Juli månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

Månadens – Astro/Tarot

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma. Forcera inget just nu, släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick.

 

Kärlek – I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.  Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt. Målmedvetenhet. Du är mer fokuserad och envis än vanligt och det du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med.

 

Allmänt –  Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då. Du visar vem du är och vad du vill, du kommer att skina eller synas lite extra, det kan bero på både dina inre och yttre kvaliteter, och röra ditt arbete eller privat. Du är fantastisk och det är inte bara du som känner det och du blir nu bekräftad.

 

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Du går i väntans tider och något håller på att ske, men du får ha lite tålamod då det är färdigt eller faller helt på plats först om ca 9-10 månader. Eller så påverkar en graviditet på någon nivå.

 

Kärlek – En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad. Du arbetar för att behålla det du har. Du känner dig nöjd men lägger ändå ner en hel del engagemang för att åstadkomma mer i kärlekslivet. Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

Allmänt –  Kärlek och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt denna månad. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig.

 

(född  10/4-19/4) 

Arbete – Det finns ett positivt samarbete eller en stark gemenskap denna månad. Det kanske även ske en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Det kommer en positiv energi din väg vilket gör att du känner dig uppskattad. Du känner en passion för något och den driver dig framåt. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft.

 

Kärlek – Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt. Du släpper taget om något som du är färdig med eller som inte gynnar dig. Din skyddsängel vakar över och beskyddar dina barn (eller de som har den rollen i ditt liv) och ser till att de är trygga. Du får även vägledning så att du på bästa sätt kan hantera er relation.

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Du kommer att lämna en arbetssituation som inte längre gynnar dig eller så behöver du bara komma bort. I stället så kommer dt att öppnas upp en ny dörr för dig att gå igenom.

 

Kärlek – I en relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Finns det ingen relation så startar inget upp något denna månad utan man fortsätter i den andan som är. Det du under denna månad lägger din tid och energi på gällande kärleken går in i en ny fas under vintern (dec-feb).

 

Allmänt –  En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod.

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra denna månad. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. Du skapar en positiv energi som alla kan ta del av.

 

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg. Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig.

 

Allmänt –  En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Med rätt inställning kan du komma långt just nu.

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Det ligger ett starkt eget val för dig denna period och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Stark Jag energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig. Kvinnlig gemenskap ligger i fokus, även ett stöd från en eller flera organisationer. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt då du har förmågan att känna in vad som är rätt för dig eller det du arbetar med. På någon nivå så påverkar även fåfänga, skönhet eller det yttre dig.

 

Kärlek – Det ligger en känsla av svek denna månad, från ditt håll eller så är det från någon annan. Det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Eller så handlar det om en besvikelse då något inte blir eller känns som man önskar. I ditt kärleksliv så söker du eller din partner en information för att kunna komma vidare.

 

Allmänt –  Det ligger en stark känsla av gemenskap eller samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse sker eller planeras. Tro på dig själv, du har kraften med dig. Du Släpper taget om något som du är färdig med eller som inte gynnar dig. Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

Tvillingen 21/5-21/6

 

(född 21/5-30/5)

Arbete – Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Du får den hjälp och supporten du behöver just nu. Du ska inte styra så mycket själv just nu utan ha tillit till att de andra vet vad de gör och att de gör det för allas bästa.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig.

 

Allmänt –  Någon konflikt eller ett bråk ligger runt dig just nu som kan kännas lite jobbig. Det kan även vara du själv som befinner dig i en konflikt med dig själv. Tänk efter före du gör eller säger något är rådet till dig. Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar.

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Ta det lugnt, kanske behöver du pausa. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Kanske smiter du lite ifrån ansvar? En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är trygg och säker.

 

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka bråk och konflikter eller så är man inte på samma linje i någon fråga. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. Det finns en känsla som genomsyrar dig som du lägger ner tankar eller engagemang på under månaden, det är något du inte kan släppa.

 

Allmänt –  På någon nivå så känner du dig ensam eller upplever att du står utanför en gemenskap. Det kan bero på hur du hanterar situationen eller så känner du dig utesluten ur en gemenskap, eller så ställer du dig själv lite vid sidan om. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör.

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats först innan tiden är mogen. En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt känsloliv på någon nivå just nu. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna period. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks känslorna.

 

Allmänt –  Förändringar sker av eget val, man vet vad man vill och vill ha saker på sitt sätt. Det finns en målmedvetenhet och man sätter sig själv främst. Korta resor över tid eller distans görs eller planeras. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Du är mer social än vanligt. Du har suttit inne för mycket, nu kommer du ut och rör på dig mer. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du är den som lär ut. Du är healande och har ett djup som du når ut med. Du använder din kraft att läka en situation eller relation. Det är viktigt för dig att prioritera det som du vill lägga fokus på vilket innebär att du stänger ute det som stör. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar.

 

Kärlek – Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds. Du är mer självständig eller tillbakadragen denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Allmänt –  En utbildning, kurs eller en social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig själv i centrum på något sätt där fokus hamnar på dig, eller så står du på scen? Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar.

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt projekt eller arbete men du är inte riktigt där ännu. Du ska först göra klart det du håller på med. Du kommer snart att gå vidare in i något helt nytt eller så tar du med dig den kunskapen du har fått för att använda den på ett nytt sätt inom det arbetet du redan har. Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv.

 

Kärlek – Pålitlighet, trygghet och vänskap ligger i fokus. Något håller på att ske, du får ha lite tålamod. Något utvecklas och är helt färdigt först om ca 9-10månader. Det kan även vara så att en graviditet i nuet, det förflutna eller en framtida påverkar. En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter.

 

Allmänt –  Det finns en känslighet som kan inspirera, speciellt om man uttrycker sig genom något kreativit. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt.

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Nya möjligheter kommer din väg och du lämnar en gammal väg. Du ser något nytt eller så ser du ur ett helt nytt perspektiv. Du vågar ta nya steg och närma dig din sanning. Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras. Något läggs till handlingarna som du känner dig klar med.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. Du står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt.

 

Allmänt –  Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig denna månad, det kan även du själv som intar den rollen. Du känner stor inspiration och en idé eller tanke för dig framåt. Du agerar för att sätta det hela i rörelse.

 

Lejonet 23/7-22/8 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Du visar vem du är och du är riktigt bra på det du gör, nu är en tid för dig att skina. Du är mer din egen än vanligt och vill gå din egen väg på dina villkor. Något nytt föds som får ditt arbete att blomma. Det kan vara en ny idé, tanke, känsla, ett spännande projekt eller arbete eller en positiv nyhet eller ett besked som kommer din väg.

 

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom. Ett skrivande ligger i fokus där du utrycker dig själv, dina tankar, din visdom eller dina insikter. Det kan handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur.

 

Allmänt –  Ett meddelande eller besked kommer din väg. Det kan vara en kärleksfull uppvaktning, inbjudan, något du önskar eller ett positivt besked. En tid för en paus eller vila. Du tar det lite lugnare än vanligt då det är en stark period för meditation och inre frid. Ta dig tid att lyssna inåt. Du eller ditt intresse expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör.

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Något som nu är aktuellt i ditt arbete blir klart i månadsskiftet juli/augusti. Du känner dig under månaden vara lite hårt ansatt eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det. Du tänker även mer på dig själv och ser till att du får vad du vill ha, behöver eller önskar. Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu?

 

Kärlek – Partnerskap/vigsel/förlovning/sambo. Gemenskap och samhörighet ligger starkt runt dig och någon vill dig väl. Ditt kärleksliv går in i en ny och starkare fas. Samtidigt så är du mer självständig denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Allmänt –  Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds. Det finns ett positivt samarbete eller en stark gemenskap denna månad. Det kanske även ske en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Det kommer en positiv energi din väg vilket gör att du känner dig uppskattad.

 

Kärlek – Är du singel så är nu en bra tid för att skapa kontakt. Har du en relation så känns kärleken extra stark. Något speciellt sker i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Du står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står inför ett beslut eller val tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit.

 

Allmänt –  Kärlek och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt denna månad. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg. Du är nu färdig med något eller någon som du nu lägger bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig så släpper det nu till en viss del eller helt. Det ligger ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap eller support.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9) 

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. Du går in i en månad av ett icke dömande varken mot dig själv eller andra. Du tar emot och ger mer medkänsla än tidigare. Nu finns ett stöd och en förmåga till ett starkt inkännande med andra. Du bryr dig om och vill få andra att växa.

 

Kärlek – Gemenskap och samhörighet ligger starkt runt dig nu och någon vill dig väl. Ditt kärleksliv går in i en ny och starkare fas. Du känner stor inspiration och en idé eller tanke för dig framåt. Du agerar för att sätta det hela i rörelse.

 

Allmänt –  På någon nivå så skapas nu en ny grund som är stabilare än den du hade tidigare. En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Du är mer känslig än vanligt så du undviker negativa människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå. Det kan även innebära att du övar på något, går en kurs, utbildning eller så lär du själv ut.

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det ligger en omstrukturering i arbetet eller på själva arbetsplatsen. Något håller på att förändras. Något du har önskat eller jobbat för faller på plats i sommar innan den sista augusti. Det finns någon som du kan lita på just nu, det är kanske inte den du trott eller så har du inte förväntat dig det engagemanget från personen. Ha tillit till de som står dig nära. Det kan även vara så att någon kommer med en sanning du behöver just nu.

 

Kärlek – Något speciellt sker i månadsskiftet juli/augusti. De finns starka känslor för någon, det kan även vara ett starkt habegär. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Är du singel så är du bestämd och vet vad du vill, bjuder du in till kärlek så kan en passion dyka upp, se bra till så du eller den andra inte blir manipulerad. Det finns en sensitivitet som kan inspirera, speciellt om man uttrycker sig genom kreativitet.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå. Du eller ditt intresse expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv. Denna period kan kännas lite rörig gällande något och i värsta fall kan det bli lite kaos. Det kan handla om en speciell händelse, eller så gäller det flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpiga men som ändå får dig att komma lite ur balans. Hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. I ditt kärleksliv så står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt.

 

Allmänt –  Det ligger ett meddelande angående trygghet, välmående eller hälsa denna månad. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera det i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Det kan vara dina barn, barn på arbetet eller minnen som är förknippade med barn bakåt i tiden.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter.

 

Allmänt –  En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Något nytt kommer i gång som påverkar på flera nivåer. En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg, då du befinner dig i en valsituation.

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Du får hjälp av någon eller något runt dig, var öppen för att ta emot. Du ber om hjälp eller delegerar i stället för att försöka göra allt själv.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något som startade denna vår.

 

Allmänt –  En utbildning, kurs eller en social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig själv i centrum på något sätt där fokus hamnar på dig, eller så står du på scen? En hjälp eller ett stöd kommer din väg och du behöver inte göra allt själv, men du måste själv släppa in för att det ska kunna ske. Du detoxar dig och släpper sådant som är ohälsosamt för din kropp, hälsa, dina känslor eller ditt sinne. Du går igenom någon form av reningsprocess.

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar i februari nästa år, något tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har en stark betydelse för dig just nu, det är där du finner svar och kommer vidare. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka på ett nytt sätt. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra.

 

Kärlek – Glädje, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Under juni så kommer något positivt att ske eller falla på plats i ditt kärleksliv som är kopplat till denna månad. Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Du är nu färdig med något eller någon som du nu lägger bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig så släpper det nu åtminstone till en viss del eller helt. Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna svar som passar bäst för dig just nu. Lyssna på och lita till din inre röst. Var sann mot dig själv.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen. Du är nu mer känslig än vanligt när det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig.

 

Kärlek – En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. Det ligger något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra.

 

Allmänt –  Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen. En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Denna period så fortsätter du i något påbörjat sen tidigare, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt. Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som förändrar din situation eller utkomsten av det du är inne i.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. I ditt kärleksliv så står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. Du backar inte för det du känner eller tycker.

 

Allmänt –  Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Nya positiva känslor kommer din väg som ger dig mer optimism och positiva förväntningar. Något nytt som känns bra känslomässigt startar upp. Du möter även en ny omtanke och får respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig eller ditt arbete. Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Det kan vara dina barn, barn på arbetet eller minnen som är förknippade med barn bakåt i tiden.

 

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka bråk och konflikter eller så är man inte på samma linje i någon fråga. Nu är en händelserik period i ditt kärleksliv, eller så kommer något äntligen igång. Du visar prov på kreativitet i ditt uttryck och du agerar på dina känslor.

 

Allmänt –  Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig, du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig.
Det du just nu lägger tid och energi på blir färdigt eller går in i en ny fas under i vintern (dec-feb). Du, ditt intresse eller arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig av bönen i din kommunikation.

 

Kärlek – Ny relation, kärlek, förälskelse eller stark fertilitet är sådant som ligger i fokus. Trivsel, glädje och gemenskap ligger starkt denna månad. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så är det en kärleksfull månad. Det ligger något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra.

 

Allmänt –  Du upplever nya positiva känslor, något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en starkare kontakt med det dig själv, någon annan eller det gudomliga. En spirande förälskelse finns, den kan vara för en person likväl som för ett djur, projekt, en sak eller situation. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer.

 

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – En månad som bjuder på en ny början och en känsla av äventyrslystnad, busighet eller nyfikenhet. Det är gynnsamt för dig att agera i denna energi som är nu, tillåt dig att våga, kasta dig ut och bjuda in nya positiva oväntade händelser. Ta ett nytt steg, gå in i nya spännande projekt eller att tänka i nya banor är energier som är starka just nu. Det finns en ny glädje och spontanitet. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – Det ligger något beslut eller ett avtal i ditt. Släpp taget om kontrollen och låt universums visdom hitta lösningen. Något sker också som får en större betydelse eller går in i en ny fas under september. En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom.

 

Allmänt –  Du upplever någon form av stress eller konflikt just nu, det kan även vara en positiv och kreativ stress. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete och möten. Var öppen för någon form av överflöd då en positiv utdelning kommer din väg.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Nu är en händelserik period i ditt kärleksliv, eller så kommer något äntligen igång.

 

Allmänt –  Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och det du ger det rätt energi nu kommer att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Något håller på att ske men du får ha lite tålamod då projektet/engagemanget tidsmässigt tar ca 9-10 månader. Låt det ta den tiden som det behöver eftersom det måste finslipas och gå igenom flera olika processer längst med vägen innan det är klart. Eller så påverkar en gravid kvinna på någon nivå. Kan även vara en gammal graviditet som aktualiseras.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Nya positiva känslor kommer din väg som ger dig mer optimism och positiva förväntningar. Något nytt som känns bra känslomässigt startar upp. Du möter även en ny omtanke och får respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig eller ditt arbete. Det är viktigt för dig att prioritera det som du vill lägga fokus på vilket innebär att du stänger ute det som stör. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar. En yngre man hjälper, stödjer eller beskyddar dig.

 

Kärlek – Frihet, en kärleksresa eller en kontakt med någon i ett annat land ligger starkt nu. Det kan även vara någon annan som reser. En yngre man eller pojke påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå.

 

Allmänt –  Just nu så är du lite velig och du vet inte vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Något kommer din väg som du har lagt en grund för, du får nu det du förtjänar. Det du har gett ut kommer tillbaka.

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, utestängd och orolig vilket leder till att du just nu inte ser dina möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig. Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller själva processen och ge inte upp.

 

Kärlek – En förändring sker på någon nivå i en relation, eller så sker en kontakt på helt nya villkor, eller via nya vägar. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Var öppen för att ta emot av universums överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. Det ligger en stark känsla av gemenskap eller samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse sker eller planeras. Tro på dig själv, du har kraften med dig. En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter.

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Oväntade positiva händelser som leder till glädje på arbetet kommer din väg. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Du går in i en mer händelserik period eller så kommer något äntligen igång. Du får en ny styrka och energi.

 

Kärlek – En yngre kvinna påverkar dig kärleksmässigt, det kan även vara en dotter. Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en positiv förändring. Du är på rätt väg!

 

Allmänt –  En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Något nytt kommer i gång som påverkar på flera nivåer. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Det finns en känsla som genomsyrar dig som du lägger ner tankar eller engagemang på under månaden, det är något du inte kan släppa.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Hälsosam kost påverkar dig, ditt arbete eller din arbetsplats denna månad, antingen så förändras hälsan eller kosten till det bättre eller så börjas en planering.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Kärlek och känslor ligger runt ditt hem, det är en månad att njuta och ha trevligt i hemmet.

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. Vatten får en betydelse för dig, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller ligger framför dig. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Det ligger en konflikt runt dig denna månad, antingen så uppstår den på din arbetsplats, i ditt arbete eller så är den känslomässig. Forcera inte sådant som ännu inte är moget. Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

Kärlek – En kärleksgåva eller uppvaktning kommer din väg alternativt en positiv upplevelse som känns som en gåva. Något du väntar på eller önskar sker snart i ditt kärleksliv, du är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll så ha tålamod.

 

Allmänt –  En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Något nytt kommer i gång som påverkar på flera nivåer. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna svar som passar bäst för dig just nu. Lyssna på och lita till din inre röst. Var sann mot dig själv. En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare.

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Något oväntat sker arbetsmässigt denna månad, det kan vara både på gott och ont, allt handlar om hur du har agerat fram till nu. Det kan vara en stark händelse som vänder upp och ner på allt, eller flera små som är mindre starka. Det finns även en stark kreativitet och ett oväntat stöd om du behöver det. Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete.

 

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi. Du möter mer medkännande, omtanke och kärlek just nu både inifrån dig själv och från någon annan. Man lägger dömandet åt sidan.

 

Allmänt –  På någon nivå så har du fastnat och ser ingen lösning eller möjlighet vilket i värsta fall kan leda till martyrskap. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de arbetsrelationer man har. Kvinnlig gemenskap ligger i fokus. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt då du har förmågan att känna in vad som är rätt för dig eller det du arbetar med. På någon nivå så påverkar även fåfänga, skönhet eller det yttre dig.

 

Kärlek – Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv, du syns och skiner lite extra. En uppvaktning kommer din väg alternativt en positiv upplevelse som känns som en gåva. Släpp dina rädslor eller farhågor, ha tillit.

 

Allmänt –  Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sin kulmen. Du står i en avslutningsfas av något och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod i det sista skedet eftersom du har lite som måste avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Du befinner dig på en speciell kraftplats, det kan innebära att du finner en ny plats som känns rätt för dig eller så lägger du fokus på att miljön du är i ska ge dig en skön känsla och positiv energi. Det kan även vara så att du befinner dig på en magisk plats för ritualer.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och vet att du förtjänar det bästa. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till då du sätter dig själv främst.  Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, utestängd och orolig vilket leder till att du just nu inte ser dina möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig. En yngre man hjälper, stödjer eller beskyddar dig.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt känsloliv på någon nivå just nu. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något.

 

Allmänt –  Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Något håller på att ske men du får ha lite tålamod då projektet/engagemanget tidsmässigt tar ca 9-10 månader. Låt det ta den tiden som det behöver eftersom det måste finslipas och gå igenom flera olika processer längst med vägen innan det är klart. Eller så påverkar en gravid kvinna på någon nivå. Kan även vara en gammal graviditet som aktualiseras.

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Du har en ny tillit och känner att saker faller på plats. Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med en födelsedag, ett firande eller liknande. Det kan även handla om en planering som sker nu. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar, och tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också att göra hälsosammare val.

 

Kärlek – Ny relation, kärlek, förälskelse eller stark fertilitet är sådant som ligger i fokus. Trivsel, glädje och gemenskap ligger starkt denna månad. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så är det en kärleksfull månad. Du möter mer medkännande, omtanke och kärlek just nu både inifrån dig själv och från någon annan. Man lägger dömandet åt sidan.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad, det kan även röra sig om healing. Du litar till dina känslor och agerar på dem då du förstår deras värde.

11 thoughts on “Juli månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

  1. Tack så mycket för att du tar dig tid att skriva månadens Astro/Tarot varje månad, mycket uppskattat!

  2. Wow! Lyssnar på din podd. Är ganska ny i allt det här. Det är första gången jag läser din blogg och blir så glad. Är fisk och tycker att allt ”stämmer” just nu- född 13 mars! Fick en liten chock men ett uppvaknande. När det står att jag har en kvinna i min närhet som påverkar mitt måebde positivt tänkte jag lite på dig, att du är den som öppnat dörrarna för mig. Jag mår bättre av din podd och det jag fått lära mig av dig. Tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *