Maj månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

Maj månads – Astro/Tarot

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – En information kommer din väg om något som håller på att komma igång, eller så är det ett förhandsbesked om något gällande ditt arbete. Forcera inget just nu, släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick. En förbättring gällande hur man mår på jobbet sker, eller så jobbar man med något som är relaterat till hälsa eller måendet.

 

Kärlek – Det ligger en känsla av svek denna månad, från ditt håll eller så är det från någon annan. Det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Eller så handlar det om en besvikelse då något inte blir eller känns som man önskar. Hjälp kommer din väg gällande kärleken och du behöver inte göra allt själv, men du måste själv släppa in för att det ska kunna ske.

 

Allmänt –  Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Något som du antingen tänkte på eller börja agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund.

 

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras. Lycka och tur. Denna månad har du mer tur eller flyt än i den förra, du går in i en bättre fas vilket leder till positiva förändringar. Vänskap kan få en betydelse.
Kärlek – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi.

 

Allmänt –  Du gör något du verkligen tror på. Det kan innebära att du följer en passion eller så kommer du i kontakt med en. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig.

 

 

(född 10/4-19/4)

Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar runt den 2 februari nästa år, något tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har en stark betydelse för dig just nu, det är där du finner svar och kommer vidare. Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Det kan vara dina barn, barn på arbetet eller minnen som är förknippade med barn bakåt i tiden.

 

Kärlek – Lycka, glädje och kärleksfull vänskap ligger starkt. Denna månad blir det bättre i kärlekslivet än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Det kan även vara så att du har lite tur eller flyt. Något i ditt kärleksliv kretsar runt en ledighet eller semester som antingen sker nu eller håller på att planeras. Eller så tar du ledigt från kärleken just nu.

 

Allmänt –  Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse.  Du möter även mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra.

 

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Denna månad så har du mer tur eller flyt än vanligt. Något går din väg på ett positivt sätt och du upplever att det blir till det bättre. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. En ung kvinna eller barn påverkar dig och ditt arbete. En hjälp eller ett stöd kommer din väg.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Något du väntar på eller önskar sker nämligen snart i ditt kärleksliv, du är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll så ha tålamod.

 

Allmänt –  Hälsosam mat eller grönsaker påverkar i denna månad, antingen så förändrar du något till det bättre eller så börjar du en planering. Det kan även vara så att du ser eller läser något som påverkar dig. Det finns en insikt och medvetenhet om hur vi påverkas av vår kost och du lyssnar till dig själv eller ett gott råd. Detta är för övrigt ingen månad där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – En tid för en paus eller vila. Tidigare stress eller konflikter lägger sig och du känner en ny ro eller trygghet. Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något.

 

Kärlek – Denna månad bjuder på någon lycklig eller glädjande händelse och kärleksfull vänskap. Det blir även bättre i kärlekslivet än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Det kan även vara så att du har lite tur eller flyt och att hjulen rullar åt ditt håll. En perfekt tid för att starta upp något nytt i kärleken och komma i kontakt med nya tankar, idéer och drömmar. Nu skapas det nya förutsättningar eller en ny grund som faller på plats under mars månad nästa år.

 

Allmänt –  Något nytt kommer igång och du upplever en glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna månad. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden. En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå. Det kan även handla om minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på.

 

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Nya positiva känslor kommer din väg och något nytt känslomässigt startar upp. Du möter omtanke och respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Det finns en arbetsmässig fördel för dig denna månad, det kan också vara så att du är framme vid något önskat mål, du upplever en seger på någon nivå. Du är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra.

 

Kärlek – Du öppnar upp för att ta emot kärleksfulla känslor av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Tillåt dig att ta emot, då det finns någon som bryr sig. Om du gör det så stärks din energi, intuition och möjlighet att ge till andra. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt känsloliv på någon nivå just nu.

 

Allmänt –  Be om det du önskar så kommer det din väg, det är viktigt att du låter andra veta vad du vill. Om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare.

 

Tvillingen 21/5-21/6

 

(född 21/5-30/5)

Arbete – Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt i sommar (juni-aug). Nya positiva känslor kommer din väg och något nytt känslomässigt startar upp. Du möter kärlek och respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig. Du står upp för det du tror på och säger bara ja till sånt du verkligen vill.

 

Kärlek – En förändring sker på någon nivå i en relation, eller så sker en kontakt på helt nya villkor eller via nya vägar. Något nytt kommer igång i kärleken vilket leder till att det väcks nya tankar, känslor, idéer och drömmar. Nu skapas det nya förutsättningar som ger en ny grund som faller på plats eller får en ytterligare dimension under mars månad nästa år.

 

Allmänt –  En tid när du får arbeta med något du gillar, eller så återupptar du något gammalt intresse. Kanske lägger du din energi på ett intresse som i förlängningen kan leda till ett arbete? Det finns dolda tillgångar som du nu kan utveckla. Ditt hem står i centrum och vill du göra en förändring så sker det nu. Det kan gälla heminredning, shopping till hemmet, att du jobbar hemma, en viktig tillställning i hemmet, är mer hemma än vanligt eller något annat som har med hemsituationen att göra. Det kan även röra en plats som har en hemliknande miljö.

 

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Det ligger en konflikt runt dig denna månad, antingen så uppstår den på din arbetsplats, i ditt arbete eller så är den känslomässig. Forcera inte sådant som ännu inte är moget. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra denna månad. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Det ligger en förlåtelse till dig eller någon annan.

 

Kärlek – I ditt kärleksliv påverkas du denna månad av en inre stress. Det kan vara så att det är du känner en press, eller så finns det en person runt dig som känner sig stressad, eller både ock. Det finns också en målmedvetenhet. Du är mer fokuserad och envis än vanligt och det du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med.

 

Allmänt –  Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du fixar det. Var försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation eller falskhet, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Om situationen kräver det så är du mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Allting beror på hur du hanterar dina resurser. Något som nu är aktuellt hittar sin form i månadsskiftet juli/augusti.

 

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du står upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt du verkligen vill. Du upplever något hinder eller en begränsning gällande ditt arbete denna månad. Det kan antingen vara du själv som inte riktigt har inspirationen eller kraften, eller så är det din omgivning som är trög eller långsam som gör att det är svårt att komma fram till något önskat just nu. Eller så backar du i något.

 

Kärlek – En man som är yngre än dig eller ett barn påverkat med mogenhet, stabilitet eller en ny grund. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå. På någon nivå så är nu färdig med något eller någon i ditt kärleksliv och går in i en ny fas. Det är något du måste släppa taget om för att något nytt ska kunna komma in. Ju mer du håller fast vid det gamla ju svårare är det att komma vidare.

 

Allmänt –  Du upplever nya positiva känslor och något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en starkare kontakt med det dig själv, någon annan eller det gudomliga. En spirande förälskelse finns, den kan vara i en person likväl som för ett djur, projekt, en sak eller situation. Det finns positiva känslor som har med gemenskap att göra och har du en fast relation så finns det mycket glädje och inspirerande känslor. Det finns även möjligheter att ta en relation till en nästa nivå. Det är även en tid som förstärker vänskap, samarbeten eller kompanjonskap. Ni tar ett nytt steg som för er närmare varandra eller ett mål.

 

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

Arbete – Arbetsmässigt så går något din väg då du har lite mer tur eller flyt än du haft på ett tag. Något du väntar på eller önskar sker snart, du är dock är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid.

 

Kärlek –Du har lagt en grund för något i ditt kärleksliv nu som blir färdigt under maj. Det kan även vara en fortsättning på något. På något vis så ligger det också ett betydelsefullt avslut för dig denna månad. Det kan också vara så att det sker en förändring i en relation. Något sätts nu i gång som får en fortsättning eller en ny innebörd i december.

 

Allmänt –  En yngre kvinna eller ett barn påverkar dig på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn, eller en flicka från barndomen. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked. Du upplever även någon form av stress eller konflikt denna månad, det kan även vara en positiv och kreativ stress.

 

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Det som du lägger ner din energi på denna månad blir färdigt under sommaren (juni-aug). Någon ny grund skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder dofter eller oljor som helar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående.

 

Kärlek – Kärleksmässigt så finns det en känsla a att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Det ligger ett svar eller en händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför eventet.

 

Allmänt –  Du möter mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra vilket ger dig en ny positiv känsla. Du befinner dig på en speciell plats där du känner en positiv energi och som känns rätt för dig eller så skapar du själv en plats med en skön känsla och positiv energi för dig själv. Det kan även vara så att du är på en magisk plats och utför en ritual. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Något som du antingen tänkte på eller börja agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – Du är mer självständig eller tillbakadragen denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Det ligger även gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären.

 

Allmänt –  Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig, du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det känns tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttrycka som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar och känslor i skrift.

 

Lejonet 23/7-22/8 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete. Du får också en bekräftelse på något som du undrat eller funderat på. En arbetsförändring sker, ditt arbete tar en ny riktning. Vill du ha ett nit arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Kan även innebära ett nytt projekt beroende på vad du arbetar med.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig med en i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Det handlar om en förlåtelse till dig eller någon annan. Även en person eller situation från ditt förflutna påverkar. Det är ingen månad där man startar upp en relation med en ny person.

 

Allmänt –  Du upplever någon form av stress eller konflikt denna månad, det kan även vara en positiv och kreativ stress. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

 

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Nu är en tid för en förändring, det kan vara ett nytt projekt, arbete eller samarbete. Något nytt tillkommer i ditt arbete vilket leder in det på en ny riktning. Du har svårt att bestämma dig och du velar medan du ser över olika möjligheter. Du kan också befinna dig i en valsituation. Det ligger en väntan eller avvaktan så ha inte bråttom utan vänta in rätt ögonblick, du kommer att veta nr det infaller.
Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Ett nej kommer din väg eller så är det du som säger nej. Det du nu på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör just nu.

 

Allmänt –  En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef eller arbetskamrat eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig av bönen i din kommunikation.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Runt dig arbetsmässigt så ligger det denna månad ett avtal eller ett beslut, det kan även innebära att du förverkligar något eller tar något viktigt ett steg längre. En stark period för chefer, beslutsfattare och egna företagare. Auktoritet och kontroll ligger i fokus. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig.

 

Kärlek – Det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv, du behöver inte göra allt själv. Det kan även vara så att någon sträcker ut en hand eller så du ber om någon hjälp. Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Du bestämmer dig för något eller någon eller så fattar du ett beslut.

 

Allmänt –  Du gör ett val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Men du behöver inte göra allt själv och just nu så får hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

Arbete – Nu är en tid för en paus eller vila då du behöver lugn. Tidigare stress lägger sig och du känner en ny ro eller trygghet. En tid för meditation och kontempentation. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Det finns också en risk för att du drar dig undan.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan eller väntan på någon eller att något, forcera inget utan låt det ta den tiden det tar. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Något annat ligger dock perfekt i tiden och sker nu. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  Energin just nu kan ta sig lite olika uttryck, antingen så klarar du av något som gör att du känner dig nöjd, eller så står du i en avslutningsfas för att snart gå in i en ny. Det kan även vara så att du kommer fram till något önskat eller så har du nått något mål. Den yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse just nu. En tanke, situation, handling, minne eller person från ditt förflutna påverkar dig starkt just nu. Något som ligger i ditt fokus är på något plan redan uppstartat, har redan hänt eller så repeterar sig något från det förflutna. Det kan även vara så att du fortfarande sitter fast i något som ligger bakåt i ditt liv.

 

 

(född 2/9 – 11/9)

Arbete – Du ligger lite lågt och avvaktar, det är inte viktigt för dig att prestera vilket kan få dig att smita undan. Din energi är lägre än vanligt så stressa inte utan tänk på att ladda dina batterier. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan även vara ett hem, heminredning eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – Ha inte bråttom, du eller någon annan är i avvaktan just nu så vänta in rätt ögonblick för att gå vidare. Du söker information för att komma vidare i något eller med någon. Du släpper även någon för att kunna släppa in något nytt, motarbetar du processen så kan det bli jobbig. Du får hjälp av någon att komma framåt eller vidare.

 

Allmänt – En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Du är just nu omhändertagen på någon nivå så du ska inte oroa dig. Du är just nu omhändertagen på någon nivå så du ska inte oroa dig.

 

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Du går igenom en reningsprocess, du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya och bättre resultat. En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma.

 

Kärlek – Du eller ni om du har en relation skapar en ny och starkare grund där man kan skapa mer kärlek och gemenskap. Det är nu viktigt att landa och satsa på stabilitet och trygghet. Det du under månaden på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda till hösten (sep-nov). Så se till att du skapar något positivt och hållbart.

 

Allmänt –  Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan, kan även röra arbetet eller arbetsplatsen. Fördelaktig tid för ett lån, bankbyte eller något liknande. Du befinner dig på en speciell plats som har en positiv energi. Det kan även vara så att du gör en ritual på en magisk plats. Lärande oavsett om det är du som lär ut eller om du är den som lär dig något har en högre mening för dig just nu. Ta emot vägledning och lyssna inåt och uppåt.

Vågen 23/9-22/10


(född 23/9-2/10)

Arbete – Det finns en arbetsmässig gemenskap där man trivs tillsammans. Ett samarbete eller ett kompanjonskap gynnar dig lite extra denna månad och om du önskar så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra denna månad är sådant som det finns mest glädje i. Det kommer ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt arbete att göra. Kan även visa på en period av stark kreativitet.

 

Kärlek – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Du backar inte, och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror. I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.  Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt.

 

Allmänt –  Det finns en stabilitet och trygghet vilket känns viktigt för dig just nu. Du kanske till och med sitter lite fast och inte känner att du kommer loss, eller så vill du inte göra några större förändringar. Du vet vad du har och i den energin vill du just nu vara kvar eller så vet du inte hur du ska släppa. Det kan även vara så att detta är en tid där du tar det lugnt och laddar dina batterier för att använda kraften senare. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Du har även full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv.

 

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de arbetsrelationer man har. Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete.

 

Kärlek – Du påverkas av en yngre man. Det finnsäven en uppvaktning eller en stark känsla för någon. Det sker även en festlighet med en stark med gemenskap, det kan även vara ett meddelande gällande festligheten. Du behöver inte oroa dig, något eller någon finner en lösning, det kan även vara du själv.

 

Allmänt –  Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Du öppnar nu upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Var försiktig så du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om den är bra eller dålig, det viktigt att du separerar andras känslor från dina egna.

 

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Det ligger en omstrukturering i arbetet eller på själva arbetsplatsen. Något håller på att förändras. En yngre man hjälper, stödjer eller beskyddar dig. Ta det lugnt och släpp på kontrollen, försök inte för mycket utan låt tiden visa när det är dags för ett nästa steg. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir av.

 

Kärlek – Det ligger tankar och funderingar runt kärleken. Är du singel så sker det mer i tanken än fysiskt. Har du en relation så finns det mycket känslor i omlopp. Något som sker i ditt kärleksliv nu få en ytterligare betydelse i månadsskiftet ont/nov. Något har satts i gång i ditt kärleksliv som nu blir färdigt, det kan även ske en fortsättning på något.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt. Du är just nu omhändertagen på någon nivå så du ska inte oroa dig. Det finns en kärlek till dig så öppna upp för att kunna ta emot så kommer du lättare kunna ge i din tur. Gemenskap och relationer ligger i fokus och har du en relation så förstärks kärleken.

 

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – En månad med trivsel och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Du är i en positiv miljö som får dig att växa på någon nivå. Du får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och du vet att du har den kompetensen som krävs.

 

Kärlek –  Det sker något i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför eventet eller ett meddelande. På någon nivå så känner man du ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap på grund av dåligt med tid eller distans. Ibland kan det även innebära att man har en känsla av att man sitter fast.

 

Allmänt –  En tid när du får arbeta med något du gillar, eller så återupptar du något gammalt intresse. Kanske lägger du din energi på ett intresse som i förlängningen kan leda till ett arbete? Det finns dolda tillgångar som du nu kan utveckla. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Det ligger ngn begränsning i arbetet denna månad, det kan handla om stress, dåligt med ork, arbetslöshet, lite för mycket jobb eller någon konflikt. Det kan även vara så att du har lite svårt att komma i gång med något önskat eller så når du inte fram som du önskar. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka bråk och konflikter eller så är man inte på samma linje i någon fråga. Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig då du känner dig stark i dig själv. En trygg, stabil och omvårdande kvinna får en betydelse för dig i kärleken denna månad.

 

Allmänt –  Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Du har även full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv. Nu lägger du även ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Inse när det räcker, annars finns det en risk för att du aldrig blir klar eller så överarbetar det hela.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Under denna månad påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt barnsligt och omoget. Det finns en trevlig gemenskap gällande ditt arbete och samarbete är extra gynnsamt denna månad. Om du arbetar i ett familjeföretag eller liknande så sker något fördelaktigt för dig eller företaget.

 

Kärlek – Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i. Antingen så är du eller någon inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att man vill man vara lite själv eller avvakta. Du släpper taget om något som inte gynnar dig.

 

Allmänt –  Antingen så lyckas du med något önskat som du har lagt ner tid och engagemang i, eller så upplever du att segra på någon nivå. Det kan även vara så att du kommer fram till något som du önskar vilket får något viktigt att falla på plats. Du är dessutom just nu omhändertagen på någon nivå så du ska inte oroa dig. Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna månad så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu. En positiv förändring sker och man kan nu börja skapa på ett nytt sätt, det kan även innebära att man startar upp något nytt.

 

Kärlek – Du vilar i dina känslor utan att engagera dig allt för mycket. Det kan vara så att du behöver vara lite själv eller så drar du eller någon annan sig undan. Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har ett behov av att vara mer för dig själv. Har du en relation så kan det vara så att ni är väldigt mycket är uppe i era egna grejer. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek. Du står upp för dig själv och med vad du känner och vad du verkligen vill.

 

Allmänt –  Det sker på gott eller ont någon oväntad händelse just nu. Det kan även vara så att i stället för en större så är det är flera mindre händelser som påverkar. Behöver du stöd just nu så kommer det din väg. Du är dessutom kreativare än vanligt. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked. Lärande oavsett om det är du som lär ut eller om det är du som är eleven så har lärandet någon högre mening för dig just nu. Ta emot vägledning och lyssna inåt och uppåt.

 

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, orolig, ser inga möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig. Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Det finns en tro på att något blir till det bättre.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks känslorna. Även trivsel, glädje och gemenskap ligger starkt denna månad. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskyddad.

 

Allmänt –  Det sker någon form av förnyelse för dig denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Nu lägger du ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Ta det inte för långt utan inse när det är färdigt så att du inte överarbetar det hela eller aldrig blir klar. Det kan även vara så att du finslipar dina kunskaper eller förmågor till perfektion.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar med en positiv förändring i arbetet denna månad.

 

Kärlek – Du renar ditt sinne för att kunna släppa negativa tankar och känslor gällande något eller någon i nuet eller från ditt förflutna som du sitter fast i. Det finns en känsla av svek eller missnöje från dig eller en partner som du nu tar tag i för att komma vidare. Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen du befinner dig i och ge inte upp.

 

Allmänt –  Något sker denna månad som har en koppling till något som sker i februari nästa år. En grund läggs och en fortsättning kommer till stånd. Något du önskar händer eller faller på plats, det finns även en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Just nu så ligger hälsa och mående i fokus. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till att du mår bättre. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på.

 

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Någon ny grund eller en bättre förutsättning skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras.

 

Kärlek – Du är självständig och lägger fokus på det som intresserar dig. Det kan innebära att du inte hinner med kärleken i någon större utsträckning. Du behöver inte oroa dig, något eller någon finner en lösning. En kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar din månad genom en omvärdering, eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Det kan även vara du som agerar i den energin och omvärderar något eller någon.

 

Allmänt –  Frihet är en stark energi denna månad, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig denna månad.  Du är mer självständigt just nu eller så har du ett behov av att dra dig lite undan, kanske vill du vara mer för dig själv. Det kan även innebära att du har mycket fokus på dig själv och det du håller på med. Stark jag-kraft. Släpp taget om kontrollen och låt universums visdom hitta lösningen.

 

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Det finns en trevlig samvaro i ditt arbete och samarbete är extra gynnsamt denna månad. Om du arbetar eller är involverad i ett familjeföretag eller liknande så sker något fördelaktigt för dig eller företaget. Detta är en tid för gemenskap och att söka förstärkning från andra i stället för att göra allt själv. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt eller går in i en ny fas under vintern (dec-feb) eller så finner du ett ytterligare svar.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. Du öppnar upp för att ta emot vilket gör att du själv kan ge. Det finns någon som bryr sig om dig. Det är något som du hoppas på som inte sker under denna månad, ha tålamod.
Allmänt –  Energin just nu kan ta sig lite olika uttryck, antingen så klarar du av något som gör att du känner dig nöjd, eller så står du i en avslutningsfas för att snart gå in i en ny. Det kan även vara så att du kommer fram till något önskat eller så har du nått något mål. Den yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse just nu. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig. Nu lägger du ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Du finslipar dina kunskaper eller förmågor till perfektion. Var försiktig så du inte överarbetar det hela.

 

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Det sker en förändring som leder till att man släpper något så att nya aspekter kommer kan komma in. Det blir klart eller går in i en ny fas under vintern (dec-feb). Det är viktigt att släppa taget om det som inte fungerar längre så att en förändring kan ske. Ju mer man motarbetar ju svårare blir transformeringen. Det är även en tid där man kan släppa på en dålig ovana. Du är nu mer känslig än vanligt så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig.

 

Kärlek – En trygg, stabil och jordad kvinna bidrar med kärlek som kan växa sig starkare. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Det sker även en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling som ökar förståelsen. Du renar även dina tankar och känslor från förutfattade meningar eller begränsade tankar. Något som du nu sätter igång går in i en ytterligare fas om cirka 1 år.

 

Allmänt –  Du står i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Det sker också något oväntat som vänder lite upp och ner på dig, ditt jobb, relation eller tillvaro. Behöver du stöd just nu så kommer det din väg. Du är dessutom kreativare än vanligt. Det kommer hjälp eller support utifrån i något kreativt projekt. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila

möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Du är nu mer känslig än vanligt när det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig.

 

Kärlek – Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. Du låter universum och den eller de som är involverade i ditt kärleksliv veta vad du behöver. Du tar ett positivt steg för dig mot det du önskar.

 

Allmänt –  Fokus ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation just nu. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Du får en nystart i din trygghet och stabilitet, och du bryr dig om din fysiska kropp. Du öppnar nu upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Var försiktig så du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om den är bra eller dålig, det viktigt att du separerar andras känslor från dina egna. Din skyddsängel vakar över och beskyddar dina barn (eller de som har den rollen i ditt liv) och ser till att de är trygga. Du får även vägledning så att du på bästa sätt kan hantera er relation.

 

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Nya positiva känslor kommer din väg som ger dig mer optimism och positiva förväntningar. Något nytt som känns bra känslomässigt startar upp. Du möter även en ny omtanke och får respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig eller ditt arbete. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskyddad. Du befinner dig i en i en situation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad.

 

Allmänt –  Det är lite svårt att komma i gång med något önskat, du kan känna en dålig ork eller begränsning eller så tar något tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Det ligger ett skrivande runt dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support.

 

 

(född 9/2 – 18/2)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad. Det ligger även något som är kopplat till en hemsituation runt dig, det kan gälla hemarbete, inredning eller att man befinner sig i en miljö som har en hemliknande miljö. Det finns någon där för dig så våga be om råd eller hjälp.

 

Kärlek – Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan gällande med vad du känner eller tänker. Endast du vet vad du verkligen önskar. En period där du arbetar för din framtid. Du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram.

 

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. Du har en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv. En kommunikation sker som involverar känslor. Nu är ett bra tillfälle att uttrycka sig i skrift och förmedla vad man känner.

 

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Just nu så kan du känna dig lite ensam, vilsen, utestängd eller orolig vilket leder till att du just nu inte ser dina möjligheter. Antingen så känner du dig lite utanför eller så är det du som går upp så mycket i ditt arbete så du distanserar du dig. En yngre man hjälper, stödjer eller beskyddar dig. En yngre man hjälper, stödjer eller beskyddar dig. Antingen så har du sökt någon information som kommer nu eller så eller så får du svar på någon fråga eller något du undrat över.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg.

 

Allmänt –  Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. Är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och det du ger en positiv energi kommer du att lyckas med. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande och ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Även en känslomässig kommunikation sker. Skriv gärna ner vad du känner och förmedla i skrift. Du står upp för dig själv och vad du tycker och går bara med på det som känns rätt för dig. Du lyssnar inåt efter vägledning.

 

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – En arbetsförändring sker, ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande. Det kommer även ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön.

 

Kärlek – Det finns kärlek och hållbara känslor som förstärks om du har en existerande relation. Är du singel så finns det starkt med vänskap och gemenskap. Det är även en bra månad att dejta på. Trygghet och umgänge ligger i fokus. Något har redan kommit i gång i ditt kärleksliv nu som blir färdigt under maj. Det kan även vara en fortsättning på något.

 

Allmänt –  Denna tid så kan det kännas lite rörig och i värsta fall kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpiga men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Något sker också i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. En möjlighet kommer din väg och något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

 

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – En kvinna påverkar ditt mående positivt denna månad. Om du har healande förmågor så utvecklas de nu och du upptäcker att du har förmågan att höja andras energi. Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns omvårdnad och samhörighet.

 

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom. Det finns en härlig samvaro och gemenskap som öppnar upp nya möjligheter i ditt kärleksliv. Du umgås med de som betyder något för dig och ni stärker era band. I en relation så stärks kärleken och är man singel så är det en fördelaktig tid för att komma i kontakt med någon som känns intressant.

 

Allmänt –  Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en kärleks, vänskaps eller arbetsrelation. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ. Inte för att lämna det gamla utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt. En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå. Det kan även handla om minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Ett svar kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse och ett svar på en fråga du tänkt på eller frågat efter.

 

6 thoughts on “Maj månads Astro/Tarot – gällande arbete, kärlek och allmänt

  1. Tack för kräftans (2/7) Astro 💜 Känner mig tacksam o öppen för nya möjligheter 🙏 Du gav mig en skön känsla- välkommen Maj o våren på riktigt 😊🌳🌷🌱🌼🌞
    Kram

  2. Tack😘😍 jag rensar i röran och lyssnar mycket inåt just nu. Vårdar kropp och själ.
    Kramar till dig ❤️

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *