Mitt boksläpp – 14 nov – Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet

Boksläpp – 14 nov.


Boken finns nu även på:
Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON mm

BOKENS INNEHÅLL ❤️

Min väg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 
K a p i t e l 1 . Andlig utveckling
 
Nyandlighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reinkarnation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Från sökare till ”vetare”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Utvecklingsprocessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Treenigheten – andlig, medial
och personlig utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tro, tillit, tålamod och tankekraft . . . . . . . . . . . . . . . 18
Att leva i sanning och villkorslös kärlek. . . . . . . . . . . 21
Var din egen guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fem vägar till upplysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Att finna sin tro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
51 råd för din andliga och mediala utveckling. . . . . . 33
 
K a p i t e l 2 . Universell energi
 
Energier, frekvenser och vibrationer. . . . . . . . . . . . . . 54
Energitjuvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mitt uppvaknade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 
K a p i t e l 3 . Själens väg
 
Vår själ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Själens vibrationsnivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Att höja sin vibrationsnivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
43 nycklar för att höja sin vibration. . . . . . . . . . . . . . 64
Vår livsväg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ödet och ödespunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Livet efter livet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Den universella väven och synkronicitet . . . . . . . . . . 71
Balans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Gamla och nya själar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vår själsgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Hjälpsjälar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Själsgruppens vibrationsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 
K a p i t e l 4 . Den högre ordningen
 
Skaparen och det skapade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Vi får svar efter vår utvecklingsnivå. . . . . . . . . . . . . . 81
Den andliga kvaliteten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vår transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Själslig nedstigning och uppstigning . . . . . . . . . . . . . 83
Hur vi öppnar upp för andra dimensioner. . . . . . . . . 85
Att bli ett med de högre andliga världarna. . . . . . . . . 86
Det högre syftet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Den högre meningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Den dolda visdomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Lidandets mening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Döden är en illusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Vår högsta själsliga potential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 
K a p i t e l 5 . Sjätte sinnet
 
Vårt sjätte sinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Öppna upp det sjätte sinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Skapa ett sjätte sinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 
K a p i t e l 6 . Tredje ögat, porten till upplysning
 
Tredje ögat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dimensionsresor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10 steg för att öppna upp det tredje ögat. . . . . . . . . 104
 
K a p i t e l 7 . Ljusvarelser – andliga vägledare
 
Våra andliga vägledare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Hur vi uppfattar våra vägledare. . . . . . . . . . . . . . . . 109
Hur vi kommunicerar med våra vägledare. . . . . . . . 110
Har vi mött våra vägledare tidigare?. . . . . . . . . . . . . 111
Hur vi samarbetar med våra vägledare. . . . . . . . . . . 111
Ljusvarelser i de olika dimensionerna. . . . . . . . . . . . 113
 
K a p i t e l 8 . Det flerdimensionella medvetandet
 
Vad är en dimension?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Dimensionerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
De universella lagarna och principerna . . . . . . . . . . 117
Hur man stiger i dimensionerna . . . . . . . . . . . . . . . 119
Identifiera din själs dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . 120
I vilken dimension föddes du in i?. . . . . . . . . . . . . . 121
På vilken dimension är du nu?. . . . . . . . . . . . . . . . . 121
26 tecken på att du går igenom en frekvenshöjning. 122
 
K a p i t e l 9 . De 12 dimensionernas medvetandenivå
 
Den 1:a dimensionen: Mineralriket,
vatten, kvantfysik och DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Den 2:a dimensionen: Växt- och djurrikena. . . . . . . 127
Den 3:e dimensionen: Den lägre mänskligheten . . . 128
Den 4:e dimensionen: Astralplanet
och den högre mänskligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Den 5:e dimensionen: Det högre ljusplanet. . . . . . . 134
Den 6:e dimensionen: Kommunikation. . . . . . . . . . 136
Den 7:e dimensionen: Virvlar, spiraler,
rotationer, orber och helig geometri. . . . . . . . . . . . . 139
Den 8:e dimensionen: Själsgrupper. . . . . . . . . . . . . 141
Den 9:e dimensionen: Hierarkisk struktur. . . . . . . . 142
Den 10:e dimensionen: Kristus-medvetandet. . . . . .143
Den 11:e dimensionen: Skapandet. . . . . . . . . . . . . .144
Den 12:e dimensionen: Skaparen . . . . . . . . . . . . . . 145
 
K a p i t e l 1 0 . Änglarnas dimension
 
Änglar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Änglahierarkin: Änglarnas 9 nivåer . . . . . . . . . . . . . 149
Den översta änglahierarkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Den mellersta änglahierarkin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Den lägsta änglahierarkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *