Juni månads – Astro/Tarot – kärlek, arbete & allmänt. Hur blir det för dig?

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

Juni månads – Astro/Tarot

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Nya möjligheter kommer din väg och du lämnar en gammal väg. Du ser något nytt eller så ser du ur ett helt nytt perspektiv. Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, din arbetsplats och dina projekt. så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom dessa områden.

 

Kärlek – Just nu så ligger kärlek i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till bättre relationer. Det kan även vara någon annans relation eller kärlek som du har fokus på. En kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) påverkar din månad, eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Det kan även vara du som agerar i den energin.

 

Allmänt –  Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar, och tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare. Du visar vem du är och vad du vill, du kommer att skina eller synas lite extra, det kan bero på både dina inre och yttre kvaliteter, och röra ditt arbete eller privat. Du är fantastisk och det är inte bara du som känner det och du blir nu bekräftad.

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Oroa dig inte denna månad, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. En kvinna bidrar med lärdomar och insikter i ditt kärleksliv. Kärleksfull energi kommer din väg, det kan även vara så att den kommer till någon närstående. Det finns en stark kontakt till någon som får dig att må bra. Någon visar omtanke och kärlek.

 

Allmänt –  Du är mer social än vanligt. Du har suttit inne för mycket, nu kommer du ut och rör på dig mer. Dags att kliva fram eller ut. Du gör ett val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Be om det du önskar så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång.

 

(född  10/4-19/4)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete. Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras.

 

Kärlek – Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen du befinner dig i och ge inte upp. Något som du har fokus på nu i ditt kärleksliv faller på plats i februari. Kontakt via internet och inspiration har en betydelse nu, något man hoppas på sker.

 

Allmänt –  Energierna ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Annat som sker är att du får en nystart av din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en löneförhöjning eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu. Denna period befinner du dig lite mer utanför hemmet än du gjort på ett tag. Det kan vara i naturen lika väl som i en social samvaro. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla.

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Denna period så har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet. Ha tillit, något oväntat positivt kommer din väg denna månad. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Kärlek – Det ligger en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv under månaden då det kommer in en helt ny energi. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna period. Kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks känslorna. Du är på rätt väg!

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt. En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad. Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en förändring. Du är på rätt väg!

 

(född 30/4 – 9/5)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder dofter eller oljor som healar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående.

 

Kärlek – Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv. Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds.

 

Allmänt –  Nu lägger du ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Inse när du är färdig, annars finns det en risk för att du aldrig blir klar eller så överarbetar det hela. Det kan även vara så att du finslipar dina kunskaper eller förmågor till perfektion. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av stjärntecknets energi som är kärleksfullt, omtänksamt, impulsivt, känsligt, passionerat eller kreativt. Det kan även vara en moder. Hon är just nu omvårdande och stödjande, det kan även du själv som intar den rollen.

 

(född 10/5 – 20/5)

Arbete – Denna period kan kännas lite rörig gällande något och i värsta fall kan det bli lite kaos. Det kan handla om en speciell händelse, eller så gäller det flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpiga men som ändå får dig att komma lite ur balans. Hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Du står upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt du verkligen vill. Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

 

Kärlek – Det ligger en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv under månaden då det kommer in en helt ny positiv energi. Du öppnar upp en dörr för något nytt. Du har en magisk energi just nu vilket ger dig en förmåga att manifestera något du önskar. Kärleksfull energi kommer din väg och det finns en stark kontakt till någon som får dig att må bra. Någon visar både omtanke och kärlek.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Det ligger ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support.  Något oväntat positivt sker. En situation eller relation förbättras. Något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig i, arbeta med eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

 

Tvillingen 21/5-21/6


(född 21/5-30/5)

Arbete – En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt. Ett besked eller meddelande som ger en ny trygghet eller en viktig insikt kommer din väg.

 

Allmänt –  Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna.

 

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen”. Något sker som känns som ett litet mirakel. Just nu så har du extra beskydd inom ditt arbete och det du lägger ner din energi på, du får hjälp framåt.
Kärlek – Det ligger ngn begränsning i ditt kärleksliv denna månad. Antingen så blir det inte som du önskat eller har du dåligt med ork. Det är ingen månad där man träffar en ny partner, och gör man det så fungerar det inte som man önskar under denna perioden. Har du redan en relation så förstärks känslorna även om det är något som känns motigt. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet.

 

Allmänt –  Utbildning, kurs eller social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt eller så står du på scen? Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Du får en idé eller tanke som kommer från dina andliga vägledare som tar dig framåt. Det kan även vara ett svar du väntat på. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen.

 

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder dofter eller oljor som healar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående.

 

Kärlek –  En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans.

 

Allmänt –  Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. Något nytt kommer igång och du upplever en glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna månad. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden.

 

Kräftan 22/6-22/7

 (född 22/6-1/7)

Arbete – någon eller något omvärderas på arbetsplatsen. En ny lösning dyker upp på ett gammalt problem eller dilemma. Det ligger möjligheter runt något nytt i arbetet. Det kan vara en ny idé eller ett projekt, något skiftar på ett positivt sätt. Relationer eller en specifik relation är i fokus, man förbättrar kontakten och för stöd och hjälp framåt. Det finns en tacksamhet mellan er för det som har kommit eller håller på att växa fram. Man utvecklar en relation med en gammal eller ny arbetskollega.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig, du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera det i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Kvinnlig gemenskap ligger i fokus, även ett stöd från en eller flera organisationer. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt då du har förmågan att känna in vad som är rätt för dig eller det du arbetar med. På någon nivå så påverkar även skönhet eller det yttre. En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad. Om du har healande förmågor så utvecklas de nu och du upptäcker att du har förmågan att höja andras energi.

 

Kärlek – Du eller ni om du har en relation lyckas med något önskvärt eller något du föresatt dig. På någon nivå i ditt kärleksliv så känner du en seger. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad.

 

Allmänt –  Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. Något som du antingen tänkte på eller började agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund.

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns omvårdnad och samhörighet. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på lats innan tiden är mogen.

 

Kärlek – En kvinna visar vägen och får en betydelse i ditt kärleksliv just nu. Hon är klok och vis och värd att lyssna på. Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man upplever en låsning, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. På något sätt så verkar datorer, film eller bilder ha en betydelse för dig just nu.

 

Allmänt –  Någon konflikt eller ett bråk ligger runt dig just nu som kan kännas lite jobbig. Det kan även vara du själv som befinner dig i en konflikt med dig själv. Tänk efter före du gör eller säger något är rådet till dig. Det finns ett fokus på kost eller mat. Det kan vara en betydelsefull middag eller ett kalas. Eller kanske gör du en kostförändring? Arbetar du med mat så får detta en större betydelse denna månad. Du lämnar över till någon annan för hjälp, stöd eller ett beslut. Någon finns för dig som visar vägen och du känner dig trygg med det.

 

Lejonet 23/7-22/8 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som förändrar din situation eller utkomsten av det du är inne i. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

 

Kärlek – Det finns en lekfullhet och rolig samvaro, kanske går man på ett äventyr tillsammans. Denna månad bjuder inte in en ny relation i stället blir det mer bus och spel om man är singel. Något i ditt kärleksliv kretsar runt en ledighet eller semester som antingen sker nu eller håller på att planeras. Eller så tar du ledigt från kärleken just nu.

 

Allmänt –  Något kreativt manifesterar sig igenom dig. Ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga. Gällande en annan sak så är du nu lite velig och du vet inte vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse.

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Det ligger ett starkt eget val för dig denna period och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Stark Jag energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig. En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. På någon nivå så får du hjälp eller stöd i ditt kärleksliv. En ny möjlighet öppnas upp för dig eller någon du älskar.

 

Allmänt –  En månad som kommer md lugn och ro. En tid för en paus eller vila. En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef eller arbetskamrat eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Du känner stor inspiration och en idée eller tanke för dig framåt. Du agerar för att sätta det hela i rörelse.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Det ligger någon ny möjlighet för dig eller så sker något nytt i arbetet. Det kan vara en ny idé som ska prövas eller ett projekt som ska manifesteras, något skiftar på ett positivt sätt. Det ligger någon ny möjlighet för dig eller så sker något nytt i arbetet. Det kan vara en ny idé som ska prövas eller ett projekt som ska manifesteras, något skiftar på ett positivt sätt.

 

Kärlek – Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv. Kontakt via internet och inspiration har en betydelse nu, något man hoppas på sker. Någon eller något inspirerar dig till ett nästa steg eller till ett nytt val.

 

Allmänt –  Din skyddsängel vakar över och beskyddar dina barn (eller de som har den rollen i ditt liv) och ser till att de är trygga. Du får även vägledning så att du på bästa sätt kan hantera er relation. Var öppen för att ta emot av universums överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

Arbete – Den här perioden kan bjuda på lite stress, kanske känner du dig lite överväldigad eller så har du för mycket att göra på jobbet, eller så hinner du inte med som du eller någon annan önskar. Just nu så är du mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenheten är stark och om du står i något för dig riktigt så kämpar du på och släpper inte ditt mål ur siktet.

 

Kärlek – Glädje, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Under juni så kommer något positivt att ske eller falla på plats i ditt kärleksliv som är kopplat till denna månad. Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Allmänt –  En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef eller arbetskamrat eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. En tid för en paus eller vila. Du tar det lite lugnare än vanligt då det är en stark period för meditation och inre frid. Ta dig tid att lyssna inåt. Du lämnar över till någon annan som du litar på för hjälp, stöd eller ett beslut. Någon finns för dig som visar och du känner tillit

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Du eller din arbetsplats går igenom en transformation som innebär en större förändring på något plan. Något blir klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt. Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt och som påverkar ekonomin för dig eller själva arbetsplatsen.

 

Kärlek – Det ligger ngn begränsning i ditt kärleksliv denna månad. Antingen så blir det inte som du önskat eller har du dåligt med ork. Det är ingen månad där man träffar en ny partner. Du lämnar nu en situation eller person som du känner inte gynnar ditt kärleksliv längre. Du glädjer dig i stället åt nya dörrar som öppnas upp för dig i och med att du nu har stängt en dörr.

 

Allmänt –  Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig. Det finns en kärlek till dig så öppna upp för att kunna ta emot så kommer du lättare kunna ge i din tur. Gemenskap och relationer ligger i fokus och har du en relation så förstärks kärleken. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, utestängd och orolig vilket leder till att du just nu inte ser dina möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig. Men oroa dig inte, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt.

 

Kärlek – En överenskommelse eller något gemensamt beslut sker. En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon.

 

Allmänt –  Det är lite svårt att komma i gång med något önskat, du kan känna en dålig ork eller begränsning eller så tar något tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den. Ekonomin kan bli ansträngd eller så har du inte råd som du önskar. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. Du är på rätt väg inom något som du fokuserar på nu.

 

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

Arbete – Det finns en pålitlig person i din omgivning som du kan förlita dig på. Det behöver inte nödvändigtvis vara den personen du förväntar dig. Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Nu har du möjligheten att skapa en ny grund inför framtiden. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Det finns en pålitlig person i din omgivning som du kan förlita dig på. Det behöver inte nödvändigtvis vara den personen du förväntar dig.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Du står upp för vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill, du känner inte att du behöver vara någon annan till lags, du står stark i dig själv.

 

Allmänt –  Du vågar något eller tar en risk, du lägger ditt hjärtas energi i det och agerar. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig. Det finns ett fokus på kost eller mat. Det kan vara en betydelse middag eller ett kalas. Eller kanske gör du en kostförändring? Arbetar du med mat så får detta en större betydelse denna månad.

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Du eller din arbetsplats går igenom en transformation som innebär en större förändring på något plan. En fas är klar och du gör dig redo för att gå in i något nytt. Gemenskap, samarbete eller partnerskap är gynnsamt just nu. Även ett positivt avtal, beslut eller en överenskommelse ligger starkt denna månad. Något positivt sker arbetsmässigt då någon vill dig väl.

 

Kärlek – Något som nu är aktuellt i ditt kärleksliv får en fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. En tid för dig då du kommer att synas och skina mer än vanligt, det kan vara så att de yttre får en större betydelse för dig och du bryr du dig lite extra om dig själv. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Det kan även vare en fest och dans som får en större betydelse. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen.

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Arbetsmässigt så är det en stabil och trygg månad som inte kommer med några stora förändringar just nu. Däremot så har du en bra grund att utvecklas ifrån. Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller själva processen och ge inte upp. Du tar hand om de som står i beroendeställning till dig, eller de som förväntar sig att du ska visa vägen. Du får nu vägledning så att du på bästa sätt kan hantera era relationer eller situationer.

 

Kärlek – Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i. En kärleksgåva eller uppvaktning kommer din väg alternativt en positiv upplevelse som känns som en gåva.

 

Allmänt –  Denna period befinner du dig lite mer utanför hemmet än du gjort på ett tag. Det kan vara i naturen lika väl som i en social samvaro. En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut. En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något, och du tar också tag i något som för dig är viktigt.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Du avslutar något för att snart ta tag i och börja på något nytt, det kan bli en liten paus innan du kommer igång ordentligt Du har kommit fram till det önskade eller nått ett mål. Du har klarat av något som gör att du känner dig nöjd. Det kan även finnas en kontakt med andra länder. Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress angående ditt jobb. Du får det modet du behöver för att lösa det hela.

 

Kärlek – Just nu så är det för dig eller din partner lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker eller planeras inför. Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig. Du befinner mer bland människor än tidigare.

 

Allmänt –  Du påverkas starkt av det skönhet, estetik eller så ligger ditt yttre i fokus. Men eftersom det handlar om balans för dig så bryr du dig även om andra värden just nu som andlighet, gammal visdom, insikter, kunskap, kvinnlig kraft eller så får din intuition en större betydelse för dig. Du lyssnar inåt och vet att inget är vitt eller svart så du måste finna det som är rätt för dig och din balans. Det finns även ett stöd utifrån från en grupp människor. Det finns positiva känslor som har med gemenskap att göra och har du en fast relation så finns det mycket glädje och inspirerande känslor. Det finns även möjligheter att ta en relation till en nästa nivå. Det är även en tid som förstärker vänskap, samarbeten eller kompanjonskap. Ni tar ett nytt steg som för er närmare varandra eller ett mål.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Det sker en förändring som leder till att man släpper något och så att nya aspekter kommer kan komma in. Det blir klart eller går in i en ny fas under vintern (dec-feb). Det är viktigt att släppa taget om det som inte fungerar längre så att en förändring kan ske. Ju mer man motarbetar ju svårare blir transformeringen. Det är även en tid där man kan släppa på en dålig ovana. Du har känt dig eller varit lite instängd i ditt arbete eller på arbetsplatsen. Nu kommer du ut med det du gör eller bland människor. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kärlek – En yngre man. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå. En kärleksgåva eller uppvaktning kommer din väg. Det ligger ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support.

 

Allmänt –  Du öppnar nu upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Var försiktig så du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om den är bra eller dålig, det viktigt att du separerar andras känslor från dina egna. Kärlek och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt denna månad. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg. Är du singel så är nu en bra tid för att skapa en kontakt. Har du en relation så känns kärleken extra stark. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod.

 

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya bättre resultat. Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna period så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. En period med harmoni och balans. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Om du är singel så är det fördelaktigt för dig att gå ut och dansa då du får mer uppmärksamhet en vanligt.

 

Allmänt –  En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du önskar det, i vilket fall som helst så indikeras en förändring inom någon av de områdena i tanke eller handling. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked. Du får en tanke eller idée som skapar en positiv förändring.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Nu finns en målmedvetenhet och du är mer målinriktad än tidigare. Du går din väg och vill göra saker på ditt sätt. En kort resa över tid eller distans planeras eller blir av nu. Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid.

 

Kärlek – I en relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Finns det ingen relation så startar inget upp något denna månad. Det ligger kost eller mat runt dig eller en partner, det kan vara en speciell middag som är i antagande. Eller kanske gör du eller ni om du är i en relation en kostförändring som är kopplad till kärlekslivet eller en relation?

 

Allmänt –  Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig denna månad. Väntar du in ett besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation genom något av dessa verktygen som är extra mycket i fokus just nu. En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter. Du befinner dig på en speciell kraftplats, det kan innebära att du finner en ny plats som känns rätt för dig eller så lägger du fokus på att miljön du är i ska ge dig en skön känsla och positiv energi. Det kan även vara så att du befinner dig på en magisk plats för ritualer.

 

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats? Den här perioden kan bjuda på lite stress, kanske känner du dig lite överväldigad eller så har du för mycket att göra på jobbet, eller så hinner du inte med som du eller någon annan önskar.

 

Kärlek – Det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv, du behöver inte göra allt själv. Det kan även vara så att någon sträcker ut en hand eller så du ber om någon hjälp. En period som kommer med tillit och man forcerar inget utan låter kärleken hitta sin väg.

 

Allmänt –  Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det skulle kännas tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte ser det på en gång så ha tillit. Det finns ett starkt igångsättande just nu, det kan vara så att något går från tanke till manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Kvinnlig gemenskap ligger i fokus. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt då du har förmågan att känna in vad som är rätt för dig eller det du arbetar med. På någon nivå så påverkar även fåfänga, skönhet eller det yttre roll för dig. Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Det är dags att släppa det som inte gynnar dig.
Kärlek – Ny relation, kärlek, förälskelse, fertilitet. Trivsel, glädje och gemenskap ligger starkt denna månad. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så är det en kärleksfull månad.

 

Allmänt –  En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du önskar det, eller så ligger det ett nytt fokus runt arbete eller flytt, i vilket fall som helst så indikeras en större förändring. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Denna period så fortsätter du i något påbörjat sen tidigare, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt. Denna period så befinner du dig lite mer utanför din arbetsplats eller dina vanliga sysslor än du gjort på ett tag. Det kan innebära en annan arbetsplats lika väl som nya direktiv.

 

Kärlek – Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela. Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären.

 

Allmänt –  Något nytt startar upp, det finns en ny kraft och aktivitet, tanke går till handling. Det kan även innebära ett nytt arbete, projekt eller engagemang. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. Just nu så låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte själv vill.

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Det finns en stabilitet och trygghet, kanske sitter man även lite fast och inte gör några större förändringar. Ingen period för större förändringar då man vet vad man har.  Men Ärkeängeln Michael kommer att just nu ge en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att snart göra en förändring. Du är på rätt väg!

 

Kärlek – Det finns en lekfullhet och rolig samvaro, kanske går man på ett äventyr tillsammans. Denna månad bjuder inte in en ny relation i stället blir det mer bus och spel om man är singel. Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig.

 

Allmänt –  Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på. Du är just nu tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Förlita dig på dig själv, du är starkare än du tror. Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu. Nya möjligheter ligger runt ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du komma igång så är detta en bra månad att ta itu med det.

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress angående ditt jobb. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela. Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen.

 

Kärlek – Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg. I kärleken så ligger fokus på något gemensamt intresse. Något som planerades eller startades upp i vintras (dec-feb) trillar nu på plats eller får en förklaring.

 

Allmänt –  Just nu så är du lite velig och du vet inte vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Just nu så ligger nämligen din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på. Något som har känts jobbigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

 

Vattumannen 20/1-18/2

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Nytt arbete, projekt eller liknande startar upp, kan även visa på att du får mer kraft, ork och energi. En skjuts framåt. Du låter dina tankar och känslor påverka lite extra just nu, det kan även ske genom ett kreativt arbete eller intresse. Ditt inre kommer till uttryck. Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya bättre resultat.

 

Kärlek – En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter. Denna månad så låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte själv vill. Det finns en spontanitet och någon oväntad händelse sker.

 

Allmänt –  Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och det du ger det rätt energi nu kommer att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Något som du antingen tänkte på eller började agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund.

 

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv. En månad när du syns och skiner lite extra. Är du singel så riktas uppmärksamhet mot dig.

 

Allmänt –  En tanke, situation, handling, minne eller person från ditt förflutna påverkar dig starkt just nu. Något som ligger i ditt fokus är på något plan redan uppstartat, har redan hänt eller så repeterar sig något från det förflutna. Det kan även vara så att du fortfarande sitter fast i något som ligger bakåt i ditt liv. Du påverkas starkt av det skönhet, estetik eller så ligger ditt yttre i fokus. Men eftersom det handlar om balans för dig så bryr du dig även om andra värden just nu som andlighet, gammal visdom, insikter, kunskap, kvinnlig kraft eller så får din intuition en större betydelse för dig. Du lyssnar inåt och vet att inget är vitt eller svart så du måste finna det som är rätt för dig och din balans. Det finns även ett stöd utifrån från en grupp människor. Du befinner dig på en speciell kraftplats, som ger dig en skön känsla och positiv energi. Det kan även vara så att du befinner dig på en magisk plats för en ritual.

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Något kreativt manifesterar sig igenom dig. Ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga.

 

Kärlek – Denna månad bjuder inte på en ny relation i stället blir det mer lek och spel om man är singel. I en stabil relation finns det spontanitet och äventyr. De bjuds på både glädje och positiva händelser. Du har tillit till dig själv och vet hur du ska göra för att få ditt kärleksliv att förbättras. De upplever tillit från någon som står dig nära.

 

Allmänt – Du har tur och flyt med något just nu och något som du önskar kommer din väg. Denna fas blir bättre än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Vänskap, tur, flyt eller någon form av vinst är områden som kan få en betydelse. Det är något som du har jobbat för eller engagerat dig i som kommer igång eller går in i en ny fas i sommar (juni-aug). Du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och vet att du förtjänar det bästa. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till. Du sätter dig själv främst. Du är mer social än vanligt. Du har suttit inne för mycket, nu kommer du ut och rör på dig mer. Dags att kliva fram eller ut.

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Forcera inget just nu, släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick. Ta det lugnt, kanske behöver du pausa. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Det ligger ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support

 

Kärlek – En förändring sker på någon nivå i en relation, eller så sker en kontakt på helt nya villkor, eller via nya vägar. En situation healas och något som har känts jobbigt blir nu till det bättre, det kan röra sig om en konflikt eller om känslor som inte har tagits på allvar. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Det sker någon form av förnyelse för dig denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller ligger framför dig. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – En nystart sker gällande ditt arbete som påverkar alla nivåer. Ny energi kommer igång och en förändring sker. Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Du tar hand om de som förväntar sig att du ska visa vägen. Du får nu vägledning så att du på bästa sätt kan hantera någon relation eller situation på jobbet.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna period. Kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks känslorna. Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en positiv förändring. Du är på rätt väg!

 

Allmänt –  Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka. Du renar ditt sinne, släpper en negativ tanke eller känsla om något från ditt förflutna som du sitter fast i. Eller så går du igenom en reningsprocess kroppsligt, själsligt, gällande kosten eller känslomässigt vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder.

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Du står upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt du verkligen vill. Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du är på rätt väg! Du har kommit fram till det önskade eller nått ett mål. Du har klarat av något som gör att du känner dig nöjd. Det kan även finnas en kontakt med andra länder.

 

Kärlek – Du är nu mer social än vanligt och ser till att komma ut, det kan även vara så att du träffar någon som du inte har sett på ett tag. Om du är singel så är det en bra månad att engagera sig om du vill träffa någon. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg.

 

Allmänt –  En tid för en paus eller vila. En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef eller arbetskamrat eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Ju mer du nu sprider kärlek till andra och investerar din kärlek i det du gör, ju mer kommer det att blomstra. Du sätter då igång en kraft som obönhörligen kommer tillbaka till dig. Detsamma sker om du agerar destruktivt eller negativt, så var noga med vilken energi du är i under denna period.

 

2 thoughts on “Juni månads – Astro/Tarot – kärlek, arbete & allmänt. Hur blir det för dig?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *