Ärkeängeln Metatron – Den andliga länken mellan människorna och det gudomliga, samt bron mellan den högsta Källan och de övriga Ärkeänglar.

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Genom ditt sjätte sinne så kan du nå högre förståelse, insikt, kunskap och till högre dimensioner

Metatron ”Mitt namn är i honom”

Våra änglar är fascinerande och fantastisk att arbeta med. Främst så handlar deras mission om att lära oss om helande och kärlek men många har även andra uppgifter och främst då ärkeänglarna som bistår oss på olika höga och kraftfulla sätt. En av mina favoriter är just Metatron som ses som den högste och mäktigaste av dem alla och som har sin tron närmast Gud/Det högsta medvetandet.

Metatron är en andlig länk mellan människorna och det gudomliga, och en bro mellan det högsta medvetandet och övriga Ärkeänglar. Han kan hjälpa oss att upptäcka vår andliga kraft och lära oss att göra världen till en bättre plats.

Metatron hjälper oss att se den Gudomliga ordningen bakom allt och hur vi ska prioritera rätt så att vi kan synkronisera vår vilja med den högre makten. Han är även Ärkeängeln över helig Geometri och Numerologi.

Inom kabbalan så beskrivs han som “kungen av änglar” och härskar över kunskapens träd (som ger kunskap om både gott och ont). Han sägs även vakta livets träd (som symboliserar bl.a. evigt liv, vishet, fruktbarhet, styrka och kärlek)

Akasha krönikan

Han ansvarar också för att alla våra gärningar på jorden och även det som sker i alla andra multidimensionella sfärer i universum hamnar i livets bok (Akasha krönikan). Men hjälp av krönikan så kan han hjälpa oss att komma i kontakt med vår själs visdom, framtida tidslinjer och vägar samt hjälpa oss att synkronisera med vårt högsta syfte, även om den inte ligger i linje med den vägen vi är på just nu på grund av olika val vi gjort eller trauman vi hamnat i. Det finns många situationer som kan få oss ur vår tänkta kurs och Metatron kan hjälpa oss att bli medvetna om vilka förändringar vi kan göra i nuet för att justera vår bana.  

Metatron arbetar med jordens energihöjning och med att hjälpa de som vill utvecklas genom medvetandehöjning. Han tjänar mänskligheten i dess uppstigningsprocess och hjälper oss att skapa himlen på jorden. Så som ovan så ock nedan.

Han har en mycket hög frekvens vilket hjälper oss i vår energihöjning och att koppla upp oss till det högre medvetandet. Han jobbar med oss för att vi ska kunna hålla våra tankar rena så att vi kan ta emot de sanningar som gör att vi kan bli den bästa versionen av oss själva samt hjälper oss att komma i kontakt med vår egen vision och vårt högre Jag.  Han kan även hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt för dig just nu.

Andlig broder

Metatron är andlig broder med ärkeängel Sandalphon, båda var människor på jorden innan de steg upp till himlen som änglar. Metatron sägs ha levt som profeten Enok och Sandalphon som profeten Elia.

Metatron vägleder Indigo och Kristallbarn under deras barndom och ungdom. Han finns även ofta med dem som arbetar med dessa barn på något sätt.

Ta kontakt med Metatron

Du kan kalla på Metatron när du mediterar eller i din bön. Då kan även be honom vara med dig när du tillexempel går en kurs eller håller på att vidareutveckla något av hans områden.

Ta dig tid att sitta i tystnad och bjud in honom, sitt en stund och se med ditt inre öga hur han kommer till dig. Berätta för honom vad du behöver hjälp med.

Kalla på Metatron

När du vill ha ett andligt uppvaknande
När du vill utveckla din andliga kraft och dina förmågor
När du vill komma i kontakt med din högre vision inom något.
Komma i kontakt med det högre medvetandet
Vid förändringar, omstruktureringar, prioriteringar och övergångar
Göra världen till en bättre plats
När du vill lära dig om Geometri och Numerologi
När du behöver hjälpa dig att släppa det som inte längre gynnar dig – fysiskt, mentalt, emotionellt eller energiskt.

Metatrons kub

Metatron övervakar den heliga geometrin och en mystisk ljuskub som kallas en Merkaba eller Metatron’s kub, den innehåller alla geometriska formerna i universum. Denna kub kan användas för transportera den eteriska kroppen till andra världar och dimensioner . Mer om det i nästa blogginlägg.

Kram & Namaste Vivi

3 thoughts on “Ärkeängeln Metatron – Den andliga länken mellan människorna och det gudomliga, samt bron mellan den högsta Källan och de övriga Ärkeänglar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *