17 tecken på att du eller ngn du känner kan vara en Ängel på jorden

Är du, någon du mist, eller någon du känner en jordängel?

Det finns änglar som har valt att gå ner på vår jord för att verka på vår planet i en fysisk kropp, de kan då integrera med oss på en nivå som kan vara enklare för många att ta till sig. Alla är inte i detta livet så utvecklade att de kan ta emot budskap och kommunicera med änglar som inte materialiserar sig. Alla kan utveckla sig om de vill, men många väljer inte den vägen.

Änglar stiger ner från sina änglariken för att följa sin andliga väg och för att göra goda gärningar som oftast sker i skymundan. Änglar på jorden har ofta ett starkt och betydelsefullt uppdrag som handlar om någon form av healande av mänskligheten, djuren och vår planet. De arbetar också med att öppna upp kommunikationen mellan människorna och de högre dimensionerna. De kan precis som änglarna i änglarikerna leverera meddelanden till oss.

En jordängel har kapacitet att utföra mirakel på jorden. De kan göra sådant som ses som omöjligt att uträtta, oftast i healandets tjänst. Inkarnerade jordänglar arbetar även ofta på astralplanen när vi sover, det är dock inte alltid man minns det när man vaknar, men man kan öva upp förmågan att minnas genom att utveckla sin medialitet.

Precis som när våra själar går ner på jorden så mister änglarna för det mesta minnet av sitt val. De skulle annars ha svårt att motivera sig att vara kvar här och de skulle då gå miste om den utvecklingen och kunskapen som själen behöver ta till sig genom att leva i egot. Därför behövs det oftast en tid av sökande för att finna sin plats, för en del tar det längre tid och för andra så faller det på plats ganska tidigt.

Kännetecken på en jordängel

 • Energikänsliga – Jordänglar är extremt känsliga och lyhörda, och de känner av förändringar som är på ingång. De känner också av andra människor och bär mångas känslor på sina axlar. De änglarna som tar på sig att rädda vissa utvalda själar på jorden kan uppleva en tyngre uppgift än de som jobbar för mänskligheten i stort. De är nämligen mer självuppoffrande och sätter dessa personer framför sig själva.
 • Känslighet – De är ofta känsliga för gifter, kemikalier, dålig kost, kyla, värme, våld, negativ information och dåliga energier.
 • Omhändertagande – De arbetar inte sällan med arbeten där de utbildar, vårdar, barn, djur eller natur och behövande. Änglar finner vi ofta som volontärer. De kan skaffa sig många barn eller djur och genom dem sprida kärleksbudskapet vidare. De kan också ha arbete som hjälper människor att komma vidare på någon nivå, inte ovanligt att de är präster, har andliga arbeten, coacher, terapeuter, eller jobbar inom det sociala. De kan också ha offentliga roller för att nå ut med sina budskap till massorna. Naturligtvis finns det även i andra yrkesroller. Många vänder sig till änglar just för råd, hjälp, healande och vägledning.
 • Rättvisa – Änglar står upp mot orättvisor och har ett stort rättspatos. De dömer inte och ser till människans lika värde. De står upp för de svaga och är ofta deras röst.
 • Livskall – Änglar antingen vet att de är här av en speciell anledning eller så söker de den. De känner ofta att de är här för att ge kärlek och healande i någon form. Ibland kan de redan arbeta med sin uppgift utan att förstå det, det kommer dock med tiden att klarna och då kommer de att utveckla och bredda sin livsuppgift.
 • Utanförskap – De kan ofta känna att de inte hör hemma här på jorden och att det egentligen är en för hård plats för dem att vara på och därför lämnar många av dem oss tidigt.
 • Relationer – Det är inte ovanligt att änglar har haft en hel del komplicerade eller utmanande relationer både familjärt, kärleksmässigt eller socialt innan de på allvar kan ta sig an sin uppgift på jorden. Det är nämligen viktigt att de utvecklar en förståelse för människors komplexitet. I vissa fall så måste de praktisera detta på jorden för att bli fullärda.De kan många gånger känna sig som åskådare eller känna en stark längtan bort. Det är inte ovanligt att de har blivit mobbade eller på andra sätt alienerats från att vara med i olika sammanhang och gemenskaper. Det kommer ofta av att andra uppfattar änglar som högfärdiga eller ”finare än andra” då de har en sådan hög och fin energi, det kan skapa rädsla, avundsjuka eller fientlighet hos en del.
 • Frihetsälskande – De kan älska att flyga, det är inte ovanligt att änglar känner sig hemma ju närmre himlen de kommer. De bär ofta på en längtan efter frihet och försöker i den mån de kan skapa så mycket frihet de kan för sig själva i livet, änglar tycker inte om att bli styrda.
 • Vägvisare – Änglar går ofta sin egen väg och på så sätt visar de andra att detta är möjligt. De låter sig inte stoppas av andras tyckande, åsikter eller begränsat tänkande.
 • Visdom – Änglar bär på en stor inre visdom och de kan ibland uppfattas som lillgamla eller att det är gamla själar. De verkar få till sig rätt information i det ögonblick de behöver det.
 • Destruktivitet – De är extremt smärtkänsliga och kan därför finna vägar att bedöva sig. En del kan även bli skrämda av sitt uppdrag som de till en början inte förstår. Det kan göra att de flyr in i missbruk av t.ex. droger, alkohol, mat, cigaretter eller destruktiva relationer. De kan även bli utnyttjade av andra vilket gör att de kan dra sig undan från sitt uppdrag. Om de inte kommer vidare med sitt uppdrag i detta livet så kommer det i stället att leva ett nytt liv på jorden som ängel och då använder de sig av sina insikter och lärdomar från tidigare. För änglar finns inga förslösade liv, det finns bara olika vägar att ta till sig kunskap och erfarenheter. Tiden är oändlig och utvecklingen konstant. De är i en ständig transformation.
 • Kärleksfullhet – Änglar på jorden är extremt kärleksfulla och bryr sig om både människor, djur och natur. De är otroligt lojala och stöttande mot de som står dem närmast. De har förmågan att se det bästa hos människor och de kan även hjälpa oss att ta fram våra dolda gåvor.
 • Sanningssägare – Änglar skattar ärligheten högt och andra kan känna det som att de ser igenom dem. De står för sin sanning och tar oerhört stor skada vid alla former av lurendrejerier, svek och lögner. De förväntar sig samma ärlighet av andra som de själva praktiserar. De kan därför behöva lång tid på sig för att reparera sin tillit när de tappat den.
 • Balans – De utstrålar ofta lugn och trygghet vilket gör att många dras till dem. Det innebär inte på något sätt att de är tråkiga.
 • Skönhet – Det finns ofta något överjordiskt över änglar som kan vara svårt att identifiera, de känns helt enkelt speciella. Man uppfattar ofta att de har en aura av skönhet runt sig, den kan vara både ren fysisk som att personen är extremt vacker, men personen behöver inte vara vacker i den meningen som vi ser på skönhet utan energin som omger personen kan göra att vi uppfattar personen som vacker. Det kan även finnas en känsla av perfektion över personens uppenbarelse.För en del kan detta kännas extremt utmanande, att möta någon som känns så nästintill perfekt tvingar dem att möta osäkerheten i sig själva. Om personen arbetar med de känslorna som dyker upp så öppnas det upp en möjlighet att höja sin andliga nivå. Vi får alltid en möjlighet att utvecklas i möten med jordänglar, det är en del av deras arbete med goda gärningar.En ängel på jorden kan lätt känna sig attackerad eller missförstådd, men de bär det med glans, en ängel är ingen martyr i grunden utan utvecklas av motstånd. Hamnar en ängel dock i matyrrollen så kommer de inte vidare förrän de lyckas släppa den.
 • Märken på kroppen – Det kan finnas födelsemärken, ärr eller andra kroppsliga märken efter vingar eller symboler.
 • Ljud – Det är inte ovanligt att änglar hör ett ringande ljud i örat, änglakörer eller klockspel.

Punkterna 14-17 (de 4 sista) är viktiga punkter för att identifiera en ängel. Många kan känna igen sig i de andra punkterna utan att vara en ängel. Man får inte förbise att utstrålningen, auran och personens energi ska vara väldigt speciell. Många gånger så är det andra som måste göra den bedömningen, en ängel känns inte som vanliga människor för de som möter dem utan de har en känsla av överjordiskhet över sig.


Namaste Vivi

155 thoughts on “17 tecken på att du eller ngn du känner kan vara en Ängel på jorden

  1. Du har med renhet förklarat det som så länge har funnits i mina tankar.
   Jag vet att jag är här och finns här av en sperciell anledning.
   Punkt efter punkt träffa precis rätt,, rätt i djupet på mig. Tack för att du klar gjort att min uppgift just är den som som mitt inre säger mig.
   Sprid kärlek, förhoppning, bekräfta det som behöver bekräftas,, skapa tro.
   Finns där för dom som behöver det,
   sprid kunskapen vidare att det finns alltid ett hopp….?❤️☀️
   Tack i djupet av min själ och hjärta!!

    1. Oj oj allt stämmer men det känns inte så bra att se sig själv som en jordängel.Lite övermaga.Fick ett riktigt mäktigt budskap när jag tog fram pendeln och frågade vem som var min guide.Gud! sa pendeln. Oj! La mig på kvällen och då kom det en fantastisk skepnad. En vacker mild man med en klädnad av bronsskimrande tyg. Som en toga. Över huvudet hovrade en guldglänsande och juvelbeklädd “sol”.Flera kvällar kom han och jag frågade om sånt jag undrat över. Fick bestämda svar.
     Det var Gud! Jag är inte religiös mer än att jag tror att vi alla är guds barn.

     1. Glöm inte att detta måste stämma:
      De 4 sista är viktiga punkter för att identifiera en ängel. Många kan känna igen sig i de andra punkterna utan att vara en ängel. Man får inte förbise att utstrålningen, auran och personens energi ska vara väldigt speciell. Många gånger så är det andra som måste göra den bedömningen, en ängel känns inte som vanliga människor för de som möter dem utan de har en känsla av överjordiskhet över sig.

      Kram och lyck till på din väg! vivi

    1. Tänker du då även på hur andra uppfattar dig? För det är en viktig nyckel. Vill du utveckla det din healande förmåga så kan du gå en kurs. kram vivi

     1. Hej! Skriver säkert ej på rätta sidan men undrar detta – har hänt ca 4 ggr inom 10 år att fått liten knuff och ” flygit,/ flyttat på mig då ca 4-6 meter. Samt rörelselarmen t ex på automatiska dörrar, spärrar på Sl el ringsignal då man kommer in t ex på en kiosk,- fungerar ej.( Kioskägaren hoppade i “luften”& tillsist sa att jag borde börja jobba som inbrottstjuv.
      Vad är fel på mig periodvis?
      Annars en del samma händelser som många andra har varit med om då läst deras inlägg men annat ovanligt med som frågar senare…tack för svaret.

  2. Ja allt det där stämmer med mig. Jag var född med ett födelsemärke mitt i pannan, likt ett öga. Mina föräldrar gick till sjukhus och fick dft på något sätt borttaget.Annars så stämmer beskrivning precis på mig. Vh EVA Arlers

  3. Så vacker och sant fint skrivet och magisgt jag glömmer aldrig när jag en kväll tog av mig kläderna för på morgonen när jag skulle klä mig kom till byxorna låg det två fjädrar som omöjligt kommit in i mina kläder utifrån förstod då och det du skruver bekräftar dett för många för du skriver om sanningen tack f0r att du finns ❤❤❤❤

 1. Jag börjar jobba på att inse eller snarare erkänna för mig själv att jag nog är en av er ändå, det har hänt så mycket som har lett mig till den sanningen.. hintar här och där. Det är otroligt svårt att erkänna detta för mig själv och acceptera även om jag alltmer vänjer mig vid tanken, för jag är otroligt rädd att mitt ego ska blåsas upp om jag går och vet det för starkt. Det jag har mest avsmak för är nog högfärdighet. Eller ja, avsmak är fel ord. Men det är väldigt oetiskt, väldigt omoraliskt känner jag att bli högdragen. Det är liksom en spärr inom mig, jag vet inte om det är ödmjukhet, men den är stark! Man är ju så otroligt känslig för energier. Jag har dåligt självförtroende och självkänsla dessutom efter allt jag varit med om som format mig genom livet, så jag vet att det då är extra lätt att blåsa upp sitt ego. Allt handlar om en själv när man mår dåligt. Jag har haft åtminstone 3 personer som sagt till mig att jag är en. Flera medium har sagt att jag har ett viktigt uppdrag som innefattar att hjälpa folk samt att skriva. Ett medium sa att jag var en “fe, fjäril, exotisk fågel” sen har jag hittat en bild på en sorts jordisk varelse som jag direkt kände resonerar djupt med mig. Långt efter att jag valde denna bild fick jag reda på uttrycket jordängel.. Det är väl som att pysselbitarna kommit samman lite..

  Men gud, jag har ju såna ofantliga problem att erkänna detta för mig själv och jag känner mig så otroligt ENSAM i världen. Det är ju inte direkt så att man kan gå ut och bara snacka med folk på stan om det över en kopp kaffe: “Ja , du förstår, det är SÅ ensamt att vara ängel, människorna förstår inte hur svårt det är!” Folk skulle tro att man var galen. Jag tror delvis själv att jag har diagnoser, och lycka till med att få folk att tro att man är en ängel, när man själv erkänner att något obalans har man ju i huvudet. De skulle väl bara bli ännu mer övertygade om ens diagnoser.

  Inte för att man måste säga till varenda en att man har diagnoser och är ängel, man måste ju ändå skydda sin identitet, men de jag älskar djupt vill jag kunna vara ärlig inför, som min partner. Vi har varit jättenära att separera nu och varit igenom otroligt mycket mörker tillsammans under den tid vi varit ihop. Han har berättat massa för mig om sina förmågor, att han ser saker som vanliga människor inte ser och haft starka visioner. Det är inte många som vet om detta. Jag har under denna tid vi varit ihop velat hjälpa honom, läka honom, synkronisera med hans livsuppgift att hjälpa människor som vi båda vill göra, vi vill båda hålla på med healing så det känns otroligt svårt att lämna honom eftersom jag känner så stark kraft inom mig som vill följa med honom för jag känner att det finns sån otrolig stark potential med bådas krafter förenade!

  Ska jag berätta för honom att jag är en ängel? Det känns som att det kommer vara svårt att fortsätta och gå och dölja det som blir alltmer uppenbart för mig och även när fler o fler säger det. Jag har ju fått förstå att det är något man inte kan sprida runt sig hursomhelst, att viss sekretess krävs av oss, men nu börjar ju folk faktiskt gå ut med att dem är jordänglar. Finns det något sätt man kan förmedla detta på utan att det väcker shock och skepsis som riskerar att förstöra tilliten ännu mer? Jag är beredd att ta emot svaret på vilka sätt som helst från mina guider och hjälpare som bistår mig med min livsuppgift!

  Med kärlek, kharithia <3

 2. Hjälp…känner jag..
  Jag har alltid känt att jag är prövad av “något”..jag har sedan jag var liten sagt att jag har en gammal själ….
  Ovanstående punkter stämmer mer eller mindre in på mig….

  Hela min tillvaro består i att jag måste kämpa, jag känner mig “prövad” i allt… jag har ett jobb där jag tar hand om ensamkommande flyktingbarn..jag jobbar extra som kontaktperson…jag är vikarie i skolan åt särskolebarn och jag städar hos och umgås med en äldre ensam dam…tänker sällan på mig själv…jag hyser stor ” människokärlek” särskilt till människor som är utsatta av olika slag…jag gråter ofta över det som händer omkring mig, både gott och ont…jag lever i ett förhållande där min partner behöver bli ” omhändertagen”, han reder inte själv upp sin tillvaro…jag stannar även om det är destruktivt för mig…
  Jag har många gånger undrat varför jag “håller” och inte går i väggen ellet går “sönder”…kanske jordängel är svaret……jag är troende men inte religiös tycker bara att man ska göra mot sin nästa som man själv vill bli bemött….
  Det känns konstigt att jag sätter ord på hur jag är men när jag “ser mig själv” då är det detta jag ser.
  Vill tacka för att du beskrev egenskaper hos jordänglar.

 3. Att vara jordängel eller bli kraftigt påverkad av jordänglar gör det att man extremt lätt drömmer om saker som faktiskt händer en tid efteråt?( “Sann drömmar”)? Dem jag träffat som jag tror har varit detta har båda dött i relativt unga år men påverkat mig mer eller mindre intensivt. Båda dog före 50 års ålder.
  Händelser som anses som tur i oturen har de med dragningskraften från jordänglarnas aura eller ande?

 4. Ja, nu har jag speglat mig själv väldigt starkt, starkare än någonsin tidigare. Jag har höjt mina egna energier på andlig väg och nu resonerar sanningen väldigt starkt i mig. Jag ser mig själv som den jag är. Den jag vet att jag är. När det inte är några tvivel så är det som att dimman lättar och man ser klart, man förstår det man läser. Då slutar texten vara sporadiska ord utan istället formas meningar, formler! Så är det för mig som sanningssökare, har jag inte insett sanningen så kan jag inte ta in det jag läser. Men dessa 17 punkter har fått en helt ny innebörd nu, för jag har höjt mitt medvetande, min sanning. Allt stämmer helt klockrent, det är jag som har varit rädd bara. Men jag har insett att det finns INGET att vara rädd för! Jag är skyddad av Gud och är här på ett mycket heligt uppdrag. Jag har varit igenom så många skärseldar sen jag varit liten, och alla motgångar har gjort mig så otroligt vis. Vad skulle det vara för mening med allt detta om jag bara skulle gå och dö? Jag ska överkomma mina rädslor för Gud har visat mig vilka helt otroliga saker jag klarar av och kan vända de mest tragiska historier till en himmelsk komedi. Jag ser allt som gudomlig humor! Det var dessutom en kvinna som kom fram till mig och sa till mig rent ut att “jag är för änglalik” och att jag bestämt jobbar för ärkeängeln Mikael. Hon såg rakt in i min själ. Hon såg krigaren. Jag tror ju på sanningen, att man höjer jordens vibrationer genom att säga sanningen eftersom man skapar sin egen verklighet. Jag skulle inte kunna skriva detta om inte Gud ville att det skulle bli sagt. Då skulle min mobil dött när jag började skriva. Faktiskt tror jag inte att jag skulle komma på att kolla in denna sida öht. Jag litar på att jag är skyddad. Tack för en fantastisk sida!

  Med Kärlek <3

 5. Med kärlek till dessa vackra ord
  Så sant så tydligt
  Mitt hjärtas längtan jag nu förstod

  Min längtan efter änglars närvaro
  Att återigen finna tonerna
  Som ju därinom mig bo

  Tack finaste vackra du
  Hjärtat nu åter öppnas
  Kan åter höra änglars sång här och nu
  ??????/ Annette

 6. Jag har alltid känt utanförskap
  Känner mig väldigt ensam.
  Livet har o är turbulent. Lär fortfarande
  Ofta ringande ljud i öronen
  Nu förstår jag
  Jag är en jordängel??

 7. Hej Vivi för denna artikel! Det är första gången jag läser någon skriva om att man kan vara sk jordängel. Jag känner igen många punkter om inte nästintill alla. Sen jag va barn har människor både vuxna och barn alltid sagt att jag har speciella ögon att dem dras till dem och jag ser ut som jag kan läsa av dem. Som barn såg jag änglar och ande väsen som man gör med dem som lever fysisk här och detta leda snabbt till att jag hade svårt att urskilja vilken verklighet jag faktisk befann mig i. Jag förstod ganska snabbt att jag på något sätt behövde hjälp så jag bad änglarna och Gud om att stänga ut all klarsynt. Detta fungerade jag kände av dem men såg inte längre. Detta var innan jag fyllde tolv år. Därefter kunde jag se om jag själv valde detta. Mitt liv har varit fylld av utmaningar men dessa gjorde mig starkare och även förstående med förlåtelsen processen. Den är helig det är med den man utvecklas och går vidare i livet. Man ser saker med andra ögon. Jag har också haft ängla kören sjunga för mig vid stunder av mycket sorg när jag förlorat min älskade katt som fanns alltid för mig. Fåglar vilda som tama har flugit ned för att sätta sig vid mina fötter. Väldigt små barn kan bara spontant krama om mig fast jag inte känner dem eller föräldrarna. För x antal år sen gjorde jag en tidigare liv regression i grupp. Där fick jag uppleva tre liv ett av dem var jag en ängel jag levde med dessa ljuskällor och Gud var enorm. Jag kunde inte få se allt i regressionen eftersom detta var farligt pg av den universela planen Gud hade åt mig samt det jag hade lovat skulle stanna hos dem. Jag såg en rulle som jag hade skrivit på. Sen blev jag människa på nytt. Denna upplevelse har påverkat mig starkt och också stärkt min kontakt med änglarna nu i denna liv på jorden. Jag har hört så många sk andliga experter säga att man ej kan komma och inkarnera som människa om man varit en ängel. Men jag vet att så är inte fallet och blev så glad av att läsa denna artikel. Tack ❤️??? J. M

 8. Dom finns och vem vet.. Men har ju vart med om mycket och gråter så fort jag pratar om änglar… Sköna, varma tårar. Tror tom. Att jag sett änglafenomen på himlen vilket jag filmade men filmen visade en orb tror jag och inte det jag såg.. Har skyddsängel.. Försökt få veta och igår kväll var det som att jag fick veta.. Jag är kvinnlig??? Andlig och troende sen barna åldern och varit med om mycket. Jobbar ivården.. Ofta säger nån till mig.. Du har Ett ljus och värme och du sprider detta.. Imina ögon säger många… Vet inte men vill gå djupare och lära om allt ???

 9. Jag har läst allt flera gånger. Känner igen mig i allt, men svaret på varför jag är här kom när jag fick min dotter, hon har ALLA tecken att hon är en riktig jordängel. Nästan de flesta jag möter säger till mig att det är något speciellt med mig att man blir så lugn å glad när de möter mig. Sedan den dagen min dotter föddes säger alla att det är något himmelskt och magiskt över henne. Nu vet jag vem jag är, tack och jag ska hjälpa min dotter att förstå vem hon är för det känns som om hon bär på en mycket större kraft å uppgift än någon vet än. Jag ska göra allt för att förbereda henne ? tack igen, för att jag äntligen sedan ett år förstått vem jag är och att jag är viktig och behövd ??

  1. Jag tror att det är samma med min dotter, min mor dog 2011 och jag har sörjt så jag nästan höll på att ta ihjäl mig själv, så vilsen blev jag. Hon var min bästa vän, den enda jag hade. 2016 blev jag gravid, jag pratade med min mammas barndomsvän som är medial och hon sa att rådet hade frågat om mamma ville reinkarneras som min dotter, hon hade accepterat det. Under graviditeten drömde jag om min mamma, att jag var gravid och hon var där hos mig. Som om hon försökte säga mig något. Hon föddes 11 maj, 4 dagar efter datumet som min mamma var född. Hon är verkligen inte som andra barn, så ljuvlig, snäll och det riktigt bubblar av lycka om henne. Vi döpte henne till min mammas namn i mellannamn (marina). Alla som träffar henne blir helt förälskade i henne, och de säger att hon är så vacker. Jag tror att det kan vara hon..

 10. Jättefint inlägg och tror nog att jag har träffat på några jord änglar under min livstid. Får ofta höra av patienter och andra att jag har en aura?, ett ljus omkring. Kan inte se den och förstår inte riktigt men det kan väl bara vara bra?

 11. Hej, jag känner igen mig i alla tecknen på en jordängel förutom ringningarna i öronen. Har dock en fråga om detta med ärr efter vingar. Ska de sitta på ryggen i så fall eller är det bara en förstälning vi har att det är där de ska ditta. ???

   1. Jag har inte, vad jag själv kan se, några ärr på ryggen men på häger sida där jag föreställer mig att vingarna skulle sitta finns det en båge med små födelsemärken. Kan man ha det istället? ???

 12. Jag tycker mig kunna placeras under alla punkter för att kunna vara en ?? på ? något som glädjer mig varmt om ❤️ om det kan vara så ☺️
  Tack för den fina tydliga förklaringen ?

 13. Nä jag tror inte jag är nån ängel. Däremot är jag högkänslig (hsp). Vilket stämmer in på många av punkterna. Så är det nog för många och det är en gåva det också.

 14. jag är nog ingen jordängel trots att många punkter stämmer. Däremot har jag förstått min uppgift på jorden- sprida ljus och kärlek.
  Att hjälpa människor att se lättare på livet och fokusera på allt fint man fått instället för allt man inte är nöjd med.
  Jag är oerhört facinerad av andra sidan men tyvärr kan jag inte se eller höra något, men jag är ändå fast besluten att det våra själar återvänder till ljuset efter vi lämnar våra kroppar
  Jag har en fråga till dig Vivi. Hur har du fått reda på det här med jordeänglar? Det är så fascinerande med medialkunskap, men så lite jag förstår
  Kram Marielle

  1. Hej jag har fått en sämre beskrivning av mig som person i de flesta fall men jag är så glad o tacksam för att jag har fått läsa detta nu så jag vill bara veta varför det är så förenat med fysisk smärta och det är konstant smärta och det blir mera ju äldre jag blir och 63år är jag nu så jag vill bara veta om det är något som jag gör fel? Eftersom det inte alls är en elak människa som jag är. Jag har väl framstått som det när jag har sagt sanningen som ska göra det så bra som möjligt. Så är jag för rakt på sak, eller? FRED OCH LJUS FRÅN LISE

   1. Det är svårt att säga så här varför du lever med smärta. Vi har helt enkelt olika vägar att gå på jorden och olika saker att lära oss. kram vivi

 15. Det mesta stämde in på mig, men inte till 100%. Många gånger har jag fått höra “Du är en ängel!”, men det har jag tolkat som att de tycker att jag är snäll.. Kanske de såg/upplevde att jag är en jordängel.. Kramar, ljus och kärlek

 16. Hej kära ni..Jag tror att vi är många som är mer i kontakt med vår andlighet som kan skriva under på de flesta punkterna för en sk jordängel…Jag tror dock att som det också står att läsa att en jordängel jobbar inte för sina egna syften och oftast gör gott i “dolt skepnad”. Jag är övertygad om att om ni verkligen är jordänglar så har Gud/ Skaparen/ Universum på något sätt sett till att ni bara vet det…Ni skulle inte behöva bekräftelse…eller att ta upp det på denna sida…

  1. Människor jobbar på olika sätt, jag lämnar till var och en att finna sin väg på sitt sätt. Vem är jag eller du att bestämma hur det ska se ut för andra? Jag skriver för de som är intresserad och vill läsa, de andra kan strunta i det…

   Som jag skrev så kan de flesta känna igen sig i texten men att det är de sista punkterna som oftast är det som skiljer åt.

   Och nej, jag raderar inget utan jag måste se ditt inlägg för att kunna godkänna det och lägga till det på sidan.

   /Vivi

  2. Det är inte min sanning. Jag vet vem jag är och har i uppgift att stå för att jag är ängel och uttrycka det. Det finns lika många som vet, som inte har den uppgiften och som därför verkar i “det fördolda”. Det finns lika många olika funktioner för änglar som för “jordmänniskor”, en del sprider sin vibration/ljus de bär utåt. En del har i uppgift att hålla den inom sig. En del är inte medvetna om sitt ursprung, en del är det. Allt enligt våra olika syften. Någon Jantelag finns inte inom änglahierarkin (hierarki betyder inte olika värden, endast olika funktion), det är ett jordiskt och ganska svenskt påhitt. En av mina änglauppgifter är t e x att hjälpa änglar utan ego att utveckla ett, så de klarar människolivet bättre genom ökad självkärlek med gränssättning och ökad självkännedom. Änglar är ofta i grunden självuppoffrande och behöver därför utveckla balans här för att må bättre och därigenom kunna hålla sin energi här. Det gynnar fler än att vara självuppoffrande. Åsikten att kärleksfulla människor ska “hålla sig i bakgrunden” är en av anledningarna att världen ser ut som den gör här. Det är dags för kärleken att stiga fram genom många nu. För kärleken är både visdom och kraft! Dags för kärlekskraften att ta plats i våra kroppar och i världen. Både utåt och inåt. För allt “där ute” är en återspegling av vårt inre, så oavsett om vi verkar i det fördolda eller i rampljuset är vi i vårt inre. Allt är lika värdefullt, oavsett våra olika funktioner och kompetenser. / Maria Didalarion

   1. Väldigt bra skrivet tycker jag.

    Jag har haft det där skyddet i egot väldigt starkt nästan hela mitt liv. Även som ung när man ofta brukar ha kriser. Då var jag som starkast i tron på de rätta värdena. Jag såg vägen så klart och gick utan rädsla och med stor tro på min förmåga.
    Men jag har förlorat delvis kraft efter för många stora påfrestningar under lång tid. Jag har sanlat mycket kunskap men kan inte använda den till fullo som förut.
    Så den viktigaste uppgiften jag har nu är därför att återta min kraft. Att bygga upp mig. Endast då kan jag vara fri och kunna göra det jag känner att jag måste. Det som känns rätt. Att sprida ljus, kärlek och stå upp på det godas sida. Skydda och värna om livet och rättvisan.

    Men något jag inte riktigt kan förstå i beskrivningen om jorda-änglar är den ganska omfattande beskrivningen av den änglalika och vackra yttre ytan. Jag är inte lika säker på att detta är ett nödvändigt kännetecken. Jag tror att denna bildliga beskrivning av änglar hör människorna till. Att det är vårt sätt att befästa det gudomliga.
    I verkligheten tror jag att änglar skiftar till utseende precis som andra varelser. De kan t.o.m vara mindre vackra på utsidan. Men desto vackrare på insidan. Det ör ljuset de sprider inifrån som ger dem deras strålning och kraft. Så den märks på utsidan.
    Det är därför vi uppfattar dem som vackra.

    1. Hej! Ja, de behöver inte vara vackra på ett traditionellt sätt, det handlar mer om en sorts översinnlig skönhet som vi ofta uppfattar som vackert. Kram vivi

 17. Hej, jag blev så rörd när jag läste detta och påverkad så kände att jag måste skriva. Jag har fått bearbeta mycket de senaste åren bl a bortgång både av min mamma och mormor, ett destruktivt förhållande som jag fann styrka att lämna totalt för 1 1/2 år sedan. Jag har sedan dess verkligen bearbetat och jobbat otroligt mycket med mig själv. Jag har nyligen bara för ett par månader börjat dejta en kille som är så olik mig på många sätt, men som jag redan från början kände en varm och nästan obehaglig känsla att vi känner varandra. Jag tror på andlighet och har en stark intuition i kombination med känslighet.När jag träffa honom första gången såg jag ett varmt ljus runt honom. Han var inbjudande samtidigt som fysiskt lite tillbakadragen. Naturligtvis var jag attraherad men kände på nåt sätt en djupare mening. Jag tror jag träffat min ängel i form av min mamma som jag naturligtvis känner stor saknad och sorg inför. Tydligare tecken är att han har samma efternamn som min mormor och min mammas flicknamn. Han har även en son som samma födelsedag som min mamma. Vad tror du?

  1. Hej!
   Jag tror inte han är din mamma eller mormor om det inte är så att de gått bort innan han föddes. Det är ovanligt att de föds om till samma människor direkt. Däremot så kan det vara ett tecken från dem att de finns med. kramar vivi

 18. Hej
  Har länge haft känslan av att jag är en ängel, fyra sista punkterna stämmer, jag har en aning om vad jag har för uppgift.
  Känner du ngt om mig

 19. Nej jag tror inte att jag är en ängel även om jag har mycket igenkänningsfaktor, men däremot så är jag högkänslig,en (HSP:are) och tack <3 <3 <3 för allt bra som du skriver om <3

 20. Tack ❤ kan nu koppla ihop vad mitt syfte här är…har oxå känslan för att heala…kan känna med mina händer var människor har ont..blir en varm pirrande känsla i handflator och fingertoppar. Är extremt känslig och kan bli ledsen utan att förstå direkt varför om någon annan i min närhet är ledsen orolig för något… Alla andra punkter stämde in och det kändes som “äntligen hemma” !

 21. Jag som borderliner känner igen mig och det är ett alternativt sett att se på denna diagnos. Som en styrka snarare än en svaghet, väldigt givande även om jag inte tror på de bildligt, så är illusionen vacker nog, kram

 22. “Räddad av en Änglar” går på tv kanal 7 med en holländsk medium Birka den 19 April Onsdagar kl 21.00 som jag måste/vill följa!

 23. Tack.? Jag känner igen mig i texten. varit med om 3 dödsfall. Mamma,pappa och make på 6år. Många prövningar genom åren. Har oxå fått höra jag är en ängel.

 24. Tack <3 Känner igen mig på nästan alla punkter i hela texten. Mycket som faller på plats. Tack <3

 25. Tack för att du skriver om detta. Känner igen alla punkter. Mina ögon fascinerar många. Har haft mycket tunga saker som jag gått uppleva i livet. Men kämpar på och hjälper andra människor så gott jag kan. Får också höra att man blir lugn och trygg i min närvaro. Små bebisar har en förmåga att somna så fort jag håller i dom. Skönt att höra att man inte är ensam om ringande i öronen. Fick också höra av ett medium att jag gör astralresor till högre ort på natten när jag sover. Har också fått höra att jag har healing. Kramar

 26. Hej alla!
  Jag tror en ängel aldrig tar åt sig äran att kalla sig själv det eller tro så. Det är för mig Självisk tänkande ingen ljus egenskap.
  Vet att man kan vara en helt otroligt fin människa.
  Men jag tror att vara en ängel är
  Något man förtjänar när man älskar/hjälper helt utan egen vinst.. det är en helt ren själ för mig (ängel).

  Jag har oftast mitt sinne öppet, ibland ser jag personer som lyser upp och verkligen sticker ut. Tror dom har kommit en bra bit påvägen..

  Sen hade nog inte en ängel googlat på sig själv.. ?

  1. Det handlar inte om äran att få vara ängel, en ängel vill absolut inte skryta om att vara ängel, helst inte att andra ska veta om det (många skulle ändå inte förstå). Skryt hör egot till,ett försök till att verka bättre än andra för att man är osäker i sig själv. Änglar står över sånt. Däremot är det en ära att iomed uppdraget man tilldelats få ynnesten att hjälpa människor på olika sätt. Det är meningen med ens liv, och man har under livets gång gått igenom mycket svårigheter och samlat på sig mängder med erfarenheter som man sen använder sig av för att utvecklas och hjälpa andra utvecklas och bli bättre människor. Man har fått en hård livsskola men fått rika lärdomar som stärkt en inifrån och gjort en ödmjuk.

 27. Hej Vivi! En liten undran… har tittat rätt så mycket på tv sista tiden… andliga…Har jag förstått det rätt att det finns andar som inte kommer vidare ? Att de fastnat… Tycker så synd om de i så fall… Kan man hjälpa de då… Har själv anlitat ett medium som hjälpte en man som var kvar i min dotters lägenhet.. Han var glad över att gå in i ljuset … Kram Eva

 28. Hej
  Fick veta just idag att jag var jord ängelite. Jag sökte svar på mina kroppsliga bösvär då jag kände mig ständigt trött.
  Och jag fick svar att min trötthet beror på att jag jobbar ständigt att hjälpa andra på jorden.
  Jag valde mitt ansvar innan jag kom till jorden.
  Intressant med 4 punkter du angivit. Det stämmer med 3 men 4 att spår av vingar bör finnas mpste jag be min man undersköka ?

  Kram från Jord ängel
  Isabel Hajrija ❤

 29. Hej Vivi fick tips om denna sida av en underbar tjej som läste av mig måste säga att alla punkter stämmer nästintill perfekt på mig de fyra sista tyckte jag att 14-15 stämde in några märken efter änglavingar vet jag inte om jag sett och ringer i öronen ör jag osäker på så hur vet man helt säkert att man är en ängel mer än att man fått höra det hela ens liv och varit med om många prövningar

     1. Evin menar nog frågan hen hade lindat in i sin kommentar (dock utan frågetecken): “Hur vet man helt säkert att man är en ängel?”

  1. Hej! Man är inte automatiskt en ängel för att andra säger det utan att de verkligen menar det på riktigt, eller att man har varit med om prövningar, det är viktigt att vara medveten om. Alla frågor bör stämma och man bör vara speciell på ett sätt som har med överjordiskhet att göra vilket är ovanligt, ofta kan man inte avgöra sin egen speciella utstålning. Kram vivi

 30. Förlåt men jag förstår inte vill inte verka dum. Änglar menar de att en ängel kommer ner o hjälper oss. Eller menas det att en människa som lever är en ängeln som kommit för hjälpa en.

 31. Hej vivi gällande punkt 11 – destruktivitet. Är det möjligt att bli av med sina ”vingar” pga förmycket alkohol och droger… Hur får jag tilbaka dom? Har varit drog fri i mer 6 månader tränar och äter rätt och vill tilbaka till mitt sanna jag igen och hjälpa till i världen men har det inte i mig längre… 🙁

  Med vänlig hälsning, Patrik

  1. Med kärlek, man ska inte påverka den andliga utvecklingen för barn och inte ha förutfattade meningar för då hamnar man i dömande.De måste finna sin väg själva om de är intresserade. kramar vivi

 32. Härligt skrivet!!!
  Kände igen mig i nästan alla punkter. Det började med att varje gång jag duschar eller när jag fryser så känner jag som att jag har ett “öppet sår” precis mellan skulderbladen. Det är en väldig konstig känsla, detta känner jag varje gång jag fryser eller är i duschen. Dessa händelser har gjort att jag har börjat tänka mer och mer om jag kan ha varit en ängel förr.
  Har alltid känt mig utanför allt detta och ibland så vill jag inte leva här längre för vart jag än ser så ser jag bara misär, ondska, hur elaka människor kan vara.
  Men den känslan övervägs av att jag känner att jag måste göra klart mitt jobb här på jorden först.
  Jag har börjat lära mig hela folk själv och på dem jag gör det på så funkar det. Detta är en gåva jag vill gärna utveckla och bygga på. Jag vill hjälpa så många som jag bara kan. Nu förstår jag också varför jag har misslyckats med nästan alla mina förhållanden.
  Tack för den fina informationen.
  Namaste

 33. Hej Vivi,
  Jag undrar ifall du vet om det finns någon samlingsplats för likasinnade när det kommer till det här ämnet, jag känner igen mig i allt och har gjort i många många år nu, däremot så är jag vilse i den här verkligheten.
  Mina tankar börjar ta konstiga skepnader och jag är rädd för att jag kommer att bli en av dem som “lämnar oss för tidigt”.
  Jag känner mig väldigt ensam här och vill gärna komma i kontakt med andra av samma sort helt enkelt.

  Varma hälsningar /A

  1. Hej Andreas!

   En FB-grupp jag kan rekommendera är den jag själv blev medlem i så sent som i april. “Andligt uppvaknande” heter den och är den bästa FB-grupp jag någonsin träffat på. Jag är med i ytterligare två andliga grupper, men de är inte alls så bra eller stöttande – och ger inte på långa vägar lika mycket.
   Självklart finns det även andra grupper på FB, men just den här gruppen är jättebra när man börjar komma in i den andliga världen. Och även när man kommit en bra bit på väg.
   Det är som en trygg bas, varifrån man sedan bygger vidare och specialiserar sig.

   Hade jag inte varit med i den här gruppen, hade jag inte kunnat utveckla och inte vetat det jag idag vet om min egen andlighet. Lite kryptiskt sagt, men tror du förstår.

  2. Hej Andreas!

   En FB-grupp jag kan rekommendera är “Andligt uppvaknande” som jag själv blev medlem i så snart jag blev medveten om min andlighet.
   Självklart finns det även andra grupper på FB, men just den här gruppen är jättebra när man börjar komma in i den andliga världen. Och även när man kommit en bra bit på väg.
   Det är som en trygg bas, varifrån man sedan bygger vidare och specialiserar sig.

   Hade jag inte varit med i den här gruppen, hade jag inte kunnat utveckla och inte vetat det jag idag vet om min egen andlighet. Lite kryptiskt sagt, men tror du förstår.

 34. Oj vad det stämde på mig. När jag läste det sista om “ljud i öronen” så rös jag! Har så länge jag kan minnas har jag hört det här ljudet/musiken. Frågan är vad jag ska göra av denna nya insikt. Är sjukskriven för utbrändet just nu.

 35. Har fått veta idag av en trovärdig person att jag är en ljusarbetare/jordängel. Jag är glad att hon såg det, det kan förklara en hel del.

 36. Oj tänker jag efter denna läsning. Om jag inte hittat märken på min kropp men övriga tre av fyra sista punkterna stämmer exakt – och även de andra punkterna, hur ska jag tolka det? Jag hoppas verkligen på att du vill svara mig?

 37. Alla punkter stämmer in på mig, speciellt att jag bryr mig på precis alla både människor och djur. Sen har jag svårt att repareraefter att ha blivit sårad av olika relationer jag haft.

 38. Hej
  Jag undrar vad jag ska göra då jag sett både gud och jävulen men den sistnämnde släpper inte taget om mig utan drar ur mig kraft. Jag vet vad ljuset är men också mörkret.
  Jag skulle kunna berätta så mycket mer men just nu räcker det med denna fråga: hur får man mörkret att släppa taget? Eller hur släpper jag taget om mörkrets krafter? Jag vet ju att jag en ängel. Har fått det bekräftat också.

 39. Jag är en tjej som bara är 13 år men har alltid känt av att det är något ”speciellt” med mig, det har hänt så mycket saker som jag både sett, hört och känt, jag började berätta lite för min mamma i somras och hon blev helt förvånad eftersom hon alltid känt på sig att det är något ”speciellt” med mig och att hon tycks se vingar på mig, hon tror att jag är hennes skyddsängel (fast jag tror att jag skyddar fler än bara henne)

  Kände mig träffad av alla punkterna, det stämde så mycket att jag blev helt tårögd

 40. Hej, har precis läst en del om psykopati och så hamnade jag här när jag sökte på hur man kan känna sig trygg på jorden. Kanske låter konstigt men så fick jag en känsla av att det finns vissa likheter som jag har svårt att inte se, och det är detta med att tro att man är mer än andra, vet mer än andra och kanske besitter kunskap som också kan kännas svår att sätta ord på. Jag tappade bort mig själv för två år sedan och har varit på en resa sedan dess, med osäkerheter och nyvunna lärdomar, endel av de mindre härliga sakerna har varit min rädsla för att vara just en psykopat. Vänner och min terapeut bara skakar oförstående på huvudet och säger att det är ju precis motsatsen. Men jag har ändå haft kvar känslan och osäkerheten om det kanske inte är så. Att tro att man har eller är någonting speciellt är väl aldrig bra?

  1. Hej! Jag känner inte dig men att känna sig speciell är en bra känsla så länge det inte övergår i egoism eller att man tror att man är förmer än andra. Ta hand om dig! Kram vivi

 41. Hej Vivi!
  Fick just den sista bekräftelsen ifrån din text! ❤️❤️
  Mina “karmiska” läxor i denna inkarnationen har enbart handlat om självkärlek och självförnekelse, självtillit och avsaknad av denna, självtro och avsaknad av den samma.. Osv..
  Redan när jag var liten såg jag mitt eget ljus och hur starkt det var men p.g.a av mina livsförutsättningar vågade jag inte tro på det.. Samma ljus har konstant bländat andra, oavsett hur mycket som jag har försökt dölja det har det ändå lyst igenom.. Skapat en massa reaktioner hos de jag har mött som jag verkligen inte kunde förstå.. Förrän jag blev “medveten”.. Såg tydligt “konflikten” mellan deras själ och ego men visste inte att det var det som jag såg.. Eftersom jag så tydligt såg det och undrade varför “speglade” jag detta tillbaka till dem..
  Vilket utlöste en massa negativa reaktioner hos dem som jag tolkade som att det var något fel på mig..
  Hade långa “konversationer” med gud under tiden som jag växte upp men slutade när jag blev äldre.. Min största “idol” var Jesus.. Men jag såg oxå hans “mänskliga” dilemma..
  Jag var ett “udda” barn som höll mig mycket för mig själv.. Mitt rättspatos var mycket stort (inte på ett dömande sätt) och jag började väldigt tidigt stå upp för andra och försvara de som inte kunde försvara sig själv.. Utan någon tanke på de eventuella konsekvenser som det kunde medföra för min egen del..
  Har kunnat “prata” med djur hela mitt liv eller tolka dem kan man väl säga.. Djur och barn har kommit till mig även de som ingen annan kunde nå.. Även vuxna människor har öppnat sina hjärtan för mig utan att jag har “gjort” något..
  Upprepade gånger har jag fått höra att jag inte är av denna världen, inte hör hemma här och att mina “ideal” är ouppnåeliga.. Att jag har Kristuskomplex men tycker att det är konstigt eftersom jag aldrig nånsin har jämfört mig med honom bara haft honom som förebild..
  Har haft en något komplicerad frågeställning angående de grupper som jag har följt på FB eftersom jag inte riktigt förstod vad de menade.. De pratar mycket om frekvenshöjningar och om att bli “andligare”.. Som jag ser det är det mitt “ego” som behöver höjas i frekvens eller “renas” för att kunna acceptera den som jag verkligen är och för att verkligen kunna rymma alla aspekter av min själ.. Och min kropp som behöver “omarbetas” för att kunna utföra den livsuppgift som jag har blivit given.. Min kropp har alltid varit för trång på nåt sätt.. Och blev sjuk av att jag omedvetet tog in alla negativa vibrationer från alla omkring mig.. Min “själ” behöver ingen frekvenshöjning för den är redan “ren”..
  Okej det här låter nästan som om jag faktiskt är galen och jag har blivit uppfattad så ett antal gånger.. Men jag har aldrig varit klarare än nu.. Sen jag började hitta “tillbaka” till mig själv som jag var när jag inkarnerades här.. Har alltid sökt sanningen, den kompletta sanningen, inte bara den “goda” sidan och kunskap på alla plan.. Den logiska intellektuella och den andliga emotionella.. Sedan jag började meditera har de båda börjat integreras med varandra vilket betydde ett jätteskutt framåt, jag blev oxå “medveten”..
  Har för många år sen varit med om en NDU där jag fick välja om jag ville gå tillbaka till min kropp eller inte, valet handlade om kärlek, inget annat.. Jag valde kärleken.. I första skedet kärleken till andra men senare har jag förstått att det oxå handlade om kärleken till mig själv..
  Jag vet inte om jag är en jordisk ängel även om jag har blivit kallad “ängel” ett antal gånger men vet att jag inte behöver återfödas igen om jag inte själv vill det.. Kommer då att övergå i ett högre perspektiv och “hjälpa” därifrån i fortsättningen.. Tror att jag faktiskt möjligtvis kom därifrån men valde att gå ner för att kunna “hjälpa” bättre.. Om jag är en “jordisk ängel” eller inte överlåter jag åt andra att avgöra.. Det är inte direkt viktigt med en “titel” på mig själv för min egen skull eller min egen utveckling.. Min högsta intention är att “hjälpa”! Att hjälpa andra och för att kunna göra det att hjälpa mig själv och därigenom andra genom förståelse, självinsikt, förlåtelse och kärlek i alla dess spektran för att därigenom kunna utvecklas till att kunna hjälpa andra och mig själv ännu bättre eftersom vi alla är en och samma bara olika aspekter! För att verkligen kunna hjälpa andra på bästa sättet för dem och deras utveckling var jag tvungen att lära mig att älska mig själv först för att kunna se klart… Namaste! ❤️❤️❤️❤️

  1. Fint skrivet, tack för att du delar med dig. Nej, det är ointressant om vi är änglar eller inte eller vad vi kallar oss då vi alla har våra speciella uppgifter där ingen är mer värd en någon annan. Men för att kunna förstå hur mycket som finns så behöver vi sätta ord på olika processer, utvecklingar och nivåer inom och utom oss. Det skapar tankar, följdfrågor och nyfikenhet. Orden är dock inte tillräckligt omfångsrika då det som pågår är större än allt samtidigt som som det även finns i det allra minsta. Men det är ord som väcker människans nyfikenhet och får dem att gå vidare. Kram vivi

 42. Hej! Jag är 11 år. Men jag har alltid hatat våld. Jag bryr mig mycket om allas lika värden och naturen och sådant. Jag har alltid känt att jag inte riktigt passar in här på jorden. Nästan varje dag brukar jag höra något konstigt ringande ljud i öronen.ibland brukar jag känna att det kliar och sticker till på sidan av ryggen där det hade kunnat sitta vingar. jag tycker att nästan alla tecken av att man kan vara en jordängel passar in på mig! Och om det är så, att jag har kommit tillbaka från himlen, så tycker jag det är fantastiskt och väldigt spännande om jag faktiskt är en jordängel!

 43. Hej Vivi,

  Jag är lite nyfiken på märken och ärr på kroppen,som du nämner kan finnas som tecken för en ängel. Var sitter de och hur kan de se ut?

 44. tack för informationen nu förstår jag bättre vad gör här på jorden att jag var en jord ängel visste jag inte bara att jag hade en uppgift här
  tack
  Alf

 45. Tack Vivi❤❤
  Stämmer mycke på mig?. Har fått folk som sagt till mig att jag är en ängel. Jag har alltid känner mig annorlunda. Mvh. Eva.F❤

 46. Måste säga att det gick en stark rysning genom kroppen när jag läste detta om änglar. Det är något med mig som jag inte riktigt kan förklara, men samtidigt har jag en egendomligt stor insikt. Jag ser saker i olika tillstånd som jag inte kan förklara med det fysiska livets alfabet, och jag träffar och känner konstant av andra själar från andra sidan i princip 24/7.

  För några år sedan mötte jag ett medium som överraskades av mitt enormt starka ljus. Hon påstod att ljuset var så starkt att det kunde ses över flera olika galaxer och universum, och att mina konstanta möten med andra själar berodde på den starka healande kraften som följde av mitt ljus. Om det stämmer får jag förmodligen veta igen först efter min död från detta livet, men jag kan i alla fall känna att jag inte kan hantera det fysiska livet med allt vad det innebär, utan att inte samtidigt hantera mitt liv på andra sidan…

 47. Hej Vivi!

  Äntligen har jag hittat rätt. Tack Vivi!

  Alla punkter stämmer. Pojkvänner under tonåren frågade vad jag hade för märke på ryggen. Eftersom min mamma lämnade mig när jag var 4,5 år och pappa också missbrukade så fick jag inget svar – eller jag brydde mig inte ens att fråga. Jag antog bara att det var någon form av sprutärr så det var det jag svarade och har inte tänkt på det mer.

  Nu när jag läste detta inlägg ville jag kolla var märket sitter. Trodde aldrig att det skulle sitta mitt på ryggraden mellan skuldrorna men det gör det! Jag blev mycket förvånad!!

  Jag undrar om du vet hur dessa “tecken” kan se ut? Mitt är runt ca 2-3 cm med någonting inuti. Ungefär som om någon stämplat något på ryggraden. Inser att det inte är ett sprutärr från bebistiden för vem tar en spruta mitt på ryggraden? Hur ser ditt märke ut?

  Jag har också läst om jordänglar på amerikanska sidor och de säger ingenting om att man ska ha några märken. Där verkar det mer som att man själv bestämmer om man är en jordängel eller inte. Så jag undrar varifrån du fått detta med att man ska ha något slags märke mellan skuldrorna? Om några tecken ska finnas så kan väl inte många vara jordänglar och det borde väl finnas massor?

  Jag har länge undrat vem jag är och aldrig trott på änglar. Nu ser jag vägen framför mig och vet vem jag är och kan reagera säkert i framtida visioner och relationer.

  Jag är glad att jag i detta liv har kommit på detta ( är 44 år) och börjar så smått få kontakt med änglarna som ivrigt har försökt att kontakta mig under ett år men jag har inte förstått det eftersom änglar har varit fantasifigurer för mig. Dock har jag flera änglasaker i hemmet och har alltid dragits till dem:)

  Kortfattat: Jag är inte religiös men läser nu Bibeln för första gången för att få lite mer vyer. Har du tips om vad man kan göra eller läsa i min situation?

  Har också varit på några astralresor men pausat dessa eftersom jag blivit rädd att inte komma tillbaka till jorden igen.

  Nu är jag inte lika rädd längre och har redan utmanats av demoner som jag klarat av hyfsat.

  Är tacksam för svar! Kram Suss

  1. Hej! Jag vet inte hur märket ser ut. Själv är jag ingen jordängel men min bästa vän är det, hon har en födelsemärke mellan skulderbladen, inget färgat utan som en liten inbuktning. Informationen kom i en kanalisering. Tyvärr vet jag inte vad du ska läsa men det finns många änglaböcker. Kram vivi

 48. Hej fina du!

  Jag gick en kurs i medial utveckling, men fick veta att jag redan kunde mkt av allt just det mediumet lärde ut. Dock va det flera av dom andra kurs deltagarna som sa till vår mediala lärare, att dom såg som stora rosa änglar vingar bakom mig.

  Detta hände för flera år sen o jag kan inte sluta att tänka på det.

  Vad betyder det?

  Folk som jag träffar får gåshud o jag har fått flera människor att börja gråta, bara genom att se på dom. Dom säger att det känns som att jag ser rakt igenom dom.

  En person sa att han önskade att alla fick se det vackra i mina ögon. För mig e det bara vanliga ögon, men tydligen e jag skum. Under flera år så har jag fått frågan, vad jag e för något.

  Ett känt medium från tv, berättade att jag va otroligt medial o att jag kom till jorden för att hjälpa människorna o att jag hade ett helt team runt mig på andra sidan som hejade på mig.

  Jag e väldigt chockad över allt detta, då jag bara e en vanlig person med otrolig empatiförmåga, på gott o ont.

  Ofta förstår jag alltid andra varför dom gör som dom gör, vilket fått folk att tycka att jag e otroligt klok, när jag har förklarat vissa beteenden. O återigen fått frågan, vad jag e för något. Även från vänners bekanta som jag aldrig träffat förr.

  Jag vet bara saker som ska hända, t ex terror dådet i sthlm. Jag bara vet saker. Har fått så mga människor att börja gråta, när jag har berättat vad jag ser hos dom. Saker dom inte ens själva har berättat för ngn innan. Det har väckt mkt nyfikenhet från folk där jag bor. Kan t o m komma fram folk o fråga om jag e jag o sen fråga vad jag får till mig om deras liv o framtid. Jag vet även kön på ofödda barn, när någon e gravid o har haft rätt precis varje gång.

  Jag ser saker hela tiden. O vet om en människa e “farlig” eller bra. Jag backar o känner en otrolig dålig känsla o blir så rädd att jag skakar. Sen har det visat sig att det har stämt, då samma person/personer sedan visat sig ha dåliga tankar/handlingar/mkt drama eller varit falska.

  Jag ser på världen som ett kaos. O jag berättar för alla som vill höra, att det finns hopp. Vi måste börja bry oss mer om varann o våra djur samt naturen. Jag hör ett gråt inom mig från moder natur o jag känner det som att ande världen e bedrövad över allt det dåliga människan gör mot sig själv o andra. Dom vill oss så väl!

  Men mina vänner säger ofta att jag e så överkänslig. O att jag inte kan rädda världen. Jag däremot har fått till mig att en ny era e på väg, då fler o fler får upp intresset för det andliga. O för jordens kärlek.

  Vill dock me detta meddelande bara fråga om ngn eller du Vivi, har ngt Hum om vad rosa änglar vingar bakom min rygg betyder. För det e just vad folk ser bakom mig. Stora rosa änglar vingar som typ svävar bakom min rygg.

  Kärlek till er o kom ihåg, vi e inte ensamma, dom finns där för att vägleda oss alla! ❤️ Gäller bara att vi stannar upp lite grann i vårt stressande liv o lyssnar till vårt inre! ❤️

  Kram Etelvina

  1. Hej!
   Den rosa färgen står för vårt hjärtchakra vilket handlar om kärlek. Det kan vara så att det var din aura som var rosa vilket personen uppfattade. Du är då inne i en period där du öppnar upp för kärleken på olika sätt. Kram vivi

  2. Hej. Min mamma brukade säga till mig när jag var ung att man inte kan rädda världen. Men det kan man ju visst. Genom att bidra med och värna om det goda och ljuset. Som motvikt mot ondska och mörker. Ju fler som gör det desto bättre blir det.

  1. Hej,om man är en jordängel, men inte vet vart man ska söka till. Hur gör.man då ? Dom sista punkterna stämmer. Då även medium kallat mig för ljus. Jag gjorde chakratest m.m. och har alltid känt att jag inte vet vem jag är. Alltid hållt mig nära naturen då jag känner mig lugn å fri där. Jag har 3 djur som jag räddade från dåliga hem privat. Jag vet att ja har ett stort hjärta och älskar allt med kärlek. Då jag ger alla kärlek. Men jag vet ej vem jag själv är inombords. Å när jag läste din text så blev jag chockad. För alla som mött mig har sagt att dom inte kan släppa mig ur tanken å att jag är extremt snäll för jag vill att alla ska må bra i min omgivning men däremot glöms jag själv bort. För jag fokuserar på alla andras mående, mina djur, naturen. Jag passar in på alla punkter. Otäckt otäckt lika.. så kanske är det en sån jag är? Jag har alltid undrat. Å bett till änglarna å min morfar om tecken. Jag har haft en konstig tur i mycket. Och relationer har varit svåra då jag varit den som ger å ger men fick inte samma kärlek tillbaka. Mina vänner kallade mig för ängel för att dom ser mig som en kärleksfull person som alltid ställer upp oavsett hur jag själv mår. Hur kan man få reda på om man verkligen är en jordängel isåfall? Jag vill jätte gärna veta. För jag vill få svar på mina frågor men har inte hittat någon att fråga.
   Mvh Karoline. Hoppas jag får höra från dig!

   1. Hej! Det finns ingen som kan ge dig ett svar, andlighet fungerar inte så enkelt utan man får söka sina svar. Jag skulle rekommendera dig att gå en kanaliseringskurs och lära dig kommunicera med änglar och ta det därifrån. Kram vivi

 49. Hej. De där ärren mellan skulderbladen. Ska det vara ett eller två? Ska de sitta på nån särskild plats mellan skulderbladen? Jag har ett ca 4 cm långt ärr på kanten av det ena skulderbladet vertikalt mot ryggraden. Sedan ett litet runt på den andra sidan lite längre ner men annars på i stort sett samma plats som det andra. Vet inte vad det kan betyda. Hur tar man reda på det?

 50. Sökte på avtryck i själen. Jag har förstått att det är det jag lämnar hos många människor. Har haft många tankar om vem jag är och allt du skrev har jag redan kommit fram till själv. Mina tårar rinner. Jag lyser.

 51. Glömde även tillägga att jag är medial men vet inte hur jag ska kontrollera det. Vet inte hur jag stänger av det. Å många personer som har svårt att prata tycker det är lätt att prata med mig då jag är en lugn person som lyssnar å bryr mig om alla. Jag har varit öppen för de mediala så länge jag kan minnas. Det går i släkten på min mors sida.
  Mvh Karoline

 52. när jag läste 16 tänkte jag angående en födelsemärke som är rundad och oval/avlång men snett uppåt så att säga, som en fjäder mer än en vinge skulle jag säga, för kanten är jämnrund och ej räfflig på något sätt, dock ej helt rund men avlång snett uppåt, och den är en aning mörkare än min hudfärg men inte extremt, ungefär den färgen som jag blir på sommaren, eller den kamoufleras bra då när jag blir brun av solen eftersom jag brukar inte märka den då, ca. 1 cm diameter ena hållet och ca. 5mm i diameter och platt jäms med huden, ingen inbuktning eller utbuktning, så kom jag på det att “jahaa är det det det betyder?” för att när jag var liten så såg jag den under brösten på huden vänster sidan av bröstkorgen och gick till pappa och frågade vad det är och han svarade “ahaa, har du också en sådan födelsemärke?” och han tittade på den och fortsatte “jag har också en likadan, en exakt likadan och jag hittar inte på, jag har en på ryggen, vill du se?” och jag fick se att han har en exakt likadan av exakt samma storlek på sin rygg. När jag läst denna artikel ringde jag till pappa och sa att: “pappa, du vet det där födelsemärket som vi båda har likadana, fast min är på bröstkorgen och din på ryggen” varpå han undrade: “Vad är det med det?” så jag fortsatte “jag har glada nyheter, för jag läste på internet om något som kallas jordängel och att tydligen ibland för att vissa har svårt att tro på att änglar kan finnas och acceptera de, väljer vissa änglar att de föds på jorden som människor för att kunna få hjälpa och finnas till för de också. Där läste jag om en födelsemärke som ska likna en vinge och då förstod jag att det är änglar vi är. Pappa, du och jag är jordänglar”, han svarade: “uppfattat”.
  På 17 reagerade jag med tanken “tinnitus! Det är vad tinnitus är på riktigt, ringandet! Hah, vad kul att jag kom på det nu!”

 53. En ängel skulle nog garanterat googla på sig själv, det är icke så att man blir ängel-fientlig eller ängel-främling eller dylikt bara för att man blivit född som en jordängel, tvärtom så söker man nog snarare till det man själv känner sig bekant och som hemma med. Personligen sökte jag på “jag vill bli vigd med min skyddsängel” på google där jag hittade länken hit till hemsidan. Tack Vivi för värdefull information!

 54. Hej Vivi. Känner igen mig så mycket i om jag är inkarnerad Ängel men samtidigt gör min dåliga självkänsla att jag inte skulle va nåt så speciellt. Har 2 st kvinnliga Änglar omkring mig son jag vet namnen på som jag är ofta obstinat mot och ifrågasätter reglerna dom följer då jag vill ha mer kontakt av dom än jag får och vägrar acceptera att jag måste va på en viss nivå då deras kraft är gränslös. Som ett medium sa till mig att jag vet för mycket därför bråkar jag med mina 2 Änglar om deras förhållningssätt.

  Helade min Far på distans att de blev sånt tryck i ögonen efter några dar när jag försökte sova, blev påmind att jag måste stänga av efter, vilket upphörde på engång jag gjorde det.

 55. Fick av en duktig tjej på tarotguiderna veta att jag var en jordängel och det har jag hört förr men aldrig fått förklaring till vad det var, trott det var ett ord för en väldigt snäll människa bara..Nu fick jag veta och googlade för att lära mig mer. Nu förstår jag varför jag hör små “silverklockor” i öronen. Bearbetar fortfarande själv trauman och har svårt att ägna mig åt andra så mycket men tids nog får jag nog hjälpa andra mer. Till de med barn som är änglar vill jag tipsa om att de är känsliga för orättvisor och grymheter, att uppleva själva men framförallt bevittna andras lidande, även småsaker, är oerhört tungt för dem så visa förståelse för deras känslighet. Jag kan själv kontrollera hur mycket ljus jag strålar ut, även om jag mår lite sämre vissa dar. Stå starka i er själva jordänglar, med självkärlek och människokärlek kan en stadig, ärlig blick från er få en självisk mobbare att bli ödmjuk. Vet er egen kraft att använda till att göra världen till en bättre plats! ❤

 56. Vivi jag har en fråga som jag inte hittat någon information om någonstans, vet ej om du vet vad det betyder när man får som gnistor eller ett litet sprakande fyrverkeri som far upp ur kronchakrat. Jag har upplevt det ibland. Gnistorna har olika färger vid olika tillfällen, första gången jag upplevde det var de i blått och silver kunde jag känna. Var när en person med medial energi hade höjt energin i ett rum som jag kände det men vågade inte fråga personen om hon visste vad det var för något.

  Var många år sedan nu men kom att tänka på det nu ifall det har med att jag är en jordängel att göra? För punkterna ovan stämde även om jag är en lite trasig jordängel för stunden. Det som sprakar går mer i bronsfärger nu men vet ej om det hör ihop.

 57. Alla punkterna stämmer. Födelsemärket sitter i svanskotan. Min yngsta son har jag alltid känt som vore han en ängel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *