Månadens – Astro/Tarot – December

Månadens – Astro/Tarot – December

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Något positivt sker denna månaden som är ekonomiskt fördelaktigt, antingen så påverkar det dig direkt eller så är et själva arbetsplatsen. Positiv energi kommer in och healar något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa och välmående.

Kärlek – Även här healas något och det som känts jobbigt blir nu till det bättre. Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en betydelse i ditt kärleksliv denna månad. Något håller på att ske, det kan även röra en idé, du får ha lite tålamod. Något utvecklas och är helt färdigt först om ca 9-10månader. Det kan även vara så att en graviditet i nuet, i det förflutna eller en i framtida påverkar.

Allmänt –  Det finns en gemenskap för dig och du mår bra eller bättre och känner en positivitet denna månad. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskydd. Du befinner dig på en speciell plats för dig själv, en kraftplats. Det kan även vara så att du finner den. Det som är viktigt för dig just nu ska du fortsätta i, det ligger en viktig utveckling eller fortsättning i det om cirka 1 år.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Ha tillit, något oväntat positivt kommer din väg denna månad så var öppen för överflöd. En stabilt och trygg månad där du har en bra grund att utvecklas ifrån. Stressa inte på något, tiden är inte inne för en förändring just nu.

 

Kärlek – Något du väntar på eller önskar sker snart i ditt kärleksliv, du är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Det ligger en ny start gällande ditt kärleksliv under månaden, en helt ny energi kommer in. Det ligger även en kompromiss

 

Allmänt –  Något blir klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt. Något kommer även din väg som är ekonomiskt fördelaktigt. Det kan också röra sig om gåvor och presenter. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Det finns något bättre som väntar på dig runt hörnet så var öppen och ha tålamod.

 

(född 10/4-19/4)
Arbete – Du jobbar denna månad själv eller mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv och drar dig undan? Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet genom att komma med ett svar av något slag.

 

Kärlek – En man som är yngre än dig påverkar, det kan även vara en pojke. Det kommer en uppvaktning eller kanske till och med en passion om du är öppen för det. Något festligt sker som innebär en stark gemenskap. Du står upp för vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill, du känner inte att du behöver vara någon annan till lags, du står stark i dig själv.

 

Allmänt –  Kärlek, gemenskap, att följa sitt hjärta, familj, harmoni eller samarbeten ligger i fokus denna månad. Det sker också någon form av förnyelse i ditt liv denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning.

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Oväntade positiva händelser. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar. Du är också bestämd av dig över lag eller gällande något speciellt

 

Kärlek – Var öppen för att ta emot, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet. Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds.

 

Allmänt –  En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en fest eller tillställning. Det ligger två starka energier denna månad. Det är något du inte ska forcera just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Men det är också nu något du väntat på som sker, nu är det dags, det är nu dethänder, det du har satt igång manifesterar sig. Lyssna på dig själv så kommer du finna vägledning.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du visar vem du är och vad du är bra på, nu är en tid för dig att skina lite extra. Något nytt som ger trygghet kommer in, det kan vara en löneförhöjning eller något annat stabilt som ger nya möjligheter och en bättre utdelning än tidigare.

 

Kärlek – Man vet inte vad man vill göra eller vad man vill vilket kan verka förvirrande. En yngre kvinna påverkar dig kärleksmässigt på ett positivt sätt, kan även vara en dotter. Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan gällande med vad du känner ellertycker.

 

Allmänt –  Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden så ha tålamod. Något måste falla på plats först innan tiden helt är mogen. Utbildning, kurs eller social samvaro får ditt fokus, det kan vara så att det sker nu eller så är det en planering. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt eller så står du själv på scen?

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Runt dig arbetsmässigt så ligger det denna månad ett avtal eller ett beslut, det kan även innebära att du förverkligar något eller tar något viktigt ett steg längre. En stark period för chefer, beslutsfattare och egna företagare samt auktoritet och kontroll. Positiv energi kommer in och healar något som antingen varit jobbigt.

 

Kärlek – Du står upp för vad du vill i ditt kärleksliv och går bara med på sådant som du verkligen vill, du känner inte att du behöver vara någon annan till lags då du är stark i dig själv. En kärleksgåva eller uppvaktning kommer din väg och ger en positiv upplevelse. Du säger nej till något eller så får du ett nej.

 

Allmänt –  Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig denna månad genom att via dig en ny riktning. Du befinner dig på en speciell kraftplats. Du är bestämd och låter ingen köra med dig eller bestämma något du inte vill.

 

Tvillingen 21/5-21/6


(född 21/5-30/5)

Arbete – Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med en födelsedag eller ett firande som sker eller planeras denna månad. Något nytt som ger en trygghet kommer din väg, det kan vara en löneförhöjning eller något annat som ger dig en stabilare grund.

 

Kärlek – Du står upp för vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill, du känner inte att du måste göra som någon annan tycker. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad och kärlek i alla former är gynnsamt. Är du singel så är detta en bra månad att gå på dejt. Har du redan en relation så förstärks den.

 

Allmänt – Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.  Det ligger mycket tankar och funderingar denna månad och kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart förrän nästa höst (okt/nov), eller så är det då först det hittar sin form. Sådant som har betydelse denna månad är tankar, drömmar, skapande, skrivande eller något som du varit omedveten om som kommer upp till ytan.

 

(född 31/5-9/6)

 

Arbete – Något ligger runt dig arbetsmässigt nu som faller på plats först runt mars 2018. Det är nu en lugn period med harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en betydelse för dig. Du är mer självständigt denna månad och du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Kärlek – Du är magisk och har förmågan att just nu manifestera något du önskar i ditt kärleksliv.  Oväntade händelser, glädje och gemenskap är sådant som ligger i fokus denna månad. Du är nöjd, tillfreds och på väg in i en ny fas.

 

Allmänt –  Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller någon process som du står i och ge inte upp. En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en fest. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar, det ligger ett nej runt henne. Gynnsam månad att tillbringa tid vid vattnet eller att planera en resa till vatten.

 

(född 10/6-21/6)

 

Arbete – En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra månad att ta itu med det. Det kan även innebära ett nytt projekt beroende på vad du arbetar med. Nya positiva känslor uppstår. Du omvärderar något eller ser det ur ett nytt perspektiv.

 

Kärlek – Det ligger något beslut runt dig denna månad som påverkar kärleken eller på annat sätt har med ditt kärleksliv att göra. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu, det ligger en perfekt timing med henne.

 

Allmänt –  Denna månad så låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte självs känner för det. Någon omstrukturering sker eller är under planering, det finns ett nytt flöde. Fördelaktig månad för lån eller invisteringar. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskyddad. Något du önskat sker denna månad.

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

 

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en som är trygg, stabil och tålmodig kvinna som påverkar dig i arbetet denna månad, det finns en tydlig kommunikation mellan er. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – Välmående, trivsel, gemenskap och glädje omger dig denna månad. Du behöver inte nödvändigtvis någon annan för att känna dig tillfreds. Det som skapas kärleksmässigt just nu eller kommer igång denna månad blir färdigt eller får en förlängning i sommar (juni-aug).

 

Allmänt –  En yngre man eller en son påverkar ditt liv denna månad, det ligger en väntan i situationen. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var pojke om du är en man, eller en pojke från din barndom som påverkar dig på någon nivå.  Du är nu färdig med något eller någon som du lägger bakom dig, du finner en harmonisk lösning.

 

(född 2/7-11/7)

 

Arbete – Något du önskat eller agerar mot faller på plats denna månad. Kvinnlig gemenskap, stöd från en organisation, skönhet eller det yttre påverkar dig på någon nivå. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under januari eller februari. Mycket är upp till dig så lyssna inåt.

 

Kärlek – Du står upp för vad du vill och tycker och du bryr dig inte om vad andra anser om det, du känner inte att du behöver vara andra till lags, du står stark i dig själv. En yngre man påverkar ditt arbete, och det finns en stark aktivitet i denna händelserika månad.

 

Allmänt – En månad som kommer med många lärdomar och insikter. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar dig denna månad genom att visa dig en ny riktning. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda hösten 2018 (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu.

 

(född 12/7-22/7)

 

Arbete – Något kommer igång nu som manifesterar sig först till våren (mars-maj). Någon eller några finns där för dig, stöd och gemenskap är viktigt. Även samarbete gynnar dig. Ett jubileum, firande eller en födelsedag får en betydelse denna månad, antingen så sker den nu eller så planeras den.

 

Kärlek – Du eller ni om du har en relation lyckas med något önskvärt eller något du föresatt dig. Du står starkt i dig själv och känner att du inte behöver vara någon annan till lags. En möjlighet kommer din väg som du kan välja att ta eller inte.

 

Allmänt –  Det kommer ett skrivet meddelande eller så sker det vi en kommunikation, meddelandet handlar om någon förbättring som sker eller ska ske. Du står i en omstrukturering i hemmet eller ekonomi, det kan även indikera byte av bank eller ett lån. Du känner dig lite hårt ansatt på någon nivå denna månad men oroa dig inte, du fixar det. Var försiktig så du inte utsätts för manipulation eller falskhet. Något som nu är aktuellt hittar sin form i månadsskiftet juli/augusti 2018.

 

Lejonet 23/7-22/8

 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Något ligger runt dig arbetsmässigt nu som faller på plats först i mars. En period med harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet i arbetet eller på arbetsplatsen får en betydelse. Du tar emot och agerar själv med mer medkänsla än tidigare. Nu finns stöd och förmåga till inkänning.

 

Kärlek – Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig, du känner dig stark i dig själv. Det finns en yngre man eller pojke som påverkar dig med ett svar. Något känns lite turbulent eller rörigt för dig denna månad.

 

Allmänt –  Det sker lite oväntade händelser denna månad, behöver du stöd så kommer det din väg. Du är kreativare än vanligt och låter dig inspireras. Du befinner dig på en speciell plats för dig själv, en kraftplats. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt.

 

(född 2/8-11/8)

 

Arbete – Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Du fortsätter i något påbörjat, det är ingen tid att starta något nytt. Gemenskap, samarbete och stöd är fördelaktigt. Du är dessutom mer självständigt och kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Kärlek – Det ligger något beslut runt dig denna månad gällande kärleken. Något sker denna månad som får en större betydelse under september 2018, eller så har det en koppling till något som skedde i september 2017. En kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ påverkar med ett nej, eller så säger du nej. Gynnsam månad att tillbringa vid vattnet eller planera en resa till vatten.

 

Allmänt –  Du söker eller får till dig en ny information. Positiv energi kommer in och healar något som antingen varit jobbigt eller tråkigt för sig, det kan även handla om en förbättrad hälsa. Samarbete, gemenskap och gynnsamma avtal ligger stark denna månad. Tro på dig själv.

 

(född 12/8-22/8)

 

Arbete – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra denna månad. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Du har svårt att bestämma dig, du velar och ser över olika möjligheter.

 

Kärlek – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga något i ditt kärleksliv! Du värdesätter stabilitet och om du har familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Rena ditt sinne, släpp negativa tankar eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Allmänt –  Oroa dig inte denna månad, allt löser sig. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig denna månad, något ska bestämmas.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)

 

Arbete – Du omstrukturerar i arbetet eller så sker det på själva arbetsplatsen. Något håller på att förändras. Släpp taget om det som inte gynnar dig. Oroa dig inte, allt löser sig. Det du står i denna månad är du redo att agera i.

 

Kärlek – En tid för en paus eller vila. Kärlekslivet går in i en lugnare fas. Stark period för meditation och inre frid. Ett meddelande via sms eller mail som berör ditt kärleksliv kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig.

 

Allmänt –  Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Det ligger ett meddelande om en positiv lösning angående trygghet, välmående eller hälsa denna månad. Du står i början av något nytt. Ha tålamod med det som sker nu och ge inte upp, du står i något nytt. Mer kommer att tillföras.

 

(född 2/9-11/9)

 

Arbete – Något blir klart och du gör dig redo för att gå in i något nytt, eller så gör du både ett avslut och en ny början denna månad. Det ligger ett starkt eget val runt dig och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Du går in i en ny fas arbetsmässigt och du känner in mer än vanligt när det gäller vad du vill.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något redan är uppstartat. Då går in i en ny cykel av kärlek och du känner in mer än vanligt när gällande vad du vill och känner. En harmonisk lösning finns denna månad.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Familj, vänner, gemenskap, roligt samvaro eller någon fest får en större betydelse. Något eller någon som du är intresserad av får du mer information om som gör att du bättre vet vad nästa steg ska bli.

 

(född 12/9-22/9)

 

Arbete – Det ligger ett starkt eget val denna månad och du gör som du tycker oavsett vad andra säger. Du jobbar även mer själv eller så är du mer självständigt, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Det sker ett arbetsmässigt slut och en ny början denna månad.

 

Kärlek – Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Har du en relation så kan det vara så att ni är väldigt mycket är uppe i era egna grejer. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek. Just nu så är det lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker nu eller planeras.

 

Allmänt –  Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i dig denna månad. Skönhet och det vackra påverkar. Insikter kommer din väg och du dras till det vackra och kanske till och med ytlighet. Andlighet, gammal visdom, insiktsfullhet, kunskap, kvinnlig kraft och intuition är sådant som betyder lite extra för dig just nu. Någon hjälp kommer din väg.

 

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

 

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du är den som lär ut. Du har svårt att bestämma dig, du velar och ser över olika möjligheter. Oroa dig inte denna månad, allt löser sig.

 

Kärlek – En månad med starka känslor. Det kan finnas både en attraktion och passionerade känslor för någon. Det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv. Det kan även vara så att du ber om någon hjälp utifrån. Du vet vad du behöver göra så lita till dig själv.

 

Allmänt –  Det finns en ny styrka, du kan även vara modig eller förverkliga något önskat. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Något kommer igång nu som manifesterar sig till våren (mars-maj), det hela är upp till dig, vänta inte på att andra ska agera.

 

(född 3/10-12/10)

 

Arbete – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga! Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) som påverkar eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ, det ligger frågor som kan få svar runt er. Det finns också ett överflöd för dig så våga ta emot.

 

Kärlek – Du möter mer medkännande, omtanke och kärlek just nu, både inifrån dig själv och andra. På någon nivå så ligger det ett avslut för dig, eller så sker en förändring i en relation. Något positivt sker i kärlekslivet runt den 20 december, en tydligare kommunikation eller ett klargörande.

 

Allmänt –  Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. En månad som bjuder på trevlig gemenskap, kanske till och med en fest. Nu är det dags, det är nu det sker, det du har satt igång manifesterar sig. Du omvärderar eller ser ur ett nytt perspektiv.

 

(född 13/10-22/10)

 

Arbete – Det ligger en konflikt runt dig denna månad, antingen så uppstår den mellan personer på din arbetsplats eller så är den en känslomässig konflikt för dig. Forcera inte sådant som ännu inte är moget. Det är en händelserik period nu eller så kommer något äntligen igång.

 

Kärlek – Det ligger en del tankar och funderingar runt kärleken. Kanske händer det inte så mycket just nu och om du är singel så förblir det så just nu. Har du en relation så finns det mycket känslor i omlopp. En person eller situation från ditt förflutna påverkar. Är du singel och strular med någon så släpp det, det finns något bättre för dig.

 

Allmänt –  Det kommer ett meddelande skrivet eller kommunikativt din väg som handlar om att det inte är rätt tid nu. Det sker ändå någon form av förnyelse för dig denna månad. Något oväntat kommer och ger en ny stabilitet. Det kan även innebära en kurs eller utbildning. Ett andra skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som har en betydelse för dig kommer din väg som bär på budskapet om att du inte ska oroa dig.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

 

Arbete – En möjlighet öppnas upp för dig denna månad i arbetet. Något du väntar på eller önskar håller på att trilla på plats, du är inte riktigt framme där ännu men det ligger inom räckhåll så fortsätt framåt. Den här månaden kan bjuda på lite stress och kanske känner du dig lite överväldigad.

 

Kärlek – Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu, det är upp till dig vad du gör med er relation eller vart du tar den.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv som får ett ytterligare resultat runt midsommar, alla svar kommer inte på en gång så fortsätt framåt, kanske förstår du ännu inte vidden av det hela. Något håller på att ske men du får ha lite tålamod. Det är färdigt först om ca 9-10 månader. Eller så påverkar en gravid kvinna på någon nivå. Kan även vara en gammal graviditet. Kärlek, gemenskap, familj och harmoni är sådant som prioriteras denna månad.

 

(född 3/11-12/11)

 

Arbete – Ett viktigt arbete eller arbetssituation får nu en fortsättning. Gemenskap, samarbete och kompanjonskap som gynnar dig ligger starkt denna månad. Du är mer självständigt och kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Kärlek – En situation healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre. Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu.

 

Allmänt – Något sker denna månad som har en koppling till något som händer i februari, det sker en fortsättning. Något du önskar går i uppfyllelse, det finns även inspiration och om du har en sådan roll så kan det indikera att du synliggörs. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Du är nu färdig med något eller någon som du lägger bakom dig.

 

(född 13/11-21/11)

 

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad, hon eller du kommer med ett JA. Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar.

 

Kärlek – I ditt kärleksliv påverkas du denna månad av en inre stress. Det kan vara så att du känner en press, eller så finns det en person runt dig som känner sig stressad, eller båda. Du är mer känslig än vanligt, du undviker något, det kan vara människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig.

 

Allmänt –  Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har beskyddad. Det finns en ny styrka denna månad, du kan även vara modig eller förverkliga något önskat. Du söker eller får till dig någon ny information som är viktig för dig. Du är nu färdig med något eller någon som du lägger bakom dig. Du tar ut en ny riktning.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

 

Arbete – Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt i sommar (juni-aug). Den här månaden upplever du mer gemenskap och stöd gällande arbetet. Ha tillit, något oväntat positivt kommer din väg. Du släpper taget om något som inte gynnar dig.

 

Kärlek – Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Ny relation, kärlek, förälskelse eller fertilitet är sådant som påverkar just nu. Trivsel, glädje och gemenskap ligger starkt. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så tillför den mer kärlek.

 

Allmänt –  Du upplever någon form av stress eller konflikt runt dig denna månad. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda hösten 2018 (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. En förändring sker, något nytt startarupp och du släpper taget om något annat.

 

(född 2/12-11/12)

 

Arbete – Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt sommaren 2018 (juni-aug). Ett viktigt arbete eller arbetssituation som nu är aktuell har en koppling till något som skett eller kommit igång tidigare. En månad med trivsel och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje.

 

Kärlek – Något som får ditt fokus nu får en fortsättning i februari 2018. Kontakt via internet ligger starkt ochdu känner inspiration, något man hoppas på sker. Målmedvetenhet. Du är mer fokuserad en vanligt och det du har i tankarna tänker du sikta in dig på.

 

Allmänt –  Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Något sker i ditt liv som får ett ytterligare resultat i juni 2018. Kärlek, familj, gemenskap och att följa sitt hjärta är viktigt för dig. även samarbeten ligger i fokus denna månad.

 

(född 12/12-21/12)

 

Arbete – Du står upp för det som känns rätt för dig och du backa inte undan, något går starkt framåt. Någon eller några finns där för dig så förvänta dig stöd och gemenskap. Även samarbete gynnar dig. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir av eller planeras.

 

Kärlek – Du står upp för vad du vill och känner och ditt fokus är starkt. Du har förmågan att just nu manifestera något du önskar. I kärlek så finns det möjligheter att du börjar om eller förbättrar en relation, eller något inom kärleken. Det kan även dyka upp känslor från det förflutna.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv som får ett vidare resultat runt midsommar 2018. Du följer ditt hjärta och kärlek, familj, gemenskap, samarbeten och harmoni är sådant som du prioriterar. Våga eller ta en risk och agera. Rena ditt sinne, släpp negativa tankar eller något från ditt förflutna som du sitter fast i.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

 

Arbete – Du har svårt att bestämma dig, du velar och ser över olika möjligheter. Det ligger kost eller mat runt dig. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats? Det finns hjälpfulla personer runt dig angående ditt arbete.

 

Kärlek – Här finns kärlek trygghet, gemenskap och hållbara känslor om det finns en existerande relation. Du är mer känslig än vanligt så du undviker något, det kan vara människor, situationer eller sådana omgivningar som tar energi av dig. Var rädd om dina känslor.

 

Allmänt –  Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda hösten 2018 (sep-nov). Så välj noga vad du gör just nu. En yngre man påverkar dig men en gemenskap som även kan vara en uppvaktning eller passion. Något festligt sker där det finns en stark gemenskap. Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv och syssla med det som ligger i ditt fokus.

 

(född 1/1-10/1)

 

Arbete – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd så kommer det din väg. En månad när du får arbeta med något som intresserar dig, eller så tar du upp något sen tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse eller något som du är begåvad inom.

 

Kärlek – Du startar om i en relation eller med något inom kärleken, det kan även handla om återvändande känslor från ditt förflutna. Du känner en känslighet och undviker människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig. Det ligger ett svar eller en speciell händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering inför eventet.

 

Allmänt – Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Du har nu möjligheten att förbättrar en relation/situation eller så omvärderar och ser ur ett nytt perspektiv.

 

(född 11/1-19/1)

 

Arbete – Du är mer självständigt denna månad vilket kan bero på att du är mycket uppe i ett projekt. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Just nu så sitter du lite fast och det är något som du inte ser lösningen på, eller så vet du inte hur du ska göra. Försök att inte fastna i martyrskap då det inte är en trevlig energi att sprida på jobbet. När denna månad är över så går du in i nya energier så ha lite tålamod.

 

Kärlek – En yngre kvinna påverkar dig denna månad i kärleken, det kan även vara en dotter. En undran finner sitt svar. Det ligger någon begränsning i kärleken denna månad. Antingen så blir det inte som du önskat eller så har du dåligt med ork. Denna månad har du ett större behov av att vara själv.

 

Allmänt –  Ett nytt hem eller en förändring i hemmet ligger starkt denna månad, kan även innebära inredning eller ett intresse för en förändring som du tar tag i. Det sker också en ny start av trygghet och stabilitet, det kan även vara så att det gäller den fysiska kroppen. Mer information som du önskar kommer din väg under månaden. Våga eller ta en risk, följ ditt hjärta och agera.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

 

Arbete – Något blir klart arbetsmässigt och du går in i något nytt. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling som du tar tag i under månaden. Det finns även arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet. Kan även vara ett hem, heminredning eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – En månad med starka känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon. Något positivt sker kärleksmässigt, någon vill dig väl vilket kan komma både som en uppvaktning eller uppskattning. Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga något i ditt kärleksliv!

 

Allmänt –  En situation eller person healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre. Familj, lycka, glädje, träffar med familj och festligheter ligger i fokus. Du är mer självständigt och kanske är det så att du nu har ett behov av att vara mer för dig själv. Det kan även ligga en utbildning under månaden eller så tar du till dig ny kunskap. Något tar du i tu med som får ett större resultat inom de närmsta månaderna.

 

 

(född 30/1-8/2)

 

Arbete – Denna månad har du lägre energi än vanligt vilket gör att du kanske smiter ifrån lite, du ligger helt enkelt lågt. Det kan även handla om en avvaktan eller försiktighet. Stå upp för det som känns rätt för dig, backa inte undan. Behöver du pausa eller vila så gör det.

 

Kärlek – Något sker i ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering du eller någon annan gör. Något som du har fokus på nu blir klarti februari 2018. Kontakt via internet ger dig vägledning och du känner dig inspirerad, något du hoppas på sker.

 

Allmänt –  Under denna månad påverkar barn dig på någon nivå. Det kan även vara minnen från det förflutna eller du själv som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget. Oväntade positiva känslor infinner sig och glada händelser, glädje och fest ligger i fokus. Kan även gälla känslor angående ett nyfött barn eller djur.

 

(född 9/2-18/2)

 

Arbete – Du söker sig vid sidan om det man redan har, det kan vara ett parallellt projekt eller en ny uppgift. En månad när du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Målmedvetenhet. Oroa dig inte denna månad, allt löser sig.

 

Kärlek – Utveckling sker. Det ligger en möjlighet runt en fest eller social samvaro, speciellt om du är singel. Du är mer känslig än vanligt vilket gör att du är försiktig med människor, situationer eller omgivningar som känns jobbiga.

 

Allmänt – Ett positivt meddelande eller besked kommer din väg. En situation från det förflutna påverkar dig starkt. Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller någon process som du står i och ge inte upp.

 

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

 

Arbete – Du står upp för dig själv och går inte med på sådant som inte känns rätt. Detta är en månad med mycket jobb eller så blir det extra jobb. Du lägger ner mycket tid och energi på ditt arbete för att senare få utdelnings för ditt jobb. Du får även en information eller besked gällande arbetet.

 

Kärlek – Utveckling sker. Det ligger en möjlighet runt en fest eller social samvaro. Du har förmåga att just nu manifestera något du önskar. Du möter mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra. Hjälp och stöd kommer din väg.

 

Allmänt –  Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv ger tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra. Tillåt dig att ta emot, du är inte ensam, någon eller några bryr sig om dig. Om du gör det så stärks din energi, intuition och möjlighet att ge till andra. En kortare resa ligger i fokus.

 

(född 1/3-10/3)

 

Arbete – Du har förmågan att just nu att manifestera din önskan. Nya positiva känslor leder till att något nytt startar upp. Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt i sommar 2018 (juni-aug).

 

Kärlek – Du är magisk och har förmågan att just nu manifestera något du önskar. I kärleken så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor från det förflutna. Antingen så har du redan en relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.

 

Allmänt –  Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig med en väntan denna månad. Du låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte själv vill. Något som nu är aktuellt för dig får en starkare betydelse om cirka ett år.

 

(född 11/3-20/3)

 

Arbete – En möjlighet öppnas upp för dig i arbetet. Det ligger en kurs, utbildning runt dig arbetsmässigt denna månad, det kan även vara du som är läraren. Positiv energi kommer in och healar något som har känts tufft eller motigt. Det kan även handla om en förbättrad hälsa, eller så arbetar du med hälsa eller healande.

 

Kärlek – Trivsel och glädje ligger i fokus. Är du singel så är detta en bra månad för kärlek. Har du en relation så är det en kärleksfull månad. Du är nu färdig med något eller någon i ditt kärleksliv som du nu lägger bakom dig. Vill man skaffa barn så är fertiliteten starkare just nu.

 

Allmänt –  Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv är vad du kommer få skörda nästa höst (sep-nov 2018). Så tänk igenom ordentligt vad du gör eller startar upp just nu så att det är en positiv energi att gå vidare i. En situation från det förflutna påverkar dig starkt och kommer att få en betydelse för dig de närmsta månaderna. Du finner det svar som du söker och omvärderar och ser ur en ny vinkel. Du ska inte oroa dig för allt hittar sin lösning.

2 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot – December

  1. Hej Vivi jag vill tacka dig för både vecko och månads astro, det ger mig hopp och förväntan i en mycket svår tid. Upplever nu det svåraste i mitt liv, så jag läser dina astro om och om igen. Tack Vivi 😘

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *