Månadens – Astro/Tarot för Maj – Kärlek, arbete & allmänt

Månadens – Astro/Tarot för Maj – Kärlek, arbete & allmänt

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft.

Kärlek – Det finns kärlek och hållbara känslor om du har en existerande relation. Är du singel så finns det starkt med vänskap och gemenskap, ett bra tillfälle att dejta. Trygghet och umgänge ligger nämligen i fokus. En yngre man eller pojke påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå. Kanske har du någon i tankarna?

Allmänt – Du arbetar för att behålla det du har. Du känner dig nöjd men lägger ändå ner en hel del engagemang för att åstadkomma mer. Du söker också eller får till dig en information om någon eller något som du sökt och som nu hjälper dig vidare. Släpp dina rädslor eller farhågor och ha tillit. Det kommer något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt och på någon nivå så ger det dig en utdelning eller höjer ett värde. Det kan även vara ett besked. Det kan också röra sig om gåvor, vinster eller presenter.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. Det är en bra period för samarbete och möten. Du eller din arbetsplats går igenom en transformation som innebär en större förändring på något plan. Något blir också klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt.

Kärlek – Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig. På något vis så ligger det ett betydelsefullt avslut för dig denna månad, det kan gälla en person eller situation. Det kan också vara så att det sker en förändring i en relation. Något sätts också nu i gång som får en fortsättning eller en ny innebörd i december.

Allmänt – En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar eller visioner. Något nytt kommer i gång som påverkar dig på flera nivåer. Det ligger också en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete, kärlek eller vänskap på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Du har fokus på din vision och önskan så du skapar någon form av plan eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål. Gör en lista, visionboard eller skriv ner hur du ska gå framåt och vad du vill attrahera.

(född  10/4-19/4)
Arbete – En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma. Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång.

Kärlek – Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en betydelse i ditt kärleksliv denna månad. Det du nu lägger din tid och energi på gällande kärleken går in i en ny fas under vintern (dec-feb). Det är också något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

Allmänt – Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas runt midsommar. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period då det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. Det ligger också starka energier runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverarhemmet. Annat som kan ske är att du får en nystart av din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en löneförhöjning eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu.

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som förändrar din situation och utkomsten av det du är inne i. Du söker dig också vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse eller projekt. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden.

Kärlek – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas i februari 2020. Du är mer målmedveten och envis i kärleken än vanligt och det eller den du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är också något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med. Kontakter finns via internet och inspiration har en betydelse nu. Något man hoppas eller önskar sker.

Allmänt – Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan få en större betydelse för dig. Du har en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv.

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du har svårt att bestämma dig och du velar medan du ser över olika möjligheter. Du kan också befinna dig i en valsituation eller att någon annan väljer åt dig.  Du står också i en slutfas i något för att sedan gå vidare in i ett nytt projekt, arbete eller engagemang. Det finns någon som du kan lita på just nu, det är kanske inte den du trott eller så har du inte förväntat dig det engagemanget från personen. Så ha tillit till de som står dig nära. Det kan även vara så att någon kommer med en sanning du behöver just nu.

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv som leder till att en ny dörr öppnas som du ska gå igenom. Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan också vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären.

Allmänt – En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande och omvårdande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut just nu. Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får också en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Djur ligger starkt för dig och du bryr dig.

(född 10/5-20/5)

Arbete – Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Du har full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar också på dig själv. Du jobbar denna månad själv eller lite mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv vilket gör att du tänker mycket. Det kan även ligga en utbildning under månaden eller så tar du till dig ny kunskap. Lärande ligger i fokus.

Kärlek – Lycka och glädje tillsammans med familj och vänner. Det finns en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära. Det ligger också något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra. Något sker även som får en större betydelse eller går in i en ny fas under september.

Allmänt – Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och gemenskap. En ny känsla vaknar till liv eller så får du en nytändning inom något område. Något du väntar på eller önskar håller på att ske men du får ha lite tålamod då du inte riktigt är framme ännu men det ligger inom räckhåll. Du, ditt intresse eller ett arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller liknande.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Du har svårt att bestämma dig och du velar medan du ser över olika möjligheter. Du kan också befinna dig i en valsituation. Något viktigt som du gör nu eller startar upp kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av till hösten (sep-nov). Så se till att lägga en bra grund så att utkomsten blir positiv för dig.

Kärlek – Något nytt känslomässigt startar upp, det kan vara en ny relation, nya känslor eller förälskelse om man är singel. I en fast relation visar det på en nytändning i relationen. En situation healas och något som har känts jobbigt blir nu till det bättre, det kan röra sig om en konflikt eller om känslor som inte har tagits på allvar.

Allmänt – Du öppnar nu upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Det är en period där det är viktigt för dig att lyssna till dig själv så vet du vad du ska göra. Men var försiktig så du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om den är bra eller dålig då det är viktigt att du separerar andras känslor från dina egna.  Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i.

(född 31/5-9/6)

Arbete – Du går in i en månad där du varken dömer dig själv eller andra. Du tar emot och ger med mer medkänsla än tidigare. Nu finns ett stöd och en förmåga till ett starkt inkännande med andra. Du bryr dig om och vill få andra att växa och du hjälper någon framåt. Det ligger även ett starkt eget val för dig denna period och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Du har en stark Jag-energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig.

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv som leder till att en ny dörr öppnas som du ska gå igenom. På någon nivå så sker det en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv. En helt ny energi kommer in som påverkar även andra delar av ditt liv.

Allmänt – Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Man bestämmer sig för något och håller sig till det. Det är också något som har med rättvisa att göra som gör sig påmint, kanske är det så att du väger för eller emot för att det ska bli så bra som möjligt. Du lägger också en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det skulle kännas tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte ser det på en gång så ha tillit.

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar eller ett samarbete som inte riktigt fungerar. Något som du antingen tänkte på eller börja agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund.

Kärlek – En ny positiv känsla vaknar till liv och du känner en nytändning på någon nivå. Var öppen för överflöd då det kommer någon form av positiv utdelning din väg i kärlekslivet. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älska. Ha tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare.

Allmänt – Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Det kommer också något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt. Det kan också vara så att det är en form av gåva eller present så öppna upp mot universum och ta emot. Det finns även ett starkt omhändertagande och beskydd runt dig i möten eller nya situationer. Behöver du någon hjälp eller ett stöd så kommer det till dig, våga fråga.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Vatten får en betydelse gällande ditt arbete, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Något förverkligas också och du känner en stark motivation just nu vilket leder till att du kan manifestera det du önskar. Stark energi och handlingskraftför dig om du är en chef, ledare, företagande eller har en annan bestämmande roll.

Kärlek – Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad. Du känner dig nöjd som det är och anstränger dig inte nämnvärt för att gå framåt eller förändra just nu, kanske trivs du själv eller så behöver lite egentid? Du eller ni om du är i en relation har fokus på din/er vision och önskan och nu så skapar du/ni någon form av plan eller tankar runt hur du/ni ska nå ett mål.

Allmänt – Nya möjligheter ligger runt ditt arbete, det kan även gälla en partners arbete om det finns en sådan. Det kan även vara en ny idé eller ett större projekt som skiftar på ett positivt sätt. Du följer en ny väg och du känner tillit inför framtiden då du känner att något faller på plats, och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Du går framåt i det du vill utan att lyssna på några rädslor då du är modig, orädd och sann mot dig själv. Andra kan uppleva dig som våghalsig eller att du gör något för dem oväntat.

(född 2/7-11/7)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig det kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående.

Kärlek – Det finns ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt kärleksliv att göra denna månad. Kärleksmässigt så finns det en känsla av att man sitter lite fast och att något inte riktigt lossnar som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap.

Allmänt – Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något för dig viktigt, kanske har du ett större bekräftelsebehov än annars. Det kan även vara så att något som du väntat på gott eller ont nu bekräftas. Det kommer även ett skrivet meddelande eller ett kommunikativt besked din väg som påverkar dig. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans utryck. Kreativiteten tar dig framåt och gör så att du vågar öppna nya dörrar.

(född 12/7-22/7)

Arbete – Du får hjälp av någon eller något runt dig så var öppen för att ta emot. Du ber om hjälp eller delegerar i stället för att försöka göra allt själv. Det finns också en arbetsmässig gemenskap där man trivs tillsammans. Ett samarbete eller ett kompanjonskap gynnar dig lite extra denna månad och om du önskar så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra just nu är sådant som finns mest glädje i.

Kärlek – Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har ett behov av att vara mer för dig själv. Har du en relation så kan det vara så att ni väldigt mycket är uppe i era egna grejer. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek. På något vis så ligger det ett  avslut för dig denna månad, man släpper något för att kunna gå in i något nytt. Något sätts också nu i gång som får en fortsättning eller en ny innebörd i december. 

Allmänt – Du är självständig och har du ett behov av att vara mer för dig själv? Du fattar även egna beslut efter eget huvud, går din egen väg och litar till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar. Detta är en period som kan bjuda på stillhet, meditation, yoga eller kontemplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är. Energin just nu kan ta sig lite olika uttryck, antingen så blir du färdig med något som gör att du känner en inre tillfredställelse med vad du har gjort, eller så har du nått ett mål och snart är redo för att gå in i något nytt. Den yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Du har lycka och tur i arbetet då något positivt kommer din väg utan någon större ansträngning från din sida. Denna månad har du mer tur eller flyt än i den förra då du går in i en bättre fas vilket leder till positiva förändringar. Vänskap eller ett samarbete får också en betydelse och du har du en möjlighet att bygga på något som blir riktigt bra. Du går in i en mer händelserik period eller så kommer något äntligen igång. Du får även en ny styrka och energi.

Kärlek – En förändring sker och man förbereder sig för att släppa något eller någon för att gå in i en ny fas. Man har inte bråttom i kärleken utan man låter det ta den tiden det tar. Det är just nu en tid för en paus eller vila och man tar det är lite lugnare än vanligt. Det är även en stark period för meditation och inre frid. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon ny.

Allmänt – Under denna period så avvaktar du med något eller någon, det kan även vara så att du ligger du lite lågt eller håller dig undan så du tvingas du in i en väntan. Så du behöver ha tålamod med dig själv eller situationen. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du drar dig troligast lite undan. Kanske behöver få vara lite passiv och bara ta det lugnt och vänta in. Hälsosam mat eller grönsaker påverkar just nu, antingen så förändrar du något gällande din kost till det bättre eller så börjar du en planering. Det kan även vara så att du ser eller läser något som påverkar dig. Det finns en insikt och medvetenhet om hur vi påverkas maten och du lyssnar till dig själv eller ett gott råd utifrån.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra. Ett positivt besked kommer också din väg, det kan även vara ett glädjande samtal som leder till en intressant eller spännande utveckling. Det finns en dialog som för dig framåt och om du jobbar med kommunikation på något sätt så ökar dess betydelse och du får positiva resultat.

Kärlek – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad då du vågar något i ditt kärleksliv! Oväntade händelser, glädje och en gemenskap är sådant som också ligger i fokus gällande kärleken denna månad. Du är nöjd, tillfreds och på väg in i en ny fas. Men det kan även innebära en liten paus innan du kliver in i det nya.

Allmänt – Du lyssnar till dig själv och öppnar upp för att du ska kunna ta emot av andra så att du i din tur ska kunna ge tillbaka. Du ska vara försiktig just nu så du inte tar emot för mycket energi av andra oavsett om den är bra eller dålig. Du har svårt att veta vilka känslor som tillhör dig och vilka som är andras då du vill andra så väl vilket gör att du har lätt att ge för mycket. Stabilitet och trygghet är viktigt för dig och det är något du jobbar på. Du känner kanske att du sitter fast och inte kommer loss, eller så vill du inte göra några större förändringar då det finns en trygghet i situationen. Du vet vad du har och i den energin vill du just nu vara kvar eller så vet du inte hur du ska släppa. Det kan även vara så att detta är en tid där du tar det lugnt och laddar dina batterier för att använda kraften senare.

(född 12/8-22/8)

Arbete – Färdiga projekt, gemenskap och styrka är sådant som hamnar i fokus denna månad. En angenäm succé eller ett lyckat projekt sker också på något plan för dig. I juni så kommer något som du nu ger din energi att falla på plats. Du är också tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du verkligen vill. Du har nu alla möjligheter att skapa positiva resultat.

Kärlek – Det finns ett gemensamt intresse i en relation, eller om man är singel så kan man möta någon via något gemensamt. Det kan även vara en tidigare gemenskap som blir mer aktuell. Det finns ett utvecklande och engagemang som tar det hela framåt. Våghalsighet och mod ligger också starkt denna månad, våga något i ditt kärleksliv!

Allmänt – En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det skulle kännas tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte upplever det direkt så ha tillit.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)
Arbete – Något du önskat eller hoppas på sker just nu. Du har nämligen lagt en grund för detta tidigare och nu kommer utdelningen, eller så trillar något på plats. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt.

Kärlek – Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken då det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Det kan även innebära att man tar kärleken ett steg framåt eller till en högre nivå. I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan.

Allmänt – Du gör något du verkligen tror på och du följer ditt hjärta. Det kan även innebära att du följer en passion eller så kommer du i kontakt med en vilket ger dig en stark driv framåt. Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation men innan du väljer så vill de se över dina möjligheter för att välja rätt. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare.

(född 2/9-11/9)

Arbete – Du upplever något hinder eller en begränsning gällande ditt arbete denna månad. Det kan antingen vara du själv som inte riktigt har inspirationen eller kraften, eller så är det din omgivning som är trög eller långsam som gör att det är svårt att komma fram till något önskat just nu. Eller så backar du gällande något. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är trygg och säker vilket får dig att våga.

Kärlek – Attraktion ligger i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer också din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg. En trygg, stabil och omvårdande kvinna får en betydelse för dig i kärleken denna månad.

Allmänt – Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Detta innebär inte att du har fog för din känsla utan den kan likaväl vara obefogad. Du står också i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Just nu fokuserar du på dina prioriteringar och  det är viktigt att du gör allt i rätt ordning och du engagerar dig i det som är viktigt för dig.

(född 12/9-22/9)

Arbete – Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Oväntade positiva händelser som leder till glädje på arbetet kommer också din väg. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med engagemang och glädje.

Kärlek – Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv. Du är fantastisk och det är inte bara du som känner det och du blir nu mer bekräftad. Det är en månad när du syns och skiner lite extra. Är du singel så riktas uppmärksamhet mot dig. Man känner stabilitet och trygghet i det man har i kärleken. Det är ingen månad som kommer med stora eller drastiska förändringar. Man håller kvar det man har just nu och låter förändringarna komma längre fram. Se upp så du inte sitter fast och vägrar gå framåt eller skapa nya energier.

Allmänt – Något sker nu som har en koppling till februari som passerat eller något som sker i februari nästa år. En grund läggs och en fortsättning kommer till stånd. Något du önskar händer eller faller på plats och det finns även en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Eller så behöver du lite ledigt och pausar.  

Vågen 23/9-22/10


(född 23/9-2/10)

Arbete – Det finns ett positivt samarbete eller en stark gemenskap denna månad. Det kanske även sker en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Det kommer en positiv energi din väg vilket gör att du känner dig uppskattad. Du känner en passion för något och det driver dig framåt. Ett svar som du söker kommer din väg i anslutning till en ledighet eller ett lov som sker nu eller är under planering. Det kan även vara en ledighet som är viktig för dig gällande ditt arbete framöver, kanske kommer du på hur du ska gå framåt.

Kärlek – I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan. Det ligger också något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra. Något sker även som får en större betydelse eller går in i en ny fas under september.

Allmänt – En månad som bjuder på samhörighet, kärlek och gemensamhet, man tycker om att umgås och ger av sin tid och tanke. Det kanske till och med sker en festlig tillställning. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att dejta eller ta tag i kärlekslivet. Du går framåt i det du vill utan att lyssna på några rädslor då du är modig, orädd och sann mot dig själv. Andra kan uppleva dig som våghalsig eller att du gör något för dem oväntat.

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det ligger någon ny möjlighet för dig eller så sker något nytt i arbetet. Det kan vara en ny idé som ska prövas eller ett projekt som ska manifesteras, något skiftar på ett positivt sätt. Denna period så har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet.

Kärlek – Glädje, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Under juni så kommer något positivt att ske eller falla på plats i ditt kärleksliv som är kopplat till denna månad. Det ligger också någon form av begränsning i ditt kärleksliv denna månad. Antingen så blir det inte som du önskat eller har du dåligt med ork. Det är ingen månad där man träffar en ny partner.

Allmänt – På någon nivå så har du fastnat och ser ingen lösning, du vet inte riktigt hur du ska komma vidare. Var dock försiktigt så att du inte fastnar i martyrskap, eller blir utsatt för det.  Det finns också en förlåtelse som behöver ske, antingen inifrån dig själv eller så handlar det om andra. Lägg åt sidan gamla oförrätter. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på eftersom det gynnar dig bäst. Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att skapa.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller ett förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar eller att ett samarbete eller en gemenskap inte riktigt kommer att fungera. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram och du kan få det att funka om du vill. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

Kärlek – Kärleksmässigt så har det funnits en känsla av att det inte riktigt blir som man önskar eller så har man inte fått det gensvaret man har önskat. Det har funnit en mental eller känslomässig låsning. Men nu så healas situationen och det som har känts jobbigt blir nu till det bättre, det kan röra sig om en konflikt eller om känslor som inte har tagits på allvar.

Allmänt – Du känner dig färdig och du kommer nu att lämna en situation som inte gynnar dig. Det kan också vara så att du får nog av något och vänder på klacken och går vidare. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort så ha tillit och lyssna inåt. Din energi just nu är lite lägre än vanligt så ta hand om dig och glöm inte att vila, eller så är energin låg eftersom du känner dig oengagerad. Du är orädd, modig och lyssnar till dig själv vilket kan få andra att uppleva dig som våghalsig då du står på dig eller går din egen väg.

Skorpionen 23/10-21/11


(född 23/10-2/11)

Arbete – Det ligger någon form av gåva för dig nu, det kan antingen vara en sak som kommer din väg, något som blir bättre än väntat eller någon som ger dig eller ditt arbete ett speciellt positivt omdöme eller beröm. Du är nu också färdig med något eller så lägger du nu det bakom dig. Dags för nya steg framåt.

Kärlek – En kvinna bidrar med lärdomar, visdom eller insikter i ditt kärleksliv eller om kärlek. I ditt kärleksliv påverkas du denna månad av en inre stress. Det kan vara så att det är du som känner en press, eller så finns det en person runt dig som känner sig stressad, eller både ock.

Allmänt – Just nu så är du lite velig och du vet inte riktigt vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. Du får också uppmärksamhet eller uppskattning för något som du har gjort eller skapat.

(född 3/11-12/11)

Arbete – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden eftersom en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg eftersom du befinner dig i en valsituation. Lyft upp dina tankar och våga tänk positivt om det du önskar så kommer du att dra till dig det. Din attityd är det som förändrar din situation eller resultatet av det du är inne i.

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det är också en tid för en paus eller vila. Det är lite lugnare än vanligt. Stark period för meditation och inre frid. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon ny.

Allmänt – Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar och tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer och rikta ditt fokus. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig just nu. Det kan även vara en kvinna i någon form av lärarroll.

(född 13/11-21/11)

Arbete – Något sker eller kommer igång nu som manifesterar sig våren 2020 (mars-maj), det kan även vara så att det hela går in i en ny fas. Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats.

Kärlek –Gemenskap och samhörighet ligger starkt runt dig nu och någon vill dig väl. Ditt kärleksliv går in i en ny och starkare fas. Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen du befinner dig i och ge inte upp.

Allmänt – Familjen och/eller vänner är i fokus och känns extra betydelsefulla just nu. Du känner även en lycka och glädje tillsammans med andra och de kan ske en trevlig sammankomst eller en festlighet just nu, det kan även vara så att det är en planering som sker. Om du är involverad i ett familjeföretag eller ett starkt samarbete så får det en speciell betydelse just nu. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod.  

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Det finns en arbetsmässig fördel för dig denna månad, det kan också vara så att du är framme vid något önskat mål och du upplever en seger på någon nivå. Under denna månad påverkar barn ditt arbete. Antingen så arbetar du med något eller någon som har en stark koppling till barn. Det kan även vara egna barn som påverkar eller så går du in i ett projekt som du tar dig ann som att det är din ”bebis”. Det kan även vara någon som agerar extremt barnsligt och omoget.

Kärlek – Frihet, en kärleksresa eller en viktig kontakt med någon i ett annat land ligger starkt nu för dig eller en partner om du har en relation. Det kan även vara någon som reser. Försök att hellre fria än fälla just nu även om det känns jobbigt för det gynnar dig bäst.

Allmänt – Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller så är det de förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig. Det måste inte vara människobarn utan kan även handla om djur. Områden som är mer aktuella just nu är utbildning, visdom, andlig utveckling, kunskap, förståelse och traditioner. Det behöver inte vara alla områden samtidigt utan troligtvis så är det ett av dem som du fokuserar extra på just nu. En utbildning, kurs eller mer kunskap som tar dig framåt ligger starkt. Även en bok, böcker eller något annat du läser får en betydelse.

(född 2/12-11/12)

Arbete – Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt arbetsliv eller en situation.  Väntar du dig ett meddelande eller en kommunikation så kommer den nu. Du har svårt att bestämma dig och du velar medan du ser över olika möjligheter. Du kan också befinna dig i en valsituation.

Kärlek – I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat i ditt kärleksliv då du inte är helt riktigt framme vid det du önskar. Kanske är det något som du behöver göra först?

Allmänt – Glädje, styrka, spontanitet och någon överraskande positiv händelse kommer din väg. Du är också färdigt med något som för dig vidare ut på nya äventyr. Under juni så kommer något positivt att falla på plats i ditt liv som är kopplat till denna månad. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. Du drar till dig efter hur du fokuserar. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan. Så ta ansvar för hur du förhåller dig då det ger positiva effekter på lång sikt.

(född 12/12-21/12)

Arbete – En period när du får arbeta med något som intresserar dig. Det kan även vara så att det är något intresse vid sidan om som påverkar eller påvers av ditt arbete. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något annat som du har talang för. På arbetet finner antingen du en speciell plats för just dig eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att flytta på dig eller någon annan.

Kärlek – Du söker en bekräftelse som du vill ha eller tycker att du förtjänar. Det ligger också ett svar eller en händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför eventet.

Allmänt – En yngre kvinna eller ett barn påverkar dig på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn, eller en flicka från barndomen.  Det kommer något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt på någon nivå vilket ger dig en stark positiv känsla. Det kan också röra sig om gåvor, presenter eller så blir du ordentligt uppvaktad av någon som tycker att du förtjänar det. Det finns en pålitlig person i din omgivning som du kan förlita dig på. Det behöver inte nödvändigtvis vara den du trott.

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras. Något läggs till handlingarna som du känner dig klar med. Denna period så fortsätter du också i något påbörjat sen tidigare, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Det är ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt.

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskyddad. Är du singel så är internet en fördelaktig plats för dejting.

Allmänt – Du upplever nya positiva känslor och något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en ännu starkare kontakt med det dig själv, någon annan eller det gudomliga. En spirande förälskelse finns, den kan vara för en person likväl som för ett djur, projekt, en sak eller situation. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse. Du känner för att komma ut mer vilket får dig att blomstra.

(född 1/1-10/1)

Arbete – Ta det lugnt, kanske behöver du pausa. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Kanske smiter du lite ifrån ansvar för att du behöver det? Något sker eller kommer igång nu som manifesterar sig till våren (mars-maj) 2020, det kan även vara så att det hela går in i en ny fas.

Kärlek – Du står inför något nytt inom kärleken som nu håller på att växa sig starkare. Det finns en gemenskap där man trivs tillsammans vilket gynnar dig lite extra denna månad och om du önskar så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra denna månad är sådant som det finns mest glädje i. Våga ta ett första steg.

Allmänt – Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sin kulmen. Du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod i det sista skedet eftersom du har lite som måste avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete, ett engagemang eller projekt då något skiftar på ett positivt sätt. Förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett nytt projekt eller intresse så är detta en bra tid att ta itu med det.

(född 11/1-19/1)

Arbete – Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna period så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu. Du är ärlig mot dig själv och andra med vad du känner och vad du vill göra.

Kärlek – En omvårdande och stödjande kvinna som bryr sig om dig får en betydelse för dig i kärleken denna månad. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är varm, kärleksfull och trygg.

Allmänt – Ett meddelande eller besked kommer din väg. Det kan vara en kärleksfull uppvaktning, något du önskar eller ett positivt besked. Det kan även vara ett positivt svar som kommer din väg. Något ligger i fokus nu som manifesterar sig eller får en ytterligare fortsättning under våren (mars-maj) 2020. Om du är uppmärksam så kan du få vägledning eller upplysning i dina drömmar, be ärkeängeln Michael bistå dig i ditt drömarbete. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – Du står upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt du verkligen vill. Du har svårt att bestämma dig och du velar lite fram och tillbaka medan du ser över möjligheterna. Du kan också befinna dig i en valsituation. Du har i detta fokus på din vision och önskan och du skapar någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board eller skriver ner dina tankar.

Kärlek – Du är lite själv denna månad, det kan vara så att du har ett behov av att vara mer för dig själv och därför drar dig lite undan. Det ligger även en utveckling just nu som leder till mer kärlek eller om du är singel att du öppnar upp för en gemenskap. Det ligger ett svar eller en händelse gällande kärleken i samband med ett event som sker nu eller planeras inför.

Allmänt – Detta är ingen tid när du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Du behöver inte göra allt själv och just nu så du får hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du be om hjälp så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig.

(född 30/1-8/2)

Arbete – Denna period kan kännas lite rörig gällande något och i värsta fall kan det bli lite kaos. Det kan handla om en speciell händelse, eller så gäller det flera små som var och en kanske inte är så jätte jobbiga men som ändå får dig att komma lite ur balans. Hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Du vågar stå upp för dina känslor och vad du verkligen vill eller tycker.

Kärlek – Du upplever en trygghet inom dig och du känner en tillit till att det finns kärlek där för dig. Du stärker kärleken till dig själv och på så sätt även till andra. Ett kärleks meddelande eller en positiv uppvaktning kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig.

Allmänt – Något ligger i fokus nu som manifesterar sig eller får en ytterligare fortsättning våren (mars-maj) 2020. Ett förhandsmeddelande eller besked kommer din väg som visar på att något är på gång, något håller på att hända eller förändras. Du får hjälp framåt i något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Du känner kärlek, omtänksamhet och tacksamhet till någon eller något. Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. Du eller någon annan besitter en auktoritet och har en förmåga att genomföra något önskat. 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Nytt arbete, projekt eller liknande startar upp, kan även visa på att du får mer kraft, ork och energi. Det blir helt enkelt en skjuts framåt. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är trygg och stabil. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden för då kommer du att få mer att vara tacksam för. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker.

Kärlek – En månad med starka och kanske lite impulsiva känslor, tänk dig för så att du inte blir obalanserad. Det kan finnas både en attraktion och/eller passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. Det ligger ett viktigt meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt kärleksliv att göra denna månad.

Allmänt – Ett avtal eller kontrakt får en större betydelse just nu, det kan även gälla ett beslut. Något blir nu klart och något annat tar sin början. Det finns en stark energi och företagsamhet som får dig att gå mot ett mål eller bestämma dig för vilken väg du ska gå. Du är bestämd och står för det du vill och kan. Be om det du önskar så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång, hjälp eller stöd finns runt dig.

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns en stark omvårdnad och samhörighet. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt eller går in i en ny fas under vintern (dec-feb) eller så finner du ett ytterligare svar under den perioden så ha tålamod.

Kärlek – Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har ett behov av att ha mer tid för dig själv och dina tankar. Har du en relation så kan det vara så att ni väldigt mycket är uppe i era egna projekt. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek. Lycka och glädje finns tillsammans med familj och vänner. Det finns också en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära.

Allmänt – Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något du gjort eller från någon. Du har en kraftfull energi som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett område allt sker. Nu är det en händelserik period med full fart. Om du har lagt en grund för att något ska komma igång så sker det nu, och om du har väntat in att något ska sätta fart så händer det äntligen. Din fysiska kropp känns starkare och det kan bero att du går in i en fas där din kropp aktiveras, kanske börjar du träna eller röra på dig.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden då en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg eftersom du befinner dig i en valsituation. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt arbetsliv eller en arbetssituation. Det finns någon som du kan lita på just nu, det är kanske inte den du förväntat sig eller så har du inte förväntat dig det engagemanget från personen. Ha tillit till de som står dig nära. Det kan även vara så att någon kommer med en sanning du behöver just nu.

Kärlek – Något nytt känslomässigt startar upp, det kan vara en ny relation, nya känslor eller en förälskelse om man är singel. I en fast relation så visar det på en nytändning i relationen. Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan gällande med vad du känner eller tänker. Endast du vet vad du verkligen önskar och ditt fokus ligger på att reda ut dina känslor eller tankar. Kanske är det något du måste förklara eller berätta.

Allmänt – Du står i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Det kommer även något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt och på någon nivå så ger det dig en utdelning. Det kan även vara en gåva eller uppvaktning som kommer från hjärtat. Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta dennamånad. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Det inre går igen i det yttre. Mikrokosmos och makrokosmos.

(född 11/3-20/3)

Arbete – Något du lägger energi på arbetsmässigt faller på plats eller går in i en ny fas i mars 2020. Nu är en period som bjuder på lite mer harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en större betydelse för dig än vanligt. Om du arbetar med dessa saker så sker det något extra intressant i ditt arbete. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv.

Kärlek – Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen i det du befinner dig i och ge inte upp. Antingen så är du eller någon annan inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte så speciellt engagerad just nu, kanske för att man är upptagen med annat. Eller så kan det bero på att vill man vara lite själv eller så vill man avvakta.

Allmänt – Förvänta dig ett litet mirakel, något oväntat positivt kommer din väg just nu. Ett överflöd av kärlek, resurser eller ett positivt meddelande kommer din väg så var redo att ta emot. Just nu så är du lite velig och du vet inte vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Det kommer också någon intressant möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

Kram & Namaste Vivi

5 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för Maj – Kärlek, arbete & allmänt

  1. Tack så mycket Vivi! Precis vad jag behövde läsa. Kanske manifesterar sig min drömlägenhet nu… Gick på visning idag som hade EXAKT den planlösningen jag drömt om. Håller tummarna för det högsta, bästa <3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *