna på min och Camillas podd MediumPodden. Här är senaste avsnittet – Karmalagen, hur den styr och påverkar. Livskarma, ödesvägen & livsprövningar

 

 

Köp Vivis bok här – “Vägen till upplysning & det flerdimensionella medvetandet”.

 

2 thoughts on “Att utveckla sin medialitet – Här ger jag några nycklar till varför man ibland fastnar eller upplever att utvecklingen står still

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *