Juli – Månadens Astro/Tarot för dig!

Månadens – Astro/Tarot

av Vivi Linde

Läs detta först:

Här siar jag hur månaden ser ut utifrån ditt födelsedatum. Varje stjärntecken är indelat i 3 delar med ca 10dgr var(dekader). Så finn ditt datum och se vilken energi som infinner sig just då.

Så här fungerar det:

♦ Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som finns. Därför är dessa förutsägelser unika för för varje person.

♦ VISSA månader känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

Juli – Månadens  Astro-Tarot

 

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Denna månad sker det oväntade positiva händelser. Även trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Vatten får en speciell betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu?

 

Kärlek – Du står i en valsituation, något är upp till dig när det gäller ditt kärleksliv. Antingen så finner du en speciell plats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta någon.

 

Allmänt –  Det finns en känsla av utanförskap, vilsenhet eller oro denna månad. Det kan även vara en upplevelse av att man känner sig fast. En situation från det förflutna påverkar dig starkt.

 

(född 31/3-9/4)

 

Arbete – Kvinnlig gemenskap, stöd från en organisation, skönhet eller det yttre påverkar dig på någon nivå denna månad. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ.

 

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka en konflikt eller så är man inte på samma linje i någon fråga. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats innan tiden är mogen. Det finns ett avstånd i tanke, plats eller närhet.

 

Allmänt – Oroa dig inte, allt kommer att bli bra. En kvinn påverkar dig starkt denna månad, antingen så är hon född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig.

 

 

(född  10/4-19/4)
Arbete – Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse för ditt arbete nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något. Tänk på dig själv och spara på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig.

 

Kärlek – Du är nu färdig med något eller någon i ditt kärleksliv som du nu lägger bakom dig. Antingen så är man inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte speciellt engagerad just nu, kanske vill man vara lite själv.

 

Allmänt – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga något! Det kan även kännas lite rörig och i värsta fall kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte jobbiga men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period.

 


Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd så kommer det din väg. En känsla av att vilja bli bekräftad för den man är eller det man gjort infinner sig. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen.

 

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv mer än vanligt. Insikter kommer din väg. Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv. Ha tålamod med dig själv eller någon process och ge inte upp.

 

Allmänt – Du står nu i en avslutningsfas för att snart gå in i något nytt. Du klarar av något som gör att du känner dig nöjd och du kommer fram till något önskat, eller så har du nått något mål. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete är extra betydelsefullt.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Du känner att du har gjort något bra och vill bli bekräftad för det. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen.

 

Kärlek – Ta emot, någon bryr sig om dig. Runt dig finns en yngre man med starka känslor. Något festligt sker, uppvaktning eller en stark med gemenskap.

 

Allmänt –  Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Vänner och familj är viktiga. Du känner en trygghet i hemmet denna månad.

 

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats? Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) påverkar dig på någon nivå, eller så är hon kommunikativ, flexibel och pratsam. En tid för en paus eller vila.

 

Allmänt –  Just nu så vet du vad du har men du ser över nästa steg inom något för dig viktigt, det uppstår en valsituation. Händelserik period där något äntligen kommer igång.

 

 

Tvillingen 21/5-21/6

 

(född 21/5-30/5)

Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse runt den 20:e september. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd så kommer det din väg.

 

Kärlek – Be om det du önskar så kommer det din väg. Just nu så vet man inte vad man vill göra eller vad man vill, kan verka eller känna sig velig.

 

Allmänt – Ett samarbete eller stark gemenskap ligger starkt denna månad, det innebär ett gemensamt mål. Det finns också en stabilitet och trygghet, kanske sitter man även lite väl fast och inte gör några större förändringar. Man vet vad man har. Det kan vara så att man laddar batterierna för att använda kraften senare.

 

 

(född 31/5-9/6)

 

Arbete – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Du söker dig vid sidan om det man redan har, det kan vara ett parallellt projekt eller en ny uppgift.

 

Kärlek – Något som nu är aktuellt i ditt kärleksliv får en fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Samarbete, gemenskap och gynnsamma avtal ligger stark denna månad. Tro på dig själv. Du visar vem du är, och du är riktigt bra, tid att skina.

 

(född 10/6-21/6)

 

Arbete – Trevlig gemenskap gällande ditt arbete, samarbete är gynnsamt denna månad.  Du går in i en ny cykel arbetsmässigt och du känner in mer än vanligt när det gäller vad du vill.

 

Kärlek – En kvinna får en betydelse för dig i kärleken denna månad. Frihet, en kärleksresa eller en kontakt med någon i ett annat land ligger starkt nu. Kan även vara någon annan som reser.

 

Allmänt – Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan. Var är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra. En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en fest.

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

 

Arbete – Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt tid. Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter, utländska personer eller så är det du eller någon annan som reser. Du känner även att du kommit förbi något problem.

 

Kärlek – Något önskat sker och du lyckas med något önskvärt eller något du föresatt dig. Oroa dig inte denna månad, allt löser sig.

 

Allmänt – På någon nivå så har du fastnat och ser ingen lösning eller möjlighet, du kan därför fastna i ett martyrskap om du inte ser upp. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt.

 

 

(född 2/7-11/7)

 

Arbete – Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar.

Nu finns en målmedvetenhet och du är målinriktad. En kort resa över tid eller distans planeras eller blir av nu.

 

Kärlek – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Du har nu möjligheten att förbättrar en relation eller så omvärderar och ser kärleken ur ett nytt perspektiv.

 

Allmänt – Långa eller korta resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig denna månaden. En månad när du får göra något som intresserar dig. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete?

 

 

(född 12/7-22/7)

 

Arbete – En månad med trivsel och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje.

Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar.

 

Kärlek – Något positivt sker i kärlekslivet nu som får en betydelse runt den 20 december.

På någon nivå så sker det ett avslut eller en förändring i en relation. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat i ditt kärleksliv men du är inte riktigt helt framme vid det du önskar. Kanske är det något som du behöver göra först?

 

Allmänt – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i dig denna månad. Du visar vem du är, och du är riktigt bra, tid att skina.

 

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

 

Arbete – Runt dig arbetsmässigt så ligger det denna månad ett avtal eller ett beslut, det kan även innebära att du förverkligar något eller tar något viktigt ett steg längre. En stark period för chefer, beslutsfattare och egna företagare. Auktoritet och kontroll. Du går in i en ny cykel arbetsmässigt och du känner in mer än vanligt när det gäller vad du vill.

 

Kärlek – Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när tiden är rätt. Något meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en betydelse i ditt kärleksliv denna månad.

 

Allmänt – Ett förhandsbesked kommer din väg, något är på gång. Det ligger även en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek är nämligen just nu på något plan extra betydelsefullt.

 

 

(född 2/8-11/8)

 

Arbete – En man hjälper, stödjer eller beskyddar dig. Kvinnlig gemenskap, stöd från en organisation, skönhet eller det yttre påverkar dig på någon nivå denna månad.

 

Kärlek – Kontakt eller information som visar på att något redan är uppstartat. Du söker eller får till dig någon ny information.

 

Allmänt – Ett nytt hem eller en förändring i hemmet ligger starkt denna månad. Det sker en ny start

av trygghet, stabilitet eller den fysiska kroppen. Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu?

 

 

(född 12/8-22/8)

 

Arbete – Något som nu är aktuellt i ditt arbete blir klart i månadsskiftet juli/augusti. Du känner dig under månaden lite hårt ansatt eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det. Under denna månad påverkar även barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar ditt arbete.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den. En händelserik månad med mycket aktivitet.

 

Allmänt – En situation healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre. Gemenskap och kärlek ligger starkt denna månad, du får även stöd.

 

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)


Arbete – Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller själva processen och ge inte upp. Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt och som påverkar ekonomin för dig eller arbetsplatsen.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Försök att hellre fria än fälla även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 

 

Allmänt –  Känslomässig konflikt. En månad för dig då du kommer att synas och skina mer än vanligt, det kan vara så att de yttre får en större betydelse för dig. Nu bryr du sig lite extra om dig själv, det kan även bli fest och dans. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Om du är singel så är det fördelaktigt för dig att gå ut och dansa.

 

 

(född 2/9-11/9)

 

Arbete – Något ligger runt dig arbetsmässigt nu som faller på plats först runt den 20 mars nästa år. En period med harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en betydelse för dig. Du går in i någon form av samarbete, det kan vara något helt nytt men även innebära nya möjligheter i ett som redan existerar.

 

Kärlek – Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på både gott och ont, allt beror på hur du har hanterat det förflutna. Har du en stabil och trygg relation så hotas den inte på något sätt. Antingen så är det en större omvälvande händelse som sker eller många små som inte märks av lika mycket.

 

Allmänt – Just nu så kan det vara lite svårt att komma i gång med något önskat, du kan ha dålig ork eller känna någon begränsningar, något tar tid att lösa eller ordna. Under denna månad påverkar barn dig på någon nivå. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

 

(född 12/9-22/9)

 

Arbete – En tid för en paus eller vila. Gemenskap, samarbete och kompanjonskap som gynnar dig ligger starkt denna månad.

 

Kärlek – I en relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Finns det ingen relation så startar inget upp denna månad. En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad.

 

Allmänt – Utbildning, kurs eller social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt eller så står du på scen? En månad med lärdom och insikter. Kan även vara en kvinna som ger dig dem.

 

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

 

Arbete – Den här månaden kan bjuda på lite stress, kanske känner du dig lite överväldigad. Något är på väg att födas, du får ha lite tålamod för det är färdigt först om ca 9-10 månader. Eller så påverkar en graviditet ditt arbete/arbetsplatsen.

 

Kärlek – Be om det du önskar så kommer det din väg. Stabilitet och trygghet ligger start, ingen månad som kommer med stora förändringar. Man håller kvar det man har.

 

Allmänt –  En situation healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre. Det ligger beslut runt dig denna månad, kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Det ligger något betydelsefullt runt den 21 september som redan nu är aktuellt på någon nivå.

 

 

(född 3/10-12/10)

 

Arbete – Detta är en månad när du ska försöka ta det lite lugnt och inte stressa, du har lägre energi än vanligt så du orkar inte på samma sätt som tidigare. Det kan också vara så att du får släppa något som känns lite motigt. Naturen kan få dig att koppla av.

 

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt – Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå, kan även innebära en kurs eller utbildning. Du känner dig lite hårt ansatt på någon nivå denna månad men oroa dig inte, du fixar det. Var försiktig så du inte utsätts för manipulation eller falskhet. Något intressant sker i månadsskiftet juli/augusti.

 

 

(född 13/10-22/10)

 

Arbete –  Detta är en månad när du ska försöka ta det lite lugnt och inte stressa, du har lägre energi än vanligt så du orkar inte på samma sätt som tidigare. Det kan också vara så att du får släppa något som känns lite motigt. Du har känt dig lite instängd. Nu kommer du ut bland människor eller så visar du upp vad du har gjort. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kärlek – En yngre man påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var pojke, eller en pojke från din barndom som påverkar dig på någon nivå. Något speciellt sker i ditt kärleksliv i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka.

 

Allmänt – Du söker just nu någon form av bekräftelse eller försäkran i något. Något sker oväntat som du inte förväntat dig.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

 

Arbete – Rena ditt sinne, släpp negativa tankar eller något från ditt förflutna som du sitter fast i. Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov nästa år. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något.

 

Kärlek – Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären. Antingen så finner du en speciell plats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta någon.

 

Allmänt – Hemmet står i centrum, vill du göra en förändring i ditt hem så sker något nu, det kan gälla heminredning eller ngt annat som har med hemsituationen att göra. Något sker denna månad som har en koppling till något som händer runt den 2 februari nästa år. Något du önskar går då i uppfyllelse, det finns även inspiration och kan indikera att man synliggörs. Datorer och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad.

 

(född 3/11-12/11)

 

Arbete – Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller långt, din eller någons annans. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – En tid för en paus eller vila. Kontakt och ageranden sker på eget bevåg eller initiativ. Just nu så är du i en fas där du sätter dig själv främst.

 

Allmänt – Oroa dig inte, allt kommer att bli bra. Något ligger runt dig denna månad som faller på plats runt den 20 mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu.

 

 

(född 13/11-21/11)

 

Arbete –  Du söker sig vid sidan om det man redan har, det kan vara ett parallellt projekt eller en ny uppgift. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under vintern (dec-feb).

 

Kärlek – Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig. I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något. det kan även dyka upp någon från det förflutna.

 

Allmänt – Våga eller ta en risk, följ ditt hjärta och agera. Samarbete, gemenskap och gynnsamma avtal ligger stark denna månad. Tro på dig själv.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

 

Arbete – Du har svårt att bestämma dig, du velar och ser över olika möjligheter. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig.

 

Kärlek – Oroa dig inte denna månad, allt löser sig. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå.

 

Allmänt –  Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill. Ett nytt hem eller en förändring i hemmet ligger stekt denna månad. Det sker en ny start av trygghet och stabilitet, kan även gälla den fysiska kroppen.

 

(född 2/12-11/12)

 

Arbete – Denna månad har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet. Natur eller växtlighet ligger starkt runt dig denna månad.

 

Kärlek – Du känner en distans fysiskt eller känslomässigt. Kanske har du eller din partner ett behov av att vara mer för er själva eller så kan ni inte ses som ni önskar. Ingen ny relation startar upp denna månad. Rena ditt sinne, släpp negativa tankar eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Allmänt – Det finns en starkt igångsättande energi denna månad. Du får även mer kraft och energi. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag eller ett födelsedagsfirande.

 

(född 12/12-21/12)

 

Arbete – Ha tillit till situationen, saker faller på plats. Under denna månad påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar ditt arbete.

 

Kärlek – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

 

Allmänt – Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Oväntade positiva känslor och händelser ligger starkt och även glädje eller fest Det kan även vara en månad som får en betydelse gällande ett nyfött barn eller nytt djur.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

 

Arbete – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse runt den 20 september.

 

Kärlek – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra denna månad. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. I ditt kärleksliv påverkas du denna månad av en inre stress. Det kan vara så att det är du som känner en press, eller så finns det en person runt dig som känner sig stressad, eller både ock.

 

Allmänt –  En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du söker det. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar denna månad så du får göra om och göra rätt. Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort.

 

 

(född 1/1-10/1)

 

Arbete – Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, orolig och kanske ser du inga möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar dig. Du går in i någon form av samarbete, det kan vara något helt nytt men även innebära nya möjligheter i ett som redan existerar.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din, någons annans eller tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt – Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag eller ett firande. Frihet är en stark energi denna månad, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig denna månaden.

 

 

(född 11/1-19/1)

 

Arbete – Du gör något du verkligen tror på. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – Det ligger kost eller mat runt dig, det kan vara en speciell middag som är i antågande. Eller kanske gör du eller ni om du är i en relation en kostförändring som är kopplad till kärlekslivet? Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu.

 

Allmänt – Det sker någon form av förnyelse för dig denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

 

Arbete – Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig.

Något nytt som ger trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning än tidigare.

 

Kärlek – Lycka med familj och vänner. En händelserik period eller så kommer något äntligen igång.

 

 

Allmänt – Be om det du önskar så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en fest.

 

 

(född 30/1-8/2)

 

Arbete – Du tar emot och agerar med mer medkänsla än tidigare. Nu finns stöd och förmåga till inkänning. Det finns en arbetsmässig fördel för dig denna månad, det kan också vara så att du är framme vid något önskat mål eller att du upplever en seger på någon nivå.

 

Kärlek – Antingen så finner du en speciell plats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta någon. Förändring i en relation eller så sker en kontakt på helt nya villkor.

 

Allmänt – Utbildning, kurs eller social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt eller så står du på scen? Nya möjligheter ligger runt ditt eller en partners arbete. Det kan vara en ny idé eller ett projekt. något skiftar på ett positivt sätt.

 

 

(född 9/2-18/2)

 

Arbete – Du jobbar denna månad själv eller mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Det kan även ligga en utbildning eller så tar du till dig ny kunskap. Du gör något du verkligen tror på.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. En situation healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre.

 

Allmänt – Någon konflikt ligger runt dig denna månad som kan kännas lite jobbig. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv ger tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Tillåt dig att ta emot, någon bryr sig. Om du gör det så stärks din energi, intuition och möjlighet att ge till andra.

 

 

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

 

Arbete – Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – Du och de du älskar har en trygg fas och ni är beskyddade. I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något. det kan även dyka upp någon från det förflutna.

 

 

Allmänt – Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag.

 

(född 1/3-10/3)

 

Arbete – En möjlighet öppnas upp för dig denna månad i arbetet. Något sker arbetsmässigt denna som får en ytterligare betydelse runt den 20 september.

 

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv mer än vanligt. Insikter kommer din väg. Du är nu färdig med något eller någon i ditt kärleksliv som du lägger bakom dig.

 

Allmänt – Hälsosam kost påverkar i denna månad, antingen så förändrar du till det bättre eller så börjar du en planering. Frihet är en stark energi denna månad, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar.

 

(född 11/3-20/3)

 

Arbete – Du är nu färdig med något eller så lägger du nu någon bakom dig. Ha tillit, saker faller på plats.

 

Kärlek – Be om det du önskar så kommer det din väg. En ny relation, kärlek, förälskelse eller fertilitet ligger starkt. Trivsel, glädje finns också denna månad. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så är det en kärleksfull månad.

 

Allmänt –  Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Du befinner dig på en speciell plats för dig själv, en kraftplats.

10 thoughts on “Juli – Månadens Astro/Tarot för dig!

  1. Hej!
    Kanske skall förtydliga mig lite. Jag undrar ”vad betyder se upp för svartsjuk” ? Är det vågen som blir svartsjuk eller någon annan i dess närhet?
    Med vänlig hälsning, Maja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *