Veckans Astro/Tarot v1 (31dec-6jan)  – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen

Veckans Astro/Tarot v1 (31dec-6jan)  – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen  

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA veckor känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig vecka. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en väldigt kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren

 

Denna tid så kan det kännas lite rörig. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte jobbig men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna vecka. Du är dessutom mer självständigt just nu, kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även vem du är och står upp för dig själv och är sann i din kontakt med andra. Det finns en styrka som grundar sig i att inte förställa sig eller bygga murar. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

Oxen

 

Det är lite svårt att komma i gång med något man önskar, du kan känna en dålig ork eller begränsning eller så tar något tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den. Ekonomin kan bli ansträngd eller så har du inte råd som du önskar. Du har varit medskapande till att du befinner dig där du är just nu. Det visar att du även har förmågan att lämna situationen eller förändra den. Du skapar eller påbörjar även en förändring nu då du kommer i kontakt med din personliga kraft. Du är i en början av något eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp.

 

Tvillingen

Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du fixar det. Var dock försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation eller falskhet, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Om situationen kräver det så är du mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Allting beror på hur du hanterar dina resurser. Något som nu är aktuellt hittar sin form i månadsskiftet juli/augusti. En hjälp eller ett stöd kommer också din väg och du behöver inte göra allt själv, men du måste själv släppa in för att det ska kunna ske. Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta denna vecka. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Det inre går igen i det yttre. Mikrokosmos och makrokosmos.

 

Kräftan

Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vad som ligger framför dig. Du ser också ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam. Det ligger även en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu. Samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Du så söker just nu någon bekräftelse eller en försäkran i något, kanske har du ett större bekräftelsebehov än annars. Det kan även vara så att något du väntat på gott eller ont nu bekräftas.

 

Lejonet

Just nu så vet du vad du har men vill samtidigt komma vidare så du ser över ett nästa steg inom något som är viktigt för dig. Du står troligtvis i en valsituation. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Det är också en period där du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Det finns även en stark målmedvetenhet. Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, dina kära, ditt hem och dina fordon så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom dessa områden.

 

Jungfrun

Något kreativt manifesterar sig igenom dig. Ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga. Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Med rätt inställning kan du komma långt just nu. Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en relation. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ. Inte för att lämna det gamla utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av.

 

Vågen

Du står i en valsituation där du vet vad du har men behöver ändå se hur du kommer vidare i något för dig betydelsefullt. Något du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Du är även nu in period då du inte behöver göra allt själv. Be om hjälp eller så kommer hjälpen eller stödet till dig lite oväntat. Det kan även vara så att du lämnar över något ansvar till någon annan eller andra. Du känner också inspiration och en idé eller tanke för dig framåt. Du agerar för att sätta det hela i rörelse.

 

Skorpionen

Något kreativt manifesterar sig igenom dig. Ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga. Du oroar dig för något som du inte behöver oroa dig för, allt löser sig och kommer att hitta sin väg efter bästa förmåga. Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sin kulmen. Du står i en avslutningsfas av något och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod i det sista skedet eftersom du har lite som måste avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat.

 

Skytten

Nu kan det ligga ett nytt arbete eller bostad runt dig om du är ute efter det. Annars så sker det en förändring inom något av dessa områdena denna vecka, något behöver byggas eller göras om. Det är också en stark period för arbetsresor, snabba händelser och aktivitet i största allmänhet. Även en situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och du får vägledning i hur du ska manifestera detta i den yttre världen. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

 

Stenbocken

Denna tid så kan det kännas lite rörig vilket får dig att komma lite ur balans. Det finns även en stark gemenskap och samhörighet. Samarbete eller kärlek på något plan är dessutom extra betydelsefullt. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt. Ju mer du nu sprider kärlek till andra och investerar din kärlek i det du gör, ju mer kommer det att blomstra. Du sätter då igång en kraft som obönhörligen kommer tillbaka till dig. Detsamma sker om du agerar destruktivt eller negativt, så var noga med vilken energi du är i under denna vecka.

 

Vattumannen

Du lägger just nu ner mycket energi och arbete på något som du önskar ska ge resultat, det kan vara så att utdelning ligger lite längre fram men att det är nu du gör arbetet. Det är en tid för extra arbete på någon nivå. Du visar dessutom tydligare vem du är och vad du står för. Du kommer att skina eller synas lite extra, det kan bero på både dina inre och yttre kvaliteter, och röra ditt arbete eller privat. Du är fantastisk och det är inte bara du som ser det och du blir nu bekräftad. Du ber också om hjälp eller stöd vilket hjälper dig framåt. Det finns mer stöd runt dig än vad du tror, ha tillit och var inte rädd för att visa att du behöver andra.

 

 

Fisken

Du känner av en stress på någon nivå just nu vilket ger dig en känsla av kraftlöshet. Men du behöver inte göra allt själv och just nu så du får hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. Du, ditt intresse eller arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent, regissör eller liknande.

2 thoughts on “Veckans Astro/Tarot v1 (31dec-6jan)  – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *