När är man redo att börja arbeta inom det mediala? Hur vet man? Finns det något man bör tänka på innan?

Om man under flera år har utbildat sig inom det mediala eller har haft det runt sig i hela sitt liv, är man då per automatik färdig att börja jobba med klienter?

Det är inte riktigt så enkelt skulle jag säga, det tillkommer nämligen fler parametrar i det här. Det handlar inte bara om att vara medial om man vill göra ett bra jobb och vara ett föredöme för andra vilket i dag blir viktigare och viktigare då man automatiskt blir ett språkrör för en ifrågasatt bransch. Man måste faktiskt även visa på extremt bra omdöme och i stort vara klar med sig själv…

Den personliga utvecklingens betydelse

En sak som ofta glöms bort är vikten av den egna personliga utveckling. Man måste ha arbetat med sig själv och kunna leverera både tro, hopp och kärlek på ett sant och sunt sätt. Har man inte fått ordning på sig själv, och fått dessa tre sista på rätt plats i bagaget ännu så har man mer att jobba på innan man fullt ut är redo. Detta är inget dömande utan vi har alla den vägen att gå, vi är här för att förfina vårt redskap och hjälpa andra med sina och att höja sin frekvens, det gör vi inte genom att ignorera vårt egna behov av växt. Det handlar om att komma till insikt med att man speglar sin inre värld i det arbetet man utför i den yttre världen. Så det ligger ett stort ansvar i detta vägval…

Vår mediala utveckling är bara en del av vad som krävs när vi ska tjäna andra och det högre syftet. Vårt största och viktiga mål med vår resa är ändå vår egen utveckling, först när den når en viss nivå så är vi redo att vara vägledare åt andra. När den personliga och mediala utvecklingen ligger i fas med varandra så kan det vara dags att ta steget. Sällan innan dess. Vårt mediala arbete befinner sig aldrig på en högre frekvens än vår personliga utvecklings lägsta nivå, för det är den som speglar vår sanna frekvens.

Detta är väldigt viktigt att ha i beaktande när man funderar på att börja arbeta inom det mediala. Vi som arbetar i denna bransch har nämligen ett oerhört stort ansvar och då inte bara mot andra utan även mot arbetet i sig. Det är ingen uppgift att ta lätt på eller att slarva med. För då är risken stor att man aldrig kommer att nå så långt som man faktiskt har en möjlighet att göra. Det kan mycket väl vara så att man uppfattar att man gör bra i från sig utifrån den nivån man befinner sig på eftersom man inte kräver eller förväntar sig mer.

Ibland så missar man helt enkelt bollen för att man hela tiden försöker hitta en massa vägar att utveckla sin medialitet på, när lösningen i stället handlar om att jobba med sig själv…

 

Den andliga och mediala utvecklingen accelererar

Under de senaste decennierna så har det mediala arbetet på jorden höjt sin vibration. Man märker det bl.a. genom att det syns mer och mer i media och att många gamla kunskaper och mysterietraditioner som tidigare har varit varit fördolda för de allra flesta nu visas upp och lärs ut. Detta visar på att vi är mogna för en högre kunskap än tidigare, men det kräver också ett större ansvar från oss som jobbar med detta.

Det är viktigt att vi följer med i utvecklingen, annars stagnerar vi på en nivå som inte tar oss framåt. Det som då sker är att man kan man hamna i frustration, stagnation och tappa tron. Det är nämligen omöjligt att förhålla sig till en frekvens man endast får små korta inblickar i, man kan då inte få ihop helheten eller förståelsen för det högre planet och det skapar en förvirring och känsla av separation. Det är något som fattas. Det enda sättet att ta till sig högre kunskap på är att arbeta sig mot den nivån där den existerar, det finns inga genvägar.

En tid för insikt

Om det går upp ett ljus för dig när du läser denna texten så är detta en möjlighet för dig, och ett transformerande ögonblick som ditt högre syfte sänder till dig. Du är nästan där, du behöver dock under en tid framöver rikta ditt ljus inåt i stället för utåt. Ditt nästa steg handlar om att antingen jobba med ditt medvetna eller omedvetna mörker, dina rädslor, ilska, din sorg eller känsla av separation. Därefter så kommer du att höja din frekvens och ditt arbete. Det kan gå både snabbare än du tror och komma som en positiv överraskning. För när vi jobbar med vår personliga utveckling så jobbar vi nämligen samtidigt med vår andliga och mediala. De tre är sammanlänkade.

Innan man är redo

Så länge vår vibration befinner sig på en låg nivå så ställer vi till med onödiga draman i vårt liv, vi ser inte heller vår egen delaktighet i det som sker,  vi har inte heller förmågan att skilja på rätt och fel val, vi saknar tillit i svåra stunder, vi väljer att hänga kvar vid det gamla för att vi ännu inte har modet, förmågan, tilliten eller kraften att göra de förändringar som krävs eller så väljer vi i våra liv utifrån rädslor. I detta läget så behöver man lära sig att hjälpa sig själv innan man hjälper andra professionellt.

När det kommer till medialt arbete så är man i fel energi om man inte kan hjälpa sig själv. Den växten måsta ha infunnit sig först. Annars är risken stor att man projicierar sina tillkortakommanden och problem på de man försöker hjälpa. Man ger även råd och lösningar efter sin egen utvecklingsnivå och man får mindre förståelse för andra, för att man helt enkelt har för mycket med sig själv, eller så blir man överempatisk vilket tar för mycket energi då känslofokuset hamnar hos fel person.

Att vara medial handlar om så mycket mer

Att vara medium eller att ha något annat medialt eller healande arbete handlar om så mycket mer än att hjälpa andra.  Vi gör inte detta enbart för att hjälpa människor i deras fysiska liv på jorden utan också för att visa dem att det finns något mer och och högre samt ett liv efter döden. Vi jobbar för att förmedla att det finns ett högre syfte och ett högsta medvetande och vi jobbar snarare på mänsklighetens medvetandenivå än på en individnivå, även om det också är en del av planen för att kunna nå ut. Att heala, sia, prata med djur, komma i kontakt med bortgångna mm är ett sätt att visa att det finns något mer och något högre och att det inte är vår fysiska kropp på jorden som är Vi, utan att det är själen. Vi arbetar som ögon- och hjärtöppnare.

Vi jobbar alla som vi själva önskar

Visst kan man ändå välja att jobba medialt utan att bry sig om att arbeta med sig själv eftersom man har utarbetat en teknik. Var och en gör ju sina val efter sitt huvud. Det jag menar är att man kanske då inte riktigt når så långt som man faktiskt har potential till. Många som vänder sig till oss vet ju inte alltid själva vad de söker, ibland så kommer de för en sak när det egentligen är något annat som fattas dem. Ska man hjälpa andra med deras nycklar så bör man ha funnit sina egna.

Många människor som vänder sig till oss gör det för att de uppfattar att vi besitter en högre visdom, kunskap och förmåga till healande av både kropp och själ. Vi har ansvaret att leva upp till deras förväntningar…och gärna lite till.

Kram & Namaste Vivi

 

18 thoughts on “När är man redo att börja arbeta inom det mediala? Hur vet man? Finns det något man bör tänka på innan?

  1. Bra Vivi! För hur kan man ge själsliga och andliga tillväxtråd om man själv inte kommit till dom insikterna i djupet av sig själv. Det borde åtminstone kännas både konstigt och nästan lite tillgjort skulle åtminstone jag tycka. Men att däremot få nåden och möjligheten att försöka hjälpa, försöka tjäna känns som ett mirakel var gång det verkligen sker. När man verkligen, verkligen VET att detta är ren och sann gudomlig vägledning som man får möjlighet att delge sin medmänniska. Det är i sanning stort!

  2. Tack kära Vivi för inlägget. Jag har själv funderat mycket på just detta med personlig utveckling och det mediala.

  3. Tack fina Vivi 💗just vad jag behövde läsa just nu …går en utb. 😉 det är dags nu.stor kram 🌸💗🌸

  4. Javisst är det så. Därför har jag gått själslig utveckling på 3 terminer. Låter mycket men otroligt lärorikt

  5. Tack för trevlig och intressant läsning☺️! Jag är i en period där jag hamnat i utmattningsyndrom för andra gången på kort tid och inser att det är för jag behöver lära mig saker och bearbeta mitt inre innan jag går vidare och hjälper människor. Något som jag gärna vill göra. Dras till (från början med motstånd då jag inte tror jag kan) att heala och har även fått möjligheten ha kontakt med andra sidan. Har även hört av olika medier att det är en gåva jag har och den ska jag utveckla.
    Tror att jag sätter mig i samhällets förväntade ”fack” med (krävande) jobb och blir sjuk av det. Så nu behöver jag stanna upp och hitta mitt syfte inifrån och ut. Vilket är en utmaning eftersom jag inte riktigt vet var jag ska börja…
    Kram💕

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *