Månadens – Astro/Tarot för September – Kärlek, arbete & allmänt

Månadens – Astro/Tarot för September – Kärlek, arbete & allmänt

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det. 

OBS!När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren 21/3-19/4

 

(född 21/3-30/3)

Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas eller finner sitt svar i februari nästa år, det är något som tillkommer då som tar det hela vidare. Internet, hemsidor eller datorer har också en stark betydelsefast i nuet, det är där du finner svar och kommer vidare. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt arbetsliv. Var även tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, du öppnar då också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

Kärlek – Det finns en gemenskap där man trivs tillsammans. Att bry sig om och lyssna på varandra gynnar dina relationer lite extra just denna månad och om du önskar så kan de utvecklas och börja växa mot något som du önskar. Det du gör tillsammans med andra är sådant som det finns glädje i. Ha tålamod, något du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats först innan tiden är mogen.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna månad eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar också tag i något som för dig är viktigt. Du vet själv vad du behöver göra så lyssna inåt för vägledning, du har kunskapen och visdomen inom dig. Du investerar lite extra i dig själv, det kan handla om att du ger dig själv något, tar hand om dig själv eller har egentid.

 

 

(född 31/3-9/4)

Arbete – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du har gjort. Eller så är det något om du gjort som du nu ska gå ut med och få bekräftat av omgivningen. Du är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra. Du tar även på dig något eller funderar över att göra ett åtagande som kräver självförtroende, engagemang, kraft och mod. Lyssna inåt för vägledning hur du ska gå framåt i detta.

 

Kärlek – Det ligger en konflikt runt dig denna månad, antingen så uppstår den i en nära relation eller så är du själv som upplever den i dina tankar och känslor. Forcera inte sådant som ännu inte är moget utan släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Frihet är en stark energi just nu, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig också.  Något som du antingen tänkte på eller börja agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

 

 

(född  10/4-19/4)
Arbete – Du kan drabbas av en oro, rädsla eller något arbetsrelaterat förtal. På någon nivå sker det något som får dig att känna dig utsatt eller orolig denna månad. Kanske är du orolig för att något inte ska bli som du önskar eller för ett samarbete som inte riktigt fungerar. Något viktigt som du gör nu eller startar upp kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av under höstmånaderna oktober och november. Så se till att lägga en bra grund så att utkomsten blir positiv för dig.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något t eller att utföra något du vill. Du kan skapa positiva kärleksresultat.

 

Allmänt –  Din energi just nu är lite lägre än vanligt så ta hand om dig och glöm inte att vila, eller så känner du dig oengagerad. Försök att inte vara för känslig eller överkänslig för då finns det risk för att du missförstår någon. Det finns dock en känslighet som kan vara inspirerande, speciellt om du uttrycker dig genom någon form av kreativitet. Det kommer också någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

Oxen 20/4-20/5

 

(född 20/4-29/4)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns även en omvårdnad och samhörighet. En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande.

 

Kärlek – Det finns en känsla av att vilja bli bekräftad för den du är eller för det du har gett ut men forcera inget just nu utan släpp bara på kontrollen och låt omgivningen leda dig framåt. Du måste inte alltid ha kontroll. Dörrar öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit och tålamod då allt sker i rätt ögonblick.

 

Allmänt –  Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras just nu. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man. Du är även mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att du inte förställer dig eller bygger murar. Just nu så ligger hälsan i centrum och du lägger ner engagemang på ett välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på.

 

 

(född 30/4-9/5)

Arbete – En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma. Du är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra.

 

Kärlek – I ditt kärleksliv påverkas du denna månad av en inre stress. Det kan vara så att du känner en press, eller så finns det en person runt dig som känner sig stressad, eller både ock. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar. Det är en gynnsam månad att tillbringa tid vill vattnet eller planera en resa vid vattnet.

 

Allmänt –  Frihet är en stark energi just nu, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig också.  Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. Din skyddsängel vakar över och beskyddar dina barn (eller de som har den rollen i ditt liv) och ser till att de är trygga. Du får även vägledning så att du på bästa sätt kan hantera er relation.

 

 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. En bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något. En intressant eller spännande möjlighet i arbetet öppnar upp en ny dörr för dig denna månad. Du är nu redo att gå framåt och ta för dig av det som erbjuds.

 

Kärlek – En kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) påverkar din månad, eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ. Det kan även vara du som agerar i den energin. Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv, kärlek finns för dig oavsett.

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller så ligger du lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen. Just nu så ligger hälsan i centrum och du lägger ner engagemang på ditt eller någon annans hälsa eller mående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till att du må bättre.

 

Tvillingen 21/5-21/6


(född 21/5-30/5)

Arbete – Du är nu färdig med något eller någon och lägger det bakom dig.

Du står även i en avslutningsfas i något annat i ditt arbete och är på väg in i något nytt projekt eller arbete men du är inte riktigt där ännu. Du ska först göra klart det du håller på med. Du kommer snart att gå vidare in i något helt nytt eller så tar du med dig den kunskapen du har fått för att använda den på ett helt nytt sätt inom det arbetet du redan har.

 

Kärlek – Du påverkas av en yngre man eller pojke. Det finns även en uppvaktning eller en stark känsla för någon, det kan vara en befintlig relation eller en ny om du är singel. Det sker även en festlighet med en stark med gemenskap. Det kan även vara ett meddelande gällande denna festligheten som komme. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet.

 

Allmänt –  Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig just nu. Väntar du in ett besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation genom något av dessa som är extra mycket i fokus för dig just nu. Du renar även ditt sinne och släpper en negativ tanke eller känsla om något från ditt förflutna som du sitter fast i. Du går igenom en slags reningsprocess kroppsligt, själsligt, gällande kosten eller känslomässigt vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med. Du går framåt i det du vill utan att lyssna på några rädslor då du är modig, orädd och sann mot dig själv. Andra kan uppleva dig som våghalsig eller att du gör något för dem oväntat.

 

 

(född 31/5-9/6)

Arbete – Det ligger tankar och funderingar runt ditt arbete. Kanske blir det inte så mycket gjort just nu. Något som nu har en betydelse nu blir inte klart förrän i månadsskiftet ont/nov 2018. Det är en bra månad för skapande, skrivande och att bli medskapare i något. Det finns även en stark gemenskap, ett samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer duhar.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det ligger även kost eller mat runt dig eller en partner, det kan vara en speciell middag som är i antagande eller så gör du eller ni om du är i en relation en kostförändring som är kopplad till kärlekslivet eller en relation?

 

Allmänt –  Under denna period så avvaktar du med något eller ligger lite lågt, det kan även vara så att du tvingas in i en väntan. Så ha tålamod. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du behöver nog få vara lite oaktiv utan att det gör något. Det är även en tid för dig då du kommer att synas och skina lite mer än vanligt. Det kan även vara så att det yttre får en större betydelse för dig och du bryr du dig lite extra om dig själv. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Det finns även en fest och dans som får en större betydelse. Något positivt sker som gör att du ser något eller någon ur ett nytt ljus. Det finns humor, glädje och roliga tillfällen tillsammans med andra.

 

 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du har en ny tillit och känner att saker faller på plats. Du har energi att fortsätta med något påbörjat. Något viktigt som du gör nu eller startar upp kommer du att på gott eller ont att få skörda frukten av under oktober eller -november. Så se till att lägga en bra grund så att utkomsten blir positiv för dig. Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Antingen så finner du en speciell kärleksplats för din relation just nu, eller om du är singel så hittar du en plats där du kan möta eller vara med någon. Det kan även vara så att du trivs väldigt bra själv.

 

Allmänt –  På någon nivå så känner du dig ensam eller upplever att du står utanför en gemenskap. Det kan bero på hur du hanterar situationen eller så känner du dig utesluten ur en gemenskap eller så ställer du dig själv lite vid sidan om. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Försök att inte vara för överkänslig för då finns det risk för att du missförstår någon. Det finns en känslighet som kan vara inspirerande, speciellt om man uttrycker sig genom någon form av kreativitet. Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna svar som passar bäst för dig just nu. Du försöker vara sann mot dig själv.

 

Kräftan 22/6-22/7

 

(född 22/6-1/7)

Arbete – Du avslutar något för att snart ta tag i och börja på något nytt, det kan bli en liten paus innan du kommer igång ordentligt. Du har kommit fram till något du önskat eller nått ett mål och du har klarat av något som gör att du känner dig nöjd. Det kan även finnas en kontakt med andra länder. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller något annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – Det finns lycka och glädje tillsammans med familj och vänner. Det finns också en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära. På någon nivå så är du färdig med något eller någon i ditt kärleksliv och går in i en ny fas. Det är något du måste släppa taget om för att något nytt ska kunna komma in. Ju mer du håller fast vid det gamla ju svårare är det att komma vidare.

 

Allmänt –  Du har tur och flyt med något just nu och dessutom så kommer något som du önskar din väg. Denna månad blir bättre än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Vänskap, tur, flyt eller någon form av vinst är områden som kan få en betydelse. Nu är det upp till dig! Det är du som styr just nu och du kan få din vilja fram eller lösa situationen som uppstår. Du har dessutom kraften och orken att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

 

 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Arbetsmässigt så är det en stabil och trygg månad som inte kommer med några stora förändringar just nu. Däremot så har du en bra grund att utvecklas ifrån. Det finns en stark gemenskap, samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. En bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan runt dig just nu och du väntar in någon eller att något som du vill ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Försök även att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas runt midsommar nästa år. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. En yngre kvinna eller ett barn påverkar dig också på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn, eller en flicka från barndomen eller din ungdomstid. Du detoxar dig och släpper sådant som du känner dig färdig med eller är ohälsosamt för din kropp, hälsa, dina känslor eller ditt sinne. Du går igenom någon form av reningsprocess.

 

 

(född 12/7-22/7)

Arbete – Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön. Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, du vågar något! Din eller någon annans hälsa ligger i fokus och påverkar arbetet, du lägger ner engagemang i att man ska må bra. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa.
Kärlek – En period som kommer med tillit och balans och man forcerar inget utan låter kärleken hitta sin väg. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  Det ligger en stark känsla av gemenskap eller samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse sker eller planeras. Tro på dig själv, du har kraften med dig. Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen. Något kommer din väg som du har lagt en grund för, du får nu det du förtjänar på gott eller ont, allt beror på hur du har hanterat situationen eller personen tidigare. Det du har gett ut kommer tillbaka.

 

Lejonet 23/7-22/8

 

(född 23/7-1/8)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

 

Kärlek – Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet, det kan vara så att man återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären. Du står upp för vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill, du känner inte att du behöver vara någon annan till lags utan du står stark i dig själv.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas runt midsommar nästa år. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut. Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner eller frågor så ta dem på allvar. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En bra period att söka svar genom meditation eller kanalisering.

 

 

(född 2/8-11/8)

Arbete – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden då en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg eftersom du befinner dig i en valsituation. Positiv energi kommer in och läker något som antingen varit jobbigt eller motig, kan även handla om förbättrad hälsa eller så arbetar du med hälsa, healing eller välmående.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst.

 

Allmänt –  På någon nivå så känner du dig ensam eller så upplever att du står utanför en gemenskap. Du kan själv påverka situationen genom att hantera det på ett klokt sätt. Eller så är det just ensam du vill vara just nu och då är du nöjd så det behöver inte vara en katastrof. Det kan antingen vara påtvingat eller självvalt. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan.

 

 

(född 12/8-22/8)

Arbete – Den här perioden kan bjuda på lite stress, kanske känner du dig lite överväldigad eller så har du helt enkelt för mycket att göra på jobbet, eller så hinner du inte med som du eller någon annan önskar. Det finns en stark gemenskap, ett samarbete eller kompanjonskap som är gynnsamt för dig. Behöver du stöd eller hjälp så kommer det din väg. Man bryr sig om varandra och vill ha bra och utvecklande relationer. Så det är en bra månad att arbeta på att förbättra de relationer man har.

 

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Du är även mer självständig eller tillbakadragenjust nu, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar i alla fall egna beslut och litar till dig själv.

 

Allmänt –  Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig. Det kan även vara du själv i den energin om du är en man. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete, det kan även gälla en partners arbete om det finns en sådan. Det kan även vara en ny idé eller ett större projekt som skiftar på ett positivt sätt. Du följer en ny väg. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

 

Jungfrun 23/8-22/9

 

(född 23/8-1/9)
Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller går det in i en ny fas om ett år. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation kopplad till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats? Det ligger ett fokus på att vilja känna glädje och du väljer just nu den vägen. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. Ärkeängeln Michael hjälper dig framåt.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Det ligger också något beslut eller en överenskommelse runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar och tar också tag i något som för dig är viktigt. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket starkt påverkar dig. Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner eller frågor så ta dem på allvar. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En bra period att söka svar genom meditation eller kanalisering.

 

 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det finns en glädje tillsammans med andra. Någon eller några finns där för dig, och ger stöd. Samarbete och partnerskap är gynnsamt och ni har förmågan att lyfta fram och stödja varandra. Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet ligger i fokus. Det kan innebära att man jobbar mer hemifrån eller jobbar i en hemliknande miljö. Det kan även handla om heminredning/styling eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Forcera inget just nu, låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du har även fokus på din vision och önskan så du skapar någon form av plan eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg vilket bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller något event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i oktober – november. Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Du ber också om hjälp eller stöd vilket hjälper dig framåt. Det finns mer stöd runt dig än vad du tror, ha tillit och var inte rädd för att visa att du behöver andra.

 

(född 12/9-22/9)

Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller så går det in i en fas om cirka ett år. Det sker även en manifestation under våren (mars-maj) 2019 vilket tar det hela längre. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av. Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad.

 

Kärlek – Det ligger en avvaktan och du väntar på någon eller att något ska ske denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite tid. Du har en magisk energi just nu vilket ger dig en förmåga att manifestera något du önskar. Du investerar även i dig själv, det kan handla om att du ger dig själv något extra, tar hand om dig själv eller har egentid.

 

Allmänt –  Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare, så du ser över nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Det är även något du är involverad i som inte riktigt fungerar som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat på någon nivå. Det kan även innebära att du övar på något, går en kurs, utbildning eller så lär du själv ut. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

Vågen 23/9-22/10
(född 23/9-2/10)

Arbete – Runt dig arbetsmässigt så ligger det denna månad ett avtal eller ett beslut, det kan även innebära att du förverkligar något eller tar något viktigt ett steg längre. En stark period för chefer, beslutsfattare och egna företagare. Auktoritet och kontroll ligger i fokus. Du kommer att lämna en arbetssituation som inte längre gynnar dig eller så behöver du bara komma bort. I stället så kommer dt att öppnas upp en ny dörr för dig att gå igenom

 

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi. Det ligger något beslut eller ett avtal runt dig denna månad som har med ditt kärleksliv att göra. Du är orädd och ger dig i kast med något våghalsigt eller något oväntat. Du hittar ett nytt sätt eller en ny väg som får dig att sätta fart.

 

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. En yngre man, pojke eller son påverkar ditt liv på någon nivå. Det kan även handla om minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras eller tänks på. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

 

 

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Det kan även vara så att du synliggörs på någon nivå eller står på ”scen”. Du går igenom en reningsprocess och du renar ditt sinne och släpper negativa tankar som får dig att motarbeta dig själv eller andra. Detta sker för att du ska kunna släppa och få nya bättre resultat. Du lämnar en situation eller person bakom dig som du inte känner gynnar dig längre.

 

Kärlek – Just nu så är det för dig eller din partner lite svårt att hinna med kärleken. Det kan även finnas en kort resa över tid eller distans som sker eller planeras inför. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Du tar hand om dig själv, det kan handla om fysisk eller psykisk hälsa, att man ser över sin kost eller förändrar den. Det kan även handla om att lyssna inåt och sakta ner.

 

Allmänt –  Något sker nu som har en koppling till februari som passerat eller något som sker i februari nästa år. En grund läggs och en fortsättning kommer till stånd. Något du önskar händer eller faller på plats, det finns även en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla.

 

 

(född 13/10-22/10)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns även en stark omvårdnad och samhörighet. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill göra Du har även förmågan att skapa positiva resultat. Ett skrivande ligger i fokus där du utrycker dig själv, dina tankar, din visdom eller dina insikter. Det kan handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur.

 

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Du bestämmer dig för något eller någon eller så fattar du ett beslut. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din eller någons annans eller så görs den tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas runt midsommar nästa år. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns även kärlek och omtänksamhet runt dig. Barn eller ungdom påverkar dig på någon nivå, det kan vara i nuet eller det förflutna som gör sig påmint. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon agerar extremt barnsligt och omoget vilket påverkar dig negativt. Du släpper även något som oroar eller skrämmer dig.

 

Skorpionen 23/10-21/11

 

(född 23/10-2/11)

Arbete – Du upplever något hinder eller en begränsning gällande ditt arbete denna månad. Det kan antingen vara du själv som inte riktigt har inspirationen eller kraften, eller så är det din omgivning som är trög eller långsam som gör att det är svårt att komma fram till något önskat just nu. Eller så backar du i något. Det är du som styr och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

 

Kärlek – Något sker i ditt kärleksliv som får ett resultat runt Valborg nästa år. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. En tid för en paus eller vila. Just nu så ligger kärlek i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till bättre relationer. Det kan även vara någon annans relation eller kärlek som du har fokus på.

 

Allmänt –  Något sker nu som har en koppling till februari som passerat eller februari nästa år. En grund läggs och en fortsättning kommer till stånd då. Även något du önskar händer eller faller på plats nu, det finns även en stark inspiration. Det kan även just nu vara så att du synliggörs för något eller så skiner du lite extra som person. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig denna månad. Du ska inte vara så hård mot dig själv, du har inte gjort något fel. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars. Det som skapas eller kommer igång just nu blir färdigt eller går in i en ny fas i nästa sommar (juni-aug).

 

(född 3/11-12/11)

Arbete – Det finns en glädje tillsammans med andra. Någon eller några finns där för dig, och ger stöd. Samarbete och partnerskap är gynnsamt och ni har förmågan att lyfta fram och stödja varandra. En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande.

 

Kärlek – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla. En förändring behöver göras vilket leder till ett nytt steg eller en ny väg. Under denna månad påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar ditt kärleksliv.

 

Allmänt –  Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas runt midsommar nästa år. Kärlek, familj, gemenskap, att följa sitt hjärta, harmoni eller fina samarbeten ligger starkt i fokus denna period. Det finns kärlek och omtänksamhet runt dig. Var öppen för att ta emot av universums överflöd, någon form av positiv utdelning kommer även din väg. Du är också färdig med något eller någon och släpper det som oroar eller skrämmer dig.

 

 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du upplever något hinder eller en begränsning gällande ditt arbete denna månad. Det kan antingen vara du själv som inte riktigt har inspirationen eller kraften, eller så är det din omgivning som är trög eller långsam som gör att det är svårt att komma fram till något önskat just nu. Eller så backar du i något. Något sker även arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller så går det in i en ny fas om cirka ett år. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av.

 

Kärlek – Du känner att du tappar i energi, det kan även vara så att du eller någon annan agerar lite känslolöst eller känslokallt denna månad. Var ändå öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet. Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg.

 

Allmänt –  Frihet är en stark energi just nu, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig också. En tid för en paus eller vila. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

 

Skytten 22/11-21/12

 

(född 22/11-1/12)

Arbete – Du har en stor kunskap inom något och är troligtvis lite av en specialist på något du gör denna månad. Det kan även innebära en utbildning för dig eller så är det du som är lärare. Du har känt dig eller varit lite instängd i ditt arbete eller på arbetsplatsen. Nu kommer du ut mer med det du gör eller bland människor. Dags att kliva fram eller ut.

 

Kärlek – En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. En tid för en paus eller vila. Du investerar i dig själv, det kan handla om att du ger dig själv något extra, tar hand om dig själv eller har egentid.

 

Allmänt –  En kort resa över tid eller plats ligger i fokus, antingen så sker den under denna perioden eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något och du tar tag i det som för dig är viktigt. En förändring sker och vilket gör att du måste släppa taget om något, det kan komma både snabbt och oväntat. Förändringen kan också handla om att släppa en dålig ovana för att skapa en ny bättre och hållbarare. Har det varit motigt ett tag så släpper du det nu. Du investerar i dig själv, det kan handla om att du ger dig själv något extra, tar hand om dig själv eller värdesätter tiden med dig själv.

 

 

(född 2/12-11/12)

Arbete – En månad med trivsel, lättsamhet och gemenskap där man tar till sig sina arbetsuppgifter med glädje och nyfikenhet. Man får även en positiv bekräftelse på något som känns viktigt. Du litar till dig själv och din kompetens och andra ser vad du kan åstadkomma. En arbetsförändring sker och ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande. Det ligger även starkt gällande kommunikation just nu. Antingen så har du något du ska framföra, förmedla eller så kommer det ett meddelande till dig.

 

Kärlek – I kärlek så finns det möjligheter för att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller så är du i känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar. Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt. Under denna månad påverkar barn eller ungdomar ditt kärleksliv, antingen dina eller någon närståendes. Det kan även vara minnen bakåt eller när du var barn. Det finns någon som runt dig agerar extremt omoget och barnsligt och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Du är just nu tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Förlita dig på dig själv, du är starkare än du tror. Du har en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv.

 

(född 12/12-21/12)

Arbete – Du tar tag i en dröm eller ett mål och börjar något nytt. Även något du önskar eller hoppas på sker denna månad. Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, din arbetsplats och dina projekt så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom dessa områden.

 

Kärlek – Gemenskap, familj och starkare familjeband ligger starkt denna månad. Du tar även ett steg framåt för att främja kärleken och samhörigheten. Moderskapet ligger starkt och du är i en väldigt kärleksfull, omhändertagande och vårdande i din energi. Du står också i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat i ditt kärleksliv men du är inte riktigt framme vid det du önskar men du jobbar på det. Kanske är det något som du behöver göra först?

 

Allmänt –  Du lägger just nu ner mycket energi och arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. Det är en tid för extra arbete på någon nivå. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Du lyssnar inåt och agerar utifrån dina känslor. Var försiktig så du inte blir för känslomässig, impulsiv och förbiser intellektet eller varningsklockor.

 

Stenbocken 22/12-19/1

 

(född 22/12-31/12)

Arbete – Något sker arbetsmässigt denna månad som får en ytterligare betydelse eller så går det in i en fas runt september nästa år, du jobbar just nu på lång sikt. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir även av. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden utan en förändring behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg då du befinner dig i en valsituation.

 

Kärlek – Något som du har fokus på nu blir klart i februari. Kontakt via internet kan få en större betydelse. Du känner dig även inspirerad då något du hoppas på sker. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet. Var uppmärksam på dina drömmar då svar kan komma till dig gällande ditt kärleksliv genom ditt undermedvetna oavsett om du kommer ihåg dina drömmar eller inte.

 

Allmänt –  En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt innan du kommer vidare. Du har fokus på din vision och önskan så du skapar någon form av plan eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board.

 

 

(född 1/1-10/1)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) eller så är personen kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig positivt i arbetet denna period. Det kan även vara du i den energin, se bara upp så du inte blir överkänslig. En arbetsförändring sker, ditt arbete tar en ny riktning eller vändning. Vill du ha ett nytt arbete så är detta en bra tid att ta itu med det. Beroende på vad du jobbar med så kan det även innebära ett nytt projekt eller liknande. Du har fokus på din vision och önskan så du skapar du någon form av plan eller så har du mycket tankar runt hur du ska nå ditt mål.

 

Kärlek – En månad med starka och kanske impulsiva känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter. Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga något i ditt kärleksliv! Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker.

 

Allmänt –  På någon nivå så skapas nu en ny grund som är stabilare än den du hade tidigare. Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Med rätt inställning kan du komma långt just nu. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

 

(född 11/1-19/1)

Arbete – En period med harmoni och balans. Något angående skönhet, välmående eller kroppsvård påverkar dig. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla i längden då en förändring i arbetet behöver göras. Du ser även över ditt nästa steg eftersom du befinner dig i en valsituation. Du ska inte heller vara så hård mot dig själv. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars.

 

Kärlek – Något som du har fokus på nu i ditt kärleksliv blir klart i februari nästa år. Kontakt via internet och inspiration har även en betydelse och något man hoppas på sker. Något sker även i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning utifrån det som sker i februari.

 

Allmänt –  Frihet är en stark energi just nu, har du haft det jobbigt så kommer du nu över problemen. Resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet påverkar dig också. En tid för dig då du kommer att synas och skina mer än vanligt, det kan vara så att de yttre får en större betydelse för dig och du bryr du dig lite extra om dig själv. Du är just nu mer intresserad av skönhet eller kroppsvård än vanligt. Det kan även vare en fest eller dans som får en större betydelse. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

Vattumannen 20/1-18/2:

 

(född 20/1-29/1)

Arbete – Nu finns en målmedvetenhet och du är mer målinriktad än tidigare. Du går din väg och vill göra saker på ditt sätt. En kort resa över tid eller distans planeras eller blir av nu. Något du väntar på eller önskar sker snart, du är dock är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och intention. Du får vägledning i hur du ska manifestera det i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

Kärlek – Det ligger en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv under månaden då det kommer in en helt ny energi. Under denna månad påverkar även barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller din barndom. Det finns även någon som agerar väldigt omoget just nu och på så sätt påverkar dig.

 

Allmänt –  En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Det ligger en resa i fokus, den kan vara kort eller lång, din, någon annans eller tillsammans. Den sker eller planeras nu. Du är även sann mot dig själv just nu och agerar på din känsla, tanke eller önskan. Just nu så gynnar det dig inte stå tillbaka och inte våga. Du har vägledning och ditt mod och din styrka är det som kommer att ge utdelning på sikt.

 

 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Antingen så är det en kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, ordningsam eller ovanligt tålmodig som påverkar dig i arbetet denna månad.  Det kan även vara du själv om du är kvinna som agerar i den energin. Man organiserar eller har möten som stärker grunden eller planeringen för dig eller dina projekt. Forcera inget just nu, släpp på kontrollen, försök inte för mycket och låt tiden visa när det är dags att agera. Dörrarna öppnar sig bara för dig när du har rätt energi och intention. Om du möter på motstånd så ha tillit, allt sker i rätt ögonblick.

 

Kärlek – En kvinna påverkar dig i ditt kärleksliv som är född i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en kvinna som är trygg, stabil, envis och tålmodig. Det kan även vara du som är i den energin. Du är mer känslig än vanligt och du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig.

 

Allmänt –  Du är mer självständigt just nu. Kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv? Du fattar även egna beslut efter eget huvud, går din egen väg och litar till sig själv. Du står även i någon utbildning, kurs eller så är du i en stark utveckling just nu där du söker svar. En period som också bjuder på stillhet, meditation, yoga eller kontenplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är. Något blir klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas jobbigt innan du kommer vidare. Det är något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu. Det kan även innebära att något på gott eller ont sker bakom din rygg.

 

 

 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Det kommer ett viktigt meddelande via brev, sms, tele eller mail din väg som har med ditt arbete att göra. Om du väntar in ett svar så kommer det nu. Det ligger överlag starkt med kommunikation runt dig denna period så vill du ha mer meddelanden eller samtal så sker det en ökning nu. Antingen så finner du en speciell plats för just dig arbetsmässigt eller så sker något extra trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att arbetet erbjuder dig en möjlighet att få ett eget space där du kan samla kraft.

 

Kärlek – Du värdesätter stabilitet och om du har en egen familj så sätter du den främst. Du är trofast och släpper inte taget om den som intresserar dig. Du bestämmer dig för något eller någon eller så fattar du ett beslut. Något sker i ditt kärleksliv nu som blir färdigt till våren (mars-maj). Det kan även vara en fortsättning på något. Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra.

 

Allmänt –  På någon nivå så känner du dig ensam eller upplever att du står utanför en gemenskap, det hela kan bero på hur du själv hanterar situationen.  Det kan även vara du själv som väljer att vara lite vid sidan om. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast. Du har i vilket fall som helst en mer självständig energi denna månad, det kan vara så att du har ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv. En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något nytt kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt.

Fisken 19/2-20/3:

 

(född 19/2-29/2)

Arbete – Nya möjligheter kommer din väg och du lämnar en gammal väg. Du ser något nytt eller så ser du ur ett helt nytt perspektiv. Du vågar ta nya steg och närma dig din sanning. Du är även tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du kan själv skapapositiva resultat. Det ligger starkt gällande kommunikation just nu. Antingen så har du något du ska framföra, förmedla eller så kommer det ett meddelande till dig.

 

Kärlek – Antingen så är du eller någon inte riktigt i kontakt med sina känslor eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att man vill vara lite för sig själv eller så vill man avvakta. Du är tillräckligt stark för att få igenom eller utföra något du vill inom kärleken. Du måste inte nödvändigtvis ha någon som bekräftar dig då du känner dig stark i dig själv.

 

Allmänt –  En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder. Du har en energi som vi visar på mod just nu, du vågar något eller tar en risk och du lägger ditt hjärtas energi i det du vill och agerar. Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta dennamånad. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Det inre går igen i det yttre. Mikrokosmos och makrokosmos.

 

 

(född 1/3-10/3)

Arbete – Arbetsmässigt denna månad så finns det ett ökande av stöd, framgång eller ett ekonomiskt tillskott. Det du nu engagerar dig i kommer att växa och utvecklas under närmsta året. Det finns omvårdnad och samhörighet. Något du väntar på eller önskar sker snart, du är dock är inte riktigt framme ännu men det ligger inom räckhåll. Tappa inte målet du har i sikte. Det ligger ett fokus på att vilja känna glädje och du väljer just nu den vägen. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. Ärkeängeln Michael hjälper dig framåt.

 

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Du står i en fas där du arbetar på att åstadkomma bättre resultat i ditt kärleksliv då du ännu inte är riktigt framme vid det du önskar. Kanske är det något som du behöver göra först? Du eller en partner visar prov på kreativitet och spontanitet och visar upp något för varandra eller för omgivningen.

 

Allmänt –  Familjen och vänner känns extra betydelsefulla just nu och du känner en lycka och glädje tillsammans med andra. Gemenskap, sammankomster och festligheter är sådant som får en större betydelse för dig. Om du är involverad i ett familjeföretag eller liknande så får det en speciell betydelse just nu. Något blir också klart och du gör ett avslut för att kunna gå in i något nytt. Detta kan vara en process du står i eller så sker det nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas arbetsamt innan du kommer vidare. Det är något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

 

 

 

(född 11/3-20/3)

Arbete – Något oväntat sker arbetsmässigt denna månad och det kan vara både på gott och ont, allt handlar om hur du har agerat fram till nu. Det kan vara en stark händelse som vänder upp och ner på allt, eller flera små som är mindre starka. Det finns även en stark kreativitet och ett oväntat stöd om du behöver det. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Full kraft och energi framåt i det som känns intressant då du lyssnar på dig själv.

 

Kärlek – Antingen så är du eller någon inte riktigt i kontakt med sina känslor, eller så är man inte speciellt engagerad. Det kan bero på att vill man vara lite själv eller så vill man avvakta. Du är mer känslig än vanligt vilket gör att du undviker något, det kan vara människor, situationer eller omgivningar som tar energi av dig. Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på denna månad. Mikrokosmos går igen i makrokosmos. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen.

 

Allmänt –  En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Försök inte forcera något just nu, det funkar inte så. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit, allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka.

8 thoughts on “Månadens – Astro/Tarot för September – Kärlek, arbete & allmänt

    1. Oj, så här ska det stå. Kram vivi
      Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinnlig chef, eller en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig i arbetet denna månad. Det kan även vara du om du är en kvinna som får mer kraft och energi vilket gör att du tar tag i något viktigt. Du är tillräckligt stark för att driva igenom något t eller att utföra något du vill. Du kan skapa positiva kärleksresultat.

  1. Hej,Vivi!
    Undrar vad de här siffror betyder som änglar försöker få kontakt med “lilla mig”.Det är just den nivå som jag behöver klura ut.Kan du hjälpa på något sätt?Stort tack!!!

    Zorro

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *