Meningen med våra olika inkarnationer och vad som sker efteråt…

Allt vi skapar och gör under vårt liv lagras i vårt högre själsmedvetande, och utifrån det så skapas inte bara fortsättningen på detta liv utan också våra kommande existenser oavsett om de tar plats på jorden eller någon annanstans. Allt vi tänker, känner, orsakar eller gör får en konsekvens i våra liv och i universums väv där det hela tiden bildas nya trådar som det sen spinns vidare på.

Allt hänger ihop och allt som sker eller har skett är sammanlänkat med allt som kommer att hända då alla medvetanden är länkade till det universella medvetandet. Vårt medvetande i detta livet existerar djupt inuti vår fysiska kropps celler.

Det finns oändligt med läromästare i de högre regionerna och vi kommer att bli en del av den sammanslutningen. På lång sikt när vi är färdiga med våra läxor och lärdomar på olika platser i universum så tilldelas man antingen en mentorroll som andlig vägledare inom just vårt specialområde för andra själar som inte kommit lika långt i utvecklingen men som arbetar på samma själstema. Eller så arbetar man med själva skapelseprocesserna och utvecklingen på de olika dimensionerna i universum.

När man har kommit till denna nivån så har man avslutat den traditionella reinkarnations cykeln och går in i en ny som är baserad på att utvecklas som läromästare och inte som elev. Utveckling sker för att höja nivån på det universella medvetandet som är vi. Vi arbetar alla tillsammans för att det ska ske både individuellt och som en enhet.

 

14 thoughts on “Meningen med våra olika inkarnationer och vad som sker efteråt…

 1. Tack Vivi! Varje gång jag påminns om det här så förundras jag över hur någonting bara KAN vara så rätt och riktigt uträknat – för allt det levandes bästa… jag blir rörd av att få vara en del av det.

 2. Om vi inkarneras hela tiden undrar jag om det här med att få kontakt med sådana som gått över till andra sidan. Var befinner de sig? Och om man varit många gånger och det nästan alltid är samma personer som träder fram- inkarneras de inte då?
  Kram Cissi

  1. Själen har ingen begränsning och är inte platsbunden. Så oavsett om den lever ett nytt liv så kan vi komma i kontakt med själen där alla våra liv och minnen finns kvar. Vi har alla vår egna själsfamilj där vi kontinuerligt återföds med samma personer, inte nödvändigtvis i varje liv eller i samma typ av relation men vi återkommer. Det finns en grundkärlek i en själsfamilj som gör att man ständigt står i kontakt. Kram vivi

 3. Intressanta tankar kring det här med själen. Jag har alltid funderat på hur allting hänger ihop, hur vårt medvetande är sammankopplat med själen och hur själens eget medvetande fungerar – om den har ett eget medvetande. Om själen har ett eget medvetande, agerar det då som “frö” åt de nya reinkarnerade medvetandena som skapas varje gång vi påbörjar en ny livscykel? Fascinerande att tänka på sådant, har du några tankar kring det?

  1. Det finns ett högre medvetande som vår själ är uppkopplat på. När vi inkarnerar så går det medvetanden in i celler och skapar en fysisk gestalt kan man säga. kram vivi

   1. Aha, intressant! Så rent teoretiskt har vi genom vårt “nuvarande” medvetande, som i sig är länkat till själen, en direktkoppling till det högre medvetandet? Kan det även vara så att “tidigare” medvetanden lagras i det högre medvetandet i samband med att en livscykel tar slut?

   2. Förlåt jag glömde ställa en fråga. När det skapas en fysisk gestalt, speglar dess fysiska utseende då någonting som kan kopplas till hur vår själ “ser ut” i något högre plan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *