Drömmar och vakenhet är olika tillstånd, men det kan finnas många fler – Nobelpristagaren Arvid Carlsson

Snubblade över en kolossalt intressant artikel. Delar här med mig delar av den… Den 47-årige mannen var döende i skrumplever och aids. De tejpade fast elektroder på hans huvud och kopplade dem till en apparat som ger en grov bild av hur långt under sitt vakna medvetande som en människa befinner sig. Klockan fem över