Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v48 (25 nov-1 dec)

Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v48 (25 nov-1 dec)

Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Detta gäller även texter i bloggar.
Jag lägger ner mycket tid på detta så jag vill att upphovsrätten respekteras.
Kram vivi

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.

Köp boken här:
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Läs detta först! Så här fungerar det:

 När man får samma kort som en tidigare läggning:
Tarotkorten visar på konsekvensen som kommer utifrån det som pågår just nu, hur det nästa steget ser ut. Eftersom livet är dynamiskt och förändras hela tiden så gör korten detsamma. Så samma kort kan denna vecka berätta utifrån en situation och nästa vecka utifrån en annan. Eftersom scenariot inte är det samma så blir inte heller resultatet det.

 Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.
 VISSA veckor så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det. När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

OBS!När man spår för en väldigt kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren

Det kan kännas lite rörig och det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker eller så är det flera små event som var och en kanske inte är så jätte jobbiga men som ändå får dig att komma ur balans. Hantera situationen på ett stabilt och genomtänkt sätt och låt dig inte stressas upp. Allt passerar och så gör även denna period. Det är viktigt för dig att rannsaka dig själv och det du har gjort för att se vad du har lärt dig och vilken erfarenhet du ska ta med dig in i framtiden. Du känner en nyfikenhet, tillförsikt och spänning inför kommande vägar, mål eller äventyr.

Oxen

Det kommer något positivt din väg som ger dig en utdelning, uppvaktning eller så höjer det ett värde på något. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig genom att hon är trygg, organiserar, har tålamod eller en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin. Vilket som så bidrar kvinnan med något grundat. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt då hon kan vara saktmodig och ta tid på sig när hon ska göra något eftersom hon inte gillar att stressa fram saker. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Även något möte eller en träff sker som handlar om hemmet, grundning, stabilitet eller ekonomi.

Tvillingen

Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet, träffar eller en rolig samvaro. Det kan även innebära en fest, tillställning eller ett event, antingen så sker det nu eller så planerar man inför det. Du är även mer självständigt just nu. Du fattar även egna beslut efter eget huvud, går din egen väg och litar till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar. En period som också kan bjuda på stillhet, meditation, yoga eller kontemplentation av något slag. Även om du är social så handlar din energi mer om att gå inåt snarare än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är.

Kräftan

Det är även en tid där du finner svar på något du undrar över samt att du tar tag i något som för dig är viktigt. Det är du som väljer vilket ditt nästa steg ska vara och beslut som ska fattas görs inifrån dig själv snarare än att du påverkas av andra. Det ligger även ett förverkligande för dig och du upplever en känsla av kontroll eller stabilitet, eller så försöker du nå det. Du eller någon annan besitter en auktoritet som visar på en förmåga att genomföra det man tror på. Man står fast i det man skapat då man anser att det finns ett stort värde i att skapa sitt kejsardöme som ger trygghet och stabilitet för alla inblandade.

Lejonet

Du söker just nu någon form av bekräftelse eller försäkran då du vill känna dig trygg och veta vart du står eller vad som är på gång. Det kan även vara så att du har ett större bekräftelsebehov än annars eller så känner du dig osäker. Samtidigt så faller något på plats för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo. Dans eller någon form av meditation är aktiviteter som intresserar dig nu då du söker stillhet snarare än fart och fläkt.

Jungfrun

Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du kommer att lösa det hela. En kvinna påverkar dig med snabba eller starka ageranden som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller företagsam. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Det sker även betydelsefulla möten gällande arbete, något projekt eller beslut. Det sker även någon form av förnyelse för dig just nu då något oväntat kommer och som bjuder på nya resurser, möjligheter eller en ny stabilitet och trygghet.

Vågen

Det ligger något beslut, avtal, kontrakt eller en viktig överenskommelse runt dig. Du eller någon annan bestämmer sig för något och står fast i det. Ett avslut sker på någon nivå vilket innebär att du släpper något du är klar med så att något nytt ska kunna komma in. Om det är så att du försöker hålla fast något som i grunden inte funkar eller är ditt så är sannolikheten stor att du blir av med det. Har du under en tid önskat dig en förändring så kommer den nu men kanske inte nödvändigtvis på det sättet som du tror. Även om du inte helt har kontroll över de skeenden som sker nu så ska du ha tillit till att det kommer att bli bra i slutändan.

Skorpionen

Du vet inte riktigt hur du ska gå vidare eller vilket ditt nästa steg ska bli. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ för något som inte längre känns helt rätt. Inte för att lämna det gamla bakom dig, iallafall inte ännu, utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av det du nu har. Du påverkas starkt av det skönhet, estetik eller så ligger ditt yttre i fokus. Men eftersom det handlar om balans för dig så bryr du dig även om andra värden just nu som andlighet och kvinnlig kraft eller så får din intuition en större betydelse för dig. Du lyssnar inåt och vet att det finns två sidor av allt och att allt som glänser inte är guld. Du har en stark förmåga att känna in vad som är rätt och fel för dig och på så sätt kan du finna din väg eller ditt nästa steg.

Skytten

Kärlek, familj, gemenskap och att följa sitt hjärta är sådan som du lägger energi på. Det finns även kärlek, support och omtänksamhet runt dig. Du känner en harmoni och helhet med dig själv likväl som med andra. Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt. Du upplever någon form av stress, irritation, frustration eller konflikt just nu. Det kan även vara en positiv kreativ stress som innebär mycket arbete eller engagemang. Du kan ha alldeles för mycket eller för lite att göra just nu, vilket som så känns det inte riktigt okej och du söker balans.

Stenbocken

En oväntad händelse kommer din väg, om det är på gott eller ont beror på hur du har hanterat grunden till att detta kommer din väg. Något kommer igång ordentligt eller så kan det vara flera mindre händelser som påverkar, kanske upplever du det som att du inte får en lugn stund, detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Behöver du något stöd just nu så kommer det din väg. På någon nivå så känner du dig ensam eller så upplever du att du står utanför en gemenskap. Det kan även vara så att du känner du dig utesluten eller så ställer du dig själv lite vid sidan om.

Vattumannen

Nya starka krafter är i omlopp vilket gör att något nytt kommer i gång som påverkar dig på flera nivåer. En förändring sker som ger ny kraft och kanske till och med nya tankar, idéer, drömmar eller ett nytt projekt som involverar skrivande, läsande eller tankar som leder till nya vägar. Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Något som du varit omedveten kommer nu upp till ytan och visar sig. Även intuitionen är stark och du lyssnar in din omgivning för att hitta din plats samt ta reda på vad som är viktigt för dig.

Fisken

Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell. Han kan även vara involverad med IT eller någon annan form av kommunikation. Det kan även vara du själv som är i den energin om du är en man. Ett avtal, kontrakt, beslut eller en överenskommelse sker eller planeras inför. Kärlek och/eller vänskap ligger starkt. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Även samarbeten och gemenskap med likasinnade är något som du bjuder in till. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg då du inte behöver göra något själv just nu såvida du inte vill det.

Kram och Namaste Vivi

8 thoughts on “Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v48 (25 nov-1 dec)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *