Som medium så jobbar man med energier, frekvenser och vibrationer

På kvantnivå är allt inklusive vi, våra tankar och känslor energi. Universum består av energier, frekvenser och vibrationer. Allt levande har sin frekvens vilket innebär att det vibrerar på viss våglängd. Vibrationer skapar rörelse i vår kropp och påverkar på så sätt vårt nervsystem och sinne.

Forskare räknar ut universums existens och fortskridande genom matematiska termer och koder, allt går att räkna ut, vi vet även att vi kommer att komma i kontakt med kunskap i framtiden då våra ekvationer faller på plats. Det intressanta är att det är så i universums fulla existens, och alltid har varit. Vi har inte uppfunnit matematiken, den fanns innan oss. De visar på att universum inte på något sätt är slumpartat. Det perfekta systemet fanns före oss.

Energi

Allt är energi sa Einstein. Det inkluderar både våra tankar och känslor. Energi försvinner aldrig utan grund essensen finn alltid kvar i någon form. Energin som finns både inom och utanför oss har alltid existerar och kommer fortsätta göra det i all evighet. Det som sker med energin är att den för förvandlas och tar nya former. Energin kan expandera, koncentreras, transformera sig, reflektera och absorberas. Energi är rörelse, utan rörelse så skulle det inte finnas någon energi.

Kosmos är i ständig rörelse och skapar vibrerande frekvenser. Våra tankar och känslor alstrar konstant vibrationer i olika frekvenser vilket gör att vi sprider energi som allt levande kan uppfatta och tolka.

När vi vibrerar på en hög frekvens så har vi mer energi och känner kraft och välbefinnande. När vi vibrerar på en lägre frekvens så har vi en lägre energi och kan känna oss nere och dränerade.

Tankar

Våra tankar är energivågor på olika vibrationsfrekvenser. Vi tänker främst i bilder men även ord förekommer, ord och bokstäver består av ljud. Våra inre tankebilder består av olika former, färger, strukturer och rörelser. Både våra tankar,ord och ”tankeord” alstrar energi på en speciell frekvens.

En fokuserad, koncentrerad och ofta återkommande tanke är starkare energimässigt än en flyktig, spridd eller splittrad. Det fungerar precis som med en vattenstråle som håller ihop och på så sätt träffar ett speciellt mål med full kraft till skillnad mot en spridd stråle. En riktad tanke eller fokus har ett mål och bakom den ligger det en intention. Det ger en starkare energi än om vi inte vet vart vi ska rikta oss eller vad vi vill.

Ljus

Ljus är elektromagnetisk kosmisk strålning som även används inom medicinen. Ljuset har ett stort färgspektrum från osynlig till synligt ljus (färger). Ljuset består av mikrovågor och elektriska vågor. Strålningens frekvens är relaterad till dess energi. För att beskriva en speciell typ av strålning så brukar man ange frekvensen.

Ljud

I fysikens värld är allt ljud osynliga vibrationer (vågor) som påverkar omgivningen och som i våra öron omvandlas till nervsignaler som vår hjärna tolkar. Det är vibrationer eller svängningar hos partiklar eller föremål. Vibrationerna sätter luftens molekyler i rörelse vilket producerar ljudvågor. Ljudvågor passerar enkelt genom våra kroppar och kan sätta våra celler eller molekyler i svängning, därför kan man påverka oss med ljud, en del ljudfrekvenser kan vi inte ens uppfatta.

Ljud och mantra

Ett sätt för oss att använda ljudet på en andlig nivå är att använda sig av ett mantra. Ett mantra har en vibration som påverkar vårt sinne. Dessa ord/meningar/ljud går förbi vårt intellekt och på ett omedvetet plan skapas det en kontakt med vårt undermedvetna. Man kan sammanfatta det som att ett mantra är ett kodat ljud som går förbi allt brus och når fram till källan. Ju mer medvetet du arbetar med ett mantra ju kraftfullare blir effekten. Du bjuder då in vibrationen i din själv och du kommer i kontakt med din sanning.

Mantra används vid en del  meditationsformer för att komma i kontakt med kärnan och svaren på de frågorna man bär på. Det fantastiska är att ett mantra ger effekt oavsett om du förstår vad det betyder eller inte, din själ tolkar universums vibrationer utan ditt intellekts hjälp.

Gongen är ett gammalt instrument som med sina vibrationer har en helande effekt. Gongen går på djupet och når in i både vår kropp och sinnet. Man kan känna dess vibrationer i hela kroppen.

Värme

Värme är en form av ljus som alstras av molekylernas rörelser eller av atomernas svängningar.

Namaste Vivi

 

2 thoughts on “Som medium så jobbar man med energier, frekvenser och vibrationer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *