Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v7 (10-16 feb).

Respektera upphovsrätten så kopiera inte texten. 

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.
Köp boken här:

Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Läs detta först!
Så här fungerar det:

 När man får samma kort som en tidigare läggning:
Tarotkorten visar på konsekvensen som kommer utifrån det som pågår just nu, hur det nästa steget ser ut. Eftersom livet är dynamiskt och förändras hela tiden så gör korten detsamma. Så samma kort kan denna vecka berätta utifrån en situation och nästa vecka utifrån en annan. Eftersom scenariot inte är det samma så blir inte heller resultatet det.

 Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

 VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det. När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren

Det är lite svårt att komma i gång med något man önskar vilket kan bero på att du känner dålig ork eller en begränsning som kommer inifrån dig själv eller från omgivningen. Just nu så är du lite velig och du vet inte riktigt vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Det är även en tid där du finner svar på något du undrar över samt att du tar tag i något som för dig är viktigt. Det är du som väljer vilket ditt nästa steg ska vara och beslut som ska fattas görs inifrån dig själv snarare än att du påverkas av andra.

Oxen

Du fortsätter på något påbörjat. Detta är en period av förverkligande och att sätta planer i verket. Du använder dina ledaregenskaper och din vilja för att få saker att fungera och bli som du önskar. Det kan även vara så att du går in och styr upp ett arbete eller projekt för att du är den naturliga ledaren som andra vänder sig till. Om du behöver hjälp eller ett stöd för att komma framåt så finns det här för dig nu, det kan även innebära ett samarbete. Energierna ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation.

Tvillingen

Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sitt slutskede, du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod eftersom du har lite som måste ses över eller avslutas först. Du står troligtvis i en valsituation vilket kan innebära att du inte kommer vidare förrän du bestämmer vilket ditt nästa steg ska vara. Något som du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare på eller en ny väg. Ett meddelande via brev, mail eller sms får en betydelse för dig. Något sätts igång och leder fram till ett nästa steg, svar eller agerande. Oavsett om det är positiv eller negativ information så hjälper det dig framåt till nya beslut eller kommunikationer.

Kräftan

Det är viktigt för dig att rannsaka dig själv och det du har gjort för att se vad du har lärt dig och vilken erfarenhet du ska ta med dig in i framtiden. Du känner en nyfikenhet, tillförsikt och spänning inför kommande vägar, mål eller äventyr. Du tar tag i en planering då det är upp till dig att se till att din grund är stabil och att du går framåt med rätt förutsättningar. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina möjligheter. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell. Han kan även vara involverad med IT eller någon annan form av kommunikation. Det kan även vara du själv som är i den energin om du är en man.

Lejonet

Denna tid bjuder på harmoni, gemenskap och en trevlig samvaro men andra. Även ansvar, familj, omvårdnad och moderskap ligger starkt. Fortsätt framåt så ska du se att det du nu står i kommer att gå in i en starkare och kreativare fas. Något som du önskar eller hoppas på kommer enklare din väg än vad du förväntat dig och det beror på att du har lagt en bra grund tidigare som nu ger utdelning. Du fattar även egna beslut efter eget huvud, går din egen väg och litar till sig själv. En period som kan bjuda på stillhet, meditation, yoga eller kontemplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt snarare än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig.

Jungfrun

Du söker just nu någon form av bekräftelse eller försäkran då du vill känna dig trygg och veta vart du står eller vad som är på gång. Det kan även vara så att det du ett tag har väntat på blir nu bekräftat. Du upplever en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt. Har du en relation så tillkommer det mer känslor och kärlek i den. Är du singel så finns det möjligheter till en positiv dejt, möten, kontakter eller flirtar som går i kärlekens tecken.

Vågen

Du känner oro eller så lider du av inre konflikter som gör det svårt för dig att våga, tro eller bjuda in. Kanske känner du att du inte räcker till eller så handlar det om en känsla av utanförskap då du inte får vara med eller vara delaktig. En lättnad infinner också så att du börjar se möjligheter som ligger runt dig. Det finns även ett starkt igångsättande just nu vilket kan bero på att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi vilken kan leda till impulsiva och/eller snabba handlingar. Det kan även komma snabba impulsiva tankar och känslor som sveper dig med utan en tanke bakom.

Skorpionen

Du upplever nya positiva känslor då något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en starkare kontakt med det dig själv, någon annan eller det gudomliga. Det kommer också någon extra tillgång din väg, det kan vara ekonomiskt eller något annat som bidrar till din grund. Det sker även någon form av förnyelse då något oväntat kommer och bjuder på nya resurser, möjligheter eller en ny stabilitet och trygghet. Snabba förändringar eller ageranden sker och det kan handla om ett nytt arbete, projekt eller liknade om du är ute efter det. Detta är ingen tid för vila eller att luta sig tillbaka för att man är med där det händer och kan många gånger vara den som skapar rörelse, engagemang eller händelser.

Skytten

Något känns som en gåva. Det kommer något positivt din väg som ger dig en utdelning, uppvaktning eller så höjer det ett värde på något sätt. u är en period som bjuder på en trevlig gemenskap och samkväm i största allmänhet då det finns kärleksfulla känslor och tankar runt dig. Det finns också en stark omtänksamhet i en vänskap som leder till starkare band eller nya insikter. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel, intellektuell med självförtroende som påverkar dig just genom att hon är väldigt aktiv och sätter igång något, eller så sker det en viktig kommunikation.

Stenbocken

Något du hoppats på sker, eller så faller något önskat på plats och bildar en helhet. Det är en stark fas när det gäller inspiration och att få drömmar uppfyllda. Du sticker ut och är en stjärna inom något eller i någons ögon. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig genom att hon står stadigt i en sanning, organiserar eller har en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är trygg, stabil, organiserad och tålmodig. Om situationen kräver det så är du nu mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Eller så blir du utsatt för någons egoism.

Vattumannen

Det ligger en stark känsla av gemenskap eller samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete där du tar något till en nästa nivå. Tro på dig själv då du har kraften med dig att kunna skapa eller förändra som du vill. Glädje, styrka, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt där fokus eller ljus hamnar på dig, det kan även vara så att du står på scen eller har en framskjutande roll inom något. Vill du synas så är detta ett bra tillfälle att ta chansen att försöka skina lite extra. Du upplever en inneboende lycka och om du har känt av motgångar innan denna fas så börjar det nu spira ett hopp om förändring.

Fisken

Nu är en tid när du får hålla på med något du gillar. Det kan även vara så att du återupptar du något gammalt engagemang, intresse eller en hobby. Det sker även en förändringen vilket innebär att något inte har stått på en stabil grund och därför måste det gamla rämna och lämna plats så att man ska kunna bygga upp något nytt eller så behöver man göra om och göra rätt. Det kommer även ett kärleksfullt eller omtänksamt meddelande, besked, uppvaktning eller en uppskattning din väg. Just nu så upplever du dåligt med ork eller så tappar du all din energi vilket gör att du åker ner i botten. Möjligheten är också att någon eller något i din omgivning dränerar dig på din energi.

Kram och Namaste Vivi

4 thoughts on “Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v7 (10-16 feb).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *