Februari månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

Köp Vivis bok här!
adlibris.se
•bokus.se

•cdon.se

Månadens – Astro/Tarot

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Runt dig arbetsmässigt så ligger det denna månad ett avtal eller ett beslut, det kan även innebära att du förverkligar något eller tar något viktigt ett steg längre. En stark period för chefer, beslutsfattare och egna företagare. Auktoritet och kontroll ligger i fokus. Det kommer ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt arbete att göra. Kan även visa på en period av stark kreativitet.

 

Kärlek – Det finns en lekfullhet och rolig samvaro, kanske går man på ett äventyr tillsammans. Denna månad bjuder inte in till en ny relation, i stället blir det mest bus och spel om man är singel. Du är mer självständigt än vanligt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Du omvärderar en situation eller relation.

 

Allmänt –  Gemenskap, kärlek och samvaro med någon du älskar ligger starkt denna månad. Ett gemensamt mål får också en större betydelse för dig. Om du önskar ett stöd eller en hjälp så kommer det din väg. Du står i något nu som det kommer att komma ett bättre alternativ för så ha is i magen.

 

(född 31/3-9/4)

Arbete –  Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse. Ta det lugnt, kanske behöver du pausa. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu.

 

Kärlek – Något du väntar på eller önskar sker snart i ditt kärleksliv, du är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Stabilitet och trygghet är i fokus ingen månad som kommer med stora förändringar. Man håller kvar det man har. Hälsosam kost eller bra vanor påverkar denna månad din relation. Är du singel så ligger fokus mer på att du vill komma i form eller skapa en hälsosam grund inför framtiden.

 

Allmänt –  Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt eller går in i en ny fas nästa vinter (dec-feb). En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Du visar denna månad vem du är och vad du vill, du kommer att skina eller synas lite extra, det kan bero på både dina inre och yttre kvaliteter, och röra ditt arbete eller privat.

 

 

(född  10/4-19/4)

Arbete – Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter, utländska personer eller så är det du eller någon annan som reser. Du känner att du kommit förbi något problem. Ha tillit, något oväntat positivt kommer din väg denna månad.

 

Kärlek – Du söker eller får till dig någon ny information. Det ligger tankar och funderingar runt kärleken. Kanske händer det inte så mycket just nu om du är singel. Har du en relation så finns det mycket känslor i omlopp. Något som sker i ditt kärleksliv få en betydelse i månadsskiftet ont/nov.

 

Allmänt –  Du skiner lite extra denna månad vilket gör att andra ser dig i ett nytt ljus. Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan, det kan även röra arbetet eller arbetsplatsen. Fördelaktig tid för ett lån, bankbyte eller något liknande. Det finns en förlåtelse som behöver ske, antingen inifrån dig själv eller så handlar det om andra. Lägg åt sidan gamla oförrätter. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 


Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Något du önskar eller hoppas på sker denna månad. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar dig genom att komma med tillit eller så är hon kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Ett JA kommer din väg, eller så är det du som säger ja.

 

Kärlek – Du är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra. En ny relation, nya känslor eller en förälskelse ligger i fokus om man är singel. I en fast relation visar det på en nytändning i relationen. Ett nej kommer din väg, eller så säger du nej.

 

Allmänt –  Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå, det kan även innebära att du övar på något, går en kurs eller en utbildning. Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig denna månad. Väntar du in ett besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation som sker genom något av dessa verktygen får extra mycket i fokus just nu.

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv genom en positiv lösning. Det kan även vara du i den energin. Nya möjligheter ligger runt ditt eller din partners arbete. Det kan vara en ny idé eller ett projekt, något skiftar på ett positivt sätt. Är du singel så har arbetet en större betydelse just nu.

 

Allmänt –  Det ligger något beslut runt dig denna månad, det kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det går in i en ny fas då. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod.

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Forcera inget just nu, försök inte för mycket, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, orolig, ser inga möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig.

 

Kärlek – Du vet vad du behöver göra för att du eller någon annan ska må bra, eller så är det något du måste ta tag i, lita till dig själv och din inre visdom. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu, något blir inte som du tänkt dig. Det kan även vara du själv så är i den energin.

 

Allmänt –  Barn eller någon ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Eller så är det någon som agerar extremt barnsligt och omoget och på så sätt påverkar dig.  Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig denna månad. Väntar du in ett besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation genom något av dessa verktygen är extra mycket i fokus just nu.

 

Tvillingen 21/5-21/6


(född 21/5-30/5)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns starkt med omvårdnad och samhörighet. Det kommer under denna månad få en förståelse för något som du lägger in energi på.

 

Kärlek – Du påverkas av en yngre man, en uppvaktning eller en stark känsla för någon. Det sker även en festlighet med en stark med gemenskap, det kan även vara en kommunikation gällande festligheten. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. En hjälp kommer som visar dig vägen framåt.

 

Allmänt –  Du lyckas med något och ett positivt resultat visar sig, du upplever en seger eller så har du kommit fram till det du önskar. En yngre kvinna eller ett barn påverkar dig på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn, eller en flicka från barndomen. En hjälp eller ett stöd kommer din väg.

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – En information kommer din väg om något som håller på att komma igång, eller så är det ett förhandsbesked om något gällande ditt arbete. Kost eller mat får en betydelse, antingen så arbetar du med det så gör du en kostförändring som är kopplad tillditt arbete? Du omvärderar någon eller något.

 

Kärlek – Du är nu mer social än vanligt och ser till att komma ut, det kan även vara så att du träffar någon som du inte har sett på ett tag. Om du är singel så är det en bra månad att engagera sig om du vill träffa någon.

 

Allmänt –  Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse denna månad. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Någon du väntar på eller hoppas på sker inte just nu men inom en snar framtid.

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Det kan vara dina barn, barn på arbetet eller minnen som är förknippade med barn bakåt i tiden. Kan även vara så att du möter någon som är väldigt omogen. Kvinnlig gemenskap ligger i fokus, även ett stöd från en eller flera organisationer. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt. På någon nivå så påverkar även skönhet eller det yttre påverkar.

 

Kärlek – Nya möjligheter ligger runt arbetet för dig eller din partner, en förändring sker. Är du singel så får arbetet mer fokus. Ett besked eller meddelande som ger trygghet eller en insikt kommer din väg. En information som du söker kommer din väg.

 

Allmänt –  Ett nytt hem, en förändring i hemmiljön, hemarbete eller något som involverar en hemsituation ligger starkt i fokus denna månad. Det kan även innebära en ny start av trygghet och stabilitet, eller gälla den fysiska kroppen, en löneförhöjning eller liknande. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig.

 

Kräftan 22/6-22/7


(född 22/6-1/7)

Arbete – Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med en födelsedag, ett firande eller liknande. Det finns en gemenskap, ett samarbete eller kompanjonskap som gynnar dig lite extra denna månad. Ha tillit och avvakta, rusa inte in i något just nu.

 

Kärlek – Det ligger en känsla av svek denna månad, från ditt håll eller så är det från någon annan, det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats innan tiden är mogen.

 

Allmänt – Du har styrkan att lyckas med något du vill eller önskar göra i början på februari. Något faller på plats och det finns även en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Du omvärderar en person eller situation.

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Just nu så sitter du lite fast och det är något som du inte ser lösningen på, eller så vet du inte hur du ska göra. Försök att inte fastna i martyrskap då det inte är en trevlig energi att sprida på jobbet. När denna månad är över så går du in i nya energier så ha lite tålamod. Du söker eller får till dig ny information. Ta reda på något ordentligt innan du säger ja eller ger dig in i något arbetsmässigt.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig på ett positivt sätt i ditt kärleksliv. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den.

 

Allmänt –  Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt.  En förändring i hemmiljön, sker, det kan även innebära att hemarbete ligger starkt i fokus denna månad. Det finns en ny start av trygghet och stabilitet, det kan även gälla den fysiska kroppen, eller så kommer det en löneförhöjning eller liknande. Något blir till det bättre.

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Under denna månad påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar naivt och oövertänkt och på så sätt påverkar ditt arbete. Arbetsmässigt så finns det ett tillskjutande av stöd och växande eller så blir det ett ekonomiskt tillskott. Det du nu lägger ditt fokus på kommer att växa och utvecklas under året.

 

Kärlek – En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad. En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter.

 

Allmänt –  En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå denna månad. Det kan även vara minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse denna månad. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i.

 

Lejonet 23/7-22/8

 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil och tålmodig som påverkargenom att hon tror antingen på dig eller ett arbete. Något som har varit aktuellt under december eller januari faller på plats under februari, väntar du ett svar så kommer det nu.

 

Kärlek – Ett kärleks meddelande eller en uppvaktning kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig. Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Allmänt –  På någon nivå så har du fastnat och ser ingen lösning eller möjlighet vilket i värsta fall kan leda till martyrskap. Du stressar upp dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig. En intressant eller spännande möjlighet öppnas upp för dig denna månad så ta fasta vid den. En information som du önskar kommer din väg.

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Denna månad har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet. Var öppen för någon form av överflöd för en positiv utdelning kommer din väg. En intressant eller spännande möjlighet öppnas upp för dig denna månad i arbetet.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Du backar inte, och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror.

 

Allmänt –  Familj, vänner och rolig samvaro ligger i fokus, även en tillställning får en större betydelse denna månad. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Du vet själv vad du behöver göra så lyssna inåt för vägledning. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig. Det kan även vara så att det nu är rätt tid för dig att ta ett kliv framåt eller mot ett nytt håll. Något som du är involverad i kommer du att få ett bättre alternativ för.

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående. Gemenskap, samarbete eller partnerskap är extra gynnsamt just nu. Även ett positivt avtal, beslut eller en överenskommelse ligger starkt denna månad. Något positivt sker arbetsmässigt då någon vill dig väl.

 

Kärlek – Du är magisk och har förmågan att just nu manifestera något du önskar. I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor från det förflutna. Antingen så har du redan en relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar. Du är mer självständigt just nu och kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv.

 

Allmänt –  En flytt eller ett nytt arbete kommer om du önskar det, i vilket fall som helst så indikeras en större förändring. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Men oroa dig inte, du kommer att hitta lösningen. Det kommer även ett positivt överflöd av något slag din väg.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

Arbete – Det kommer ett viktigt meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) din väg angående ditt arbete. Det ligger möjligheter runt något nytt, det kan vara en ny idé eller ett projekt, något skiftar på ett positivt sätt. Det ligger en förbättring angående hälsa eller mående. Ett positiv möjlighet kommer din väg.

 

Kärlek – Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på både gott och ont. Antingen så är det en större omvälvande händelse eller många små som inte märks av lika mycket. En person eller situation från ditt förflutna påverkar. Ingen månad där man startar en relation med en ny person.

 

Allmänt –  Det ligger mycket tankar och funderingar denna månad. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan.

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Nytt arbete, projekt eller liknande startar upp, kan även visa på att du får mer kraft, ork och energi. En skjuts framåt. Det ligger en förändring gällande kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till ditt arbete. En information som du söker kommer din väg.

 

Kärlek – En tid för en paus eller vila, du stressar inte på något utan tar det i din takt. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. I en fast relation finns det mycket kärlek och gemenskap. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon ny, om du ändå gör det så är det inte på ditt initiativ.

 

Allmänt –  En förändring sker då något i ditt liv inte fungerar riktigt som du önskar, du får börja om eller välja en ny väg. Det finns en relation som påverkar dig i en speciell riktning, det kan även vara din egen. Ett samarbete eller en stark gemenskap med ett gemensamt mål får också en betydelse för dig denna månad.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Nu så får du mer stöd eller framgång, det kan även innebära att ett ekonomiskt tillskott kommer din väg. Det du nu lägger energi på växer och utvecklas under det närmsta året. Det finns även en omvårdnad och stark samhörighet. Du är mer självständigt och kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Din styrka och succé ligger i din egen kraft.

 

Kärlek – En kärleksgåva eller uppvaktning kommer din väg alternativt en positiv upplevelse som känns som en gåva. Något som oroar dig hittar sin lösning. En kvinna bidrar med lärdomar och insikter i ditt kärleksliv.

 

Allmänt –  Du är nu färdig med något eller någon som du nu lägger bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig så släpper det nu åtminstone till en viss del eller helt. Under denna månad så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod.

 

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

Arbete – En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Detta är en tid med mycket arbete eller så blir det ett extra jobb. Du lägger ner mycket tid och energi på något som du senare kommer att få utdelning på.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och har du redan en relation eller är i starten av något nytt så finns det besvarade känslor. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Du finner svar inom dig.

 

Allmänt –  Det kan ske en flytt eller ett nytt arbete, eller åtminstone en förändring inom dessa områden. Det är något som inte som det borde så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg.

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det finns en arbetsmässig gemenskap, ett samarbete eller ett kompanjonskap som får mer fokus just nu. Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Du är bestämd gällande något och står på dig.

 

Kärlek – En kärleksgåva, uppvaktning eller någon form av överflöd kommer din väg. Något sker i ditt kärleksliv som är kopplat till ditt eller din parters arbete. Är du singel så kommer ditt arbete i första rummet eller så finns det en man av intresse kopplat till jobbet.

 

Allmänt – Du upplever någon form av stress eller konflikt denna månad. Det finns en förlåtelse som behöver ske, antingen inifrån dig själv eller så handlar det om andra. Lägg åt sidan gamla oförrätter. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå, det kan även innebära att du övar på något, går en kurs eller en utbildning.

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Det finns ett kvinnligt fokus denna månad, även en gemenskap med kvinnor. Du litar till din inre visdom, kunskap och intuition. På någon nivå så påverkar även skönhet eller fåfänga. Det ligger en viktig händelse eller ett möte i samband med en födelsedag, firande eller liknande. Något finner en bra lösning.

 

Kärlek – Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig. Ett kärleksfullt meddelande eller en uppvaktning kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig. En person ger dig hjälp eller stöd.

 

Allmänt –  Det ligger en förändring då något inte fungerar som det borde, riva ner och bygga upp är ett tema denna månaden. Du är mer social än vanligt då du har suttit inne för mycket eller hållit dig undan, nu kommer du ut och rör på dig mer, dags att kliva fram eller ut. Det är även en månad med lärdomar och insikter som kommer via en kvinna. Antingen så står du i något lärande denna månad eller så lär du själv ut.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den man är eller för det arbete man gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av i omgivningen. Det ligger möjligheter runt något nytt i arbetet och det sker en förändring. Det kan vara ett nytt jobb, en ny idé eller ett projekt. En viktig information kommer din väg.
Kärlek – Du blir uppvaktad i ord eller handling. Väntar du in ett meddelande så kommer det nu. Är du singel så är det fördelaktigt med nätkontakt. Du står upp för dig själv, med vad du känner och vad du verkligen vill.

 

Allmänt –  Du upplever någon form av stress eller konflikt denna månad. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. Ha inte för bråttom in i något, det ligger en väntan eller avvaktan inför något som kommer att falla på plats när tiden är mogen.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, du vågar något! Något nytt som ger en ny trygghet kommer din väg, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning än tidigare. Du tar det lugnt och lyssnar inåt och på så sätt kommer du att komma i kontakt med dina svar.

 

Kärlek – Det sker någon form av uppvakning eller så får du något. Det kommer ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt kärleksliv att göra. Det finns en distans i kärleken, antingen så har man svårt att ses eller så har man mycket att göra denna månad. Något är upp till dig just nu.

 

Allmänt –  Du gör ett val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Hemmet står i centrum, vill du göra en förändring i ditt hem så sker något nu, det kan gälla heminredning, jobba hemma eller ngt annat som har med hemsituationen att göra.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet. Kan även vara ett hem, heminredning eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – En yngre kvinna påverkar dig kärleksmässigt, det kan även vara en dotter. Lycka, glädje och stark vänskap ligger starkt. Denna månad blir bättre i kärlekslivet än den förra. Om du tror på något så kommer det att utvecklas.

 

Allmänt –  Det finns en relation som påverkar dig, det kan även vara din egen. Ett samarbete eller en stark gemenskap med ett gemensamt mål får också en betydelse för dig denna månad. Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap, det kan även vara du själv som ställer dig lite vid sidan av. En information som du sökt kommer nu din väg.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – En transformation sker på någon nivå. En förändring kommer till skott vilket gör att du måste släppa taget om något för att släppa in något annat. Har det varit motigt så släpper det nu. Någon eller några finns där för dig, stöd och gemenskap är viktigt. Även samarbete kan gynna dig. Du stoppar inte utan du fortsätter framåt. Du väljer en riktning. Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå. Vatten får en betydelse, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du/ni en semester vid vattnet eller så reser du nu?

 

Allmänt – Det kommer något din väg som är ekonomiskt fördelaktigt eller ger ett högre värde. Det kan också röra sig om gåvor, vinster eller presenter. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – Kost och mat får en större betydelse på någon nivå. En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje. Du har känt dig eller varit lite instängd i ditt arbete eller på arbetsplatsen. Nu kommer du ut med det du gör eller bland människor. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kärlek – Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig, du känner dig stark i dig själv. Det ligger något beslut runt dig denna månad gällande kärleken. Något sker också som får en större betydelse eller går in i en ny fas i september.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är betydelsefullt. Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig, du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Något du önskar eller hoppas på sker denna månad. Det finns även en stark gemenskap eller ett samarbete som tar dig framåt. Du känner uppskattning och support. En förändring sker och du släpper något som inte längre gynnar dig eller ditt arbete.

 

Kärlek – På någon nivå och från något håll så finns det en känsla av svek denna månad. Det behöver inte betyda att det finns ett svek utan bara att känslan finns där. Ett passionerat möte eller väldigt starka känslor för någon eller något kan uppstå. Det sker även en återhämtning.

 

Allmänt – Det ligger något beslut runt dig denna månad, det kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse eller fortsättning i september, det kan också innebära att det går in i en ny fas då.  Du har förmågan att manifestera något du önskar. Svar kommer via meditation eller när du på annat sätt vänder dig inåt.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något trevligt på din arbetsplats. Du går in i någon form av samarbete eller ett avtal, det kan vara något helt nytt men även innebära nya möjligheter i ett som redan existerar. Du upplever även något hinder eller någon begränsning denna månad.

 

Kärlek – En trygg, stabil och omvårdande kvinna får en betydelse för dig i kärleken denna månad. Du lägger ner tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt men det är en bra tid att engagera sig.  Det du nu på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör just nu.

 

Allmänt – Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du just nu inte ser måste falla på plats först. Du står i en fas där du jobbar på att nå bättre resultat på någon nivå, det kan även innebära att du övar på något, kanske går du en kurs eller en utbildning, eller så sker det en planering. Det sker även en tydligare kommunikation mellan dig och någon annan, ni når fram till varandra på ett nytt sätt. Eller så är det någon som inte varit helt ärlig eller tydlig gällande något eller någon som nu träder fram.

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen”.

 

Kärlek – Du har ett behov av att vara mer för dig själv eller så har du svårt att hinna med i kärleken. Att ta det lugnt och ligga lite lågt just nu gör att du kommer i kontakt med dina svar. Du litar till dig själv. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig i ditt kärleksliv på någon nivå just nu.

 

Allmänt –  Ta det lugnt och forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker vid rätt tid. Det ligger en stark känsla av gemenskap denna månad som även kan handla om ett samarbete. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse faller på plats eller planeras. Tro på dig själv.

 

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det du redan gör, det kan vara ett parallellt projekt eller arbete, eller så tillkommer något till det du redan gör. Det finns även ett positivt samarbete eller avtal som kommer med nya möjligheter. Något som du lägger energi på just nu får en utdelning eller ett ytterligare fokus om cirka ett år.

 

Kärlek – Du är tillräckligt stark för göra något du vill inom kärleken. Du behöver inte få bekräftelse genom andra utan du står på egna ben. Det finns en stark samhörighet och någon vill dig väl, det kan även innebära en överenskommelse. En förbättring av måendet sker.

 

Allmänt –  Någon konflikt ligger runt dig denna månad som kan kännas lite jobbig. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Ett nej kommer din väg eller så säger du nej.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma ett bättre resultat på någon nivå, kan även innebära en kurs eller utbildning. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller visar upp dig för det du kan. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka på ett nytt sätt. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra.

 

Kärlek – Ha tålamod, något du hoppas ska ske inom kärleken ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats innan tiden är mogen. En yngre man eller ett barn påverkat med mogenhet, stabilitet och en ny grund. En positiv förändring sker under månaden.

 

Allmänt –  Ett avslut sker på någon nivå, eller så släpper du något som du är klar med så att något nytt ska kunna komma in. Detta är även en perfekt månad att släppa en dålig ovana. Du kommer att se hela resultatet av något som sätts igång nu först i december, eller så går det in i en ny fas. En månad när du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenhet.

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. En förnyelse sker gällande ditt arbete. Förnyelse, ngt oväntat, kurs/utbildning. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad

 

Kärlek – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, du vågar något i ditt kärleksliv! En period som kommer med tillit, man forcerar inget utan låter kärleken hitta sin väg. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. Ett nej kommer din väg, det kan även vara du som säger nej till något eller någon.

 

Allmänt –  Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig denna månad, du eller han är bestämd gällande något, det kan vara en åsikt, träff eller något som ska göras. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. En förändring sker vilket kan innebära att det hela tar en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra månad att ta itu med det.

 

(född 9/2-18/2)

 

Arbete – Det ligger ett starkt eget val för dig denna månad och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Stark Jag energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig. Det är också en månad när du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenhet.

 

Kärlek – Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv. En månad när du syns och skiner lite extra. Är du singel så riktas uppmärksamhet mot dig. En förändring sker på någon nivå i en relation, eller så sker en kontakt på helt nya villkor, eller via nya vägar.

 

Allmänt –  Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller något liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked. På någon nivå så skapas en ny grund som är stabilare än den du hade tidigare. Det finns en väntan eller ett avvaktande så ha inte bråttom vidare eller att ge dig in i något just nu.

 

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – En tid för en paus eller vila. Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för något man gör eller har gjort på jobbet. Det kan även vara så att det är dag att gå ut mer officiellt och få en bekräftelse. Oroa dig inte, allt kommer att bli bra. En positiv förändring sker.

 

Kärlek – En trygg, stabil och tålmodig kvinna påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det kan även vara du om du är en kvinna som agerar i den energin. Kärlek och gemenskap är sådant som får ditt fokus just nu. Har du en relation så förstärks den, är du singel så är det en bra tid för en romans eller för att söka kärlek.

 

Allmänt –  Glädje, styrka, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Du står i något som kommer att föra dig vidare på nya äventyr. I sommar (juni, juli, aug) kommer något att falla på plats i ditt liv som är kopplat till nuet, det kan även innebära att det hela går in i en ny fas. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Någon ny grund skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Någon situation som har varit jobbig läker, det kan även handla om ett förbättrat mående eller så arbetar du med hälsa eller healing. Du släpper taget om något som inte längre gynnar dig.

 

Kärlek – Det finns kärlek och gemenskap om du är i en relation. Är du singel så är det en bra månad att ta tag i kärleken. Du försöker samtidigt hålla kvar något som inte fungerar, en förändring behöver göras. Det ligger också ett meddelande via sms, mail eller telefon som får en betydelse för dig denna månad.

 

Allmänt – En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå denna månad. Det kan även vara minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Något ligger runt dig denna månad som faller på plats eller får en nystart i mars. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu.

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad genom ett JA. Du står nu i en fas där du arbetar på att åstadkomma ett bättre resultat på någon nivå. Du vet själv vad du behöver göra så lyssna inåt för vägledning.

 

Kärlek – Det ligger en ny start i ditt kärleksliv under månaden och en helt ny energi kommer in. Du känner också ett beskydd som får dig att må bra. Vatten får en betydelse för dig och det kan gälla en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Det kan även vara en resa som inkluderar vatten för dig eller någon annan som ligger nära i framtiden.

 

Allmänt –  Områden som är mer aktuella just nu är utbildning, visdom, andlig utveckling, kunskap, förståelse eller traditioner. Det behöver inte vara alla områden samtidigt utan troligtvis ett av dem som du fokuserar extra på just nu. En utbildning, kurs eller mer kunskap ligger starkt. Även en bok eller böcker får en betydelse. Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig och i stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort.

 

Kram och namaste Vivi

 

3 thoughts on “Februari månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *