Månadens – Astro/Tarot för Mars – Kärlek, arbete & allmänt

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt projekt eller arbete men du är inte riktigt där ännu. Du ska först göra klart det du håller på med. Du kommer snart att gå vidare in i något helt nytt eller så tar du med dig den kunskapen du har fått för att använda den på ett nytt sätt inom det arbetet du redan har. En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande. 

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger också starkt om du är i den fasen i livet. Du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något.

Allmänt – Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig och du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Du är nu färdig med något eller någon som du nu väljer att lägga bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig ett tag så släpper det till en viss del eller helt.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Försök att hellre fria än fälla just nu även om du känner dig sårad eller trampad på, det gynnar dig bäst i längden. Du söker dig även vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men just nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden.

Kärlek – Nu är det dags, nu händer något som du har hoppats på eller så sätter du själv igång något i ditt kärleksliv. Det ligger rätt i tiden för en förändring. Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får också en betydelse i ditt kärleksliv denna månad.

Allmänt – Helande energi kommer din väg, det kan även vara så att den kommer till någon närstående. Det finns en kontakt till healande personer, det kan även vara du själv som på någon nivå är denna healer. Det är även en tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut just nu. Även en kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi då hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna.

(född  10/4-19/4)
Arbete – Detta är en period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Det är också en period med harmoni och balans. Något angående skönhet, välmående eller kroppsvård påverkar dig.

Kärlek – Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv eller om kärlek. Du har själv makten att nu genomföra det du önskar eller har startat upp. Lita till dig själv och att du har kraften till att göra de förändringar du behöver. Du har även förmågan att finna den lösningen som är bäst för dig eller situationen du står i.

Allmänt – Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan, kan även röra arbetet eller arbetsplatsen. Fördelaktig tid för ett lån, bankbyte eller något liknande. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra tid att ta itu med det.

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående. En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma.

Kärlek – Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller ligger framför dig. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något. Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en betydelse i ditt kärleksliv denna månad.

Allmänt – Du kommer starkare i kontakt med din egna cykel och rytm på någon nivå, du lyssnar inåt i din fysiska kropp. En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Något nytt kommer din väg eller finns runt dig, det kan vara ett barn, ett djur, idé, nyhet eller ett projekt.

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du och de du samarbetar med har ett spirituellt och arbetsmässigt stöd och starkt beskydd.  Du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt projekt eller arbete men du är inte riktigt där ännu. Du ska först göra klart det du håller på med. Du är på rätt väg så lita till din intuition, instinkt och agera framåt i den riktning du valt eller väljer.

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar.

Allmänt – En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du önskar det, eller så ligger det ett nytt fokus runt arbetet eller bostaden, i vilket fall som helst så indikeras en större förändring. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Du påverkas även starkt av skönhet, estetik eller så ligger ditt yttre i fokus. Men eftersom det handlar om balans för dig så bryr du dig även om andra värden just nu som andlighet, gammal visdom, insikter, kunskap, kvinnlig kraft eller så får din intuition en större betydelse för dig. Du lyssnar inåt och vet att inget är vitt eller svart så du måste finna det som är rätt för dig och din balans. Det finns även ett stöd utifrån från en grupp människor.

(född 10/5-20/5)

Arbete – Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya bättre resultat. Det finns också en glädje tillsammans med andra. Någon eller några finns där för dig och ger dig sitt stöd eller engagemang. Samarbete och partnerskap är gynnsamt och ni har förmågan att lyfta fram och stödja varandra.

Kärlek – Något håller på att ske, du får ha lite tålamod. Något utvecklas och är helt färdigt först om ca 9-10 månader. Det kan även vara så att en graviditet i nuet, det förflutna eller en framtida påverkar. Något speciellt sker nu som får en fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. De finns starka känslor för någon, det kan även vara ett starkt habegär. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Är du singel så är du bestämd och vet vad du vill, bjuder du in till kärlek så kan en passion dyka upp, se bara till så du eller den andra inte blir manipulerad.

Allmänt – Det är lite svårt att komma i gång med något man önskar, du kan känna en dålig ork eller begränsning eller så tar någonting tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den. Ekonomin kan bli även ansträngd eller så har du inte råd som du önskar. Något blir dessutom klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare. Du känner stor inspiration och en idé eller tanke för dig framåt. Du agerar för att sätta det hela i rörelse.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Det ligger en omstrukturering i arbetet eller på själva arbetsplatsen och man ser ur ett nytt perspektiv. Något håller på att förändras så ha tålamod då det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats först innan tiden är mogen.

Kärlek – I en relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Finns det ingen relation så startar ingen upp denna månad utan man fortsätter i den andan som är. Det är däremot fördelaktigt för dig att gå ut och dansa då du får mer uppmärksamhet än vanligt. Det kan även skapas relationer som får betydelse på sikt. Det är en period med harmoni och balans. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt.

Allmänt – Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig. Du kommer att se något resultat på detta denna månad. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Det kommer även något positivt din väg som är ekonomiskt fördelaktigt och på någon nivå så ger det dig en utdelning eller höjer något värde. Det kan även vara ett besked. Det kan också röra sig om någon uppvaktning, gåvor, vinster eller presenter.

(född 31/5-9/6)

Arbete – Du kommer att lämna en arbetssituation som inte längre gynnar dig eller så behöver du bara komma bort. I stället så kommer det att öppnas upp en ny dörr för dig att gå igenom. Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. Det är en bra period för samarbete och möten.

Kärlek – En förändring sker på någon nivå i en relation. Det kan också vara så att det sker en kontakt på helt nytt sätt, på nya villkor eller via nya vägar. En yngre man eller pojke påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå.

Allmänt – Två olika situationer kan uppstå eller båda. Antingen så påverkas du av det vackra, skönhet eller ytlighet på någon nivå. Eller så får andlighet, gammal visdom, insiktsfullhet, kunskap, kvinnlig kraft eller din intuition en större betydelse för dig just nu. Snart sker ett nästa steg i något du vill vidare i. Du får även ett stöd från en grupp eller större organisation. Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. Är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och ger du det rätt energi nu så kommer det att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet.

(född 10/6-21/6)

Arbete – Oväntade positiva händelser som leder till glädje på arbetet kommer din väg. Trivsel och gemenskap ligger också starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje och entusiasm. Du söker eller får till dig ny information. Ta reda på något ordentligt innan du säger ja eller ger dig in i något arbetsmässigt.


Kärlek – En period med harmoni och balans. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Om du är singel så är det fördelaktigt för dig att gå ut och dansa då du får uppleva dig mer uppvaktad än tidigare. Det finns kärlek och hållbara känslor om du har en existerande relation. Är du singel så finns det starkt med vänskap och gemenskap. Trygghet och umgänge ligger i fokus.

Allmänt – Det finns ett starkt igångsättande just nu och något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för då allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. Ärkeängeln Michael hjälper dig just nu med din inre vision och du får vägledning i hur du ska manifestera detta i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Det ligger ett starkt eget val för dig denna period och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Stark Jag energi som kan indikera att du går din egen väg eller sätter dig främst på något sätt. För dig handlar det om vad som är rätt för dig och om inte om vad andra tycker. Något oroar dig men oroa dig inte, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt.

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande energi. Våghalsighet och mod ligger också starkt denna månad och du vågar något i ditt kärleksliv!

Allmänt – Något kommer din väg som du har lagt en grund för, du får nu det du förtjänar på gott eller ont, allt beror på hur du har hanterat situationen eller personen tidigare. Det du har gett ut kommer tillbaka. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse. Glädje, styrka, spontanitet och någon positiv överraskning kommer också din väg. Du är även färdigt med något som för dig vidare på nya äventyr. Under juni så kommer något positivt att falla på plats i ditt liv som är kopplat till din nuvarande situation.

(född 2/7-11/7)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du har gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat på av omgivningen. Du kommer även att lämna en arbetssituation som inte längre gynnar dig eller så behöver du bara komma bort ett tag. Du har fokus på din vision och önskan, nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den eller det som intresserar dig. Du bestämmer dig också för något eller någon eller så fattar du ett beslut. I ditt kärleksliv så står upp för vad du vill och känner och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. Du backar inte för det du känner eller tycker är rätt.

Allmänt – Familj, vänner, gemenskap, rolig samvaro eller någon fest får en större betydelse just nu. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad, du har även förmågan att ge till andra. Du känner en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Ett djur kan också få en större betydelse för dig. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för då allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker. Något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt och på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

(född 12/7-22/7)

Arbete – Du eller din arbetsplats går igenom en transformation som innebär en större förändring på något plan. Något blir klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt. Denna period så fortsätter du i något du tidigare påbörjat, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Det är ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt.

Kärlek – På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Dt sker även något i ditt kärleksliv som är kopplat till ditt eller din parters arbete. Är du singel så kommer ditt arbete i första rummet eller så finns det en man av intresse kopplat till jobbet.

Allmänt – Det sker någon form av förnyelse för dig just nu. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. Det kan också vara så att du får nog av något och vänder på klacken och går vidare. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt och som påverkar ekonomin för dig eller själva arbetsplatsen. Det ligger även någon form av gåva för dig nu, det kan antingen vara en sak som kommer din väg eller så blir något bättre än väntat. Det kan även vara någon som ger dig eller ditt arbete ett speciellt positivt omdöme eller beröm. Du söker också reda på eller får till dig någon ny information. Ta reda på något ordentligt innan du säger ja eller ger dig in i något arbetsmässigt.

Kärlek – Du vet vad du behöver göra för att du eller någon annan ska må bra. Du har även något du måste ta tag i som handlar om att lita till dig själv och din inre visdom. Du försöker också hålla kvar något eller någon men det kommer inte att hålla då en förändring behöver göras som leder till ett nytt steg eller en ny väg.

Allmänt – Det finns en stark gemenskap och känsla av samhörighet. Något eller någon får dig att må bra och känna glädje och positivitet. Du får även en positiv bekräftelse på något du undrat eller funderat över ett tag. Ditt hem står i centrum under den här perioden och vill du göra en förändring så sker det nu. Det kan gälla heminredning, shopping till hemmet, att du jobbar mer hemma, en viktig tillställning i hemmet, är mer hemma än vanligt eller något annat som har med hemsituationen att göra. Det kan även röra en plats som har en hemliknande miljö.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Du får en hjälp eller ett stöd som hjälper dig framåt vilket känns positivt. Det kan även komma någon form av gåva din väg. Våghalsighet och mod ligger också starkt denna månad, du vågar något eller tar ett större steg som kanske inte riktigt var förväntat. Du tar även hand om dig själv och fokuserar på vad du vill göra, ditt mål eller ditt nästa steg. Du låter inte andra påverka dig om det inte känns rätt för dig.

Kärlek – Något nytt känslomässigt startar upp, det kan vara en ny relation, nya känslor eller en förälskelse om man är singel. I en fast relation visar det på en nytändning i relationen eller att den på någon nivå stärks. En yngre man eller pojke påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå.

Allmänt – Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller ett nytt djur. Du oroar dig för något men det behöver du inte göra då allt kommer att hitta sin väg och bli bra på sitt sätt. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt är på ingång eller vad som ligger framför dig. Du är dessutom engagerad i att själv påverka något så att du får det resultat du önskar. Du agerar i vald riktning för att komma framåt. Du ser också ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

(född 12/8-22/8)

Arbete – Ett avslut sker då det är dags att gå in något nytt eller förhålla sig på ett helt nytt sätt. Det handlar om en ny väg eller vinkling inom något du redan startat upp. Denna period så fortsätter du nämligen i något du påbörjat sen tidigare, det kan även bli en fortsättning på något som du pausat ett tag. Ingen tid att starta något helt nytt såvida du inte redan har tagit ett steg åt det håller i tanke eller handling. Gemenskap, samarbete och att ge eller få stöd är fördelaktigt.

Kärlek – Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Du är trofast och släpper inte taget om den eller det som intresserar dig. Du bestämmer dig dessutom för något eller någon eller så fattar du ett beslut som rör kärleken. Du vill framåt och agerar i din kraft.

Allmänt – Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Du vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation och ser över dina olika möjligheter. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du är nu dessutom färdig med något eller någon som du nu lägger bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig så släpper det nu åtminstone till en viss del eller helt.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)
Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller som går in i en ny fas i september, då får du skörda det du just nu sår. Om du nu förbereder väl inför framtiden så kommer ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse att falla ut till en fördel. Det kan även vara något rättsligt som ligger i fokus. Du och de du samarbetar med har ett spirituellt och arbetsmässigt stöd och även ett starkt beskydd.

Kärlek – Du försöker hålla kvar något eller någon men det kommer inte att fungera. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg. Du behöver inte oroa dig, något eller någon finner en lösning som stärker kärleken eller så hittar du din väg. Det ligger även ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support.

Allmänt – En förändring behöver göras då den planeringen eller tanken man haft inte riktigt fungerar fullt ut. Vatten får dessutom en betydelse för dig, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du nu? Det är också något som du har fokus på eller oroar dig för just nu som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu, det kommer att visa sig under månaden. Du har dessutom fokus på en vision och något du önskar så du skapar någon form av plan eller så har du tankar och funderingar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du är den som lär ut. Du är healande som person och har ett djup som du når ut med. Du använder din kraft att läka en situation eller relation. Det finns också en arbetsmässig gemenskap där man trivs tillsammans. Ett samarbete eller ett kompanjonskap gynnar dig nämligen lite extra denna månad och om du önskar så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra denna just nu är sådant som det finns mest glädje i så följ din känsla.

Kärlek – Vatten får en betydelse gällande ditt kärleksliv, det kan vara en plats, en tanke eller ett samtalsämne. Kanske planerar du en ledighet vid vattnet eller så reser du/ni nu? Det finns en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu.

Allmänt – Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan, det kan även röra arbetet eller arbetsplatsen. Det är också fördelaktig tid för ett lån, lägga om lån, bankbyte eller något liknande. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda till hösten (sep-nov) så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Du, ditt intresse eller ett arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent, lärare eller en auktoritet inom sitt område

(född 12/9-22/9)

Arbete – Ett arbetsmeddelande eller besked kommer din väg via brev, mail eller sms. En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående vilket påverkar ditt arbete, din arbetssituation eller hur du förhåller dig. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa vilket skapar mer ork på längre sikt. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på.

Kärlek – Oväntade händelser, glädje och gemenskap är sådant som ligger i fokus denna månad.

Du är nöjd, tillfreds och på väg in i en ny fas. Men det innebär en paus innan du kliver in i det nya. Du renar ditt sinne och dina känslor för att kunna släppa negativa tankar eller känslor gällande kärleken i nuet eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

Allmänt – Ett meddelande eller besked kommer din väg. Det kan vara en kärleksfull uppvaktning, något du önskar eller något annat positivt besked. Det kan även vara ett positivt svar som nu kommer. Nya möjligheter ligger även runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra tid att ta itu med det. Du har själv makten att genomföra det du önskar eller har startat upp. Lita till dig själv och att du har kraften till att göra de förändringar du behöver. Du har även förmågan att finna den lösningen som är bäst för dig eller situationen du står i.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. Du står dessutom upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt som du verkligen vill. Du öppnar även upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. I det så skapar du en positiv energi som alla kan ta del av.

Kärlek – Du låter universum och den eller de som är involverade i ditt kärleksliv veta vad du känner och behöver. Du tar ett nytt positivt steg för dig själv mot det du önskar och vill ha. Det finns även en pålitlig person i din omgivning som du kan förlita dig på. Det behöver inte nödvändigtvis vara den personen du förväntar dig.

Allmänt – En flytt eller ett nytt arbete kommer din väg om du önskar det, eller så ligger det ett nytt fokus runt arbete eller bostaden, i vilket fall som helst så indikeras en större förändring. Något i ditt liv fungerar inte riktigt som du önskar just nu så du får göra om och göra rätt. Det kan innebära att du måste börja om eller välja en ny väg. Vatten får en betydelse för dig vilket kan innebära en längtan till vatten, att du åket till vatten eller planerar en resa. Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit och lämna över till universum. Allt måste inte bli som du vill eller har tänkt utan om du släpper lite på vad du är inriktad på så kan nya influenser komma in som hjälper dig framåt.

(född 3/10-12/10)

Arbete – Ett arbetsmeddelande eller besked kommer din väg via brev, mail eller sms. Utlandet får även en betydelse i ditt arbete. Det kan gälla utländska kontakter, inköp eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller långt, din eller någons annans. Våga tänk stort och utanför ramarna så öppnas det nya dörrar.

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den eller det som intresserar dig. Du låter universum och den eller de som är involverade i ditt kärleksliv veta vad du behöver. Det finns en stark känsla som genomsyrar dig som du lägger ner tankar eller engagemang på under månaden, det är något du inte kan släppa.

Allmänt – Detta är ingen tid där du startar upp något nytt utan du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu, våga be om hjälp. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov) så var noggrann och uppmärksam i dina val och vart du lägger ditt fokus för det är det som kommer att växa. Du är även mer känslig än vanligt så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Du är i en fas där du är mer kreativ en vanligt så dra nytta av det och gör något bra av det.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Oroa dig inte, allt löser sig och det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt. Du ska även ta det lite lugnt, kanske behöver du pausa? Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi och säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Det kan även vara så att ditt behov av ett lugnare tempo vår dig att smita lite från ansvar. Stå upp för vad du behöver.

Kärlek – En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv eller om kärlek, kanske lär hon dig något. Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger också starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att ytterligare främja kärleken och samhörigheten. Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle för att stärka kärleken till dig själv eller någon annan i stället för att fundera onödigt mycket eller fastna.

Allmänt – Du känner tillit inför framtiden då du känner att något faller på plats och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Något blir klart samtidigt som du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare. Om du är uppmärksam och har lätt att minnas dina drömmar så kan du få vägledning eller upplysning via dina drömmar så be ärkeängeln Michael bistå dig i ditt drömarbete. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen” och framträder eller visar upp något. Ett svar som du söker kommer din väg i anslutning till en ledighet eller ett lov som sker nu eller är under planering. Det kan även vara en ledighet som är viktig för dig gällande ditt arbete framöver, kanske kommer du på hur du ska gå framåt.

Kärlek – Oväntade händelser, glädje och gemenskap är sådant som ligger i fokus gällande kärleken denna månad. Du eller den du älskar är nöjd, tillfreds och på väg in i en ny fas, men det kan även innebära en paus innan man kliver in i det nya. Du behöver inte oroa dig, något eller någon finner en lösning som stärker kärleken eller så hittar du din väg.

Allmänt – Det sker någon form av förnyelse i ditt liv just nu. Något oväntat kommer och ger en ny början eller stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Något du önskat eller hoppats på sker eller kommer i gång. Det kan även vara så att något faller positivt ut eller till din fördel. Du lyssnar inåt, känner efter och agerar utifrån dina känslor. Var lyhörd och försiktig så du inte blir för känslomässig, impulsiv och förbiser intellektet eller varningsklockor.

(född 3/11-12/11)

Arbete – Du har känt dig eller varit lite instängd i ditt arbete eller på arbetsplatsen. Nu kommer du ut med det du gör eller så kommer du ut mer bland människor. Det är dags att kliva fram eller ut. Något sker också arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller som går det in i en fas i september, du lägger nu grunden inför framtiden. Det ligger även ett fokus på ett avtal, kontrakt, något rättsligt eller en överenskommelse.

Kärlek – Just nu så är det av någon anledning för dig eller din partner lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker eller planeras inför. Det sker också något oväntat positivt som du inte riktigt har förvänt dig. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt snart kommer att ske eller något som ligger framför dig. Du ser dessutom ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

Allmänt – Det finns en stark gemenskap och känsla av samhörighet. Något eller någon får dig att må bra och känna glädje och positivitet inför framtiden. Du får även en positiv bekräftelse eller ett besked gällande något du undrat eller funderat över.  Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så var noga med var du lägger ditt engagemang just nu och vad du väljer att göra. Just nu fokuserar du på dina prioriteringar och det är viktigt att du gör allt i rätt ordning och du engagerar dig i det som är viktigt för dig.

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden utan en förändring behöver göras för att du ska kunna komma vidare. Du ser även över ditt nästa steg då du befinner dig i en valsituation. Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har.

Kärlek – Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig. Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt.

Allmänt – Just nu så är du lite velig och du vet inte riktigt vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. Du har fokus på din vision och önskan så du skapar någon form av plan eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål.

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Något positivt ligger framöver och även om du känner en osäkerhet just nu så du behöver inte oroa dig.

Kärlek – Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det. Kanske är du rädd för att bli ensam? Du lämnar dessutom en situation eller person som du känner inte gynnar dig eller ditt kärleksliv längre. Du gläds i stället åt nya dörrar som öppnas upp för dig i och med att du nu har stängt en dörr. Du är mer fokuserad på att gå framåt än att älta det gamla.

Allmänt – Du står i en valsituation och ser över vilket ditt nästa steg måste vara för att du ska kunna komma framåt. En tanke, situation, handling, minne eller person från ditt förflutna påverkar dig extra starkt just nu. Något som ligger i ditt fokus är på något plan redan uppstartat, har redan hänt eller så repeterar sig något från det förflutna. Det kan även vara så att du fortfarande sitter fast i något som ligger bakåt i ditt liv. Ett skrivande ligger i fokus där du utrycker dig själv, dina tankar, din visdom eller dina insikter. Det kan handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur.  Det kan även vara så att du läser något som blir betydelsefullt för dig.

(född 2/12-11/12)

Arbete – På någon nivå så söker du dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten och i arbetet så kommer du att få igenom något som bättre passar din arbetssituation eller ditt arbete.

Kärlek – Det ligger ett svar eller en händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför ett event. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt kärleks- eller känsloliv på någon nivå just nu.

Allmänt – Det finns en stark gemenskap, kärlek och känsla av samhörighet. Något eller någon får dig att känna tillfredställelse över dig själv vilket får dig att må lite extra bra och känna glädje samt positivitet. Du får även en bekräftelse på något du ett tag undrat eller funderat över. Du är inne i en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att skapa. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig.


(född 12/12-21/12)

Arbete – Försök att hellre fria än fälla just nu även om det känns svårt. Håll dig borta från drama och konflikter. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt.

Kärlek – Det finns kärlek och hållbara känslor om du har en existerande relation. Är du singel så finns det starkt med vänskap och gemenskap, det är också en bra tid för att söka kontakt. Trygghet och umgänge ligger i fokus och du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat i ditt kärleksliv. Men du är inte riktigt framme där du önskar vara ännu. Kanske är det något som du behöver göra först?

Allmänt – En valsituation uppstår och du ser över vilken väg du måste ta och vilka förändringar som måste göras för att nå det målet du vill nå. Det ligger även en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu och du trivs tillsammans med andra. Samarbete eller kärlek på någon nivå är extra betydelsefullt och man tar det hela till en ny nivå. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Du går i väntans tider och något håller på att ske, men du får ha lite tålamod då det är färdigt eller faller helt på plats först om ca 9-10 månader. Eller så påverkar en graviditet dig på någon nivå. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden utan en förändring behöver göras. Du tar hand om dig själv och fokuserar på vad du vill göra och ditt nästa steg.

Kärlek – Starka känslor är i omlopp men försök att hellre fria än fälla just nu och låt inte dina känslor ta över. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg. Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig. Så lyssna inåt.

Allmänt – Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Det du fokuserar på just nu kommer att ge resultat men på vilket sätt beror på hur du förhåller dig, positiva tankar och förväntningar ger positivt resultat, negativa tankar och förväntningar ger negativt resultat. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa för dig eller en närstående. Något som har känts jobbigt eller motigt börjar nu kännas bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst.

(född 1/1-10/1)

Arbete – Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra. Du är healande och har ett djup som du når ut med vilket får andra att lita på dig. Du använder din kraft att läka en situation eller relation. Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön.

Kärlek – Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Det kan även innebära att man tar kärleken ett steg framåt eller till en högre nivå. En period som kommer med tillit och man forcerar inget utan låter kärleken hitta sin väg.

Allmänt – Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något rättsligt. Man bestämmer sig för något och håller sig till det. Det är också något som har med rättvisa att göra som gör sig påmint, kanske är det så att du väger för eller emot för att inte agera fel. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då. Detta är en period där du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Det finns även en stark målmedvetenhet.  Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att svara kreativ.

(född 11/1-19/1)

Arbete – En nystart sker gällande ditt arbete som påverkar dig på alla nivåer. Det är en ny energi som kommer igång och en förändring sker. Utlandet, import eller utländska kontakter får också en betydelse. Det kan gälla inköp, försäljning eller så är det du eller någon annan som reser eller planerar en resa. En hjälp eller ett stöd kommer din väg vilket får saker att falla på plats.

Kärlek – Du känner tillit, geneskap och kärlek. Nu är tiden för att lyfta upp dina tankar och vara positiv för att dra till dig det du önskar i kärleken. Om du blir besviken eller ledsen så vänd den känslan till din styrka och känn att det är okej och att du kan släppa den. Försök att inte sitta fast i gammalt som bara drar ner din energi.

Allmänt – Du står i ett val där du söker en ny väg för att nå ditt mål. En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer din väg. Det kan även vara något du bett om eller frågat efter. Du visar nu prov på en ny våghalsighet, äventyrlighet eller mod denna period, du tar en risk eller så slänger du dig ut utan att tänka på konsekvenserna. En situation eller relation förbättras vilket får dig att känna tillförsikt inför framtiden. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing eller annan läkekonst.

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – Nu är det dags, det är nu det sker, det som har satts igång manifesterar sig och något kommer äntligen igång. Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, ort eller så förändras din arbetsplats.

Kärlek – En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter gällande kärlek. Det ligger också någon begränsning i ditt kärleksliv denna månad och antingen så blir det inte som du önskat eller så har du dåligt med ork. Det är ingen månad där man träffar en ny partner. Du är ärlig mot dig själv och omgivningen med vad du känner, dina behov och med vad du vill göra.

Allmänt – Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något, kanske är det så att du har ett större bekräftelsebehov än annars. Det kan även vara så att något du väntat på gott eller ont nu bekräftas. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Ärkeängeln Michael hjälper dig just nu med din inre vision och du får vägledning i hur du ska manifestera detta i din yttre värld. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål så kommer du att få vägledning i hur du ska nå dit mål eller komma dit du önskar.

(född 30/1-8/2)

Arbete – Det finns en arbetsmässig fördel för dig denna månad. Det kan också vara så att du är framme vid något önskat mål eller att du upplever en seger på någon nivå. En omvårdande och stödjande kvinna får också en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Hon hjälper dig framåt och visar dit ditt nästa steg. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är trygg och säker för dig att växa i.

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg om något som håller på att komma igång, eller så är det ett förhandsbesked om något gällande ditt kärleksliv. Tänk på dig själv och spara på din energi, säg nej till de som inte känns rätt för dig. Det är upp till dig nu.

Allmänt – Det finns en stark gemenskap, samhörighet och kärlek. Något eller någon får dig att må bra och du känner att med stöd så når du dit du vill. Du får även en positiv bekräftelse på något du undrat eller funderat över tag vilket får dig att våga ett nytt steg. Det som skapas eller kommer igång just nu blir färdigt eller går in i en ny fas i sommar (juni-aug). Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att skapa då din kreativitet smittar av sig på allt du gör och ger dig kraft framåt.

(född 9/2-18/2)

Arbete – Om du är uppmärksam så kan du få vägledning eller upplysning från håll som du kanske inte förväntar dig. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om. Forcera inget just nu utan släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit då allt sker i rätt ögonblick. Det finns en arbetsmässig fördel och du upplever en seger på någon nivå.

Kärlek – Något sker eller kommer igång nu som manifesterar sig till tydligare till våren (mars-maj), det kan även vara så att det hela går in i en ny fas då eller att det äntligen kommer i gång. Du känner en känsligmässig konflikt och måste bestämma dig för om du ska göra som du vill eller om du måste kompromissa. Det finns en dröm eller önskan som skapar en ny grund och du funderar på hur du eller ni ska nå dit.

Allmänt – Det ligger något beslut runt dig, det kan även vara ett avtal, kontrakt eller något man måste bestämma sig för. Det man beslutar sig för nu kommer man att få hålla sig till ett tag framöver. Det är också något som har med rättvisa att göra som gör sig påmint, kanske är det så att du väger för eller emot för att finna bästa balansen. Du arbetar även på något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då. Något du önskat eller hoppats på sker nu, det kan även vara så att något faller positivt ut eller till din fördel. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på ett tag. Ta vara på denna energin som kommer din väg nu då det finns mycket kreativitet i den som du kan använda dig av framöver.

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – Du tar tag i din situation som är en dröm eller ett mål och börjar på något nytt. Utlandet får en också en betydelse i ditt arbete. Det kan gälla utländska kontakter, inköp, försäljning eller så är det du eller någon annan som reser. Det är nu viktigt att lämna det lugna och trygga och gå ut och söka kontakter eller händelser som kan gynna på sikt. Du tar även hand om dig själv och fokuserar på vad du vill göra framöver och vilket som är ditt nästa steg.

Kärlek – Gemenskap och styrka är sådant som hamnar i fokus denna månad. Du eller ni lyckas med något efterlängtat som gör att man kan växa tillsammans. I juni så kommer något som du nu ger din energi att gå in i en ny fas. Du är orädd och ger dig i kast med något våghalsigt eller något oväntat. Du hittar ett nytt sätt eller en ny väg som får dig att sätta fart.

Allmänt – Du står i en fas som handlar om vilket nästa steg du ska ta. Du ser över olika vägar för att finna den som är mest rätt för dig. Du är dessutom mer känslig än vanligt så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Du är i en fas där du är mer kreativ en vanligt så dra nytta av det och gör något positivt av det. Det ligger även en stark gemenskap, kärlek och samhörighet runt dig just nu och du vill gärna umgås med dem som står dig nära. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt och kan utvecklas. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du låter dina tankar och känslor påverka lite extra just nu, det kan även ske genom ett kreativt arbete eller intresse. Ditt inre kommer till uttryck vilket gör att man förstår att det finns andra vägar att gå. Det ligger även någon begränsning i arbetet denna månad, det kan handla om stress, dåligt med ork, arbetslöshet, lite för mycket jobb eller någon konflikt. Det kan även vara så att du har lite svårt att komma i gång med något önskat eller så når du inte fram som du önskar.

Kärlek – Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken och man känner sig närmare varandra än man har gjort på ett tag. Det finns även en stark gemenskap och samhörighet som får en möjlighet att växa till nya nivåer. Det kan även innebära att man tar kärleken ett steg framåt. Pålitlighet, trygghet, gemenskap och vänskap ligger i fokus. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt.

Allmänt – Det kommer ett beslut, det kan även handla om ett avtal eller kontrakt. Det är viktigt för dig med balans och du väger för och emot för att finna det som fungerar bäst. Du lägger en grund i något som får en ytterligare betydelse i september, det kan också innebära att det hela går in i en ny fas då.  Du backar undan eller säger nej till något som antingen inte känns aktuellt just nu eller så känner du att det inte gynnar dig. Det ligger även en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu som får dig att känna dig trygg. Samarbete eller kärlek på något plan ger dig luft under vingarna och du vågar ta nya steg.

(född 11/3-20/3)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. Bankärenden kan vara av betydelse.

Kärlek – Något speciellt sker eller planeras för nu som i månadsskiftet juli/augusti får en fortsatt betydelse. De finns starka känslor för någon eller något, det kan även handla om ett starkt habegär. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Är du singel så är du bestämd och vet vad du vill, bjuder du in till kärlek så kan en passion dyka upp, se bara till så att du eller den andra inte blir manipulerad. Något sker i ditt kärleksliv som är kopplat till ditt eller din parters arbete. Är du singel så kommer troligtvis ditt arbete i första rummet eller så finns det en person av intresse kopplat till jobbet.

Allmänt – Just nu så vet du vad du har men du måste ändå se över ditt nästa steg för att komma vidare. Du står i en valsituation då något inte riktigt fungerar och du måste finna ett nytt sätt eller en ny väg för att komma framåt. Du behöver inte göra allt själv just nu utan du kan vända dig till andra så får du hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. Du känner dig mer motiverad än vanligt och känner en stark entusiasm och engagemang i något spännande projekt.

2 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för Mars – Kärlek, arbete & allmänt

  1. Hej! Läste din bok o tyckte att den gav mej kännedom inom det andliga. Mycket bra!Läser inte stjärntecken i vanliga fall. Men har tagit del av din! Tack.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *