Januari 2018 – Månadens – Astro/Tarot

Köp Vivis bok – klicka på någon av länkarna!

 •bokus.se – Finns i butiken!
•cdon.se (Slut, ny upplaga ute 9/1) 
•adlibris.se (Slut, ny upplaga ute 9/1)

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Oväntade positiva händelser som leder till glädje kommer din väg. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv.

 

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Du bestämmer dig för något eller någon eller så fattar du ett beslut. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Du backar inte, och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror.

 

Allmänt –  Du känner tillit inför framtiden då du känner att något faller på plats. Du får vägledning framåt. Nu är en händelserik period med full fart. Om du väntat in att något ska komma igång så sker det äntligen. Det fysiska kropp känns starkare, det kan innebära att du går in i en fas där din kropp aktiveras.

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid. Nya positiva känslor kommer din väg och något nytt känslomässigt startar upp. Du möter kärlek och respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den. En kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som på någon nivå påverkar i ditt kärleksliv med ett nej.

 

Allmänt –  Du har en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv. Du upplever någon form av stress eller konflikt denna månad eftersom något inte riktigt blir som du tänkt.

 

(född  10/4-19/4)

Arbete – Det ligger ett starkt eget val för dig denna månad och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Stark Jag energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig. En transformation sker på någon nivå. En förändring kommer till skott vilket gör att du måste släppa taget om något för att släppa in något annat. Har det varit motigt så släpper det nu.

 

Kärlek – På något vis så ligger det ett betydelsefullt avslut för dig denna månad. Det kan också vara så att det sker en förändring i en relation. Något sätts också nu i gång som får en fortsättning eller en ny innebörd i december. Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig.

 

Allmänt –   Förvänta dig ett mirakel, något oväntat och positivt kommer din väg denna månad. Net är nu det du har satt igång manifesterar sig. Du känner en större tillit inför framtiden eftersom du känner att något som du engagerar dig i faller på plats. Du får i det vägledning framåt. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov, det kan även vara så att planering sker denna månad.


Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Något du väntar på eller önskar sker snart, du dock är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Gemenskap, samarbete eller partnerskap är gynnsamt just nu. Även ett avtal, beslut eller en överenskommelse ligger starkt denna månad. Något positivt sker arbetsmässigt då någon vill dig väl.

 

Kärlek – Du har kraften att själv skapa eller ta tag i det du känner att du behöver. Du backar inte. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnan som är eldig, kraftfull, kreativ eller arbetsam som påverkar dig genom att ge dig en positiv känsla.

 

Allmänt –  Nya möjligheter ligger runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra månad att ta itu med det.  Du upplever nya positiva känslor, något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en starkare kontakt med det gudomliga.

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad med ett JA, det kan vara en känsla, respons eller ett svar som kommer din väg. För övrigt så är du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla a att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Något kärleksmässigt kretsar runt en ledighet som antingen sker nu eller håller på att planeras.

 

Allmänt –  Just nu så vet du vad du har men du ser samtidigt över nästa steg inom något för dig viktigt. Det uppstår en valsituation. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Ett samarbete eller en stark gemenskap med ett gemensamt mål får en betydelse för dig denna månad.

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Oroa dig inte denna månad, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt. Nu finns en målmedvetenhet och du är mer målinriktad än tidigare. Du går din väg och vill göra saker på ditt sätt. En kort resa över tid eller distans planeras eller blir av nu.

 

Kärlek – En månad med starka kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. Du möter mer medkännande, omtanke och kärlek just nu, både inifrån dig själv och från någon annan. Man lägger dömandet åt sidan.

 

Allmänt –   En situation eller person healas, något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. En fördelaktig period att arbeta eller utbilda sig inom healing eller läkekonst. Du har tur och flyt med ngt just nu och något som du önskar kommer din väg. Denna månad blir bättre än den förra. Vänskap, tur, flyt eller någon form av vinst är områden som kan få en betydelse.

 

Tvillingen 21/5-21/6


(född 21/5-30/5)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil, jordad och tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad genom att sitta fast ni något så att det är svårt att få det man önskar att ske just nu, det kan även vara du själv i den energin. Du har känt dig eller varit lite instängd i ditt arbete eller på arbetsplatsen. Nu står i energi som berättar att det är dags att du kommer ut med det du gör eller bland människor. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kärlek – Känslor av attraktion eller passion kommer igång och man känner starkt, det visar inte på att kärlek startas upp just nu utan den bör i sådana fall redan finnas. Det kan även ske en impulsiv kontakt, speciellt om du är singel. Något sker eller planeras som har med en helg eller ledighet att göra.

 

Allmänt –  Denna månad bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. Är det rätt i tiden så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och det du ger det rätt energi nu kommer att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu.

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som förändrar din situation eller utkomsten av det du är inne i. Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något.

 

Kärlek – Du känner dig lite nöjd som det är och anstränger dig inte nämnvärt för att gå framåt eller förändra just nu. Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig.

 

Allmänt –  Du står i början av något nytt så ha tålamod med dig själv och process som du står i och ge inte upp. På någon nivå så skapas en ny grund som är stabilare än den du hade tidigare. Du omvärderar och ser ur ett nytt perspektiv.

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil, tålmodig och lite långsam som påverkar dig i arbetet denna månad genom att få dig att känna positivitet eller tro på något. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

 

Kärlek – Du ligger lite lågt och känner dig inte för att engagera dig eller göra någon förändring, du har lite mindre ork i kärlekslivet just nu. Vila är mer din energi under januari. En yngre kvinna påverkar dig kärleksmässigt, det kan även vara en dotter.

 

Allmänt –  Något kommer din väg som är ekonomiskt fördelaktigt eller ger ett högre värde. Det kan också röra sig om gåvor, vinster eller presenter. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

 

Kräftan 22/6-22/7


(född 22/6-1/7)

Arbete – Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad med ett Ja eller så ger han dig den känslan. Det kan även röra ett avtal som är kopplat till bankväsendet.

 

Kärlek – Du har en magisk energi just nu vilket ger dig en förmåga att manifestera något du önskar. En kvinna i ett eldtecken kommer med tillit, det kan även vara du som är i den energi där du är mer engagerad och aktiv. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå denna månad. Det kan även vara minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står även i en valsituation.

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en chef, eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller är en igångsättare som påverkar dig i arbetet genom att skapa en omvärdering i tanke, känsla eller handling. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du kan skapa en positiv utkomst. Du är mer självständigt denna månad och kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Din styrka och succé ligger i din egen kraft.

 

Kärlek – Nu är det dags, nu händer något du hoppats på eller så sätter du själv igång något i ditt kärleksliv. Det ligger rätt i tiden för en förändring. På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast i fängelse.

 

Allmänt –  Det kommer något kommer din väg som är ekonomiskt fördelaktigt, ger en högre lön eller ett högre värde. Det kan också röra sig om gåvor, vinster eller presenter. Du står i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Även en ny möjlighet som du kan välja kommer din väg.

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Något viktigt du gör nu eller startar upp kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av till hösten (sep-nov). Så se till att lägga en bra grund så att utkomsten blir positiv för dig. En känsla av att vilja bli bekräftad för den man är eller det man gjort infinner sig. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen.

 

Kärlek – Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. En ledighet eller semester ligger i fokus, antingen så sker den du eller så planeras det. Det ligger även ett svar eller en händelse gällande ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför eventet.

 

Allmänt –  Något du önskat sker denna månad. Du går även igenom en reningsprocess kroppsligt, själsligt, kostmässigt eller känslomässigt vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med. En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du önskar det, i vilket fall som helst så indikeras en större förändring. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg.

 

Lejonet 23/7-22/8

 

(född 23/7-1/8)

Arbete – En information kommer din väg om något som håller på att komma igång, eller så är det ett förhandsbesked om något gällande ditt arbete. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Det finns en stark gemenskap och samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg.

 

Kärlek – Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid.

 

Allmänt –  Gemenskap och kärlek ligger starkt denna månad. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg.  En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig denna månad, det kan även du själv som intar den rollen. Lyssna inåt för att finna dina svar, meditation kan vara en väg att gå. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig.

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Det finns en stark gemenskap och samarbete eller kompanjonskap är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så finns någon där för dig. En månad med trivsel och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje. Något viktigt som sker nu kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av till hösten (sep-nov).

 

Kärlek – Det ligger något beslut runt dig denna månad gällande kärleken. Något sker också som får en större betydelse eller går in i en ny fas först i maj och sen i september. De två händelserna kan hänga ihop eller vara två olika. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad.

 

Allmänt –  Be om det du önskar så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. På någon nivå så känner du dig ensam eller upplever att du står utanför en gemenskap. Det kan bero på hur du hanterar situationen eller så känner du dig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast.

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Det kommer ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt arbete att göra. Kan även visa på en period av stark kreativitet. Det finns ett positivt samarbete eller gemenskap denna månad. Det kanske även ske en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det.

 

Kärlek – Just nu så är det för dig eller din partner lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker eller planeras inför. En tid för en paus eller vila. Det är lite lugnare än vanligt. Stark period för meditation och inre frid. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon ny.

 

Allmänt –  Det ligger en stark känsla av gemenskap som även kan leda till ett samarbete. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse sker. Tro på dig själv. Du befinner dig på en speciell kraftplats, det kan även innebära att du finner en ny plats som känns rätt för dig. Det kan även vara en magisk plats för ritualer.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

Arbete – Rena ditt sinne från något som drar ner dig och släpp de negativa tankarna som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Du måste släppa för att få ett nytt bättre resultat. Du vet vad du har men ser över ditt nästa steg. En månad som för övrigt kommer med trivsel, en lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje.

 

Kärlek – Du står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. En utveckling sker i kärlekslivet, det kan vara på ditt initiativ eller någon annans. Det ligger också en möjlighet runt en fest eller social samvaro, speciellt om du är singel.

 

Allmänt –  En hjälp eller ett stöd kommer din väg och du behöver inte göra allt själv, men du måste själv välja att släppa in för att det ska kunna ske. En kort resa över tid eller plats är i fokus, antingen så sker den under månaden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en vecka där du finner svar på något. Du tar också tag i något som för dig är viktigt.

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – En förändring kommer till skott vilket gör att du måste släppa taget om något för att släppa in något nytt som blir helt klart innan den sista februari. Har det varit motigt så släpper det nu. Du får hjälp av någon eller något runt dig. Be om hjälp i stället för att försöka göra allt själv.

 

Kärlek – Det finns en känslomässig konflikt denna månad, det kan vara endast en känsla du har eller så manifesterar den sig som en verklig konflikt som kommer upp till ytan. Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen du befinner dig i och ge inte upp.

 

Allmänt –  Du gör ett val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Du står upp för vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Någon form av överflöd kommer din väg.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Det finns en trevlig gemenskap gällande ditt arbete och samarbete är extra gynnsamt denna månad. Om du arbetar i ett familjeföretag eller liknande så sker något fördelaktigt för dig eller företaget.

 

Kärlek –  En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr som öppnas och en förnyelse sker i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling och man förstår något nytt eller. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Under denna månad så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå, det kan även innebära att du övar på något, går en kurs eller utbildning.

 

Vågen 23/9-22/10


(född 23/9-2/10)

Arbete – Oväntade positiva händelser som leder till glädje på arbetet kommer din väg. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. En tredje part får en positiv roll. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg.

 

Kärlek – Denna månad kommer med mer harmoni och balans och du går in i en lugn period där du behöver ett lugnare tempo. Något sker i kärlekslivet som har med ett beslut eller avtal att göra som faller på plats eller går in i en ny fas i först mars och sen september. Perioderna har inte nödvändigtvis samma betydelse eller rör samma sak. Det gemensamma är att kopplingen till januari finns.

 

Allmänt –  En förändring sker och vilket gör att du måste släppa taget om något, det kan komma både snabbt och oväntat. Förändringen kan också handla om att släppa en dålig ovana för att skapa en ny bättre och hållbarare. Har det varit motigt ett tag så släpper du det nu. Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något, kanske har du ett större bekräftelsebehov än annars.

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – En transformation sker på någon nivå och en förändring sker vilket gör att du måste släppa taget om något för att släppa in något annat. Har du haft en jobbig arbetsperiod så släpper det nu. Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den man är eller för det man gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv genom en viktig kommunikation. Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv. En månad när du syns och skiner lite extra. Är du singel så riktas uppmärksamhet mot dig.

 

Allmänt –  Just nu så upplever du någon form av känslig konflikts som skapar en osäkerhet. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ. Var öppen för att ta emot av universums överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. Mer eller ny information som du söker kommer din väg.

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Något nytt som ger trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila

möjligheter som ger bättre utdelning än tidigare. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka på ett nytt sätt. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg.

 

Kärlek – Då går in i en ny cykel av kärlek och du känner in mer än vanligt när gällande vad du vill och känner. Harmoni och balans ligger i fokus och du går in i en lugnare fas. Något ligger runt dig i kärlekslivet nu som faller på plats i mars. Du lägger även något bakom dig som inte längre känns gynnsamt för att i stället öppna upp en ny dörr av möjligheter.

 

Allmänt –  Du är mer självständigt denna månad eller så har du ett behov av att dra dig lite undan, kanske vill du vara mer för dig själv. Det kan även innebära att du har mycket fokus på dig själv och det du håller på med. Stark jag-kraft. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig denna månad genom en avvaktan. Du, hon eller ni ska inte ha bråttom, allt sker när tiden är mogen.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Om du har healande förmågor så utvecklas de genom att du får en ökad förmåga att förmedla healande energi. En kvinna påverkar ditt mående positivt på arbetet denna månad. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Hon visar på en bättre väg eller ett bättre sätt att göra något på.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den. Det sker även en förändring nu som har en koppling till något som ytterligare sker i december 2018.

 

Allmänt –  Ett meddelande via brev, mail eller sms får en betydelse för dig. Väntar du på ett besked så kommer det nu. Hälsosam kost påverkar i denna månad, antingen så förändrar du till det bättre eller så börjar du en planering. Det finns en insikt och medvetenhet om hur vi påverkas av vår kost.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Färdiga projekt, engagemang och styrka är sådant som hamnar i fokus denna månad. En angenäm succé eller ett lyckat projekt sker också på något plan för dig. I juni så kommer något som du nu ger din energi att falla på plats. Det finns en stark gemenskap och samarbete eller kompanjonskap är gynnsamt. Något oväntat positivt sker.

 

Kärlek – Nu händer något du hoppats på eller så sätter du igång med något önskat i ditt kärleksliv. Nu är den rätta tiden för en förändring. Du känner en distans fysiskt eller känslomässigt. Kanske har du eller din partner ett behov av att vara mer för er själva eller så kan ni inte ses som ni önskar. Ingen ny relation startar upp denna månad.

 

Allmänt –  En månad med lärdomar och insikter som kommer via en kvinna. Antingen så står du i något lärande denna månad eller så lär du själv ut. Det finns en stark gemenskap och känsla av samhörighet. Något får dig att må bra och känna glädje och positivitet. Du känner tillit inför framtiden.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du visar vem du är och du är riktigt bra på det du gör, nu är en tid för dig att skina. Gemenskap, samarbete eller att vara i ett partnerskap är extra gynnsamt just nu. Det finns även ett avtal, beslut eller en överenskommelse som får en stark betydelse för dig. Något positivt sker arbetsmässigt då någon tycker om det du gör.

 

Kärlek – Det finns ett avslut för dig denna månad så att du i stället kan släppa in en ny energi. Något sätts också nu i gång som får en fortsättning eller en ny innebörd i december. Du finner en speciell kärleksplats för dig eller din relation, om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon.

 

Allmänt –  Det ligger mycket tankar och funderingar denna månad. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse denna månad är tankar, drömmar, skapande skrivande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Två olika situationer kan uppstå, eller båda. Antingen så påverkas du av det vackra, ytlighet eller skönhet på någon nivå. Eller så får andlighet, gammal visdom, insiktsfullhet, kunskap, kvinnlig kraft och intuition större betydelse för dig just nu.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar. Nyckeln till lösningen är kommunikation, håll inte inne med dina känslor eller tankar utan prata om dem så kommer du att finna en lösning. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt arbetsliv.

 

Kärlek – Du kommer att lämna en situation eller person som du känner inte gynnar ditt kärleksliv. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Det ligger ngn begränsning i ditt kärleksliv denna månad. Antingen så blir det inte som du önskat eller så har du dåligt med ork. Det är ingen månad där man träffar en ny partner.

 

Allmänt –  En förändring sker vilket gör att du lägger något eller någon bakom dig eftersom den gamla energin inte längre hör hemma i ditt liv, i stället så är något nytt på väg in. Allt kan ske både snabbt och oväntat. Förändringen kan också handla om att släppa en dålig ovana för att skapa en ny och bättre. Har du haft en jobbig period så släpper det nu. Det sker någon form av förnyelse för dig denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning.

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – Något sker eller kommer igång nu som manifesterar sig till tydligare till våren (mars-maj), det kan även vara så att det hela går in i en ny fas. Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt och som påverkar ekonomin för dig eller själva arbetsplatsen. Oroa dig inte, allt löser sig och det som du engagerar dig i kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt.

 

Kärlek – En förändring sker och vilket gör att du måste släppa taget om något. Har det varit motigt i en relation så släpper det nu. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den.

 

Allmänt –  En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkarmed en positiv kommunikation. Du har en kraftfull energi denna månad som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett område. Om du har lagt en grund för att något ska komma igång så sker det nu. Din fysiska kropp känns också starkare, det kan innebära att du går in i en fas där din kropp aktiveras.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – En stabilt och trygg månad. Du har en bra grund att utvecklas ifrån. Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras.

 

Kärlek – Här finns kärlek och hållbara känslor om det finns en existerande relation. Trygghet och gemenskap ligger i fokus. Nu är en händelserik period i ditt kärleksliv, eller så kommer något äntligen igång.

 

Allmänt –  Be om det du vill ha så kommer det din väg, låt andra veta vad du önskar. Om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Glädje styrka, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Du står i något som kommer att föra dig vidare på nya äventyr. Sommaren och speciellt i juni kommer något att falla på plats i ditt liv som är kopplat till nuet.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Denna månad så fortsätter du i något påbörjat sen tidigare, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt. Utlandet får också en viss betydelse i ditt arbete. Det kan gälla utländska kontakter, inköp eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller långt, din eller någons annans.

 

Kärlek – En månad med starka och kanske impulsiva känslor eller möten. Det kan finnas en stark attraktion eller passionerade känslor för någon. Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Allmänt –   En förändring sker vilket gör att du lägger något eller någon bakom dig eftersom något nytt i stället ska in i ditt liv. Förändringen kan också handla om att släppa en dålig ovana så håll fast vid förändringen så kommer du att kunna skapa en ny och bättre. Har något varit jobbigt ett tag så släpper du det nu

 

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. Något du arbetar med nu manifesterar sig ordentligt till våren (mars-maj), det kan även vara så att det hela går in i en ny fas eller att du upptar det igen. Positiv energi kommer in och healar något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående.

 

Kärlek – Du kommer att lämna något som du känner inte längre känns positivt för ditt kärleksliv. Du släpper för att i stället kunna släppa in nya energier. Du lägger ner tid och energi på kärleken, allt faller inte på plats direkt men det är en bra tid att engagera sig.

 

Allmänt –  Du visar denna månad tydligare vem du är och vad du vill.  Du kommer dessutom att skina lite extra, det kan komma genom både dina inre och yttre kvaliteter. Det sker någon form av förnyelse för dig då något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning.

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Lyft upp dina tankar och tänk positivt till det du vill ska ske så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som skapar utkomsten av det du är inne i. Skriv gärna affirmationslappar med dina mål, sätt upp dem där du ser dem.

 

Kärlek – En förändring sker för du är på väg i in i en ny energi, det kan vara du som skapar det hela eller så är det en drastisk yttre kraft som sätter igång det hela. Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har ett behov av att vara mer för dig själv. Har du en relation så kan det vara så att ni väldigt mycket är uppe i era egna grejer. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek.

 

Allmänt –  Det sker en förnyelse för dig denna månad vilket ger en ny trygghet eller stabilitet. Det finns även en kurs, utbildning eller ny kunskap att ta till sig, antingen så sker det nu eller så planeras det. Det finns en positiv känsla inför något som ligger längre fram i tiden.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Någon ny grund skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Lyft upp dina tankar och idéer och tänk positivt om det du vill åstadkomma så kommer du att dra det till dig. Dina tankar skapar dina förutsättningar och förändrar din situation eller utkomsten av det du är inne i. Använd dig att positiva affirmationer för att nå ditt mål.

 

Kärlek – Just nu så är du i en fas där du sätter dig själv främst. Du går igenom en reningsfas i både tanke och känsla och släpper det som du känner dig färdig med. Kontakt och ageranden i kärlekslivet sker på eget bevåg eller initiativ.

 

Allmänt –  Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som får dig att släppa en oro. Du visar prov på våghalsighet, äventyrlighet eller mod denna månad och du tar en risk. Någon konflikt ligger runt dig som kan kännas lite jobbig men låt det inte hindra dig. Fortsätt vara positiv inför något du vill åstadkomma.

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man känner sig instängd eller har fastnat då något inte lossnar som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit då allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Det är något speciellt som du lägger dina tankar på denna månad, just nu så händer det inte så mycket utan du är mer i tanken. Det hela klarnar eller får en fortsättning först i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då det hittar sin fulla form. Nu är rätta tiden att börja fokusera. Sådant som har en extra betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande och din intuition.

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande, stöd, framgång eller ett ekonomisk tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Är det rätt i tiden så ligger moderskapet starkt, även omvårdnad och samhörighet. Du går in i en månad av ett icke dömande varken mot dig själv eller andra. Du tar emot och ger mer medkänsla än tidigare. Nu finns stöd och förmåga till inkänning.

 

Kärlek – Du står upp för vad du känner och backar inte för andras åsikter. Du har även en bestämd uppfattning om vad du vill och ditt fokus är starkt. Du känner dig nöjd men vad du har men lägger ändå ner energi på att åstadkomma mer i kärlekslivet.

 

Allmänt –  Ett nytt hem eller en förändring i hemmiljön ligger starkt i fokus denna månad. Det sker även en ny start av trygghet och stabilitet som även kan även gälla den fysiska kroppen. Du vågar något eller tar en risk, du lägger ditt hjärtas energi i det och agerar. Du är nu redo för att ta ett nytt steg framåt.

 

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Du kommer att lämna en arbetssituation som inte längre gynnar dig. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Något du lägger energi på arbetsmässigt faller på plats eller går in i en ny fas i mars. En period som bjuder på harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en större betydelse för dig än vanligt. Om du arbetar med dessa saker så sker det något extra intressant i ditt arbete.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en låsning som behöver lösas, var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Du står upp för dina känslor och du släpper inte taget om det som du känner är ditt eller det du vill ha. Du har ett starkt fokus och backar inte.

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje eller kanske till och med till en fest. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. En händelserik månad där du känner att något för dig viktigt kommer i gång. Din fysiska kropp känns starkare och på någon nivå så byggs den upp genom att du eller någon annan tar hand om den.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du jobbar denna månad själv eller mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv och tänker mycket. Det kan även ligga en utbildning under månaden eller så tar du till dig ny kunskap.  Hälsosam kost påverkar dig, ditt arbete eller din arbetsplats denna månad, antingen så förändras hälsan eller kosten till det bättre eller så börjas en planering.

 

Kärlek – Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vad du brukar vara. Om du är singel så är det fördelaktigt för dig att gå ut och dansa då du får mer uppmärksamhet än vanligt.

 

Allmänt –  Vänner, gemenskap, hemmet, familj och trygghet är extra viktiga för dig denna månad. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Du har skapat en grund som du nu kan åstadkomma mer utifrån. Du känner dig även lite mer äventyrlig vilket får dig att ta en risk eller chansning som kommer att leda dig till en ny möjlighet.

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Positiv energi kommer in och healar en situation eller person som antingen varit jobbigt eller motig. Det kan även handla om en förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa eller healing. Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller så går det in i en fas runt i september. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av.
Kärlek – Du är mer social än vanligt. Om du är singel så är det en bra månad för dig att engagera dig så att du kan komma ut och träffa någon. Det är även någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv. Det kan också vara så att du ber om någon hjälp. På något sätt så känner du dig lite låst och inte veta hur du ska göra eller hur du ska ta dig ur en situation.

 

Allmänt – Ansvar, familj, omhändertagande och moderskapet ligger starkt. Något i ditt liv befinner sig i ett växande och om du hanterar det på rätt sätt så kan det leda till framgång. Just nu så har du en energi som för med sig olika resurser, allt beroende på var du står i livet. Partnerskap på alla nivåer är gynnsamt. Något du väntar eller hoppas på sker inte just nu utan först om några månader.

 

Kram och namaste vivi

5 thoughts on “Januari 2018 – Månadens – Astro/Tarot

  1. Kära Vivi! Jag är inte riktigt klar över vilket stjärntecken jag är, skulle gärna vilja ha hjälp av Dig. Jag är född den 20 mars kl,02.15 Tacksam 74årig kvinna.

    1. Jag behöver årtalet du är född för att veta exakt? I mina läggningar så tittar du efter datumet som jag delat in perioderna i. Kram vivi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *