Ärkeängeln Jeremiel – Hans vägledning kommer ofta genom det omedvetna sinnet via drömmar och profetiska eller inspirerande visioner.

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Ärkeängeln Jeremiel – Hans vägledning kommer ofta genom det omedvetna sinnet via drömmar och profetiska eller inspirerande visioner.

Jeremiel – Guds nåd”

Jeremiel inspirerar och motiverar oss gärna om vi vill utveckla vår klärvoajans, healing eller något annat spirituellt arbete. Han finns också för oss om vi på något sätt har fastnat i vårt andliga arbete eller behöver hjälp att finna vår väg.

Jeremiels vägledning kommer ofta genom det omedvetna sinnet via drömmar och profetiska eller inspirerande visioner. Han hjälper oss också att minnas våra drömmar och förstå innebörden av dem. Han har en mer försiktig framtoning än till exempel Michael som människor har lättare att höra så var uppmärksam på subtila signaler och budskap.

Från Jeremiel kan det komma hoppfulla budskap när vi är rädda eller oroliga. Han hjälper oss också att få och hålla fast vid våra visioner och drömmar.  

Jeremiel kan även hjälpa oss att bli medvetna om hur våra tankar och känslor ligger i linje med vad vi drar till oss, och hur vi genom det kan blockerar oss från universums gåvor. Så han kan hjälpa oss att sortera igenom våra minnen så att vi lättare kan utvärdera våra liv och förstå vad vi behöver göra för att bättre kunna uppfylla våra livsmål. Han hjälper oss att hitta nya vägar och lära oss av våra misstag samt lösa problem så att vi kan finna sätt som vi kan läkas på.

Jeremiel figurerar även som en dödsängel och går då med ärkeängeln Mikael och våra skyddsänglar när de vägleder själar från jorden till andra sidan. Han hjälper personen att se över sina jordiska liv och lära sig av sina upplevelser.

Kalla på Jeremiel:

Kalla på honom i meditation, bön eller innan du går och lägger dig och precisera vad du behöver för hjälp eller stöd från honom inom hans domäner.

När du bett om hjälp så ha ett öppet sinne för hur det kan manifestera sig, det kanske inte alls kommer på det sättet du tror. Svaret kan komma som en känsla, intuitiv idé, tecken, via en person eller i en dröm. Agera sen i den riktningen som du blivit vägledd och lita till att Jeremiel finns med dig.

Kalla på honom när du behöver hjälp att komma framåt i dina drömmar. 

Kalla på honom när du behöver distans och insikt över din väg.

Kalla på honom när du behöver se över ditt liv, ditt förflutna och dina lärdomar.

Kalla på honom om du behöver hjälp med att utveckla din klärvoajans, andlighet, healing och intuition.

Kalla på honom om du behöver hjälp att utveckla andlig medvetenhet och tolka profetiska drömmar och visioner.

Kalla på honom när du behöver hjälp i dina livsval.

Kalla på honom vid livsförändringar och övergångar av alla slag.

Kalla på honom när du känner dig vilsen, även om du inte vet exakt vad som känns fel, eller vilken hjälp du behöver.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *