Den dolda visdomen – De 5 gyllene reglerna som styr de högre världarna och vilken kunskap vi kan komma i kontakt med. 

Det existerar en högre visdom som ligger dold för oss fram tills dess
vi når den frekvens där informationen finns. Eftersom vi lever i en värld
där vi upplever en separation från andra dimensioner så har vi svårt
att integrera oss med det bortanför vårt plan. För att komma i kontakt
behöver man förstå och ta till sig de fem gyllene reglerna som styr den
högre världen.

Vad är en dimension?

En dimension är både ett medvetandetillstånd och ett sätt att ordna de
olika lager av existens på. Det som styr varje plans nivå och det som
särskiljer dem åt är deras specifika frekvens. Gränserna mellan dem
är diffusa och de ligger inte heller nödvändigtvis i en följd utan de
kan även befinna sig parallellt med varandra. Det finns olika typer av
vibrationer som påverkar den flerdimensionella upplevelsen av tid och
rum. Varje lager i universum är olika nivåer av utveckling och själslig
existens.

Regel 1:

Vi måste alltid vara ett med de principer, lärdomar, frågor och svar som
styr i den dimensionen som vi söker våra svar på, innan vi är det så får
vi inte nyckeln till den världens dolda visdom.

Regel 2:

För att kunna komma i kontakt med önskat plans visdom så måste man
ha tillskansat sig kunskaperna på nivåerna under samt arbeta aktivt med
sin utveckling på den nivån man befinner sig på. Detta måste ske både
mentalt, fysiskt, känslomässigt och andligt för att en transformation
ska kunna komma till stånd. Man kan inte delvis vara färdig med ett
plan utan man måste ha förstått och tagit till sig den fullständigt och
dessutom praktisera kunskaperna i sitt liv, många gånger som någon
form av lärare för dem som befinner sig på en lägre frekvens.
Vi kan aldrig helt förstå eller arbeta med det som ligger på kunskapsnivåer
över oss, så ansträngningen i den andliga utvecklingen bör vara
att ta sig uppåt utifrån där man befinner sig. Höjningen kommer att
infinna sig när målet är nått oavsett vår avsikt.

Regel 3:

Ju högre frågeställningar vi är i kontakt med ju mer avancerade svar
kommer vi att nå. För att detta ska kunna ske så måste vi själva ha
uppnått den grad av visdom som krävs för att kunna förstå och tolka
den. Innan dess är det omöjligt.

Regel 4:

När vår högsta vilja och fokus ligger på att göra gott från hjärtat så
kommer vi att minska det onda i våra och andras liv. När vi förhåller
oss kärleksfulla i våra tankar, känslor och ageranden så höjer det vår
förståelse för det som hör hemma på de högre planen där den rena
kärleken är det dominanta. Ju mer vi uppnår det sinnestillståndet själva
ju mer kan vi ta del av den visdomen.
För att detta ska kunna ske så måste vi eliminera negativa känslor som
till exempel egoism, ilska, rädsla, orättvisa, hat och grämelse genom att
ersätta dem med känslor av den motsatta kvaliteten. Man behöver lära
sig att undvika den inre kampen och omfamna kärleken och tilliten.
Nyckeln är att uppnå den nivån av kärlek där man inte längre upplever
ett uppoffrande när man släpper det som egot begär.

Regel 5:

För att komma i kontakt med den dolda visdomen så måste man först
komma i kontakt med frågorna som måste ställas, annars kan man aldrig
förstå svaren som kommer. Många har så bråttom att finna svar så
de missar att ge frågan sin uppmärksamhet, svaret ligger alltid bortanför
den. Nya frågor attraherar vi först när vårt arbete nått den nivån där
svaren existerar, efter det blir konsekvensen en själslig uppgradering. Så
fokusera på själva sökandet och viljan att utvecklas för det är där din
fråga mot det högre medvetandet medvetet eller omedvetet formas.

Detta är ett utdrag ut min bok ”Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet”.

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

3 thoughts on “Den dolda visdomen – De 5 gyllene reglerna som styr de högre världarna och vilken kunskap vi kan komma i kontakt med. 

  1. Håller på och läser din bok nu. Känns helt klart som att jag måste läsa om den både 2 och 5 gånger😊Inte busenkelt att förstå, men mycket intressant och utvecklande läsning. Tack fina!🙏❤️

  2. Hej Vivi. Jag förstår att du har mycket att göra i livet och förstår om du inte har möjlighet att träffas. Självklart skulle jag betala för att få din hjälp.
    Jag kommer från en mörk plats i livet, lyckats tagit mig ut men är nuvarande helt ensam. Jag har ingenting som får mig att känna mig förankrad och jag känner mig splittrad. Velat träffa ett medium länge, men aldrig känt en tillit förrän jag såg dig. Kanske fel av mig att skriva här, men är desperat och försöker hitta grässtrån för att hålla mig kvar. Tack för att du sprider ljus i den här världen.
    Och om mitt inlägg är olämpligt så godtar jag att det tas bort.
    Mvh Luna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *