Veckans Astro/Tarot v33 (13-19 aug) – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen – kärlek, arbete & allmänt

Veckans Astro/Tarot v33 (13-19 aug) – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen – kärlek, arbete & allmänt

 

Läs detta först:

Så här fungerar det:

Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

VISSA veckor känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig vecka. Energierna står alltid i proportion till det.

 

OBS!När man spår för en väldigt kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

 

Väduren

Något nytt kommer igång och du upplever en glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt  denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Energin kan även indikera en födelse eller planering av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden. En situation eller relation förbättras, det kan även innebära en bättre hälsa. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. Ett skrivande ligger i fokus där du utrycker dig själv, dina tankar, din visdom eller dina insikter. Det kan handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur.

 

Oxen

Du upplever någon form av stress eller konflikt just nu, det kan även vara en positiv kreativ stress som innebär mycket arbete. En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut. Det finns även ett starkt omhändertagande och beskydd runt dig i möten eller situationer. Behöver du någon hjälp eller ett stöd så kommer den.

 

Tvillingen

Denna tid så kan det kännas lite rörig och i värsta fall kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker, eller flera små som var och en kanske inte är så jätte kämpiga men som ändå får dig att komma lite ur balans, hantera det väl och låt dig inte stressas upp, allt passerar och så gör även denna period. Du behöver inte göra allt själv och just nu så du får hjälp av någon eller något runt dig. Det kan även vara så att du delegerar så att du själv lättare ska hinna med det som är viktigt för dig. Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet kan komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

 

 

Kräftan

En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Det kommer ett skrivet eller kommunikativt meddelande din väg som påverkar dig. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans utryck. Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

 

Lejonet

En utbildning, kurs eller en social samvaro står i centrum för dig. Kanske befinner du dig själv i centrum på något sätt där fokus hamnar på dig, eller så står du på scen? En tid med lärdomar och insikter som kommer via en klok eller andligt utvecklad kvinna. Hon kan även ha healande resurser. Antingen så står du i något lärande eller så lär du själv ut. Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna.

 

Jungfrun

Det finns ett starkt igångsättande just nu, det kan vara så att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång. Nya möjligheter ligger runt ditt arbete eller ett projekt då något skiftar på ett positivt sätt. förändring sker vilket kan innebära att det hela kan ta en ny riktning. Vill du ha ett nytt arbete eller komma igång med ett projekt så är detta en bra tid att ta itu med det. Det du fokuserar på just nu kommer att ge resultat men på vilket sätt beror på hur du förhåller dig, positiva tankar och förväntningar ger positivt resultat, negativa tankar och förväntningar ger negativt resultat.

 

Vågen

En kvinna i ett jordtecken påverkar dig (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är hon trygg, stabil och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi, hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Det kommer lärdomar och insikter via denna kvinna. Hon kan även ha healande resurser som hon delar med sig av. Det är även så att du just nu står i något lärande eller så lär du själv ut. Du står även i något nytt projekt som nu håller på att växa sig starkare.

 

Skorpionen

Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. Du eller någon annan besitter en auktoritet och har en förmåga att genomföra något önskat. Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Med rätt inställning kan du komma långt just nu. Du har själv makten att genomföra det du önskar eller har startat upp. Lita till dig själv och att du har kraften till att göra de förändringar du behöver. Du har även förmågan att finna den lösningen som är bäst för dig eller situationen du står i.

 

 

Skytten

En kvinna påverkar dig som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare. Eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. En period där du är mer fokuserad än vanligt, det kan vara över en specifik sak eller överlag. Det finns även en stark målmedvetenhet. Du hjälper, stödjer, undervisar eller guidar en yngre person eller ett barn.

 

Stenbocken

Denna tid bjuder på gemenskap och en trevlig samvaro men andra, även ansvar och familj ligger starkt. Är det rätt i tiden för dig så är även moderskapet i fokus. Något är i växande och ger du det rätt energi nu så kommer det att lyckas. Graviditet, fertilitet, moderskap, växande, ekonomisk framgång är områden som kan aktualiseras, allt beroende på var du står i livet. Det ligger en resa i fokus, den kan vara kort eller lång. Din, någon annans eller tillsammans. Den sker eller planeras nu. Det kommer även någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

 

Vattumannen

Det kommer ett meddelande angående trygghet, välmående, ekonomi eller hälsa denna just nu. Hälsosam mat eller grönsaker påverkar just nu, antingen så förändrar du något till det bättre eller så börjar du en planering. Det kan även vara så att du ser eller läser något som påverkar dig. Det finns en insikt och medvetenhet om hur vi påverkas av vår kost och du lyssnar till dig själv eller ett gott råd. Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden, då kommer du att få mer att vara tacksam för eftersom du attraherar mer av det du fokuserar på. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker och det som känns negativt.

 

Fisken

Du har tur och flyt med något just nu och något som du önskar kommer din väg. Denna fas blir bättre än den förra och du känner att det går åt rätt håll. Vänskap, tur, flyt eller någon form av vinst är områden som kan få en betydelse. En omvårdande och stödjande kvinna får en betydelse för dig, det kan även vara du själv som intar den rollen. Du ska inte vara så hård mot dig själv, du har inte gjort något fel. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars.

3 thoughts on “Veckans Astro/Tarot v33 (13-19 aug) – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen – kärlek, arbete & allmänt

  1. Tack! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
    Jag följer dina horoskopvecka efter vecka för de känns alltid så seriösa och lättbegripliga! Skickar även varje vecka, min dotters horoskop via PM till henne och det blir hon väldigt glad över.
    💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *