Månadens – Astro/Tarot för Augusti – Kärlek, arbete & allmänt

Månadens – Astro/Tarot – Augusti

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Det finns ett positivt samarbete eller en stark gemenskap denna månad. Det kanske även sker en personalfest eller liknande som ger en trevlig samvaro tillsammans med andra. Det kommer en positiv energi din väg vilket gör att du känner dig uppskattad. Du känner en passion för något och den driver dig framåt. En transformation sker på någon nivå. En förändring kommer till skott vilket gör att du måste släppa taget om något för att släppa in något annat. Har det varit motigt så släpper det nu.

 

Kärlek – På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  Någon konflikt eller ett bråk ligger runt dig just nu som kan kännas lite jobbig. Det kan även vara du själv som befinner dig i en konflikt med dig själv. Tänk efter före du gör eller säger något är rådet till dig. Det kommer även ett skrivet eller kommunikativt meddelande din väg som påverkar dig. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans utryck.

 

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Du har svårt att bestämma dig och du velar medan du ser över olika möjligheter. Du kan också befinna dig i en valsituation. Oroa dig inte, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt. Det är viktigt för dig att prioritera det som du vill lägga fokus på vilket innebär att du stänger ute det som stör. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt känsloliv på någon nivå just nu. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 

Allmänt –  Det är lite olika saker som kan hända i ditt liv just nu. Det kan vara någon av dessa händelser som sker eller så är det alla. Antingen så ligger energierna starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Annat som kan ske är att du får en nystart av din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en löneförhöjning eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu.

Du har en kraftfull energi nu som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett område.  Nu är en händelserik period med full fart. Om du har lagt en grund för att något ska komma igång så sker det nu, och om du har väntat in att något ska komma igång så händer det äntligen. Din fysiska kropp känns starkare och det kan bero att du går in i en fas där din kropp aktiveras, kanske börjar du träna eller röra på dig.

 

 

(född  10/4-19/4)

Arbete – Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna period så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft.

 

Kärlek – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  Du lägger just nu ner mycket energi och arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. En tid för extra arbete på någon nivå. Du har även en energi som vi visar på mod just nu, du vågar något eller tar en risk och du lägger ditt hjärtas energi i det du vill och agerar. Du har en energi som vi visar på mod just nu, du vågar något eller tar en risk och du lägger ditt hjärtas energi i det du vill och agerar.

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Arbetsmässigt så är det en stabil och trygg månad som inte kommer med några stora förändringar just nu. Däremot så har du en bra grund att utvecklas ifrån. Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du är den som lär ut. Du är healande och har ett djup som du når ut med. Du använder din kraft att läka en situation eller relation.

 

Kärlek –De finns starka känslor för någon, det kan även vara ett starkt habegär. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Är du singel så är du bestämd och vet vad du vill, bjuder du in till kärlek så kan en passion dyka upp, se bara till så du eller den andra inte blir manipulerad. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan. Även vara ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra. Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig nu. Om du är uppmärksam så kan du få vägledning eller upplysning i dina drömmar, be ärkeängeln Michael bistå dig i ditt drömarbete. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – Någon ny grund eller en bättre förutsättning skapas denna månad inom ditt arbete, det kan även vara så att du går in i en ny hållbarare fas. Oroa dig inte, allt löser sig. Det du funderar över kommer att hitta sin väg på ett positivt sätt. Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna svar som passar bäst för dig just nu. Lyssna på och lita till din inre röst. Var sann mot dig själv.

 

Kärlek – Nu är det dags, nu händer något du hoppats på eller så sätts något igång i ditt kärleksliv. Det ligger rätt i tiden för en förändring. Personligen så känner dig ändå lite nöjd som det är och anstränger dig inte nämnvärt för att gå framåt eller förändra just nu, det kommer snarare utifrån till dig.

 

 

Allmänt –  Något du önskat eller hoppats på sker nu Det kan även vara så att något faller positivt ut eller till din fördel. Du lägger just nu ner mycket energi och arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. En period av mod, styrka och självförtroende. Det kommer även någon form av överflöd din väg och bättre hälsa för dig eller någon närstående. Du visar även prov en större kreativitet än vanligt.

 

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. Forcera inget just nu, släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick.

 

Kärlek – Det finns en yngre man eller pojke som påverkar i ditt kärleksliv. Det är också något som känns lite turbulent eller rörigt för dig denna månad. En period med harmoni och balans. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Om du är singel så är det fördelaktigt för dig att gå ut och dansa då du får mer uppmärksamhet en vanligt.

 

Allmänt –  Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Något ligger runt dig just nu som faller på plats, får en nystart eller går in i en ny fas i mars nästa år. Harmoni, balans, estetik, konst eller inredning har en starkare betydelse för dig just nu. Du vet själv vad du behöver göra så lyssna inåt för vägledning, du har kunskapen och visdomen inom dig.

 

 

Tvillingen 21/5-21/6

 

(född 21/5-30/5)

Arbete – Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön. Var öppen för någon form av överflöd då en positiv utdelning kommer din väg. Du är på rätt väg så lite till din intuition och agera framåt i den riktning du valt eller väljer.

 

Kärlek – Kärlek och känslor ligger runt ditt hem, det är en månad att njuta och ha trevligt i hemmet. Det finns kärlek och hållbara känslor om du har en existerande relation. Är du singel så finns det starkt med vänskap och gemenskap. Trygghet och umgänge ligger i fokus.

 

Allmänt –  Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig. Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela.

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 

Kärlek – En information eller ett meddelande kommer din väg som visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar. Det ligger kost eller mat runt dig eller en partner, det kan vara en speciell middag som är i antagande. Eller kanske gör du eller ni om du är i en relation en kostförändring som är kopplad till kärlekslivet eller en relation?

 

Allmänt –  Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna. Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man.

 

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du kan skapa en positiv utkomst. En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom.

 

Kärlek – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare.

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

Arbete – Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny grund, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi, hälsa eller lön. Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Det ligger ett skrivande runt dig. Det kan även gälla en sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration eller support.

 

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg. Det sker även en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå och en utveckling som ökar förståelsen.

 

Allmänt –  Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. Det kan också vara så att du får nog av något och vänder på klacken och går vidare. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Ett meddelande eller besked kommer din väg. Det kan vara en kärleksfull uppvaktning, något du önskar eller ett positivt besked. Något som tidigare varit jobbigt eller en blockering släpper nu, det kan även vara en relation.

 

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har. Oväntade positiva händelser som leder till glädje på arbetet kommer din väg. Trivsel och gemenskap ligger starkt denna månad och du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje.

 

Kärlek – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom.

 

Allmänt –  Du befinner dig på en speciell kraftplats, det kan innebära att du finner en ny plats som känns rätt för dig eller så lägger du fokus på att miljön du är i ska ge dig en skön känsla och positiv energi. Det kan även vara så att du befinner dig på en magisk plats för ritualer. En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt.

 

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Det kommer ett meddelande som ger en ny stabilitet eller grund i ditt arbete, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi, lön eller hälsa. Ett svar som du söker kommer din väg i anslutning till en ledighet eller ett lov som sker nu eller är under planering. Det kan även vara en ledighet som är viktig för dig gällande ditt arbete framöver, kanske kommer du på hur du ska gå framåt.

 

Kärlek – Något i ditt kärleksliv kretsar runt en ledighet eller semester som antingen sker nu eller håller på att planeras. Eller så tar du ledigt från kärleken just nu. Något sker i ditt kärleksliv som får ett resultat runt Valborg nästa år. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad.

 

Allmänt –  Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Du söker även eller får till dig en ny eller kompletterande information. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vad som ligger framför dig. Du ser ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

 

 

Lejonet 23/7-22/8 

(född 23/7-1/8) 

Arbete – En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Du står upp för dig själv eller för något du tror på och du säger bara ja till sånt du verkligen vill.

 

Kärlek – Kärlek och känslor ligger runt ditt hem, det är en månad att njuta och ha trevligt i hemmet. Det ligger även en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid och utrymme.

 

Allmänt –  Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sin kulmen. Du står i en avslutningsfas av något och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod i det sista skedet eftersom du har lite som måste avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och ni har beskydd även om det skulle kännas tufft just nu. Det kan gälla en speciell situation eller rent allmänt. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte ser det på en gång så ha tillit.

 

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har. Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna period så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu.

 

Kärlek – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom. Det finns ett beskydd runt dig vilket innebär att du är omhändertagen på någon nivå.

 

Allmänt –  Antingen så lyckas du med något önskat som du har lagt ner tid och engagemang i, eller så upplever du att segra på någon nivå. Det kan även vara så att du kommer fram till något som du önskar vilket får något viktigt att falla på plats. Du har en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv. Du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och vet att du förtjänar det bästa. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till. Du sätter dig själv främst.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar eller ett samarbete som inte riktigt fungerar. Under denna månad påverkar barn ditt arbete på någon nivå. Det kan vara dina barn, barn på arbetet eller minnen som är förknippade med barn bakåt i tiden.

 

Kärlek – En situation healas och något som har känts jobbigt blir nu till det bättre, det kan röra sig om en konflikt eller om känslor som inte har tagits på allvar. Förlita dig på att någon vill dig väl och att du har stöd. Ett besked eller meddelande som ger en ny trygghet eller en viktig insikt kommer din väg.

 

Allmänt –  En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. En förändring sker som påverkar dig och du får ny kraft och kanske till och med nya drömmar. Något nytt kommer i gång som påverkar på flera nivåer. Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och du får vägledning i hur du ska manifestera detta i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9) 

Arbete – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Din styrka och succé ligger i din egen kraft. Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något.

 

Kärlek – I ditt kärleksliv så står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. Du backar inte för det du känner eller tycker. En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin.

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig, det kan även vara du själv som intar den rollen. Du visar antingen prov på kreativitet och spontanitet och visar upp dina alster. Eller så skapar du skönhet runt dig via inredning eller något kreativt.

 

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det ligger någon begränsning i arbetet denna månad, det kan handla om stress, dåligt med ork, arbetslöshet, lite för mycket jobb eller någon konflikt. Det kan även vara så att du har lite svårt att komma i gång med något önskat eller så når du inte fram som du önskar. Du tar även en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar. Du vågar något.

 

Kärlek – Du är mer självständig eller tillbakadragen denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det. Kanske är du rädd för att bli ensam?

 

Allmänt –  Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och ger du det rätt energi nu kommer att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Du kommer även att lämna en situation som inte gynnar dig. Det kan också vara så att du får nog av något och vänder på klacken och går vidare. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort.

 

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller förtal. På någon nivå sker något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar eller ett samarbete som inte riktigt fungerar. Det ligger ett svar eller en händelse gällande ett arbete, arbetsprojekt eller samarbete i samband med en födelsedag, ett firande eller liknande. Det kan även handla om en planering som sker nu.

 

Kärlek – Målmedvetenhet. Du är mer fokuserad och envis än vanligt och det du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med. Ett kärleks meddelande eller en uppvaktning kommer din väg. Är du singel så kan en kontakt på nätet få en betydelse för dig.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv just nu som har en anknytning till juni månad, det som då sattes igång får nu en fortsättning eller så går det in i en ny fas. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. En positiv uppvaktning sker och någon vill dig väl. Du spenderar även tid i en miljö som får dig att må bra, det kan handla om blommor, doftessenser eller natur. Det är viktigt för dig att prioritera det som intresserar dig och det du vill lägga ditt fokus så du stänger ute det som stör eller distraherar. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar. Vila, återhämtning eller bara vara i stillhet är sådant som ligger i fokus just nu.

Vågen 23/9-22/10

 

(född 23/9-2/10)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen. En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds.

 

Kärlek – Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det. Kanske är du rädd för att bli ensam? Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet.

 

Allmänt –  Du står i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. En information kommer din väg. Universum sänder dig en välsignelse eller ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter.

 

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Något nytt som ger en trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning på sikt än tidigare. Det kan även ske en vistelse på en ny plats, eller så förändras din arbetsplats. Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående.

 

Kärlek – Nya möjligheter ligger runt ditt eller din partners arbete. Det kan vara en ny idé eller ett projekt, något skiftar på ett positivt sätt. Är du singel så har arbetet eller en arbetsplats en större betydelse just nu. Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt.

 

Allmänt –  En intressant eller spännande möjlighet dyker upp och en ny dörr öppnas upp för dig just nu. Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du fixar det. Var försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation eller falskhet, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Det ligger starkt gällande kommunikation just nu. Antingen så har du något du ska framföra, förmedla eller så kommer det ett meddelande till dig.

 

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Be om det du önskar gällande ditt arbete så kommer det din väg, för om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Du söker dig vid sidan om det arbete du redan har, det kan vara ett parallellt projekt, arbete eller en till uppgift. Det kan även innebära att du nu har två jobb eller börjar skapa något som du vill ska växa sig större med tiden men nu bara är ett intresse. Drömmen är kanske att göra något annat? Nu har du möjligheten att skapa den grunden.

 

Kärlek – Lycka och glädje tillsammans med familj och vänner. Det finns en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära. Målmedvetenhet. Du är mer målmedveten och envis i kärleken än vanligt och det eller den du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du försöker nå eller lyckas med.

 

Allmänt –  Det kommer ett skrivet eller kommunikativt meddelande din väg som påverkar dig. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans utryck. Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att du har ett behov av att vara mer för dig själv. Har du en relation så kan det vara så att ni väldigt mycket är uppe i era egna grejer. Är du singel så är det ingen månad då du finner en ny kärlek.

 

Allmänt –  Du renar ditt sinne, släpper en negativ tanke eller känsla om något från ditt förflutna som du sitter fast i. Eller så går du igenom en reningsprocess kroppsligt, själsligt, gällande kosten eller känslomässigt vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med. En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt.

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – En period när du får arbeta med något som du är väldigt engagerad i eller med något som intresserar dig. Det kan även vara så att du tar upp något som du hållit på med tidigare. Kanske satsar du på ett fritidsintresse som kan leda till arbete? Vilket som så rör det något intresse, en hobby eller något som du är begåvad inom. Du vet själv vad du behöver göra och lyssnar inåt för vägledning.

 

Kärlek – Du befinner dig i en valsituation där något är upp till dig i ditt kärleksliv. Du tar även tag i något som för dig är viktigt. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Ett avslut sker på någon nivå, eller så släpper du något du är klar med så att något nytt ska kunna komma in. Du kommer att se hela resultatet av något som sätts igång nu först i december, eller så går det då in i en ny fas. Detta är även en perfekt månad att släppa en dålig ovana. Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Du står i något nytt projekt som nu växer sig starkare.

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Det finns en arbetsmässig gemenskap där man trivs tillsammans. Ett samarbete eller ett kompanjonskap gynnar dig lite extra denna månad och om du önskar så kan det utvecklas och börja växa. Det du gör tillsammans med andra denna månad är sådant som finns mest glädje i. Just nu så står du i en fas där du finslipar dina förmågor, du lär dig något för att lyckas bättre. Kan även innebära studier.

 

Kärlek – Harmoni och balans, du går in i en lugn period där du behöver ett lugnare tempo. Något ligger runt dig i kärlekslivet nu som faller på plats i mars. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet.

 

Allmänt –  Detta är ingen tid där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra månad att ta itu med det.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Något som nu är aktuellt i ditt arbete är kopplat till månadsskiftet juli/augusti. Du känner dig under månaden lite extra hårt ansatt eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det. Du tänker även mer på dig själv och ser till att du får vad du vill ha, behöver eller önskar. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att hon ser till att miljön du befinner dig i är trygg och säker.

 

Kärlek – En man som är yngre än dig eller ett barn påverkat med mogenhet, stabilitet eller en ny grund. Du är mer målmedveten och bestämd i kärleken än vanligt och det eller den du har i tankarna tänker du sikta in dig på. Det är något som är viktigt för dig som du nu försöker få att falla på plats.

 

Allmänt –  Det sker en fortsättning på något som startade upp i juni. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. Var öppen för att ta emot av universums överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. Det är viktigt för dig att prioritera det som intresserar dig och det du vill lägga ditt fokus så du stänger ute det som stör eller distraherar. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar. Vila, återhämtning eller bara vara i stillhet är sådant som ligger i fokus just nu.

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – En information kommer din väg om något som håller på att komma igång, eller så är det ett förhandsbesked om något gällande ditt arbete. Det ligger även kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas som du ska gå igenom. Det finns även en känslomässig konflikt denna månad, det kan vara endast en känsla du har eller så manifesterar den sig som en verklig konflikt som kommer upp till ytan.

 

Allmänt –  Du är just nu tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Förlita dig på dig själv, du är starkare än du tror. Ett avslut sker på någon nivå, eller så släpper du något du är klar med så att något nytt ska kunna komma in. Detta är även en perfekt månad att släppa en dålig ovana. Det kommer någon ny möjlighet din väg som innebär att du ser över tidigare alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Du känner dig lite hårt ansatt just nu eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det. Du får hjälp eller stöd ut ur en situation eller relation som inte känns okej för dig. Någon finns där för dig. Bjud in kärlek och förlåtelse så healas en jobbig situation.

 

Kärlek – Glädje, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg.  Något som startades upp under juni går nu in i en ny fas. En yngre man eller pojke påverkar. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var yngre som påverkar dig på någon nivå.

 

Allmänt –  Något sker i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder. Det finns ett starkt omhändertagande och beskydd runt dig i möten eller situationer. Behöver du någon hjälp så kommer den.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Det finns en trevlig gemenskap gällande ditt arbete och samarbete är extra gynnsamt denna månad. Om du arbetar eller är involverad i ett familjeföretag eller liknande så sker något fördelaktigt för dig eller företaget. Detta är en tid att söka förstärkning från andra i stället för att göra allt själv. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det finns ett engagemang som har med hemmet, heminredning eller ett hem att göra.
Kärlek – Du har siktet inställt på något eller någon i ditt kärleksliv och du ger dig inte förrän det blir som du önskar. Ditt fokus är starkt och du vet vart du är på väg. Du bygger en ny grund eller stabilitet. En man/pojke som är yngre än dig påverkar ditt kärleksliv, han bidrar med lugn, stabilitet och trygghet.

 

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt.

 

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – En förnyelse sker gällande ditt arbete. Du står i början av något som håller på att växa sig större, starkare eller både ock. Något nytt kommer igång i tanke eller handling. Det ligger även en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Var öppen för någon form av överflöd då en positiv utdelning kommer din väg.

 

Kärlek – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Du är just nu tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Förlita dig på dig själv, du är starkare än du tror. Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid.

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Under denna månad påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt barnsligt och omoget.

 

Kärlek – Något nytt känslomässigt startar upp, det kan vara en ny relation, nya känslor eller förälskelse om man är singel. I en fast relation visar det på en nytändning i relationen. Du släpper även taget om något eller någon som inte gynnar dig längre.

 

Allmänt –  Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Detta är ingen tid där du startar upp något nytt. Du fortsätter i stället framåt med det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Om du behöver ett stöd så finns det för dig nu. Du har fokus på din vision och önskan så du skapar någon form av plan eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt.

 

Kärlek – Något speciellt sker i månadsskiftet juli/augusti som får en fortsatt betydelse framöver. De finns starka känslor för någon, det kan även vara ett starkt habegär. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Är du singel så är du bestämd och vet vad du vill, bjuder du in till kärlek så kan en passion dyka upp, se bara till så du eller den andra inte blir manipulerad. I ditt kärleksliv så står upp för vad du vill och känner, och du har en bestämd uppfattning om vart du vill och ditt fokus är starkt. Du backar inte för det du känner eller tycker.

 

Allmänt –  Du är mer social än vanligt. Du har suttit inne för mycket, nu kommer du ut och rör på dig mer. Dags att kliva fram eller ut, socialt eller i naturen. Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man.

 

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du upplever något hinder eller en begränsning gällande ditt arbete denna månad. Det kan antingen vara du själv som inte riktigt har inspirationen eller kraften, eller så är det din omgivning som är trög eller långsam som gör att det är svårt att komma fram till något önskat just nu. Eller så backar du i något. Det är även en period som kommer med harmoni och balans. Något angående skönhet, välmående eller kroppsvård påverkar också.

 

Kärlek – Något har kommit i gång eller skett i sommar som under augusti får en fortsättning eller så går man in i en ny fas. Nu är en period där du arbetar för din framtid. Du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det kommer ett skrivet eller kommunikativt meddelande din väg som påverkar dig. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans utryck. Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig och de du älskar, och tillit så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också om du vill bli hälsosammare.

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – En kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du som är mer kommunikativ och flexibel än vanligt om du är en kvinna. Något positivt sker arbetsmässigt för att någon vill dig väl, det kan även vara en uppskattning som kommer din väg. Blommor eller växtlighet får en betydelse, det kan även vara så att du arbetar med eller använder blommor, dofter eller oljor som healar. Ha gärna väldoftande blommor på ditt jobb för allas välmående.

 

Kärlek – Någon vet inte vad man vill göra eller vad man önskar vilket gör att personen kan verka velig eller förvirrad. Det du nu på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda i höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör just nu.

 

Allmänt –  Något ligger rätt i tiden. Nu är det dags! Det är nu det sker och det som du har satt igång manifesterar sig äntligen. Det kan även vara så att det nu är rätt tid för dig att ta ett kliv framåt eller mot ett nytt håll. Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en relation. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ. Inte för att lämna det gamla utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av. Du har en kreativ fas och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra, var inte rädd för att skapa.

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Du är en magisk person som just nu har förmågan att manifestera din önskan i verkligheten. I arbetet så kommer du att få igenom något som passar din arbetssituation eller ditt arbete. Detta är en månad som bjuder på en ny början och en känsla av äventyrslystnad, busighet eller nyfikenhet. Det är gynnsamt för dig att agera i denna energi som är nu, tillåt dig att våga, kasta dig ut och bjuda in nya positiva oväntade händelser. Ta ett nytt steg, gå in i nya spännande projekt eller att tänka i nya banor är energier som är starka just nu. Det finns en ny glädje och spontanitet.

 

Kärlek – Det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv, du behöver inte göra allt själv. Det kan även vara så att någon sträcker ut en hand eller så du ber om någon hjälp. Det ligger även en känsla av svek denna månad, från ditt håll eller så är det från någon annan. Det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Eller så handlar det om en besvikelse då något inte blir eller känns som man önskar.

 

Allmänt –  Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. Du eller någon annan besitter en auktoritet och har en förmåga att genomföra något önskat. Något håller på att ske men du får ha lite tålamod då projektet/engagemanget tidsmässigt tar ca 9-10 månader. Låt det ta den tiden som det behöver eftersom det måste finslipas och gå igenom flera olika processer längst med vägen innan det är klart. Eller så påverkar en gravid kvinna på någon nivå. Kan även vara en gammal graviditet som aktualiseras.

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Du finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så blir sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft och energi.

 

Kärlek – Antingen så är du eller någon inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att man vill man vara lite själv eller så vill man avvakta. Nu är även en händelserik period där det sker mycket eller så kommer något du väntat på äntligen igång.

 

Allmänt –  Vänner, gemenskap, hemmet och familj är extra viktigt för dig, du lägger ner tid och energi på att skapa en trygghet och positiva känslor. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå. Det kan även handla om minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Du tar hand om dig själv och lyssnar inåt för att känna efter vad du behöver. Du släpper på en känsla av skuld eller dåligt samvete.

 

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Något du önskar eller hoppas på sker denna månad. Det finns även en känsla av äventyrslystnad eller nyfikenhet. Tillåt dig att våga och kasta dig in i nya spännande projekt samt bjuda in nya positiva oväntade händelser. Du tar ett nytt steg och tänker i nya banor då det finns en ny glädje och spontanitet. Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer tillsammans, det ger dig energi att åstadkomma det du vill eller önskar. Du skapar en positiv energi som alla kan ta del av.

 

Kärlek – En period som kommer med tillit och man forcerar inget utan låter kärleken hitta sin väg. Du är mer självständig eller tillbakadragen denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv.

 

Allmänt –  Något speciellt sker eller planeras i anslutning till en ledighet eller ett lov för dig eller någon annan. Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något. Något nytt kommer din väg eller finns runt dig, det kan vara ett barn, ett djur, idé, nyhet eller ett projekt. En yngre kvinna eller ett barn påverkar dig på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn, eller en flicka från barndomen.

4 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för Augusti – Kärlek, arbete & allmänt

  1. Tack Vivi det är för mig en spännande och mycket viktig tid framöver. Du hjälper mig att hålla gnistan uppe, så det blir lättare att kämpa för att min son ska få det bra. Tack Vivi kram Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *