November – Månadens Astro/Tarot för dig gällande arbete, kärlek och allmänt

Månadens – Astro/Tarot – November

Läs detta först:
Så här fungerar det:

♦ Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.
♦ VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det.

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga! Något ligger runt dig arbetsmässigt nu som faller på plats först runt den 20 mars. En period med harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en betydelse för dig. Du använder både din känslighet och dina ledaregenskaper för att nå ett mål.

Kärlek – Kärleksmässigt så känner du att du sitter lite fast, något lossnar inte som du önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap. Be om det du önskar så kommer det din väg. Din positivitet visar dig vägen och ger utdelning så försök att hålla dig positiv.

Allmänt –  Du känner oro, inre konflikter eller känsla av utanförskap. En yngre man eller en son påverkar ditt liv denna månad. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var pojke, eller en pojke från din barndom som påverkar dig på någon nivå. Ditt kraftdjur beskyddar dig och visar vägen.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Du är tillräckligt stark för att driva igenom något arbetsmässigt eller att utföra något du vill. Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla, en förändring behöver göras. Ser över nästa steg, du befinner dig i en valsituation. Det finns ett sökande efter en balans i vad du ger ut och vad du får tillbaka.

Kärlek – Det ligger ett svar eller en händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering. Något som nu är aktuellt i ditt kärleksliv får en fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra.

Allmänt –  Familj, lycka, glädje, träffar eller någon festlighet får en betydelse för dig. En situation från det förflutna aktualiseras och påverkar dig starkt. Du hjälper och inspirerar andra genom att du ser på dem med acceptans och kärlek. Du har en månad framför dig där du tjänar andra och på så sätt hamnar i ett positivt flöde. Böcker, läsande eller skrivande är i fokus.

(född  10/4-19/4)

Arbete – Du har en stor kunskap och du är troligtvis specialist på något du gör denna månad. Det kan även innebära en utbildning för dig eller så är det du som är lärare. Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. En ny person dyker upp i ditt arbetsliv, det ser vid första anblicken ut som en slump men det ligger ett högre syfte i mötet på sikt.

Kärlek – Du försöker hålla kvar något men det kommer inte att hålla, en förändring behöver göras. Det du nu på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda i november Så välj noga vad du gör just nu. Lita på det du ser och känner så var ärlig mot dig själv och andra.

Allmänt –  Just nu så är du lite velig, du vet inte vad du vill eller vad du ska göra. Det ligger kost eller mat runt dig, det kan vara en betydelse middag eller ett kalas. Eller kanske gör du en kostförändring? Arbetar du med mat så får detta en större betydelse denna månad. Det finns änglar runt dig som hjälper dig att stå för din sanning.

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete –  Ta det lugnt. Det kan var så att din hälsa är lite sämre eller att du har låg energi och kraft denna månad. Eller så arbetar du med något inom hälsa denna månad. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu. Något du önskar sker eller faller på plats. Du har ett starkt uttryck och visar vad du vill.

Kärlek – Förändring sker i en relation eller så sker en kontakt på helt nya villkor. Något positivt sker kärleksmässigt och någon vill dig väl vilket kan komma både som en uppvaktning eller uppskattning. Någon älskad bortgången på andra sidan finns med dig.

Allmänt –  Det ligger ett svar eller en händelse i samband med en födelsedag, antingen sker den nu är så är det en planering. Skönhet och det vackra påverkar, du dras till det skönhet och du kan vara lite mer ytlig än vanligt. Insikter kommer din väg och du lyssnar inåt. Andlighet, gammal visdom, insiktsfullhet, kunskap, kvinnlig kraft och intuition är sådant som betyder lite extra för dig just nu.

(född 30/4-9/5)
Arbete – Nya möjligheter kommer din väg och du ser något nytt, eller så ser du ur ett nytt perspektiv. Du lämnar en gammal väg. Något du väntar på eller önskar sker snart men du är inte riktigt framme ännu, men det ligger inom räckhåll, ha tålamod. Du går framåt, varje avslut leder till en ny början och där är du nu.

Kärlek – En yngre man eller ett barn påverkat med mogenhet, stabilitet och en ny grund. Du kommer att vara ärlig inför dig själv eller någon annan gällande med vad du känner eller tänker. Om du är i en relation just nu så stärks den, är du singel så är det en bra månad att agera i för att träffa någon.

Allmänt –  Denna månad så avvaktar du angående något eller någon, eller så ligger du bara lite lågt.  Du är dock mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Det finns en målmedvetenhet. Det du tror på och engagerar dig i lyckas du med.

(född 10/5-20/5)
Arbete – Du har stöd och beskydd. Det är arbetsmässigt en stabil och trygg månad där du har en bra grund att utvecklas ifrån. Du är extra känslig just nu så undvik människor eller miljöer som inte får dig att må bra. Du är kraftfull och sprider ljus omkring dig.

Kärlek – En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din, någons annans eller tillsammans. Den sker eller planeras denna månad. Någon utveckling sker i ditt kärleksliv. Det ligger även en möjlighet runt en fest eller social samvaro. Är du singel och vill träffa någon så har du störst chans ute i det sociala livet.

Allmänt –  Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt i sommar (juni-aug). Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en kvinna som är eldig, kreativ och arbetsam som påverkar dig denna månad. Du är klarseende så lita på dina inre syner och bilder. Det hjälper dig att heala, lära ut och ge vägledning.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)
Arbete – Något som du har fokus på nu går in i en ny fas i februari nästa år, något tillkommer som tar det hela vidare. Något gällande internet, hemsidor eller datorer får en betydelse under månaden. Det är du som styr och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra denna månad. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

Kärlek – En månad med starka känslor. Det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon. Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv. Ha tålamod med dig själv eller någon process du står i och ge inte upp.

Allmänt –  Det ligger avtal eller beslut runt dig denna månad, det kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Något du fokuserar på nu får en ytterligare betydelse eller fortsättning i september 2018. Något håller på att ske, du får ha lite tålamod. En graviditet påverkar, kan även vara en gammal graviditet eller någon som är under planering.

(född 31/5-9/6)

Arbete – En stabilt och trygg månad som ger dig en bra grund att utvecklas ifrån och åstadkomma mer. Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller lång, din eller någons annans. Det kan även gälla en planering.

Kärlek – Du står upp för vad du vill och tycker, och du går bara med på sådant som du verkligen vill. Utveckling sker i ditt kärleksliv, du tar ett kliv framåt. Det ligger även en möjlighet runt en fest, något kulturellt eller social samvaro. Du finns ett stöd för dig.

Allmänt –  Det ligger beslut runt dig denna månad, kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Det kommer även ett positivt meddelande eller besked din väg. Du släpper något som bekymrar eller oroar dig och låte den det berör ta hand om det. En kompromiss tar dig framåt

(född 10/6-21/6)

Arbete – Gemenskap, samarbete eller partnerskap är gynnsamt just nu. Ett avtal, beslut eller en överenskommelse ligger starkt denna månad. Något positivt sker arbetsmässigt då någon vill dig väl. En omvårdande och stödjande kvinna får en speciell betydelse för dig gällande ditt arbete.

Kärlek – På någon nivå så ligger det ett avslut eller en förändring i kärlekslivet. Något positivt sker i kärlekslivet runt i december som har en koppling till nuet. Du och de du älskar är inne i en trygg fas och har ni beskyddad.

Allmänt –  Avtal, förverkligande, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse.  Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig extra mycket just nu. Det är också en gynnsam månad att tillbringa vid vattnet eller planera en resa vid vattnet.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg. Något ligger runt dig arbetsmässigt nu som faller på plats först i mars 2018. Denna månad bjuder in till med harmoni och balans. Estetik, konst, grafik eller skönhet har en betydelse för dig. Du har healande gåvor och dina händer sprider kärlek på något sätt, det kan vara genom något du skriver, genom kreativitet med händerna eller om du arbetat inom vården

Kärlek – Du står i början av något nytt i ditt kärleksliv. Ha tålamod med dig själv eller med någon process och ge inte upp. Utveckling sker, tiden är inne och du kommer framåt. Det ligger en möjlighet runt en fest eller social samvaro. Du får också någon idé till dig.

Allmänt –  Du möter mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra. Vänner och familj är viktiga. Du känner en trygghet i hemmet denna månad. Du gör något denna månad som är viktigt för dig och som tjänar ditt livssyfte. Lyssna inåt och följ din inre röst.

(född 2/7-11/7)

Arbete – Något oväntat sker arbetsmässigt denna månad, det kan vara både på gott och ont, allt handlar om hur du har agerat fram till nu. Det kan vara en stark händelse som vänder upp och ner på allt, eller flera små som är mindre starka. det finns även en stark kreativitet och oväntat stöd om du behöver det. Du står upp för det du tror på och säger bara ja till sånt du verkligen vill.

Kärlek – Det ligger starkt med kärlek denna månad. I kärleken så söker du just nu någon bekräftelse eller en försäkran, även svartsjuka kan dyka upp, från dig eller från någon annan. En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din, någons annans eller tillsammans. Den sker eller planeras denna månad.

Allmänt –  Avtal, förverkligande, kontroll och stabilitet är sådant som är aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av dessa saker eller så är det en av dem som får en större betydelse. Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror.

(född 12/7-22/7)

Arbete – En möjlighet öppnas upp för dig denna månad i arbetet. Ett positivt besked kommer din väg, kan även innebära ett glädjande samtal eller beröm. På någon nivå så ändrar du riktning i arbetet, det kan gälla ett ett val eller en ny väg. Lyssna på dig själv så blir du vägledd.

Kärlek – Det ligger ett svar eller en händelse gällande en relation eller ditt kärleksliv i samband med en födelsedag, födelsedagsfest eller liknande. Det kan även handla om en planering. Det finns en acceptans av en situation eller relation.

Allmänt –  Du är mer självständigt denna månad, kanske är det så att har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt, men du är inte riktigt där ännu. Du har lite som måste avslutas först. Du har andliga vägledare som vakar över dig, det finns en stark kontakt denna månad så meditation eller kanalisering är fördelaktigt för din utveckling.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en person som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig i arbetet denna månad. Det ligger kost eller mat runt dig, antingen så arbetar du med detta, eller så är det någon situation gällande detta som är kopplat till din arbetsplats eller ditt arbete. Kanske gör du en kostförändring som är kopplad till din arbetsplats?

Kärlek – Det ligger ett meddelande (brev, sms, telefonsamtal eller mail) som har med ditt kärleksliv att göra denna månad. Du känner dig lite nöjd som det är och anstränger dig inte nämnvärt för att förändra just nu. Om du oroar dig över något eller önskar dig nått i ditt kärleksliv så skriv ner det på en lapp och skicka till universum.

Allmänt –  Du har lite svårt att komma i gång med något önskat, du kan ha dålig ork eller känna någon begränsning, kanske tar det tid att lösa eller ordna? Det kan vara så att det bästa kanske är att avvakta tills denna månad passerat. Något annat du önskat sker i stället denna månad. Så ha tillit till att allt hittar sin väg och har sin tid. Det ligger en tydligare kommunikation just nu, man kan nå fram och förstå varandra. Det kan vara något som är viktigt för dig att få sagt på ditt vi.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Du är ärlig mot dig själv med vad du känner och vad du vill göra. Du har tillit till situationen, känner att saker faller på plats. Du hjälper någon med att nå ett mål eller att nå sin högsta potential just nu. Du accepterar och ger av dig själv. Du tar inte åt dig av andra då du ser att de styrs av rädslor och du känner dig beskyddad. Om en situation uppstår där du känner dig oroad så föreställ dig att du innesluts i en ljusbubbla av healande beskydd.

Kärlek – Det ligger en avvaktanför dig just nu, du väntar på någon eller något som inte ligger riktigt i tiden denna månad, låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Det som skapas eller kommer igång denna månad blir färdigt nästa sommar (juni-aug), något ska utvecklas. Du ser klart så lyssna till de tecken du får.

Allmänt –  Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda under nästa höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör eller startar upp just nu. Ett avslut sker på någon nivå, eller så släpper du något du är klar med så att något nytt ska kunna komma in, du kommer att se ett resultat av detta avslut i december, det nya börjar då visa sig. Detta är dessutom en perfekt månad att släppa en dålig ovana.

(född 12/8-22/8)

Arbete – Den här månaden kan bjuda på lite stress, kanske känner du dig även lite överväldigad. Utlandet har en betydelse i ditt arbete, det kan gälla kontakter, själva arbetet eller så är det du eller någon annan som reser, kort eller lång, din eller någons annans. En kompromiss kommer tillstånd för att man inte alltid kan få det som man vill.

Kärlek – Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats innan tiden är mogen. Något som nu är aktuellt i ditt kärleksliv får en fortsättning under augusti 2018. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra. Ett JA kommer din väg eller så är det du som säger JA.

Allmänt –  Områden som är mer aktuella just nu är utbildning, visdom, andlig utveckling, kunskap, förståelse och traditioner. Det behöver inte vara alla områden på en gång utan troligtvis så fokuserar du extra på en av dem. Du får också hjälp av någon eller något runt dig. Var uppmärksam på dina idéer då du har vägledning med dig.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)

Arbete – Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under vintern (dec-feb). Det ligger en också omstrukturering i arbetet eller på själva arbetsplatsen, något håller på att förändras. Du skyddar dig själv och låter inte andra stress eller oro påverka dig. Något du önskar eller väntar på sker troligast inte under denna perioden.

Kärlek – Frihet, en kärleksresa eller en kontakt med någon i ett annat land ligger starkt nu. Kan även vara så att det är någon annan som reser. Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. Du låter dig inte påverkas av andras negativitet eller oro.

Allmänt –  Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv eller så finner du någonstans där du kan få vara i fred. Någon konflikt ligger runt dig som kan kännas lite jobbig. Frukt, grönsaker och tankar runt hälsosam kost påverkar dig. Du känner att du vill höja dina vibrationer genom att varanyttigare. Eller så är du det redan och lägger in en högre växel.

(född 2/9-11/9)

Arbete – En möjlighet öppnas upp för dig denna månad i arbetet. Något sker arbetsmässigt som får en ytterligare betydelse och fortsättning i september 2018. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse blir av. Du har en stark kontakt utåt till människor och har lätt för att lyssna och förmedla.

Kärlek – Det du nu på gott eller ont sår i ditt kärleksliv kommer du att få skörda nästa höst (sep-nov). Så välj noga vad du gör just nu. Något som nu är aktuellt i ditt kärleksliv får en fortsättning i månadsskiftet juli/augusti. Se upp för svartsjuka, ägandebehov eller egoism, både från dig själv och andra.

Allmänt –  Just nu så är du lite velig och kanske till och med förvirrad, du vet inte vad du vill eller vad du ska göra. Men glöm inte att först när du ber om det du önskar så kommer det din väg, om du inte själv agerar så kommer inte energin igång. Du har stark intuition och just nu så känner du budskapen starkare i din kropp. Kristaller och stenar påverkar dig just nu.

(född 12/9-22/9)

Arbete – Under denna månad så påverkar barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar ditt arbete. Ta det lugnt, du behöver vila just nu så stressa inte. Du kan uppleva ohälsa eller låg energi just nu. Eller så arbetar du med din eller andras hälsa. Tänk på dig själv och spar på din energi, säg nej till det som inte känns rätt för dig just nu.

Kärlek – Det finns något du oroar dig över, det behöver självklart inte innebära att du har belägg för det. Kanske är du rädd för att bli ensam? Nu är tiden för att lyfta upp dina tankar och vara positiv för att dra till dig det du önskar i kärleken. Du har en stark kontakt med någon som du älskar som har gått över till andra sidan.

Allmänt –  Ett positivt meddelande eller besked kommer din väg. Du står i början av något nytt så ha tålamod med dig själv eller någon process som du står i och ge inte upp. Just nu så är dit tredje öga starkt aktiverat, det kan innebära att du ser syner, auror, änglar eller naturväsen.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Du är mer självständigt denna månad, kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du fattar egna beslut och litar till dig själv. Det finns en stark stabilitet och trygghet just nu och kanske sitter du även lite fast och inte vill göra några större förändringar. Ingen månad för större förändringar. Man vet vad man har…

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en kvinna som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå. En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr öppnas. Gå igenom den!

Allmänt –  Ha tålamod, det du vill ska ske ligger lite framåt i tiden. Något måste falla på plats innan tiden är mogen. Vänner och familj är viktiga och du känner en trygghet i hemmet denna månad. Du har ett stort hjärta som ger kärlek.

(född 3/10-12/10)

Arbete – En ny möjlighet öppnas upp för dig denna månad. Våga vara kraftfull och skina i ditt arbete. Detta är en månad när du ska försöka ta det lite lugnt och inte stressa, du har lägre energi än vanligt så du orkar inte på samma sätt som tidigare. Det kan också vara så att du får släppa något som känns lite motigt. Vila är fördelaktigt annars kanske du tvingas till det.

Kärlek – Se kärleks energierna som finns runt dig. Du oroar dig för något, även om det kanske inte finns något att oroa dig för. Kanske är du rädd för att bli ensam eller att någon inte ska finnas där för dig?

Allmänt –   Du upplever en känslomässig konflikt som har med kärlek att göra, det måste inte vara en befintlig kärleksrelation. Du möter dessutom mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra. Det kan vara i en speciell situation eller över lag.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Den här månaden upplever du mer gemenskap och stöd gällande arbetet. Du känner verkligen att det finns en speciell plats för just dig på jobbet, eller så blir sker något trevligt på din arbetsplats. Det kan även vara så att du finner en ny plats eller ett nytt jobb. Samarbete gynnar dig, speciellt med en man.

Kärlek – Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) påverkar ditt kärleksliv. Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det. Du vilar, tar det lugnt och återhämtar dig. Detta är ingen tid att starkt agera för att träffa någon ny om du är singel

Allmänt –  En intressant eller spännande möjlighet öppnas upp för dig denna månad. Ett positivt meddelande eller besked kommer din väg. Du visar på acceptans och därför möter du detta även från andra vilket genererar positiv energi.

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet. Kan även vara ett hem, heminredning eller ngt annat som har med en hemsituation att göra. Detta är en månad när du ska försöka ta det lite lugnt och inte stressa, du har lägre energi än vanligt så du orkar inte på samma sätt som tidigare.

Kärlek – På någon nivå så ligger det ett avslut för dig, eller så sker en förändring i en relation. Något positivt sker i kärlekslivet nu som får en ytterligare betydelse eller fortsättning i december. Detta är en månad med lärdom och insikter i kärlekslivet.

Allmänt –  Du tappar energi och åker ner i botten eller så förlorar du något. Du släpper också taget om något som du är färdig med eller som inte gynnar dig. Oroa dig inte för det finns en positiv lösning. Det ligger ett fint stöd runt dig från någon som tycker om dig. Ärkeängeln Mikael finns med dig som beskyddare och vägvisare.

(född 3/11-12/11)

Arbete – Gemenskap, samarbete och kompanjonskap gynnar dig ligger starkt just nu. Under denna månad påverkar även barn ditt arbete, det kan även vara minnen bakåt som är aktuella eller du som barn. Det kan även vara någon som agerar extremt omoget och på så sätt påverkar ditt arbete.

Kärlek – Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. I stället så öppnas det upp en ny dörr inom kort. Det ligger också gemensamma intressen i ditt kärleksliv, vill du träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den världen. Har du en relation så gör ni något tillsammans som båda gillar.

Allmänt –  En händelsefull månad där något äntligen kommer igång. Ett förhandsbesked kommer din väg, något är på gång. Det ligger en acceptans inför något eller någon. Du ändrar dig inom något, det kan vara så att du tar ut en ny riktning eller går en ny väg.

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du tar en risk eller chansning och agerar utifrån vad du vill eller önskar. Du upplever något hinder eller en begränsning gällande arbetet denna månad, du får vägledning av ärkeängeln Mikael i denna situation. Det ligger ett nära samarbete för dig denna månad. Något kommer igång.

Kärlek – Något sker i ditt kärleksliv som får ett resultat runt Valborg. Är du singel så är detta en fördelaktig månad för en romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under vintern (dec-feb).

Allmänt –  Ett nytt hem eller en förändring i hemmet ligger stekt denna månad. Det sker en ny start. Du möter mer medkänsla än vanligt, både inifrån dig själv och andra. Du känner en stark kärlek som du delar med dig av. Det kan ligga ett firande av en kärlek denna månad.

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete –  Något som nu är aktuellt i ditt arbete blir klart eller får en fortsättning under augusti 2018. Du känner dig lite hårt ansatt eller så är du utsatt för manipulation eller falskhet, men ha tålamod du fixar det. Du söker eller får till dig en ny information. Ta reda på något ordentligt innan du säger ja eller ger dig in i något arbetsmässigt.

Kärlek – Du har inte den energin du kanske önskar just nu eller så bryr du dig helt enkelt inte. Du kan till och med agera känslolöst eller känslokallt om du känner för det. En kvinna får en betydelse för dig i kärleken denna månad.

Allmänt –  Du Släpper taget om något som du är färdig med eller som inte gynnar dig längre. Du är mer självständigt denna månad eller så har du kanske ett behov av att vara mer för dig själv? Du fattar även egna beslut efter eget huvud, du litar till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning eller stark utveckling just nu där du söker svar.

(född 2/12-11/12)

Arbete – Försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på, det gynnar dig bäst. Den här månaden kan bjuda på lite stress eller så kanske du känner dig lite överväldigad. Behöver du hjälp eller stöd så be om hjälp, den finns nämligen för dig just nu. De högre makterna hör din bön, så våga be dem om det du önskar.

Kärlek – En månad med lärdom och insikter i kärlekslivet. En kvinna tillför en gemenskap eller en information som du kan använda dig av. Kärleksmässigt så känner man att man sitter lite fast, något lossnar inte som man önskar. Var försiktig så du inte hamnar i martyrskap.

Allmänt –  Du upplever någon form av stress eller konflikt runt dig denna månad. Du söker eller får till dig ny information. Du har många järn i elden och visar prov på entreprenörskap, lita till dina kunskaper och din förmåga till att kunna hantera många saker och kunna ta dem vidare.

(född 12/12-21/12)

Arbete – Något förverkligas, du känner en stark motivation och kan manifestera det du önskar. Det finns en stark energi för dig om du är en chef, ledare eller eget företagande. Hälsosam kost påverkar dig arbetsmässigt denna månad, antingen så förändrar du den till det bättre eller så börjar du en planering.

Kärlek – Du känner att du tappar energi och lust att engagera dig alltför mycket just nu. Prioritera ditt mående annars kan det till och med vara så att du agerar känslolöst eller känslokallt denna månad. Det är någon annan som agerar och påverkar i ditt kärleksliv och det finns ett starkt stöd.

Allmänt –  Det ligger ett beslut runt dig denna månad, kan även vara ett avtal eller något rättsligt. Något som denna månad ligger i fokus får sin fortsättning eller trillar på plats i september 2018. Det finns en starkt igångsättande energi denna månad. Du får även mer kraft och energi.

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Något oväntat sker vilket kan vara både på gott och ont, allt handlar om vilken grund du själv har skapat, det är nämligen efter den du manifesterar. Det kan vara en stark händelse som vänder upp och ner på allt, eller flera små som är mindre starka. Det finns även en stark kreativitet och oväntat stöd om du behöver det. Du står upp för det du tror på och säger bara ja till sånt du verkligen vill.

Kärlek – Kärlek och känslor ligger starkt i ditt hem, en månad att verkligen njuta i hemmet med dem du älskar. På någon nivå så känner man sig ändå ensam eller upplever ett utanförskap, det kan gälla i tankarna eller fysikt.

Allmänt –  Det ligger ett beslut denna månad, det kan även vara ett betydelsefullt avtal. Det finns en fortsättning på något som du höll på med i september. Det är även en tid för en paus eller vila då du tar det lite lugnare än vanligt. En braperiod för meditation och inre frid.

(född 1/1-10/1)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigt denna månad. Även arbete som har med hemmet att göra eller är kopplat till hemmet. Kan även gälla ett hem, heminredning eller ngt annat som har med en hemsituation att göra.

Kärlek – Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Är du singel så är det en bra månad för romans. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under vintern (dec-feb).

Allmänt –  Du gör något du verkligen tror på och det är en månad där du följer en passion eller kommer i kontakt med en. Antingen så är det en kvinna i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i dig starkt denna månad.

(född 11/1-19/1)

Arbete – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd så kommer det din väg. Du avslutar något för att snart ta tag i och börja på något nytt, det kan dock bli en liten paus innan du kommer igång ordentligt. Du har kommit fram till det önskade eller nått ett mål och du har klarat av något som gör att du känner dig nöjd. Det kan även finnas en kontakt med andra länder.

Kärlek – En resa går i kärlekens tecken, kort eller lång. Din, någons annans eller tillsammans. Den sker eller planeras denna månad. Harmoni och balans ligger i fokus. Något sker i kärlekslivet just nu som faller på plats eller får en fortsättning i mars 2018. Du känner harmoni och balans och har en lugn period.

Allmänt –  Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig denna månad. Det ligger även ett beslut, avtal eller något rättsligt. Du kommer igång med något som får en fortsättning i september 2018.

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – Det ligger en kurs, utbildning eller utveckling runt dig arbetsmässigtjust nu. Utlandet har också en betydelse och det kan gälla dom både kontakter eller korta eller långa resor. Det måste inte vara du som reser. Det kan även vara en planering.

Kärlek – I en påbörjad relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter framåt tillsammans. Är du singel så finns det möjligheter för en romans. Även våghalsighet och mod ligger starkt denna månad, våga något i ditt kärleksliv!

Allmänt –  Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg, det kan bjudas in till både glädje och fest. Du söker eller får till dig ny information. Naturen och älvor ligger starkt denna månad så ta dig gärna tid för att gå ut och njuta av moder jord. Lyssna efter budskap som kan komma som en ingivelse eller känsla.

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du kommer att lämna en situation som inte gynnar dig. I stället så öppnas det snart upp en ny dörr. Något nytt som ger trygghet kommer din väg, det kan vara en löneförhöjning eller andra stabila möjligheter som ger bättre utdelning än tidigare.

Kärlek – En situation healas, något som känts jobbigt blir nu till det bättre. Det ligger en känslomässig konflikt för dig denna månad. Du är extra känslig just nu så undvik personer eller situationer som inte känns bra för dig.

Allmänt –  Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är han kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar dig denna månad.

(född 9/2-18/2)

Arbete – Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt, det påverkar ekonomin för dig personligen eller arbetsplatsen. Du öppnar upp för att ta emot av andra vilket gör att du själv ger tillbaka. Lyssna på dig själv så vet du vad du ska göra.

Kärlek – Finns det något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter. Är du singel så är det en bra månad för romans. En möjlighet kommer din väg gällande ditt kärleksliv, en dörr som öppnas.

Allmänt –  Gemenskap och trevlig samvaro men även ansvar och familj ligger starkt denna månad. Är det rätt i tiden för dig så är moderskapet i fokus. Något är i växande och det du ger energi nu kommer du att lyckas med. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Det du under denna månad lägger tid och energi på blir färdigt under vintern (dec-feb).

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig arbetsmässigt denna månad. Ett positivt besked kommer din väg, kan även komma som ett glädjande samtal. Du läser eller skriver något som får en betydelse.

Kärlek – Du söker eller får till dig någon ny information. Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt kärleksliv på någon nivå just nu.

Allmänt –  Du visar vem du är, och du är riktigt bra, tid för dig att skina. Du känner av en stress på någon nivå denna månad vilket kan leda till kraftlöshet. Du har många bollar i luften och du fixar det.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du står i början av något nytt. Ha tålamod med dig själv eller själva processen och ge inte upp. Något positivt sker som är ekonomiskt fördelaktigt och som påverkar ekonomin för dig på sikt. Du ändrar kurs eller riktning.

Kärlek – Stabilitet och trygghet, ingen månad som kommer med stora förändringar. Man håller kvar det man har. Du söker eller får till dig någon ny information. Du fokuserar på att ta hand om andra.

Allmänt –  Gemenskap och trevlig samvaro men även ansvar och familj är starkt denna månad. Ligger det rätt i tiden för dig så ligger moderskapet starkt. Hemmet står i centrum, vill du göra en förändring i ditt hem så sker något nu, det kan gälla heminredning eller ngt annat som har med hemsituationen att göra. Det du ger energi växer och du kommer att lyckas med det även om belöningen inte kommer på en gång.

(född 11/3-20/3)

Arbete – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig denna månad. Samarbete är gynnsamt. Behöver du stöd så kommer det din väg. Något nytt som ger en bättre trygghet sker, det kan vara en löneförhöjning eller andra möjligheter för växt.

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Var öppen för överflöd, någon form av positiv utdelning kommer din väg i kärlekslivet.

Allmänt –  Det är du som styr denna månad och du kan få din vilja fram. Du har nu kraften att själv förändra eller ta tag i det du vill göra. Backa inte, du är starkare och kraftfullare än du tror och du är mer självständigt. Det kan vara så att du har ett behov av att vara mer för dig själv? Du litar på sig själv och fattar de beslut som känns bäst för dig. Det kan även vara så att du står i någon utbildning eller stark utveckling just nu där du söker svar.

6 thoughts on “November – Månadens Astro/Tarot för dig gällande arbete, kärlek och allmänt

  1. Hej jag har en fråga till dig. Jag vill flyta till fastlandet. Mina barn o barn barn bor på fastlandet. Jag fastnar ekonomi. Skulder hur ska jag ingen hjälp allt är blockerat hoppas du svara min fråga tack. Ljus och kärlek till dig

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *