Gör en Magisk Ritual – Nu firas Samhain, häxornas och de gamla kelternas Nyårsafton

Nu firas häxornas och de gamla kelternas Nyårsafton. Min absoluta favorit häxsabbat är just Samhain som härstammar från de gamla kelterna, den är magisk och stark. Man firade vid denna tid slutet på skördesäsongen och att vintern börjar sin resa till dödsriket, naturen dör. Detta är det gamla årets död, och det nya årets födelse.

Kom i kontakt med de kosmiska bakomliggande drivkrafterna som styr oss

När vi är i balans så styrs vi till lika stora delar av Yin & Yang. Yin –  är den manliga, kraftfulla, utagerande, igångsättande, maktfullkomliga, egostyrda energin. Yang –  är den kärleksfulla, omtänksamma, passiva, stöttande, och uppoffrande energin. För att vi ska ta oss framåt så behöver vi balans mellan dessa energier. För mycket Yang