Som medium så jobbar man med energier, frekvenser och vibrationer

På kvantnivå är allt inklusive vi, våra tankar och känslor energi. Universum består av energier, frekvenser och vibrationer. Allt levande har sin frekvens vilket innebär att det vibrerar på viss våglängd. Vibrationer skapar rörelse i vår kropp och påverkar på så sätt vårt nervsystem och sinne. Forskare räknar ut universums existens och fortskridande genom matematiska

Häxsabbaten Lughnasad, den 1:a skördefesten – 1 aug

Lughnasadh – 1 Aug 1:a höstskörden Eld högtid Lughnasadh är en av de första skördefesterna, kallas även Lammas. Lughnasad är det gamla gaeliska namnet på augusti. Uppkallad efter keltiska solguden Lugh. Lammas är saxiska och betyder brödhögtid. Eftersom solen minskar så är detta hans dödsdag. När Lugh offras så får vi skörda. Spannmål är en

Kabbala och dess mysticism – universums intention, och lidandets mening.

Kabbalah – Nyckeln till den dolda visdomen. Genom att förverkliga vårt sanna syfte här i livet når människan en förmåga att trancendera tid och rum medan man fortfarande lever i den här världen. Universum är skaparen, och vi är det skapade, det är grunden inom Kabbalan. Universum (skaparen) ger, vi (skapelsen) tar emot. Att komma

Min tro – Buddismen, Naturreligionen och Kabbalan

Buddismen, Naturreligionen och Kabbalan. Jag har 3 trosuppfattningar, ingen av dem kräver en Gud men alla lämnar de nycklar för att öppna upp till ett högre medvetande, större förståelse för vår och universums existens och en hållbar andlig livsfilosofi och livsstil. Alla har de höjt nivån på mitt arbete. Man kan vara andlig utan att