Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v7 (11-17 feb)

Mediala Budskap för de olika stjärntecknen – v7 (11-17 feb)

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA veckor känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig vecka. Energierna står alltid i proportion till det.

OBS!När man spår för en väldigt kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren

En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Du renar ditt sinne, släpper en negativ tanke eller känsla om något från ditt förflutna som du sitter fast i. Eller så går du igenom en reningsprocess kroppsligt, själsligt, gällande kosten eller känslomässigt vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med. Det är även något som du har fokus på eller oroar dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu.

Oxen

Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill. Något som du är engagerad i går in i en ny fas i mars. Du är då redo att komma igång och det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer och ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund. Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är också sådant som aktualiseras just nu. Du eller någon annan besitter en auktoritet och har en förmåga att genomföra något önskat. 

Tvillingen

Antingen så är det en man i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en man som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete, partnerskap, vänskap eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna.

Kräftan

En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer din väg. Det kan även vara något du ber eller frågar efter. Det ligger en resa i fokus, den kan vara kort eller lång. Din, någon annans eller tillsammans. Den sker eller planeras nu. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i dig just nu. Det kan även vara en kvinna i någon form av lärarroll eller du själv som lärare.

Lejonet

Just nu så är du lite velig och du vet inte vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar, tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. Du ber även om hjälp eller stöd vilket hjälper dig framåt. Det finns mer stöd runt dig än vad du tror, ha tillit och var inte rädd för att visa att du behöver andra.

Jungfrun

Var öppen för att ta emot av universums överflöd då någon form av positiv utdelning kommer din väg. Det ligger även starkt med kärlek och det finns en gemenskap och samhörighet som betyder mycket för dig. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Energierna ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Annat som kan ske är att du får en nystart av din trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig om din fysiska kropp. Det kan även komma en ny stabilitet,  löneförhöjning eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu.

Vågen

Det ligger en stark känsla av gemenskap eller samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete. Ett gynnsamt avtal, kontrakt eller en överenskommelse sker eller planeras. Tro på dig själv då du har kraften med dig. En tanke, situation, handling, minne eller person från ditt förflutna påverkar dig också starkt just nu. Något som ligger i ditt fokus är på något plan redan uppstartat, har redan hänt eller så repeterar sig något från det förflutna. Det kan även vara så att du fortfarande sitter fast i något som ligger bakåt i ditt liv. Du känner stor inspiration och en idé eller tanke för dig framåt och du agerar för att sätta det hela i rörelse.

Skorpionen

Släpp taget om kontrollen och låt universums visdom hitta lösningen. Du står upp för dig själv och vad du vill och tycker och går bara med på sådant som du verkligen vill. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla. På någon nivå så skapas nu en ny grund eller så bygger du något nytt som är stabilare än den du hade tidigare. Du känner även någon oro, inre konflikt eller en känsla av utanförskap. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något.

Skytten

Det finns en stark gemenskap och känsla av samhörighet. Något eller någon får dig att må bra och känna glädje och positivitet. Du får också en positiv bekräftelse på något du undrat eller funderat över. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig, det kan även vara du själv som intar den rollen. Just nu så ligger hälsan i centrum och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara någon annans hälsa som du har fokus på.

Stenbocken

Områden som är mer aktuella just nu är utbildning, visdom, andlig utveckling, kunskap, förståelse och traditioner. Det behöver inte vara alla områden samtidigt utan troligtvis ett av dem som du fokuserar extra på just nu. En utbildning, kurs eller mer kunskap ligger också starkt. Även en bok, böcker eller något annat du läser får en betydelse. Du hjälper, stödjer, undervisar eller guidar någon som är yngre än dig eller ett barn. Du har även en kraftfull energi som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett speciellt område. Om du har lagt en grund för något så sker det nu, och om du har väntat in att något ska komma igång så händer det äntligen. Din fysiska kropp känns starkare och det kan bero att du går in i en fas där din kropp aktiveras, kanske börjar du träna eller röra på dig.

Vattumannen

Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och rolig samvaro, kanske även till en fest eller ett event. Det kan även innebära ett nyfött barn eller nytt djur. Du står upp för det som känns rätt för dig och du backar inte undan. Du har även full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Du lyssnar på dig själv. Du känner en inspiration som får dig att ge dig i kast med något som intresserar dig. Det kan även vara en idé som kommer din väg.

Fisken

Du investerar i dig själv, det kan handla om att du ger dig själv något extra, tar hand om dig själv eller prioriterad lite egentid. Du är mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. En kvinna som är född i ett vattentecken påverkar dig extra mycket just nu (kräfta, skorpion, fisk). Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras  energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad eller kreativ. Det kan även vara en moder.

One thought on “Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v7 (11-17 feb)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *