Universum består av lika delar ljus och mörker och det påverkar vår upplevelse på jorden. Vad är då ljus och mörker och vilken roll har de krafterna?

I universum finns mörkret och ljuset som två motpoler och det är viktigt att vara medveten om att de båda är lika viktiga och eviga för att en förflyttning ska kunna ske, det är helt enkelt som två ändar av en måttstock. Ljus och mörker är desamma som positiv och negativ energi och om de inte skulle finnas så skulle all energi vara densamma, stillastående och ingen utveckling skulle kunna ske. Ljuset förhåller sig till mörkret och tvärtom. Mellan dessa ytterligheter så finns det sen oändliga variationer och uppbyggnader.

Det finns olika dimensioner (existensplan) i universum och alla består av ljus och/eller mörker. På de lägsta nivåerna finns det endast mörker eller mörker uppblandat med ljus. Och på de högre regionerna så finns det endast ljus eller ljus uppblandad med mörker. Mörker är lika med låg frekvens och ett lågt utvecklat medvetande och med ljuset är det precis tvärt om, det är högfrekvent med ett högt utvecklat medvetande. Dessa två energier kan man sen arbeta med på olika sätt.

På mellannivåerna så finns det ungefär lika delar ljus och mörker. Vår planet befinner sig idag på en mellannivå där många arbetar som ljusarbetare för att planeten ska höja sin frekvens och gå in i de högre regionerna. Detta är ett utvecklingsarbete och oavsett hur det hela utvecklas så kommer det alltid finnas lika delar ljus och mörker i universum.

Det är när man använder sig av den lågfrekventa energin på fel sätt och för mycket som den övergår i hat, ilska, aggressivitet och förödelse samt att vi kan uppfatta att vi är i kontakt med demoner eller manipulativa själar. I sin rena låga form så är den snarare naiv, outvecklad och befinner sig på en nivå av skapelseprocesser som ännu inte blivit klara och där själar ännu inte har funnit sin form. Här finns inga höga lärare eller hög information utan snarare en förvirrad energi som söker sig mot kunskap och utveckling. Så när vi kommer i kontakt med lägre energier så försöker de utvecklas genom att hålla kvar oss och det kan resultera i att de säger sådant som vi vill höra, manipulerar eller hjälper oss att utveckla våra negativa/mörka krafter som kan vara väldigt starka och förödande i koncentrerad form.

Så vi kan inte värdera ljus och mörker så som vi gör här på jorden eftersom ingen av dem är mer rätt eller fel. Däremot så ska vi låta det negativa energierna som existerar på de lägsta planen stanna där och inte via våra ageranden, tankar eller känslor dra dem hit. Tyvärr så görs det alltför mycket.

När vi befinner oss där mörker och ljus existerar tillsammans så uppfattar vi att vi lever i en universell separation. Först när vi till stora delar lever i endast ljus så överkommer vi den känslan och går in i upplevelsen av total förening och att allt är Ett (oneness).

Vi ska fokusera på ljuset för att växa som ljusvarelser men samtidigt förstå att mörkret har sin roll i evolutionen.

5 thoughts on “Universum består av lika delar ljus och mörker och det påverkar vår upplevelse på jorden. Vad är då ljus och mörker och vilken roll har de krafterna?

  1. Hej Vivi
    Jag är väldigt intresserad av podden som du ska göra. Det finns så mycket på engelska att lyssna och se på via t.ex. youtube men jag har längtat efter att hitta något på svenska. Behöver du hjälp med något administrativt eller finansiellt så är du välkommen att höra av dig. Med kärlek.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *