Månadens – Astro/Tarot för Januari – Kärlek, arbete & allmänt

Månadens – Astro/Tarot för Januari – Kärlek, arbete & allmänt

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter, utländska personer eller så är det du eller någon annan som reser. Du känner också att du kommit förbi något problem. Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller går in i en fas i september. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av. Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa och som gör att du orkar mer framöver. Kanske arbetar du med någon form av hälsa.

Kärlek –Man vet inte vad man vill göra eller vad man önskar vilket gör att personen kan verka velig eller förvirrad. Ett val måste göras och nu är det dags att fatta ett beslut eller välja hur man ska gå framåt. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Det kan även innebära att man tar kärleken ett steg framåt eller till en högre nivå. Det finns en även känslighet som inspirerar kärleken eller så är man mer lyhörd och känslig inför någon och verkligen lyssnar eller stöttar. Man kan även vara kreativa tillsammans, eller så kommer du på något för att skapa mer kärlek i ditt liv.

 

Allmänt – Det kommer ett meddelande angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa just nu. Det kan även vara så att du får svar på något som har med någon av dessa saker att göra. Du Släpper även taget om något som du känner dig färdig med eller som inte gynnar dig längre. Det är också något som du har fokus på eller som du oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

 

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – En tid att lita till sig själv och sina känslor. Det finns ett stöd och support eller så möter du möter en större förståelse än tidigare. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst i längden. Du försöker också hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden då en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg just nu då du befinner dig i en valsituation.

 

Kärlek – Man är ärlig och sann i sina avsikter och visar vem man är eller vad man vill. Hjälp kommer din väg gällande kärleken och du behöver inte göra allt själv, men du måste själv släppa in för att det ska kunna ske. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans.

 

Allmänt – Det finns en förlåtelse som behöver ske, antingen inifrån dig själv eller så handlar det om andra. Lägg åt sidan gamla oförrätter. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Det ligger även något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då.

 

 

(född  10/4-19/4)
Arbete – Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid. Du är nu mer känslig än vanligt vilket skapar inspiration och/eller kreativitet. När det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig.

 

Kärlek – Någon vet inte vad man vill göra eller vad man önskar vilket gör att personen kan verka velig eller förvirrad. Ett val måste göras och nu är det dags att fatta ett beslut eller välja hur man ska gå framåt. Det ligger kost eller mat runt dig eller en partner, det kan också vara en speciell middag som är i antagande. Eller kanske gör du eller ni om du är i en relation en kostförändring som är kopplad till kärlekslivet eller er relation? Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

Allmänt – Din energi just nu är lite lägre än vanligt så ta hand om dig och glöm inte att vila eller så känner du dig oengagerad. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden då något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen. Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner eller frågor så ta dem på allvar. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En bra period att söka svar genom meditation eller kanalisering.

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Du är nu mer känslig än vanligt vilket skapar inspiration och/eller kreativitet. När det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig. Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Det blir ett lite lugnare tempo än vanligt. Något nytt som ger en trygghet sker också. Det kan vara en löneförhöjning eller andra nya möjligheter som ger bättre grund än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats eller så förändras din arbetsplats.

 

Kärlek – Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för kärleken inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står inför ett beslut eller val, tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Du backar inte och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror. I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan.

 

Allmänt – Något nytt kommer igång och du upplever en glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse eller en planering av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden. Du gör något du verkligen tror på och du följer ditt hjärta. Det kan även innebära att du följer en passion eller så kommer du i kontakt med en.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Det sker en förändring som leder till att man släpper något så att nya aspekter kan komma in. Det blir klart eller går in i en ny fas under vintern (jan-feb). Det är viktigt att släppa taget om det som inte fungerar längre så att en förändring kan ske. Ju mer man motarbetar ju svårare blir transformeringen. Det är även en tid där man kan släppa på en dålig ovana. Du går också in i någon form av samarbete eller avtal, det kan vara något helt nytt men även innebära nya möjligheter i ett som redan existerar. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Kärlek – Antingen så är du eller någon inte riktigt i kontakt med sina känslor eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att man vill vara lite själv eller så vill man avvakta. En tid för en paus eller vila då det är lite lugnare än vanligt. Det är även en stark period för meditation och inre frid. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon ny  då det inte är en månad som kommer med stora eller drastiska förändringar. Stabilitet och trygghet finns i det man har i kärleken och man håller kvar det man har just nu och låter förändringarna komma längre fram. Se upp så du inte sitter fast och vägrar gå framåt eller skapa nya energier.

 

Allmänt – Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Denna period befinner du dig lite mer utanför hemmet än du gjort på ett tag. Det kan vara i naturen lika väl som i en social samvaro.

 

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit. Något positivt ligger framöver även om du känner en osäkerhet just nu så du behöver inte oroa dig. Något sker arbetsmässigt som har med ett avtal, kontrakt, beslut eller en överenskommelse att göra. Du väger för och emot för att hitta det bästa alternativet eller valet.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. Du ska inte forcera något just nu utan låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit och lite tålamod då allt sker när det är rätt ögonblick och du kommer att veta när det inträffar. Det kan även vara så att något faller på plats utan att du behöver direkt göra något för att det ska ske. Du förbinder dig till någon eller något just nu. Det kan vara så att du lovar något eller så satsar du på något för dig själv, ditt liv, ett mål eller när det gäller din livsuppgift. Lyssna på dig själv och våga fullt ut, ju mer du satsar eller vågar ju större utdelning.

 

Allmänt – Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked. Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig och du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig.

 

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör. Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Gemenskap, samarbete eller partnerskap är gynnsamt just nu. Även ett positivt avtal, beslut eller en överenskommelse ligger starkt denna månad. Något positivt sker arbetsmässigt då någon vill dig väl.

 

Kärlek – Du står inför något nytt inom kärleken som nu håller på att växa sig starkare. Något sker i ditt kärleksliv som är kopplat till ditt eller din parters arbete. Är du singel så kommer ditt arbete i första rummet eller så finns det en man eller kvinna av intresse kopplat till jobbet. Nu är en period där du arbetar för din framtid och du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram.

 

Allmänt – Det finns ett starkt igångsättande just nu, det kan vara så att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi. Du följer en passion eller så kommer du i kontakt med något som du verkligen vill göra eller en person du verkligen vill vara med. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller har tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg nu.

 

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. Just nu så står du i en fas där du finslipar dina förmågor, du lär dig något för att lyckas bättre. Kan även innebära studier. Nu lägger du ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Inse när du är färdig, annars finns det en risk för att du aldrig blir klar eller så överarbetar det hela. Det kan även vara så att du finslipar dina kunskaper eller förmågor till perfektion.

 

Kärlek – Det finns en stark dragningskraft till en person, det kan även vara någon som dras starkt till dig. Du har en magisk energi just nu vilket ger dig en förmåga att manifestera något du önskar eller så kommer en uppvaktning din väg. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Allmänt – Du visar prov på en ny våghalsighet, äventyrlighet eller mod denna period, du tar en risk eller så slänger dig ut utan att tänka på konsekvenser. Du känner också någon oro, inre konflikt eller så handlar det om en känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Du, ditt intresse eller arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller liknande.

 

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du finslipar något för att det ska bli så bra så möjligt. Kanske ställer du lite för höga krav eller så upplever du att någon annan ställer för stora krav på dig just nu. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra. Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar i februari, något tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har en stark betydelse för dig just nu, det är där du finner svar och kommer vidare.

Kärlek – Du har nu möjligheten att förbättra en relation eller så omvärderar du och ser kärleken ur ett nytt perspektiv. Du ska inte vara så hård mot dig själv då du har inte gjort något fel. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars. En trygg, stabil och omvårdande kvinna får också en betydelse för dig i kärleken denna månad.

 

Allmänt – Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder.

 

 

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Nytt arbete, projekt eller liknande startar upp, kan även visa på att du får mer kraft, ork och energi. En skjuts framåt. Du släpper taget om något eller någon som inte gynnar dig. Du har en starkare känslighet vilket ger dig mer inspiration och kreativitet. Du ska även vara försiktig och försöka undvika människor, situationer eller sådana omgivningar som tar din energi eller initiativförmåga i från dig.

 

Kärlek – Det ligger en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv under månaden då det kommer in en helt ny energi. På någon nivå så är arbete kopplat till kärleken. Det kan vara så att arbete gör att man inte hinner med kärleken eller så har man ett arbetsprojekt som involverar kärleken om man är i en relation. Det kan även vara ett projekt som stärker gemenskap, samhörighet och relationer. Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står inför ett beslut eller val, tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit.

 

Allmänt – Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång, det kan vara att något går från tanke till handling eller manifestation. Du är nu full med kraft och energi vilket ger snabba resultat. Du kan också vara mer impulsiv än vanligt så låt dig inspireras. Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Du är lite mer utomhus eller utanför ditt hem än vanligt.  Naturen får en starkare betydelse just nu.

 

 

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt arbetsliv.  Väntar du dig ett meddelande eller en kommunikation så kommer den nu. Kvinnlig gemenskap ligger i fokus, även ett stöd från en eller flera organisationer. Du möter någon med stor visdom och kunskap samtidigt som du förlitar dig på att din intuition leder dig rätt då du har förmågan att känna in vad som är rätt för dig eller det du arbetar med.

 

Kärlek – Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och förstår vilket ditt nästa steg behöver vara. Det infinner sig ett lugn och du känner ett behov av att vara lite mer själv än vanligt. Detta är ingen period som skapar nya kärleksrelationer. Har man redan en relation så kan det vara så att man är mycket uppe i sitt eller så behöver man lite egen tid. I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka eller avundsjuka kan dyka upp i en relation.

 

Allmänt – En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig.

 

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – En månad som bjuder på en ny början och en känsla av äventyrslystnad, busighet eller nyfikenhet. Det är gynnsamt för dig att agera i denna energi som är nu, tillåt dig att våga, kasta dig ut och bjuda in nya positiva oväntade händelser. Ta ett nytt steg, gå in i nya spännande projekt eller att tänka i nya banor är energier som är starka just nu. Det finns en ny glädje och spontanitet. Något viktigt som du gör nu eller startar upp kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av till hösten (sep-nov). Så se till att lägga en bra grund så att utkomsten blir positiv för dig. Låt inget komma i vägen som stör din koncentration eller ditt mål. Ha tillit till att det finns en omtanke eller ett stöd som vägleder dig framåt.

 

Kärlek – En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt eller får en fortsättning under sommarn (juni-aug). Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

 

Allmänt – Du kommer igång eller sätter fart något samt har mycket energi som du lägger ner i något projekt eller arbete. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse. Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att skapa.

 

 

Lejonet 23/7-22/8

 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Något sker som väcker din glädje eller din humor. Du är villig att se något ur ett nytt ljus vilket drar till sig kärlek eller en healande kraft. Något du väntar på eller önskar sker snart, du är dock är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad.

 

Kärlek – Du påverkas av en yngre man. Det finns även en uppvaktning eller en stark känsla för någon. Det sker även en festlighet med en stark med gemenskap, det kan även vara ett meddelande gällande festligheten. En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv.

 

Allmänt – Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Ett arbetsmeddelande eller besked kommer din väg via brev, mail eller sms. En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

Kärlek – Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker. Släpp taget om kontrollen och låt universums visdom hitta lösningen. Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären.

 

Allmänt – Du känner av en stress på någon nivå just nu vilket ger dig en känsla av kraftlöshet.

Ditt hem står i centrum och vill du göra en förändring så sker det nu. Det kan gälla heminredning, shopping till hemmet, att du jobbar hemma, en viktig tillställning i hemmet, är mer hemma än vanligt eller något annat som har med hemsituationen att göra. Det kan även röra en plats som har en hemliknande miljö.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. Något som du antingen tänkte på eller började agera i under mars månad är nu redo att komma igång. Det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund. Något glädjande och positivt sker. Du ser en ny lösning på ett gammalt problem eller låst situation.

 

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom. Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse som du skulle vilja dela med någon.

 

Allmänt – Kärlek och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt denna månad. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg. Är du singel och vill träffa någon så är nu en bra tid för att skapa en kontakt. Har du en relation så känns kärleken extra stark. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

Arbete – Det ligger något nytt i arbetet under månaden, det kan vara ett projekt eller något liknande som kommer igång. Det är även en fas som kommer med mer energi och initiativ. En skjuts framåt i arbetet. Just nu fokuserar du på dina prioriteringar och det är viktigt att du gör allt i rätt ordning och du engagerar dig i det som är viktigt för dig. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du känner att det är orättvist, du kommer att vinna i längden på en sådan attityd just nu.

 

Kärlek – Något sker i ditt kärleksliv som får ett resultat runt Valborg. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Försök att tänka kärleksfulla tankar och inte vara dömande även om någon kanske sårar dig eller får dig att känna dig lite ledsen.

 

Allmänt – Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Det finns positiva känslor som har med gemenskap att göra och har du en fast relation så finns det mycket glädje och inspirerande känslor. Det finns även möjligheter att ta en relation till en nästa nivå oavsett vad det är för en typ av relation. Det är även en tid som förstärker vänskap, samarbeten och kompanjonskap. Ni tar ett nytt steg som för er närmare varandra eller ett mål.

 

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Just nu så sitter du lite fast och det är något som du inte ser lösningen på, eller så vet du inte hur du ska göra. Försök att inte fastna i martyrskap då det inte är en trevlig energi att sprida på jobbet. När denna månad är över så går du in i nya energier så ha lite tålamod. Något du väntar på eller önskar sker snart, du är dock inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Om du behöver hjälp eller ett stöd i någon situation just så ska du be om det. Det finns nämligen en hjälpande energi runt dig just nu.

 

Kärlek – Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig då du känner dig stark i dig själv. I kärleken så söker någon din bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan.

 

Allmänt – En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan.

 

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder dofter eller oljor som healar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående. Just nu så drar du till dig mer av det som du har lagt en grund för eller utifrån vad du fokuserar på. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan.

 

Kärlek – Man söker bekräftelse och vill bli sedd för den man är och det man gör. Det kan även infinna sig en känsla av svartsjuka eller avundsjuka, oftast så är det dock obefogat. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Du backar inte och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror.

 

Allmänt – Du befinner dig på en speciell kraftplats, det kan innebära att du finner en ny plats som känns rätt för dig eller så lägger du fokus på att miljön du är i ska ge dig en skön känsla och positiv energi. Det kan även vara så att du befinner dig på en magisk plats för ritualer. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

 

Arbete – Just nu fokuserar du på dina prioriteringar, det är viktigt att du gör allt i rätt ordning och du engagerar dig i det som är viktigt för dig. Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har.

 

Kärlek – Då går in i en ny cykel av kärlek och du känner in mer än vanligt när gällande vad du vill, känner och önskar. Något gammalt läggs bakåt och du går in i något nytt. Något sker i ditt kärleksliv nu som dessutom får ett ytterligare resultat runt Valborg. Det finns en känsla av att man är älskad, omtyckt och att gemenskapen är starkt. Har man en relation så stärks kärleken och man tar den till en ny nivå eller skapar något nytt tillsammans. Är man singel så är det en bra period att träffa någon på om man är öppen för det.

 

Allmänt –Energierna ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Annat som sker är att du får en nystart i din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en löneförhöjning eller liknande din väg. Något du önskat eller hoppats på sker nu Det kan även vara så att något faller positivt ut eller till din fördel.

 

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Lycka och tur i arbetet, något positivt kommer din väg utan någon större ansträngning från dig själv. Denna månad har du mer tur eller flyt än i den förra, du går in i en bättre fas vilket leder till positiva förändringar. Vänskap eller ett samarbete får också en betydelse. Nu har du en möjlighet att bygga på något som blir riktigt bra. Du visar vem du är och du är riktigt bra på det du gör, nu är en tid för dig att skina. Du är mer din egen än vanligt och vill gå din egen väg på dina villkor. Du lyckas med något, det kan vara något som du velar genomföra, som du väntat på ett tag eller så når du ett mål. Det sker på någon nivå en seger, succé eller ett fullbordande för dig.

 

Kärlek – På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Det finns en situation eller relation som du nu har möjligheten att lösa eller förändra till det bättre. Du backar inte och du är starkare och kraftfullare än vad du kanske tror.

 

Allmänt – Denna tid så kan det kännas lite rörig och i värsta fall kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpiga men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare.

 

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Du lägger extra fokus på något som känns viktigt för dig. Det är även något som du ser över och lägger upp en ny strategi för. Du gör saker i rätt ordning för att nå det resultat du önskar. Du är dessutom mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Din styrka och succé ligger i din egen kraft. Någon ny grund eller en bättre förutsättning skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas.

 

Kärlek – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna period. Kärlek är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks känslorna. En kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) påverkar din månad, eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Det kan även vara du som agerar i den energin. Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner så ta dem på allvar. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt.

 

Allmänt – Det kommer något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt, på någon nivå så ger det dig en utdelning eller höjer ett värde. Det kan även vara ett besked. Det kan också röra sig om gåvor, vinster eller presenter. Ditt hem står i centrum och vill du göra en förändring så sker det nu. Det kan gälla heminredning, shopping till hemmet, att du jobbar hemma, en viktig tillställning i hemmet, är mer hemma än vanligt eller något annat som har med hemsituationen att göra. Det kan även röra en plats som har en hemliknande miljö.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar i februari, något tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har en stark betydelse för dig just nu, det är där du finner svar och kommer vidare. Nu är en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid. Det kommer hjälp eller support utifrån i något kreativt projekt. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse.

 

Kärlek – Kvinnlig gemenskap, skönhet eller det yttre har i någon utsträckning en betydelse för dig. Det kan vara så att du får en uppskattning för ditt yttre, din inre visdom eller din spiritualitet. Gemenskapen nu handlar om det man delar och kan växa i. Det ligger en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv under månaden då det kommer in en helt ny energi som påverkar även andra delar av ditt liv.

 

Allmänt – Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu. Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på det du undrat över eller frågat efter. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En bra period att söka svar genom meditation eller kanalisering.

 

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera det i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål. Under denna månad påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt barnsligt och omoget. En förnyelse sker gällande ditt arbete, det händer även något oväntat. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad.

 

Kärlek – Det sker även en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling som ökar förståelsen. Man går in i en ny fas då man är klar med en tidigare period eller händelser. Detta gör att man är öppen för nya känslor och influenser. Du får också någon hjälp att komma vidare, var inte rädd för att be om hjälp eller råd.

 

Allmänt – Ditt hem står i centrum och vill du göra en förändring så sker det nu. Det kan gälla heminredning, shopping till hemmet, att du jobbar hemma, en viktig tillställning i hemmet, är mer hemma än vanligt eller något annat som har med hemsituationen att göra. Det kan även röra en plats som har en hemliknande miljö. Det kommer också ett meddelande eller en information angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa. Det kan även vara så att du får svar på något.

 

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar i februari, något tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har en stark betydelse för dig just nu, det är där du finner svar och kommer vidare. Arbetsmässigt så får du någon stjärnstatus eller så glänser du lite extra just nu. Nu är även en tid för dig att ta en paus eller vila. Antingen så är det du eller situationen i sig som kommer med lite lugnare tempo än vanligt. Det är också en stark period för meditation och inre frid. Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna.

 

Kärlek – En person eller situation från ditt förflutna påverkar känslomässigt eller genom ett uppdykande. Det kan även vara gamla minnen som kommer upp. Det är ingen månad där man startar upp en relation med en ny person. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Det är en stark kärlek och gemenskap. Är du singel så är det en bra månad för romans.

 

Allmänt – Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

 

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Du detoxar dig arbetsmässigt och släpper sådant som du känner dig färdig med eller inte känns bra. En utrensning sker. Du går även in i någon form av samarbete eller avtal, det kan vara något helt nytt men även innebära nya möjligheter i ett som redan existerar. Just nu så sitter du lite fast och det är något som du inte ser lösningen på, eller så vet du inte hur du ska göra. Försök att inte fastna i martyrskap då det inte är en trevlig energi att sprida på jobbet. När denna månad är över så går du in i nya energier så ha lite tålamod.

 

Kärlek – Frihet, en kärleksresa eller en kontakt med någon i ett annat land ligger starkt nu. Det kan även vara någon annan som reser eller en planering. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något. Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

 

Allmänt – Ett meddelande eller besked kommer din väg. Det kan vara en kärleksfull uppvaktning, något du önskar eller ett positivt besked. Det kan även vara ett positivt svar som kommer din väg. En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle i dina kreativa projekt. Du får exakt det du behöver oavsett då det är en lärdom eller en kunskap för att komma vidare i det du står i.

 

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Försök dessutom att hellre fria än fälla just nu även om du blir besviken då det gynnar dig bäst. Ärkeängeln Michael hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera i den yttre världen så fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

Kärlek – Du upplever ett utanförskap eller så känner du dig lite ensam. Det kan även vara så att det är du som väljer att hålla dig lite undan eller inte riktigt deltar i en gemenskap just nu. Det kommer ändå att hända en del nu eller så kommer något äntligen igång. Någon positiv nyhet, meddelande eller ett svar kommer din väg, kanske på ett lite oväntat sätt. Det kan även vara så att något du väntat eller hoppats på nu sker eller kommer med ett resultat.

 

Allmänt – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig just nu. Det kan även vara en kvinna i någon form av lärarroll. Du behöver inte göra allt själv och just nu då du får hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. Eller att någon delegerar till dig.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Du lägger extra fokus på något som känns viktigt för dig. Du lägger även upp en strategi så att saker kan ske i rätt ordning så att du kan nå det resultat du önskar. Under denna månad påverkar även barn ditt arbete eller så är det någon som är väldigt barnslig på jobbet. Det ligger även en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen” och framträder eller visar upp något.

 

Kärlek – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg. Det du har lagt tid och energi på tidigare i kärleken kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna.

 

Allmänt – Du visar prov på en ny våghalsighet, äventyrlighet eller mod denna period, du tar en risk eller så slänger dig ut utan att tänka på konsekvenser. Du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och vet att du förtjänar det bästa. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till. Du sätter dig själv främst. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Du känner att du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare.

 

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Ett positivt besked kommer din väg, det kan även vara ett glädjande samtal som leder till en intressant eller spännande utveckling. Det finns en dialog som för dig framåt och om du jobbar med kommunikation på något sätt så ökar dess betydelse. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig. Du öppnar även upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. Du skapar en positiv känsla som alla kan ta del av.

 

Kärlek – Något sker i ditt kärleksliv som går in i en ny fas runt Valborg. Det finns också en stark känsla av att man är omtyckt eller älskad. Har man en relation så stärks gemenskapen och man tar den in i en ny fas. Är man singel så är det en bra tid att träffa någon om man vill. Ha dock tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på lats innan tiden är mogen. Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle för att stärka kärleken till dig själv eller någon annan.

 

Allmänt – Detta är ingen tid där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Ditt hem står i centrum och vill du göra en förändring där så sker det nu. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Det infinner sig en känsla av motstånd, den kan komma antingen från dig själv eller någon annan. Det kan locka fram ett martyrskap eller att man tycker synd om sig själv. Det behöver inte innebära att det finns en anledning till att känna så. Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna. Något positivt sker också arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder dofter eller oljor som healar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående.

 

Kärlek – Det finns en stark dragningskraft till en person, det kan även vara någon som dras starkt till dig eller ni till varandra. Du behöver inte oroa dig, något eller någon finner en lösning som stärker kärleken eller så hittar du din väg då du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Allmänt – Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg. En positiv uppvaktning sker och någon vill dig väl. Du spenderar även tid i en miljö som får dig att må bra, det kan handla om blommor, doftessenser eller natur. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du ståri något val och kan känna dig lite velig innan svaret trillar på plats. Något du håller på med fungerar inte riktigt så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare på.

 

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter. Under denna månad så påverkar även barn ditt arbete. Antingen så arbetar du med något eller någon som har en stark koppling till barn. Det kan även vara egna barn som påverkar eller så går du in i ett projekt som du tar dig ann som om att det är din bebis. Det kan även vara någon som agerar extremt barnsligt och omoget. Lycka och tur i arbetet har du nu och något positivt kommer din väg utan någon större ansträngning från dig själv. Du går in i en bättre period vilket leder till positiva förändringar. Vänskap eller ett samarbete får också en betydelse. Nu har du en möjlighet att bygga på något som blir riktigt bra.

 

Kärlek – Just nu så är det för dig eller din partner lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker eller planeras inför. Det är någon, något från det förflutna eller minnen som gör sig påmint. Var öppen för överflöd då det kommer någon form av positiv utdelning din väg i kärlekslivet.

 

Allmänt – Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. Du besitter en auktoritet och har en förmåga att genomföra något önskat. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller går in i en ny fas i september. Om du nu förbereder väl inför framtiden så kommer ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse att falla ut till din fördel. Det kan även vara något rättsligt som får en betydelse. Det ligger någon förlåtelse i fokus, den kan vara till dig själv eller till någon annan. Vill du bli förlåten så är det en bra tid att närma sig den personen som är inblandad. Det kan även vara en ursäkt som kommer din väg.

 

Kärlek – Gemenskap och trevlig samvaro ligger i fokus. Det finns besvarade känslor och man vill göra något tillsammans. Man är på samma nivå och ser över vad som ligger framåt. Det finns en stark och samhörighet och man planerar inför framtiden. I en relation så gläds man åt något. Är man singel så är det en fördelaktig tid att ta itu med kärlen om man vill träffa någon.

 

Allmänt – Du lägger just nu ner mycket tid, energi eller arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. En tid för extra arbete på någon nivå. En situation eller relation förbättras också och det kan även innebära en bättre hälsa för någon. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta med eller utbilda sig inom healing eller hälsa.

 

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du jobbar denna månad själv eller lite mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer ensam och tänker mycket. Det kan även ligga en utbildning under månaden eller så tar du till dig ny kunskap. En arbetsförändring sker, ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det innebära ett nytt projekt eller liknande. Du har gjort, skapat eller satt igång något som du nu har förmågan att förändra till det bättre. Förlita dig på att du har styrkan och kraften att manifestera något du önskar.

 

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv som leder till att en ny dörr öppnas som du ska gå igenom. Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds utan du kan lika gärna känna kärlek till dig själv.

 

Allmänt – Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Antingen så sker festligheten nu eller så planeras den. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad och du har även förmågan att ge till andra. Du känner också en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig. Du är just nu omhändertagen på någon nivå så du ska inte oroa dig.

 

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Det ligger ett fokus på att vilja känna glädje och du väljer just nu den vägen. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. Ärkeängeln Michael hjälper dig framåt. Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya bättre resultat. Det ligger någon form av gåva för dig nu, det kan antingen vara en sak som kommer din väg, något som blir bättre än väntat eller någon som ger dig eller ditt arbete ett speciellt positivt omdöme eller beröm.

 

Kärlek – I kärleken så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Det är en tid där man stärker kärleken och gemenskapen. Man är på samma nivå och ser över vad som ligger framåt. Är du singel så är det en bra månad för en romans om man vill träffa någon. Du vet vad du behöver göra för att du eller någon annan ska må bra, eller så är det något du måste ta tag i, lita till dig själv och din inre visdom.

 

Allmänt – Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse. Du lägger just nu ner mycket energi och arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. En tid för att arbeta lite extra.

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Någon ny grund eller en bättre förutsättning skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Det finns en barnsligt eller omoget beteende som du måste ta tag i så att det inte går över gränsen eller påverkar arbetet eller arbetsplatsen negativt. Det kan även vara så att någon annan måste axla ansvaret i situationen. Just nu så drar du till dig mer av det som du har lagt en grund för eller utifrån vad du fokuserar på. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan. Var medveten om att dina tankar och handlingar nu skapar din framtid.

 

Kärlek – På någon nivå så sker det en nystart eller en början i ditt kärleksliv. En helt ny energi kommer in som påverkar även andra delar av ditt liv. Det finns ett passionerat möte eller så är det väldigt starka känslor involverade för någon eller något. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Allmänt – Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad och du har även förmågan att ge tillbaka. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Du är även mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv eller att satsa på något som är viktigt för dig. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, dina kära, ditt hem och dina fordon så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom dessa områden.

 

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på att du eller någon annan ska må bra. Det kan även vara så att du gör en förändring i arbetet som leder till en bättre hälsa nu eller på sikt. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft. Det ligger även en kurs, utbildning eller utveckling runt dig. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller att du visar upp något som blivit lyckat.

 

Kärlek – I en relation så finns det en stark samhörighet och gemenskap och man försöker tillbringa mer tid tillsammans och planerar framåt. Är man singel så är det en bra tid för att engagera sig i kärleken. Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan gällande vad du känner eller tänker. Endast du vet vad du verkligen önskar och ditt fokus ligger på att reda ut dina känslor eller tankar.

 

 

Allmänt – Du attraherar i livet efter hur du fokuserar just nu. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får det motsatta. Du upplever också en stark dragningskraft till något eller någon vilket leder dig framåt. Din kraft för dig framåt mot det du önskar och du kan känna dig ostoppbar. Det finns en begränsning runt ditt hem som gör att du inte räcker till eller så är det bara en känsla. Det kan även vara ekonomin som påverkar och att du inte har råd med det du önskar.

 

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Just nu så befinner du dig i en låst situation och ser inte lösningen på problemet eller hur du ska komma vidare. Det är lätt att gå in ett martyrskap och tycka synd om sig själv men det hjälper varken dig eller situationen. Det kan även vara så att det är någon annan som påverkar dig på detta sätt. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats? Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg för just nu så bygger du inför framtiden.

 

Kärlek – Det ligger en förändring som innebär att man avslutar en fas för att påbörja en ny. Det är också ett skede som sattes igång under december som nu får en fortsättning. Det finns en stark kärlek och ett stöd i ett gemensamt sammanhang eller i en relation som man vill satsa på. Man är redo att ta ett nytt steg åt rätt håll. Förändringar som sker nu är till det bättre oavsett om man förstår det på en gång. Är man singel så är det en bra månad för att söka kärlek om man är öppen för det.

 

Allmänt – Det finns ett starkt igångsättande just nu, det kan vara så att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång. Det ligger även en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar. Ha tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare.

KRAM & NAMASTE Vivi

2 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för Januari – Kärlek, arbete & allmänt

  1. Kära Vivi

    Underbart att läsa om vattumannens månad.Känns så hoppfull och glädjande.Önskar dig ett nytt och spännande år med kärlek och glädje gemenskap.Väntar med spänning på veckans månadens Astro betyder sååå mycket och viktigt 😘🤗☺

    Kram Heléne☺

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *