Månadens – Astro/Tarot för oktober  – Kärlek, arbete & allmänt

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Detta är en tid med mycket arbete eller så blir det något extra jobb. Du lägger nu ner mycket tid och energi på något som du senare kommer att få utdelning på. Du och de du samarbetar med har ett spirituellt och arbetsmässigt stöd och starkt beskydd. En möjlighet kommer även din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

Kärlek – Det sker en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling som ökar förståelsen. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet. Du uttrycker dina känslor på ett mer kreativt, okonventionellt eller nytt sätt. Du står i något nytt inom kärleken som nu håller på att växa sig starkare.

 

Allmänt –  Det sker någon form av förnyelse för dig just nu. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, födelsedagsfest, jubileum, firande eller liknande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked.

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Något nytt som ger en trygghet kommer in nu, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats på något sätt. Det kommer ett betydelsefullt meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt arbete att göra. Kan även visa på en period av stark kreativitet. Just nu så ligger hälsa i fokus när det gäller arbetet och du lägger ner engagemang på någons välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara någon speciell persons hälsa som du har fokus på.

 

Kärlek – Du är mer självständig eller tillbakadragen denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. En utveckling sker i kärlekslivet, det kan vara på ditt initiativ eller någon annans. Det ligger också en möjlighet runt en fest eller social samvaro, speciellt om du är singel.

 

Allmänt –  En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Något blir även klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare.

 

(född  10/4-19/4)
Arbete – Något du lägger energi på arbetsmässigt nu faller på plats eller går in i en ny fas i mars 2019. Nu är en period som bjuder på harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en större betydelse för dig än vanligt och påverkar på något sätt. Om du arbetar med dessa saker så sker det något extra intressant i ditt arbete. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du kan skapa en positiv utkomst av det du önskar eller hoppas på.

 

Kärlek – Oväntade händelser, glädje eller gemenskap är sådant som ligger i fokus denna månad.

Du är nöjd, tillfreds och på väg in i en ny fas. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad. Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står också inför ett beslut eller val, tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit.

 

Allmänt –  En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en får en speciell betydelse för dig kommer din väg. Det finns också en starkare kontakt till naturen, dess grödor, växtlighet, blommor eller en utomhusvistelse.

 

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Det finns ett positivt samarbete eller en stark gemenskap denna månad. Det kanske även sker en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Det kommer en positiv energi din väg vilket gör att du känner dig mer uppskattad. Du känner en passion för något och den driver dig framåt. Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång.

 

Kärlek – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, du vågar något i ditt kärleksliv! På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Det är något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

 

Allmänt –  Det ligger ett svar eller en händelse i samband med något firande. Det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked som berättar om att någon festlighet är på gång. En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det är något som du har fokus på eller oroar dig för som du inte behöver känna oro för eftersom lösningen redan finns även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats först innan tiden är mogen. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

 

Kärlek – Du känner lycka och glädje tillsammans med familj och/eller vänner. Det finns en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära. Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt eller får en fortsättning under sommarn (juni-aug). Du känner dig mer motiverad än vanligt att engagera dig känslomässigt.

 

Allmänt –  Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare. Du ser även något eller någon ur ett nytt perspektiv vilket leder till att du omvärderar. Det ligger även ett uppvaknade för dig just nu, något trillar på plats eller så får du en större förståelse. Nya möjligheter kommer din väg som får dig att agera på ett nytt sätt eller åt ett nytt håll. Även en högtid kan få en större betydelse.

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Det finns en arbetsmässig gemenskap där man trivs tillsammans. Ett samarbete eller ett kompanjonskap gynnar dig lite extra denna månad och om du önskar det så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra just nu är sådant som det finns mest glädje i. Du söker även eller får till dig ny information. Ta reda på något ordentligt innan du säger ja eller ger dig in i något arbetsmässigt. Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad.

 

Kärlek – Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv så ha tålamod med dig själv och processen du befinner dig i och ge inte upp. Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det. Kanske är du bara rädd för att bli ensam? Något skrivande ligger i fokus, det kan handla om att skriva brev eller mail på något sätt. Det är något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det sker nu och i det så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

 

Allmänt –  Detta är ingen tid där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester.

 

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft.

 

Kärlek – Du arbetar för att behålla det du har. Du känner dig nöjd men lägger ändå ner en hel del engagemang för att åstadkomma mer i kärlekslivet framöver, du bygger på sikt. En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv.

 

Allmänt –  Du är mer känslig än vanligt så du undviker negativa människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Du ser något eller någon ur ett nytt perspektiv vilket leder till att du omvärderar. Det ligger även ett uppvaknade för dig just nu, något trillar på plats eller får en större förståelse. Nya möjligheter kommer din väg som får dig att agera på ett nytt sätt eller åt ett nytt håll. Även en högtid kan få en större betydelse. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vad som ligger framför dig vilket du kan ha nytta av. Du ser även ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Denna period så har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet. Våghalsighet och mod ligger ändå starkt denna månad, du vågar nämligen något! Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. Du skapar också en positiv energi som alla kan ta del av.

 

Kärlek – Det är något som tar din energi och oroar dig, det behöver dock inte innebära att du har någon anledning till att vara orolig. Kanske är du rädd för att inte få det stöd du önskar eller att bli ensam? Du är även mer målmedveten och envis i kärleken än vanligt och det eller den du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med. Man är ärlig med sina avsikter och visar vem man är.

 

Allmänt –  Just nu så låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte själv vill. Kärlek och samvaro med någon eller några du älskar ligger också starkt denna månad. Det finns även besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg. Är du singel så är nu en bra tid för att skapa en kontakt. Har du en relation så känns kärleken extra stark. Om du är uppmärksam så kan du få vägledning eller upplysning i dina drömmar, be ärkeängeln Michael bistå dig i ditt drömarbete. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Duskapar positiva resultat.

 

Kärlek – Nu är en period där du arbetar för din framtid. Du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir helt klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram. Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv.

 

Allmänt –  Något håller på att ske men du får ha lite tålamod då projektet/engagemanget tidsmässigt tar ca 9-10 månader. Låt det ta den tiden som det behöver eftersom det måste finslipas och gå igenom flera olika processer längst med vägen innan det är klart. Det kan även vara så att en graviditet påverkar på någon nivå. Kan även vara en gammal graviditet som aktualiseras. Du är också mer självständigt just nu. Kanske är det så att du har ett större behov av att vara mer för dig själv? Du fattar dessutom egna beslut efter eget huvud, du går din egen väg och litar väldigt mycket till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar. Detta är en månad som bjuder på stillhet, meditation, yoga eller kontenplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är.

 

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Något som nu är aktuellt i ditt arbete blir fullt ut klart i månadsskiftet juli/augusti 2019, så ha tålamod. Du känner dig under månaden vara lite hårt ansatt eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det så oroa dig inte. Du tänker även mer på dig själv och ser till att du får vad du vill ha, behöver eller önskar. Utlandet får en betydelse i ditt arbete. Det kan gälla utländska kontakter, inköp eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller långt, din eller någons annans.

 

Kärlek – Ett besked eller meddelande som ger en ny trygghet eller en viktig insikt i kärlekslivet kommer din väg. En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter. Just nu lägger du du dessutom fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står även inför ett beslut eller val så tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit.

 

Allmänt –  Denna tid så kan det kännas lite rörig eller i värsta fall kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpig men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester.

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Du gör dessutom något du verkligen tror på. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du samarbetar med. Ha tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också att göra hälsosammare val.

 

Kärlek – Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig. Det finns även något som du som oroar dig för som du lägger fokus på oavsett om det finns belägg för oro eller inte. Kanske är du rädd för att bli ensam? Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en positiv förändring. Du är på rätt väg!

 

Allmänt –  Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Denna tid så kan det kännas lite rörig och i värsta fall ordentligt obalanserat. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så besvärliga men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period.

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Nya positiva känslor kommer din väg som ger dig mer optimism och positiva förväntningar. Något nytt som känns bra känslomässigt startar upp. Du möter även en ny omtanke och får respekt och blir lyssnad på, speciellt om du vill framföra något som är viktigt för dig eller ditt arbete. En period med harmoni och balans. Något angående skönhet, välmående eller kroppsvård påverkar dig också.

 

Kärlek – I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan. Du får hjälp och det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv, du behöver inte göra allt själv. Det kan även vara så att någon sträcker ut en hand eller så du ber om någon hjälp.

 

Allmänt –  Energin just nu kan ta sig lite olika uttryck, antingen så klarar du av något som gör att du känner dig nöjd, eller så står du i en avslutningsfas för att snart gå in i en ny. Det kan även vara så att du kommer fram till något önskat eller så har du nått något mål. Den yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse just nu. Det finns positiva känslor som har med gemenskap att göra och har du en fast relation så finns det mycket glädje och inspirerande känslor. Det finns även möjligheter att ta en relation till en nästa nivå. Det är även en tid som förstärker vänskap, samarbeten eller kompanjonskap. Ni tar ett nytt steg som för er närmare varandra eller ett mål.

 

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Ha tillit, något oväntat positivt kommer din väg denna månad. Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad.

 

Kärlek – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, du vågar något nytt i ditt kärleksliv! På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Du låter universum och den eller de som är involverade i ditt kärleksliv veta vad du behöver och du tar ett positivt steg för dig mot det du önskar.

 

Allmänt –  Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Med rätt inställning kan du komma långt just nu. Något nytt kommer igång och du upplever glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse eller en planering av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden.

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Ett svar som du söker kommer din väg i anslutning till en ledighet eller ett lov som sker nu eller är under planering. Det kan även vara en ledighet som är viktig för dig gällande ditt arbete framöver, kanske kommer du på hur du ska gå framåt.

 

Kärlek – Nu är en period där du arbetar för din framtid. Du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram. En kvinna bidrar med lärdomar, visdomar eller insikter i ditt kärleksliv. Det ligger även ett fokus på att vilja känna glädje och du väljer just nu den vägen. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. Ärkeängeln Michael hjälper dig framåt.

 

Allmänt –  Detta är ingen tid där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Nu är det upp till dig! Det är du som styr just nu och du kan få din vilja fram eller lösa situationen som uppstår. Du har dessutom kraften och orken att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Nytt arbete, projekt eller liknande startar upp, kan även visa på att du får mer kraft, ork och energi. En skjuts framåt. Något som du antingen tänkte på eller börja agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund.

 

Kärlek – I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.  Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt. Det är även dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela.

 

Allmänt –  Något som ligger i fokus nu manifesterar sig eller går in i en ny fas till våren (mars-maj 2019). Något nytt kommer igång och du upplever en glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse eller en planering av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden.

 

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)
Arbete – Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Du eller din arbetsplats går igenom en transformation som innebär en större förändring på något plan. Något blir klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt. Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör.

 

Kärlek – Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på gott och ont. Antingen så är det en större omvälvande händelse eller många små som inte märks av lika mycket. Oroa dig inte, allt kommer att bli bra. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig av bönen i din kommunikation.

 

Allmänt –  Det är lite olika saker som kan hända i ditt liv just nu. Det kan vara någon av dessa händelser som sker eller så är det alla. Antingen så ligger energierna starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Annat som kan ske är att du får en nystart av din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en löneförhöjning eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer.

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det finns en glädje tillsammans med andra. Någon eller några finns där för dig, och ger stöd. Samarbete och partnerskap är gynnsamt och ni har förmågan att lyfta fram och stödja varandra. Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med en födelsedag, ett firande eller liknande. Det kan även handla om en planering som sker nu.

 

Kärlek – Ett kärleks meddelande eller en uppvaktning kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig. Under denna månad påverkar även barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig. Det finns ett betydelsefullt skrivande som kan inkludera ett brev eller mail. Det är något som uttryckas eller förmedlas gällande något man skapar  inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

 

Allmänt –  Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det skulle kännas tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte ser det på en gång så ha tillit. En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en festlig tillställning. Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sig.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen”. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft. Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att uttrycka dig i ett skapande.

 

Kärlek – Kärleksfull energi kommer din väg. Det finns en stark kontakt till någon som får dig att må bra. Någon visar omtanke och kärlek. Samtidigt så känner du en distans fysiskt eller känslomässigt. Kanske har du eller din partner ett behov av att vara mer för er själva eller så kan ni inte ses som ni önskar. Det ligger även något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra. Ingen ny relation startar upp denna månad.

 

Allmänt –  En omvårdande och stödjande kvinna får en större betydelse för dig, det kan även vara du själv som intar den rollen om du är kvinna. Det är lite svårt att komma i gång med något önskat och du kan känna en dålig ork eller någon begränsning eller så tar något tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den. Ekonomin kan bli ansträngd eller så har du inte råd som du önskar. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig gärna av bönen i din kommunikation.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Ta det lugnt, kanske behöver du pausa. Ohälsa, låg energi och kraft eller ett arbete med hälsoinriktning påverkar denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu eller det du inte orkat med. Kanske smiter du lite ifrån ansvar? En period där du ändå är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenheten är stark och om du står i något för dig viktigt så kämpar du på och släpper inte ditt mål ur siktet.

 

Kärlek – Något du väntar på eller önskar sker snart i ditt kärleksliv, du är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll så ha tålamod. Du arbetar dessutom för att behålla det du har. Du känner dig nöjd men lägger ändå ner en hel del engagemang för att åstadkomma mer i kärlekslivet. Du detoxar dig kärleksmässigt och släpper sådant som du känner dig färdig med eller inte känns bra. En utrensning sker.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Det kommer även ett meddelande angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa dennamånad. Man är ärlig med sina avsikter och visar vem man är, det finns en tydlighet där man är ärlig mot sig och andra.

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det finns en stabilitet och trygghet som känns bra men kanske sitter man lite fast och inte bjuder in några nya energier. Ingen period för större förändringar. Man vet vad man har och känner sig nöjd med det just nu. Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med något firande. Det kan även handla om en planering som sker nu. Du låter dina tankar och känslor påverka lite extra just nu, det kan även ske genom ett kreativt arbete eller intresse. Ditt inre kommer mer till uttryck.

 

Kärlek – Du känner en distans fysiskt eller känslomässigt. Kanske har du eller din partner ett behov av att vara mer för er själva eller så kan ni inte ses som ni önskar. Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig då du känner dig stark i dig själv. Kärleksmässigt så tänker du på vad som är viktigt för dig, du sätter dig själv främst och förväntar dig att bli respekterad. Ingen ny relation startar upp denna månad.

 

Allmänt –  Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det är också en tid när du får arbeta med något som du gillar, eller så återupptar du något gammalt intresse. Kanske lägger du din energi på ett intresse som i förlängningen kan leda till ett arbete? Det finns dolda tillgångar som du nu kan utveckla.

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett sidoprojekt, arbete, uppdrag eller uppgift. Det kan även vara så att du vid sidan om börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men som nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka på ett nytt sätt. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra.

 

Kärlek – En kvinna bidrar med lärdomar, visdom eller insikter i ditt kärleksliv. I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp från din sida eller från någon annan. Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, dina kära, ditt hem och dina fordon lite extra så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom dessa områden.

 

Allmänt –  Det kommer något meddelande som du har väntat på angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa. Det är också en period där du är mer fokuserad än vanligt då det finns även en stark kraft framåt och målmedvetenhet. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, du kommer då att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

 

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete än månaden tidigare. Det är en bra period för samarbete och möten. Du är även mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenheten är stark och om du står i något för dig viktigt vilket får dig att kämpa på mot det målet som du siktar på.

 

Kärlek – Något som du har fokus på kärleksmässigt blir klart eller går in i en ny fas under februari 2019. Internet får en viktig betydelse och du känner stark inspiration vilket får dig att känna att något du hoppas på kommer att ske. Det är en händelserik period i ditt kärleksliv, eller så kommer något äntligen igång. Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle i dina kreativa projekt.

 

Allmänt –  Du står stark i dig själv vilket gör dig mer självständig än vanligt. Kanske har du även ett behov av att dra dig lite tillbaka och vara mer för dig själv. Det kan även innebära att du har mycket fokus på dig själv och det du håller på med. En stark jag-kraft finns. Denna tid bjuder även på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. Är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och ger du det rätt energi nu så kommer det att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – En ny trygghet kommer in, det kan innebära högre lön eller andra stabila möjligheter som ger en bättre utdelning på sikt än tidigare. Det sker en förflyttning på arbetet eller så förändras din arbetsplats. Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. Det kan även vara läge att se över det du tidigare gjort för att se om det behöver förändras eller förbättras. Något läggs också till handlingarna som du känner dig klar med.

 

Kärlek – Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig känns viktigt. Ett hinder eller en rädsla som du burit på eller en situation som har varit ett hinder lättar just nu, det kan även försvinna helt. Det finns en kärlek till dig så öppna upp för att kunna ta emot så kommer du lättare kunna ge i din tur. Gemenskap och relationer ligger i fokus och har du en relation så förstärks kärleken. Ta emot från någon som bryr sig om dig.

 

Allmänt –  Det kommer ett besked angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa till dig. Be om det du önskar så kommer det din väg för om du inte själv agerar så kommer nämligen inte energin igång, hjälp eller stöd finns runt dig så oroa dig inte. Du står i något nytt nu som är viktigt för dig och som håller på att växa sig starkare.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Något sker som skapar en ny trygghet, det kan vara en högre lön eller andra stabila möjligheter som kommer att ge dig bättre utdelningar på sikt. Det kan även vara så att det sker en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig. Det kan även handla om en förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående. Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Något håller på att ske, du får ha lite tålamod. Något utvecklas och är helt färdigt först om ca 9 -10 månader. Det kan även vara så att en graviditet i nuet, det förflutna eller en framtida påverkar.

 

Allmänt –  En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut just nu. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig med fördel av bönen i din kommunikation.

 

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på energin som kommer din väg nu. Något nytt kommer in som ger en ny stabilitet i ditt arbete eller på arbetsplatsen, det innebär nya möjligheter och kan påverka både ekonomin och tryggheten positivt. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Du och de du samarbetar med har ett arbetsmässigt stöd och starkt beskydd.

 

Kärlek – Du möter mer medkännande, omtanke och kärlek just nu både inifrån dig själv och från någon annan då man lägger dömandet åt sidan. Det finns en kärlek till dig så öppna upp för att kunna ta emot så kommer du lättare kunna ge i din tur. Gemenskap och relationer ligger i fokus och har du en relation så förstärks kärleken.

 

Allmänt –  Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. Det kan också vara så att du får nog av något och vänder på klacken och går vidare. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna.

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns en omvårdnad och samhörighet. Det är också en period som bjuder på harmoni och balans. Något angående skönhet, välmående eller kroppsvård påverkar dig.

 

Kärlek – Du uttrycker dina känslor på ett kreativt, okonventionellt eller nytt sätt. Öppna upp och ta emot för någon bryr sig om dig. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för en romans. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar, och tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare i dina relationer.

 

Allmänt –  En tid när du får arbeta med något du gillar, eller så återupptar du något gammalt intresse som känns viktigt för dig som du nu känner att du kan utveckla ytterligare? Det finns dolda tillgångar som du nu kan utveckla. Du har en kraftfull energi som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett område det blir full aktivitet. Nu är en händelserik period med full fart. Om du har lagt en grund för att något ska komma igång så sker det nu, och om du har väntat in att något ska komma igång så händer det äntligen. Din fysiska kropp känns starkare och det kan bero att du går in i en fas där din kropp aktiveras, kanske börjar du träna eller röra på dig.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Du får hjälp eller stöd ut ur en situation eller relation som inte känns okej för dig. Bjud in en förlåtelse så healas en jobbig situation. En chef en överordnad eller någon annan auktoritet styr upp, bestämmer något eller tar över. Det kan även vara du i den rollen om du har en sådan position. Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter. Det sker även en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig, det kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående. Någon finns där för dig

 

Kärlek – Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. Du öppnar upp ditt hjärta för att ta emot och ge kärlek. Du sätter igång en kraft som obönhörligen kommer tillbaka till dig.

 

Allmänt –  Det finns en förlåtelse som behöver ske, antingen inifrån dig själv eller så handlar det om andra. Lägg åt sidan gamla oförrätter. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på då det gynnar dig bäst. En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Något nytt kommer i gång som påverkar på flera nivåer. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vad som ligger framför dig. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Det finns en glädje tillsammans med andra. Någon eller några finns där för dig, och ger stöd. Samarbete och partnerskap är gynnsamt och ni har förmågan att lyfta fram och stödja varandra. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka på ett nytt sätt. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra.

 

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi. Något positivt sker i kärleken och någon vill dig väl vilket kan komma både som en uppvaktning eller uppskattning.

 

Allmänt –  Du är mer känslig än vanligt så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Du är i en fas där du är mer kreativ en vanligt, dra nytta av det och gör något av det. Du har dålig ork eller så tappar du energi över något just nu vilket gör att du åker lite ner i botten, det kan även röra din hälsa. Det kan också vara så att du förlorar eller tappar något som känns viktigt för dig. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar, och tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare.

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Oroa dig inte, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt. Något nytt tillkommer som skapar en ny grund för dig, det kan vara ett nytt förslag eller en ny trygghet eller lön. Det sker även någon förflyttning av dig eller själva arbetsplatsen, eller om man skapar om ytan. Det kommer hjälp eller support utifrån i något kreativt projekt. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse.

 

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu och kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg. En person eller situation från ditt förflutna påverkar. Det är ingen månad där man startar upp en relation med en ny person.

 

Allmänt –  Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i under november. Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Du har tur och flyt med något just nu och något som du önskar kommer din väg. Denna fas blir bättre än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Vänskap, tur, flyt eller någon form av vinst är områden som kan få en betydelse. Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Ett positivt besked kommer din väg, det kan även vara ett glädjande samtal som leder till en intressant eller spännande utveckling. Det finns en dialog som för dig framåt och om du jobbar med kommunikation på något sätt så ökar dess betydelse. Det ligger en kurs, utbildning eller någon utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du är den som lär ut. Du är healande och har ett djup som du når ut med. Du använder din kraft att läka en situation eller relation. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vart du är på väg. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

Kärlek – Det sker något oväntat positivt som du inte riktigt har förväntat dig. Du har nu möjligheten att förbättra en relation eller så omvärderar du och ser kärleken ur ett nytt perspektiv. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker.

 

Allmänt –  Nya möjligheter ligger runt ditt arbete, det kan även gälla en partners arbete om det finns en sådan. Det kan även vara en ny idé eller ett större projekt som skiftar på ett positivt sätt. Följ en ny väg. Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – En period när du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenheten är stark och om du står i något för dig viktigt så kämpar du på och släpper inte ditt mål ur siktet. Det kan ske en löneförhöjning eller någon annan stabil möjlighet som ger bättre utdelning på sikt. Det sker också en förändring eller flytt på arbetsplatsen. Ärkeängeln Michael hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera det i den yttre världen.

 

Kärlek – Fortsätt framåt och ha fokus på kärlek. Ha tillit, allt sker när det är dags. Forcera inte just nu utan låt tiden visa när det är dags att gå framåt eller vidare. Attraktion ligger starkt i det yttre. Kanske bryr sig du eller någon annan om sitt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv nu och finner din väg.

 

Allmänt –  På någon nivå så känner du dig ensam eller så upplever att du står utanför någon gemenskap, eller så känner du dig utesluten. Det kan även vara så att du själv ställer du dig vid sidan om, kanske behöver du få vara i fred och samla dina tankar i tystnad. Ibland kan det även handla om att man har fastnat på någon nivå och behöver hitta sin väg ut eller vidare.Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv och själva processen och ge inte upp. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg då du befinner dig i en valsituation. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

 

Kärlek – Just nu så är du i en fas där du sätter dig själv främst. Kontakt och ageranden i kärlekslivet sker på eget bevåg eller initiativ. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän i månadsskiftet okt/nov, eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse för dig denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande samt något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare.

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du kan skapa en positiv utkomst. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

Kärlek – Du är mer målmedveten och envis i kärleken än vanligt och det eller den du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med. Det ligger en del stress i tankarna runt kärleken denna månad. Ditt engagemang expanderar och du får kontakt med någon eller något som kan hjälpa dig vidare.

 

Allmänt –  Du behöver inte göra allt själv och just nu då du får hjälp eller stöd av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något.

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – Ditt intresse eller arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör. En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Du får hjälp av någon eller något runt dig så var öppen för att ta emot. Du ber om hjälp eller delegerar i stället för att försöka göra allt själv vilket underlättar för dig. Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att uttrycka dig i ett skapande.

 

Kärlek – Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på lats innan tiden är mogen. Pålitlighet, trygghet och vänskap ligger i fokus. Du visar vem du är, vad du vill och du står upp för dig själv. Du är fantastisk och det är inte bara du som känner det och du blir nu bekräftad. En månad när du syns och skiner lite extra. Är du singel så riktas uppmärksamhet mot dig.

 

Allmänt –  Det finns stabilitet och trygghet vilket känns viktigt för dig just nu. Men det kan vara på både gott och ont, du kanske till och med sitter lite fast och inte känner att du kommer loss, eller så vill du inte göra några större förändringar. Du vet vad du har och i den energin vill du just nu vara kvar eller så vet du inte hur du ska släppa. Det kan även vara så att detta är en tid där du tar det lugnt och laddar dina batterier för att använda kraften senare. Det finns även positiva känslor som har med gemenskap att göra och har du en fast relation så finns det mycket glädje och inspirerande känslor. Det finns även möjligheter att ta en relation till en nästa nivå. Det är även en tid som förstärker vänskap, samarbeten eller kompanjonskap. Ni tar ett nytt steg som för er närmare varandra eller ett mål.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – En period där du är mer fokuserad än vanligt. Målmedvetenheten och ambitionen är stark och om du står i något för dig viktigt så kämpar du på och släpper inte ditt mål ur siktet. Under den här månaden så upplever du mer gemenskap, sammanhållning och stöd i ditt arbete. En bra period för samarbete och möten. Du släpper även sådant som du känner dig färdig med eller som inte känns bra. Du rensar ut.

 

Kärlek – Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på gott och ont. Något som du hoppas på håller på att ske men du får ha lite tålamod. Något utvecklas och är helt färdigt först om ca 9-10månader. Det kan även vara så att en graviditet i nuet, det förflutna eller en framtida påverkar. Du är lite hård mot dig själv men du har inte gjort något fel. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars.

 

Allmänt –  Du öppnar nu upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv kan ge tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Var försiktig så du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om den är bra eller dålig, det viktigt att du separerar andras känslor från dina egna. Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite i stillhet utan att det gör något. Du drar till dig efter hur du fokuserar. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan.

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen”. Utlandet ligger starkt och det kan gälla både korta och långa resor, import, utländska kontakter och samarbeten. Du delar med dig av något som du har skapat och din kreativitet är stark och det finns ett intresse för din person. Ärkeängeln Michael hjälper dig just nu med din inre vision och du får vägledning i hur du ska manifestera detta i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

Kärlek – Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad. Antingen så är du eller någon annan inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att vill man vara lite själv eller så vill man avvakta. Det är något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

 

Allmänt –  Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå. Det kan även innebära att du övar på något, utvecklar dig, går en kurs eller utbildning. Något kommer igång nu som har en fortsättning i februari 2019. En grund läggs och en fortsättning kommer till stånd. Även något du önskar händer och faller på plats, det finns också en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad.

 

4 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för oktober  – Kärlek, arbete & allmänt

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *