Månadens – Astro/Tarot December- Kärlek, Arbete & Allmänt

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Se BOKENS INNEHÅLL HÄR!

Månadens – Astro/Tarot December- Kärlek, Arbete & Allmänt

Så här fungerar det:
Du applicerar detta budskap på din nuvarande situation, på så sätt blir varje budskap unikt för varje person och just denna vecka. Nästa vecka ser grunden annorlunda ut även om kortet är detsamma vilket ger ett annat resultat.
Detta handlar om en energi som påverkar av den högre matematiska ordningen. Allt kan nämligen förklaras i siffror, och korten bygger på ett universellt siffersystem.

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Stay true to yourself – Du vill inte kompromissa bort dig själv i arbetet gällande dina tankar eller idéer så du lyssnar inåt till dina egna svar och kommer i kontakt med vad som passar bäst för dig just nu. Det är viktigt att du är sann mot dig själv och andra. Om du går i mot dig själv så kommer du att förlora på sikt och tappa inspiration för det du vill göra.

Kärlek – På någon nivå så sker det en nystart eller en ny början i ditt kärleksliv. Man ser nya möjligheter och tar nya steg framåt och sådant dom tidigare bara varit i tanken manifesterar sig eller börjar hitta sin form. En helt ny energi kommer igång som påverkar även andra eller andra delar av ditt liv. Det är en härlig energi där du känner att det finns nya möjligheter för dig i kärleken. Allt är upp till dig.

Allmänt – Det finns ett starkt igångsättande just nu vilket kan bero på att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi vilken kan leda till impulsiva och/eller snabba handlingar. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång. Eller så kommer nya tankar och idéer till stånd som gör att ett nästa steg framåt tas. Det kan även komma snabba impulsiva tankar och känslor som sveper dig med utan en tanke bakom.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Du backar undan eller säger nej till något engagemang, arbete eller ett projekt som antingen inte känns aktuellt just nu för dig eller så känner du att det inte gynnar dig. Du går inte heller in något drama eller en konflikt med andra. Du står upp för dig själv och du vad du vill vill göra eller tror på och du vet hur du ska hantera det. Du backar undan lite för att få perspektiv så du vet vilket ditt nästa steg ska vara.

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka bråk och konflikter eller så är man inte på samma linje i någon fråga eller relation. Man rensar luften för att lägga dispyter eller olika meningar bakom sig. Har man tidigare inte varit ärlig eller rak så kan detta slå tillbaka nu.

Allmänt – Nu händer det mycket vilket kan kännas negativt eller positivt, allt handlar om hur du har hanterat grunden till det som nu uppstår. Det kan kännas lite rörig och i värsta fall så blir det kaosartad. Det kan vara en speciell större jobbig händelse som sker eller så är det flera små event som var och en kanske inte är så jobbiga men som ändå får dig att komma ur balans. Har du lagt en bra grund så kommer det snarare att kännas lite stressigt och svårt att hinna med än att det är en negativ upplevelse. Hantera situationen på ett stabilt och genomtänkt sätt och låt dig inte stressas upp. Allt passerar och så gör även denna period.

(född 10/4-19/4)

Arbete – En positiv nyhet eller ett meddelande gällande arbetet kommer din väg, kanske till och med på ett lite oväntat sätt. Det kan även vara så att något du väntat eller hoppats på nu äntligen sker.
 

Det finns ett beskydd och någon stöttar dig i det du vill göra. Den kan kännas tufft att ta emot hjälp då du gärna jobbar själv men det är för det bästa. Att sammarbeta gynnar dig.

Kärlek – Antingen så är det en man i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det kan även vara du själv om du är en man. Det finns en trygghet och omvårdnad.

Allmänt – Du känner oro eller så lider du av inre konflikter som gör det svårt för dig att våga, tro eller bjuda in. Kanske känner du att du inte räcker till eller så handlar det om en känsla av utanförskap då du inte får vara med eller vara delaktig. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något som är viktigt för dig. Det hela har redan hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu. Det kan vara så att något har skett bakom din rygg eller så har du helt enkelt inte förstått att du redan har startat upp processen. Det kan även vara någon som presenterar en lösning för dig snart eller visar på en alternativ väg.

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Du får nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska ta gällande ditt arbete. Du känner en växande motivation och i det så får du mera mod och självförtroende än tidigare vilket leder dig till att göra en nödvändig förändring eller att skapa något nytt. Du är på rätt väg så lita till din intuition och känsla.

Kärlek – Det sker även en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling som ökar förståelsen för något eller varandra.

Allmänt – Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sitt slutskede, du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod eftersom du har lite som måste ses över eller avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Du går från en fas till en annan.

Du eller någon annan genomskådar en rädsla och ser vad man verkligen vill ha eller önskar. Du lyssnar endast till det som levereras med kärlek och omtanke.

(född 30/4-9/5)

Arbete – Ett skrivande ligger i fokus på arbetet där du utrycker dig själv och utvecklar dina tankar, kunskaper, avsikter eller idéer. Det kan även handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur. Jobbar du med kommunikation så sker det mycket gällande det.

Kärlek – Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på gott och ont, allt beror på hur du har agerat tidigare. Antingen så är det en större omvälvande händelse eller många små som inte märks av lika mycket.

Allmänt – En utbildning, kurs eller en social samvaro är sådant som engagerar dig just nu. Kanske befinner du dig i centrum på något sätt där fokus eller ljus hamnar på dig, det kan även vara så att du står på scen eller har en framskjutande roll.

Vill du synas så är detta ett bra tillfälle att ta chansen att försöka skina lite extra. Det kan till och med vara så att du är stjärnan som blickarna riktas mot eftersom du visar vad du kan och vilka resurser du sitter inne med. Det kan också vara så att du satsar på din personliga utveckling för att du känner en dragning till att utvecklas och att växa.

(född 10/5-20/5)

Arbete – Det kommer hjälp eller support utifrån till dig i ett kreativt projekt eller arbete. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse som får en större betydelse för dig eller din arbetsplats. Nu är en tid där man antingen gör om och gör rätt, eller redigerar något som har blivit fel eller behöver rättas till.

Kärlek – På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast.

Allmänt – Du trivs med dig själv och känner en stark inre kraft och glöd som gör att du tror på dig själv och det du vill. Något eller någon får dig att må bra vilket får dig att känna glädje och positivitet. Din inneboende harmoni gör att det skapas en stark gemenskap och känsla av samhörighet runt dig. Du får också en positiv bekräftelse på något du undrat eller funderat över vilket gör att du kommer framåt. Det finns tillit och en stark känsla av att allt hittar sin väg och ordnar sig även om du just nu inte ser vägen eller lösningen.

Något kreativt manifesterar sig igenom dig. Ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer och bättre tillsammans. Det kan även handla om ett viktigt samarbete som kommer till skott denna månad. Du får mer energi och fler möjligheter att åstadkomma det du vill eller önskar. Tillsammans så skapar man en positiv energi som alla kan ta del av och på så sätt kan ni växa tillsammans eller var för sig. Du uppgraderar ditt hjärta och följer en impuls, idé eller något du brinner för.

Kärlek – Det finns en ny styrka i dig eller i ditt kärleksliv där du känner mod samt finner din kraft så att du kunna förverkligar något du önskat. Eller så tar du tag i något som du vill få klart eller ta till nästa nivå. Att nå dina mål är viktigt och du låter ingenting hindra dig. Detta är en period av förverkligande och att sätta planer i verket. Det finns även en stark dragningskraft till någon.

Allmänt – Nu är en period som bjuder på en trevlig gemenskap och samkväm i största allmänhet då det finns kärleksfulla känslor och tankar runt dig. Det finns också en stark omtänksamhet i en vänskap som leder till starkare band eller nya insikter. Det kan också ske en festlig tillställning eller så firar man en speciell dag eller händelse. Passionerade möten eller en uppvakning är inte uteslutet så är du singel så är det en bra tid att agera för att träffa någon.

(född 31/5-9/6)

Arbete – Du hjälper, stödjer, undervisar eller guidar vilket ger en positiv utdelning. Om detta ligger i dina arbetsuppgifter så höjer du din förmåga och åstadkommer något riktigt bra. Det ligger i din livsväg arbetsmässigt att hjälpa eller stödja andra, det kan även vara endast en person. Barn eller någon yngre person har på något sätt en påverkan på ditt arbete just nu.

Kärlek – Du försöker hålla kvar något eller fortsätta som förut i kärlekslivet men det kommer inte att hålla då en förändring behöver göras som leder till ett nytt steg eller en ny väg. Var inte rädd eller oroa dig för förändringar då det kommer att leda till något bra även om du inte ser det just nu. Våga tro på kärleken och gör de förändringarna du behöver göra för att det ska lossna för dig.

Allmänt – Du känner att något faller på plats och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Du kommer förbi ett hinder eller något som har stoppat dig vilket får dig att känna en ny tillit inför framtiden eller ditt nästa steg eller den process du står i. Du finner harmoni och balans vilket gör att du upplever en inre frid som tillåter dig att växa i din kraft och styrka. Du har tillgång till ditt inre liv.

(född 10/6-21/6)

Arbete – Du renar, rensar eller sållar bort just nu arbetsmässigt vilket innebär att du släpper sådant som du känner dig färdig med eller som inte känns bra. Du skapar en grund för det som är på väg in genom att göra plats för något nytt även om du inte just nu vet vad det är. Dåliga relationer eller omgivningar som tar din energi backar du undan ifrån just nu då du sätter dig främst.

Kärlek – Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en betydelse i ditt kärleksliv denna månad. Det finns en viktig kommunikation man måste ta för att komma vidare och framåt. Det handlar om att lyssna och fatta beslut utifrån den informationen man får. det kan även vara så att det är du som behöver höra av dig till någon för att klargöra eller få ett klargörande.

Allmänt – En positiv boost kommer din väg eftersom du lyckats med något du önskat eller lagt tid och engagemang på, eller så upplever du en seger på någon nivå. Du har nått ett mål och känner en stolthet i det du har åstadkommit. Det kan även vara så att du kommer fram till något som du önskar vilket får något viktigt att falla på plats. Du blir troligtvis bekräftad för det arbete och engagemang du har lagt ner vilket skapar nya möjligheter för dig att gå framåt i. En positiv fas som innebär att det du har arbetat för har lönat sig.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Det är något eller någon som du är färdig med och släpper taget om, det kan även vara så att det är en rädsla eller något som har oroat dig som du nu släpper. Det är viktigt att du vågar släppa taget om det som inte gynnar dig längre eller som känns fel.

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg.

Allmänt – Du gör ett eget val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Den egna viljan är stark och du ger dig inte om du väl har bestämt dig. Har du tidigare kompromissad bort dig själv så är det slut med det nu för under denna period så sätter du dig själv främst i det som är viktigt för dig. Du känner motivation och kraft för att gå efter dina drömmar, mål eller projekt.

Det du fokuserar på just nu kommer att ge resultat men på vilket sätt det blir beror på hur du förhåller dig. Positiva tankar, förväntningar och ageranden ger positivt resultat, negativa tankar, förväntningar och ageranden ger negativt resultat

(född 2/7-11/7)

Arbete – Lärande oavsett om det är du som lär ut eller om det är du som är eleven så har lärandet någon högre mening för dig just nu. Ta emot vägledning och lyssna inåt och uppåt. Det finns något att lära av det som sker just nu. Man står i en uppbyggnadsfas där man tar till sig mer information och kunskap så att man kommer framåt.

Kärlek – Pålitlighet, trygghet, gemenskap och vänskap ligger i fokus gällande kärleken. Det kan även ske familjesammankomster eller festliga tillfällen. Du ha skapat en bra grund och balans som du nu kan bygga vidare på i ditt kärleksliv. Om du bekymrar dig över något så hittar du lösningen nu. Du har alla möjligheter att skapa det som du behöver.

Allmänt – En kvinna påverkar dig med snabba eller starka ageranden som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller företagsam. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Det sker även betydelsefulla möten gällande ageranden, arbete, projekt eller beslut.

Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, dina kära, ditt hem och dina fordon så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp inom något område.

(född 12/7-22/7)

Arbete – Du lägger extra stort fokus på något arbete som känns viktigt för dig eller som du vill komma vidare med. Du ser även över något och lägger upp en strategi eller plan för hur du ska gå vidare. Du är noga med att man prioriterar och gör saker i rätt ordning så att du eller ni når det resultat man önskar.

Kärlek – Det finns en stabilitet och trygghet i det man har i kärleken. Det är ingen månad som kommer med stora eller drastiska förändringar. Man håller kvar det man har just nu och låter förändringarna komma längre fram. Se upp så du inte sitter fast och vägrar gå framåt eller skapa nya energier.

Allmänt – Det är lite svårt att komma i gång med något man önskar vilket kan bero på att du känner dålig ork eller en begränsning som kommer inifrån dig själv eller från omgivningen. Kanske har någon lagt locket på och skapat distans, eller så tar tid att lösa eller ordna. Tänk även på magen och var rädd om den då stressen gärna sätter sig där. Ekonomin eller tryggheten kan kännas ansträngd eller så har du inte råd som du önskar. Nu är en tid att vara ekonomisk och inte göra några större utsvävningar då pengarna kan behövas till något annat eller något bättre längre fram.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Du står i en kreativ fas i arbetet och om du stannar upp och lyssnar inåt så vet du vad du behöver göra och var inte rädd för att uttrycka dig i ett skapande. Det kommer idéer och tankar som tar dig in på nya vägar eller utmaningar. Du kan även få ett stöd som gör att du vågar göra något på ditt sätt.

Kärlek – Det ligger en känsla av svek denna månad gällande något eller någon, från ditt håll eller så är det från någon annan. Det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Eller så handlar det om en besvikelse då något inte blir eller känns som man önskar. En förändring sker då man måste göra om och göra rätt angående något.

Allmänt – Familj, vänner eller djur får en större betydelse för dig. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad och du har även förmågan att ge till andra. Du upplever en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Just nu så kan det ske eller bjudas in till en trevlig samvaro vilket kan innebära en fest, firande eller annan social samvaro.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Du tar hand om dina uppgifter på ett bra sätt och fokuserar på vad du vill göra och eller vilket ditt nästa steg ska bli. Du låter inte andra påverka dig i en riktning som inte känns rätt för dig. Det är viktigt för dig att må bra på jobbet och ha hälsosamma relationer så krävs det en förändring för att åstadkomma detta så gör du det nu.

Kärlek – Något som du nu har fokus och drömmar om gällandes ditt kärleksliv blir färdigt eller går in i en ny fas i februari nästa år. Någon kontakt via internet får en betydelse, eller så kommer det någon intressant information den vägen. Något man hoppas eller önskar sker och det finns en hel det inspiration som tar dig framåt.

Allmänt – Aktuella områden för dig just nu är utbildning, visdom, andlighet, andlig och personlig utveckling, kunskap, förståelse och traditioner. Det behöver inte vara alla områden samtidigt utan troligtvis är det ett av dem som du fokuserar extra på. En utbildning, kurs eller mer och högre kunskap ligger också starkt. Även en bok, böcker eller något annat du läser får en betydelse. En period av sökande där man vill förstå meningen med det man håller på med, oavsett om det är en relation, arbete eller andlighet.

(född 12/8-22/8)

Arbete – Det är något som du har fokus på eller oroar dig för i ditt arbete som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu så ha tålamod. En relation eller situation är redan skapad och kommer snart att visa sig vilket leder in dig på en ny positiv väg.

Kärlek – Du tappar energi när det gäller ditt kärleksliv eller så orkar du inte riktigt ta tag i det. Du orkar inte riktigt engagera dig i allt du behöver göra eller ta tag i utan du smiter undan. Kanske känner du att du behöver vila, se bara till att du inte undviker sådant som du behöver konfrontera eller reda ut.

Allmänt – Förändringar sker av eget val och sätt då du vet hur du vill ha det. Just nu så bryr du dig inte så mycket om vad andra tycker utan du lyssnar till dina egna tankar och önskningar och följer dem. Du är självständig och känner en stark målmedvetenhet och drivkraft vilket gör du känner dig tvungen att sätta dig själv främst. Man kan visa på egoistiska tendenser och köra över andra om det vill sig illa så tänk dig för så du inte agerar helt utan hänsyn till andra, eller så kan det vara just det du behöver nu då du tidigare kanske har tagit för mycket hänsyn. Korta resor över tid eller distans görs eller planeras nu.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)

Arbete – Om du jobbar med healing eller med någon form av vård, omhändertagande eller rådgivande verksamhet så kommer en extra healande energi din väg och du får hjälp att höja nivån på ditt arbete. På något sätt så hjälper eller stödjer någon eller några på arbetet eller i en arbetssituation. Du har förmågan att få andra att göra bättre ifrån sig och du kan vila i din energi som gör att du hamnar i ett positivt flöde. Du vet vad du ska göra för att få det bästa resultatet.

Kärlek – En information eller ett meddelande som rör ditt kärleksliv kommer din väg och visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar vilket gör att du klarare ser vad du behöver göra.

Allmänt – Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du kommer att lösa det hela. Du behöver vara försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation, girighet eller falskspel, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Om situationen kräver det så är du nu mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Något som nu är aktuellt kommer att genomgå en förändring och hitta sin form i augusti. Hantera det väl nu annars kan du möta på motstånd senare. 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det svar du söker eller undrar över gällande ditt arbete finns i din omgivning så ”gå inte över ån för att hämta vatten”. När du använder din föreställningsförmåga och funderar på djupet så kommer du att förstå eller se det. Dina tankar påverkar ditt resultat så fokusera på att vara positiv och tro på det du gör eller vill åstadkomma. På något sätt så kommer du i kontakt med något eller någon som får dig att förstå vad som ligger för dig i framtiden.

Kärlek – Antingen så är det en man i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en person som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Något kommer också igång i kärleken och det ligger något beslut för dig. Du behöver bestämma dig för hur du ska göra med något eller någon.

Allmänt – Det kommer ett meddelande eller besked angående trygghet, välmående, ekonomi, bidrag, stöd, utbildning eller hälsa. Det kan även vara så att du får svar på något du undrat över inom något av dessa områden. Du har nu möjlighet att gå framåt med den informationen du fått. 

Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner eller frågor så ta dem på allvar. Så var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En bra period att söka svar genom meditation eller kanalisering.

(född 12/9-22/9)

Arbete – Låt ingen eller inget komma i vägen som stör din koncentration eller får dig att avvika från ditt satta mål. Ha tillit till att det finns en omtanke eller ett stöd som vägleder dig framåt i ditt arbete. Sammarbeta gynnar dig och det finns någon runt dig som hjälper eller stödjer dig kärleksfullt framåt. Du lyssnar inte på det som inte kommer ur kärlek då du endast vill ha positiva människor runt dig.

Kärlek – Personlig frihet och/eller en kärleksresa ligger starkt just nu eller så är det en kontakt utanför landets gränser som påverkar. Det kan även vara någon annan som reser eller planerar för en resa. Har man haft en jobbig period så lättar det nu och man känner att det går åt rätt håll. Detta är ingen fas där man träffar någon ny, snarare trivs man med sig själv.

Allmänt – Ett kärleksfullt eller omtänksamt meddelande, besked, uppskattning eller uppvaktning kommer din väg. Det kan även vara något du önskat, ett positivt besked eller inbjudan till ett personligt eller känslomässigt firande. Även någon älskad person som du inte har hört av på ett tag kan höra av sig.

Du står i något nytt projekt eller engagemang nu som är viktigt för dig och som håller på att växa sig starkare.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Om du blivit besviken eller att något inte gått som du önskat så använd den energin som bränsle i dina nya eller kreativa projekt som ligger framåt, du har nu lärt dig något och det kan du använda för att få fart framåt. Ingenting kan stoppa dig och du fortsätter starkt i den riktningen som du tror på. Ett tips eller råd som kan hjälpa dig ytterligare framåt kommer i din väg. Du har mycket att göra och det kan även krävas en del extraarbete av dig.

Kärlek – I en relation så finns det besvarade känslor och man fortsätter tillsammans. Finns det ingen relation så startar inget upp något denna månad utan man fortsätter i den andan som är.

Allmänt – En kort resa över tid eller distans ligger i fokus, antingen så sker den under denna period eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något du undrar över samt att du tar tag i något som för dig är viktigt. Det är du som väljer vilket ditt nästa steg ska vara och beslut som ska fattas görs inifrån dig själv snarare än att du påverkas av andra.

Det kommer någon möjlighet din väg som innebär att du ser över dina alternativ. Du är klarsynt och besitter en visdom i frågan som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

(född 3/10-12/10)

Arbete – Du känner en inspiration som tar dig framåt mot nya idéer eller projekt. Du kommer i kontakt med din kreativa sida som gör att du kan finna nya lösningar på gamla problem eller så skapar du nya energier eller kontakter som sätter saker i rullning. Du har alla möjligheter att verkligen ta något från tanke till handling så att det på allvar kommer igång.

Kärlek – Det finns en förvirring och antingen så är det du eller någon annan som inte vet vad man vill eller hur man ska komma framåt.  Ett val måste göras inne från sig själv och det dags att fatta ett beslut eller välja hur man ska gå framåt. Kanske måste man även välja bort något för att kärleken ska kunna fungera på lång sikt. Vad som än sker nu så handlar det om ett eget val.

Allmänt – Något känns som en gåva. Det kommer något positivt din väg som ger dig en utdelning, uppvaktning eller så höjer det ett värde på något sätt. Det kan även handla om ett ekonomiskt tillskott eller röra sig om gåvor, vinster, presenter eller en generös uppvakning.

Antingen så delar du med dig av något som du har skapat, eller så går du in i ett samarbete där du har en bra tanke eller idé om hur ni eller du ska komma framåt. Andra lyssnar och tar till dig det du säger eller tycker just nu så ta vara på den energin och gör det bästa av den. Din kreativitet är stark och det finns ett intresse för dig som person eller det du gör.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv och det du har åstadkommit. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet. Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så ger han dig mod och själsstyrka så att du kan åstadkomma det du vill i ditt arbete. Du går utanför ramarna och ser möjligheter där man tidigare inte har kommit vidare eller vetat hur man ska göra.

Kärlek – Något nytt känslomässigt startar upp, det kan vara en ny relation, nya känslor eller en förälskelse om man är singel. I en fast relation visar det på en nytändning i relationen. Oavsett vad det handlar om så finns det nya förväntansfulla känslor.

Allmänt – Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas i juni. Kärlek, familj, gemenskap och att följa sitt hjärta är sådan som du lägger energi på. Det finns även kärlek, support och omtänksamhet runt dig. Du känner en harmoni och helhet med dig själv likväl som med andra. Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt. Har du en relation så tillkommer det mer känslor och kärlek i den. Är du singel så finns det möjligheter till en positiv dejt, möten, kontakter eller flirtar som går i kärlekens tecken.

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Du står i en fas där du släpper taget om något för att något nytt ska kunna komma igång. En möjlighet kommer din väg som forcerar fram en förändring. Du förhåller du dig också på ett helt nytt sätt och på så sätt kan det förflutna som inte har fungerat släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt utan gör klart och avsluta och påbörja ett nytt steg.

Kärlek – Om du är i en relation så känner man verkligen att den är väldigt speciell även om man står lite vid sidan om varandra just nu, det kan bero på att man har dåligt med tid för varandra eller så finns det en naturlig distans. Man skapar ändå möjligheter tillsammans gällande ett nästa steg framåt i kärleken. Är du singel så påbörjad ingen ny relation just nu men du kan ändå skapa nya möjligheter på din väg som leder dig mot kärleken.

Allmänt – Något nytt kommer igång som får dig att uppleva glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet vilket gör att du vågar mer än tidigare. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Du eller någon annan kan i värsta fall uppvisa en oansvarig eller barnslig sida. Energin kan även indikera en födelse eller en planering av ett barn eller djur om det ligger rätt i tiden.

(född 3/11-12/11)

Arbete – En kvinna som är väldigt engagerad och omtänksam i sitt sätt hjälper dig och ger dig ett stöd. Eller så är det du som tar på dig den rollen för någon annan om du är kvinna. Även en chef eller överordnad ger dig ett stöd i ett projekt, nytt ansvarsområde eller samarbete. Du vet vad du ska göra för att få ut det bästa utav möjligheterna som dyker upp. Omvårdnad och omhändertagande ligger starkt.

Kärlek – I ditt kärleksliv påverkas du just nu av en inre stress eller tristess. Det kan vara så att du eller någon annan känner en press att prestera eller upplever man att det inte riktigt blir som man vill oavsett hur mycket man försöker. Det kan även vara så att arbete påverkar så att man inte hinner med kärleken eller att det på något sett går ut över ditt kärleksliv. Ta några djupa andetag och fokusera på vad du har i stället för att se vad som inte funkar. Troligtvis så behöver du ändra ditt fokus för att saker ska trilla på plats.

Allmänt – Du lägger en grund i något nu som får en ytterligare betydelse i september. Så se till att du nu skapar stabilitet och goda förutsättningar för en bra växt, annars kan det bli tufft längre fram. Det ligger även något beslut, avtal, kontrakt eller en viktig överenskommelse runt dig. Du eller någon annan bestämmer sig för något och står fast i det. Det är också något som har med rättvisa att göra som gör sig påmint eller så väger du för eller emot inom något för att finna en balans och hitta det som känns rätt. 

(född 13/11-21/11)

Arbete – Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld och det gäller även i arbetet så du kan påverka vad som sker genom hur du själv förhåller dig. Du omfamnar det du står i och bygger vidare utifrån en ny känsla av enkelhet då något som hindrat dig släpper. Något nytt eller oprövat kommer också din väg som öppnar upp mot nya projekt eller arbeten.

Kärlek – Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är hon kommunikativ, flexibel eller intellektuell som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det kommer också ett meddelande från en kvinna eller så är det du själv som står för kommunikationen. Det finns även ett kärleksfullt möte.

Allmänt – Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan vilket även kan röra arbetet eller arbetsplatsen. Det är också en fördelaktig tid för att ta lån, göra bankbyte eller liknande. Du måste ta tag i din planering då det är upp till dig att se till att din grund är stabil och att du går framåt med rätt förutsättningar. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina möjligheter.

Du har varit medskapande till att du befinner dig där du är, du har lagt grunden och under en längre tid jobbat i denna riktning. Det visar att du även har förmågan att lämna situationen eller förändra den som du vill. Du skapar eller påbörjar en förändring nu då du kommer i kontakt med din personliga kraft och finner en ny väg eller sanning.

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Denna period så befinner du dig lite mer utanför din arbetsplats eller dina vanliga arbetssysslor än du tidigare gjort. Det kan innebära att du är på en annan plats eller så får du nya direktiv. Kontakten med människor ökar och har du på något sätt känt dig instängd eller fast så upplever du en större frihet  och att fler möjligheter kommer din väg.

Kärlek – Nu finns det glädje och spontanitet i ditt kärleksliv och kanske är du lite ute på äventyr då du behöver ny energi oavsett om du är i en lycklig relation eller inte. Är du singel så testar du gränserna lite och kanske hittar du en ny intressant väg eller plats. Även någon positiv överraskning kommer din väg som öppnar upp dig och dina känslor. Nu sätts något igång som kommer att falla på plats i juni. Överlag så är det en härlig kärleksfull månad med många positiva influenser som kommer utifrån.

Allmänt – Antingen så är det en man i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en man som är kärleksfull, känslig eller romantisk som påverkar dig känslomässigt. Det kan även vara du som agerar i den energin om du är en man eller så är det en fader. En känslomässig överenskommelse sker eller så är det ett avtal eller kontrakt gällande hemmet som kommer tillstånd. Det är också möjligt för dig att göra något arbete hemifrån. 

Du står inför ett beslut eller val och ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet kan komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

(född 2/12-11/12)

Arbete – Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör. Det kan även vara du som är i den rollen om uppgifterna finns i ditt arbete. Någon hjälper till att skapa en bra grund att arbeta utifrån eller så vägleds du framåt mot nya mål. Du blir även erbjuden något som tar dig mot nya mål eller utmaningar.

Kärlek – Det ligger en avvaktan eller väntan i ditt kärleksliv vilket indikerar att du måste ha lite tålamod just nu. Forcera inget utan låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite utrymme.

Allmänt – Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en relation. Du vet inte riktigt hur du ska gå vidare eller vilket ditt nästa steg ska bli. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ för något som inte längre känns helt rätt. Inte för att lämna det gamla bakom dig, iallafall inte ännu, utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av det du nu har. Du hoppas att detta nya val ska kunna växa sig starkare på sikt eller ta dig mot nya mer intressanta vägar.

(född 12/12-21/12)

Arbete – Något nytt föds som får ditt arbete att ta en ny väg. Det kan vara en ny idé, tanke, känsla, ett spännande projekt, arbete. Det kommer även en positiv nyhet eller ett besked som öppnar upp nya dörrar. Du håller dig inte tillbaka utan du står upp för det du vill eller önskar.

Kärlek – Antingen så är det en man i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå. Det kan även vara du om du är man. Hemmet ligger i fokus och det är helst där du umgås. Det ligger tankar runt beslut som har med känslor att göra, du behöver komma fram till hur du ska ha det för att det ska kännas rätt. Du kan lätt vara för snäll eller självuppoffrande bara för att du vill att alla ska vara glada och nöjda. Men nu sätter du dina känslor i centrum och agera efter vad som känns rätt för dig.

Allmänt – Under denna period så avvaktar du med något eller någon, det kan även vara så att du ligger lite lågt, håller dig undan, tvekar eller så tvingas du in i en väntan. Så du behöver ha tålamod med dig själv eller situationen. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du drar dig troligast lite undan och kanske vill du inte heller känna eller engagera dig just nu. Det kan även vara så att du möter den energin utifrån, det kan vara någon annan som backar undan. Du eller någon behöver troligast få vara lite i fred och därför vill man inte att det ställs stora krav eller förväntningar just nu. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt utan det är kanske vad som krävs för att sedan kunna gå framåt. 

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Du känner en känslighet just nu vilket gör att du vänder dig inåt och lyssnar på dig själv för att komma i kontakt med din visdom, inspiration eller styrka som du behöver i ditt arbete. Du har även en stark intuition som gör att du kan känna av andras avsikter eller planer och på så sätt förstår du vad du behöver göra, eller vet hur du ska förhålla dig. Nu är ingen tid att forcera fram något utan låt lösningarna eller svaren komma till dig.

Kärlek – Du känner dig nöjd som det är och anstränger dig inte nämnvärt för att gå framåt eller förändra något i kärleken just nu. Det kan vara så att du backar undan och avvaktar lite då du är ganska nöjd som det är.

Allmänt – Något faller på plats för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo. Dans eller någon form av meditation är aktiviteter som intresserar dig nu då du söker stillhet snarare än fart och fläkt. Estetik, konst, inredning eller sådant som är vackert får en starkare betydelse för dig just nu. Något som är aktuellt för dig just nu finner sin balans och helhet först i mars månad så ha tillit och fortsätt framåt.   

(född 1/1-10/1)

Arbete – Du vänder dig till någon som kan han hjälpa dig framåt i ditt arbete vilket gör att rädsla eller oro förvandlas till tillit och tro. Personen ger dig av sin styrka, mod och självsäkerhet så be om det du önskar så kommer hjälpen din väg. Du får även en möjlighet att gå efter något du önskar eller drömt om.

Kärlek – Du har nu möjligheten att förbättrar en relation eller så omvärderar du och ser kärleken ur ett nytt perspektiv. Du gör en förändring som leder dig in på en ny väg.

Allmänt – Snabba förändringar eller ageranden sker nu och det kan handla om ett nytt arbete, projekt eller en bostad för dig om du är ute efter det. Det är också en stark period för arbetsresor samt snabba händelser och full aktivitet i största allmänhet. Detta är ingen tid för vila eller att luta sig tillbaka för att man är med där det händer och kan många gånger vara den som skapar rörelse, engagemang eller händelser.

Det finns en känsla som genomsyrar dig som du lägger ner tankar eller engagemang på just nu, det är något du inte kan släppa. Du står också i en lära eller ett övande just nu och för varje dag så blir du bättre. Fortsätt framåt så når du ditt mål.

(född 11/1-19/1)

Arbete – Något sker som väcker din positiva kraft och skaparglädje. Du är villig att se något ur ett nytt ljus eller nytt perspektiv vilket öppnar upp för nya vägar och möjligheter. Ju mer glädje du bjuder in i ditt arbete ju bättre resultat eller gemenskap får du eller ni. Något glädjefullt sker och det finns möjligheter till en positiv samvaro, kanske till och med skratt.

Kärlek – Gemenskap och samhörighet ligger starkt runt dig och man arbetar åt samma håll. Ditt kärleksliv går in i en ny och starkare fas på någon nivå. Du agerar för att komma framåt och är du i en relation så har ni något gemensamt mål som ni nu går mot. Är du singel så ligger det ett beslut för dig så att något kommer i gång.

Allmänt – Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Sådant som är i fokus är tankar, funderingar, drömmar, skapande, skrivande, böcker, läsande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Även intuitionen är stark och du lyssnar in din omgivning för att hitta din plats samt ta reda på vad som är viktigt för dig. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart eller hittar sin form förrän november. Troligast är det något som först då presenteras eller ser offentlighetens ljus eftersom det nu är mer i tankestadiet.

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – Du är nu mer känslig än vanligt vilket skapar inspiration och/eller kreativitet. När det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig. Du är intuitiv och har en instinktiv känsla för vad som behöver göras så lyssna på dig själv.

Kärlek – Något faller på plats i kärleken för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo. Dans, musik eller konst är aktiviteter som intresserar dig nu. Du söker stillhet snarare än fart och fläkt och du bryr dig om skönhet och det som är vackert vilket gör att du troligtvis lägger fokus på ditt yttre. Något som är aktuellt för dig just nu i kärleken finner sin balans och helhet först i mars månad så ha tillit och fortsätt framåt.

Allmänt – Du känner lycka och är nöjd, stolt eller tillfreds med vad du åstadkommit så här långt. Du står nu i en avslutningsfas för att snart gå in i en ny period eller in i något helt nytt. Det kan även vara så att du kommer fram till något önskat eller så har du nått ett uppsatt mål eller framgång. Det är viktigt för dig att rannsaka dig själv och det du har gjort för att se vad du har lärt dig och vilken erfarenhet du ska ta med dig in i framtiden. Du känner en nyfikenhet, tillförsikt och spänning inför kommande vägar, mål eller äventyr. Den yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse just nu. 

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad. Något kommer också din väg så får dig att bli mer motiverad att sätta dina planer och tankar i verket. Du känner att du är på rätt väg. Du får nu gjort något som du har avvaktat med eftersom det är viktigt för dig att saker sätts i rörelse.

Kärlek – I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.  Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt.

Allmänt – På någon nivå så har du fastnat och ser ingen lösning. Hur du en försöker så känns det trögt och stillastående i det som du vill komma framåt med. Du känner inte heller att du får den hjälpen eller stödet du behöver eller förtjänar. Var försiktigt så att du inte fastnar i martyrskap eller styrs av ett domedagstänkande som sätter käppar i hjulet för dig själv. Det kan mycket väl vara du själv som är din värsta fiende genom att du blundar för möjligheterna som finns eftersom du hellre vill ha något annat eller vill att det ska gå till på ett annat sätt. Du kan mycket väl ställa krav som inte är genomtänkta, rättvisa eller relevanta. 

(född 9/2-18/2)

Arbete – Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna. Oavsett så är det en tid att reflektera över vad du åstadkommit i det förflutna och komma underfund med vad du ska släppa och vad du ska ta med dig in i framtiden.

Kärlek – Du eller ni om du har en relation lyckas med något önskvärt eller något man föresatt sig. På någon nivå i ditt kärleksliv så känner du en seger.

Allmänt – Du söker just nu någon form av bekräftelse eller försäkran då du vill känna dig trygg och veta vart du står eller vad som är på gång. Det kan även vara så att du har ett större bekräftelsebehov än annars eller så känner du dig osäker. Det gör att du förväntar dig att få mer uppmärksamhet eller engagemang från omgivningen än vad känner att du får. Detta kan leda till att omgivningen uppfattar dig som krävande eller kanske till och med avundsjuk. Det kan även vara så att det du ett tag har väntat på blir nu bekräftat.

Det kommer hjälp eller support utifrån i något kreativt projekt. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse.

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer din väg gällande arbetet. Det kan även vara så att något du nu ber om eller frågar efter får gehör och du hittar de svar du behöver för att komma vidare. Du får nu vägledning så att man på bästa sätt kan hantera en relation eller situation.

Det finns ett omhändertagande på arbetsplatsen som gör att man ser till att det blir bra för alla parter. Har det tidigare funnits en konflikt så finner man nu en lösning eller åtminstone så försöker man.

Kärlek – En period där det kan finnas både attraktion och passionerade känslor för någon, eller så är det vad du själv möter, speciellt om du är singel. Det finns ett starkt igångsättande just nu vilket kan bero på att något går från tanke till handling. Du får även mer kraft, ork och energi i kärleken. Nya tankar och idéer kommer till stånd och ett nästa steg framåt tas. Det kan även komma snabba impulsiva tankar och känslor som sveper dig med utan en tanke bakom. I en fast relation så skapar man något tillsammans.

Allmänt – Detta är en tid för en symbolisk död och ny födelse. Ett avslut sker på någon nivå vilket innebär att du släpper något du är klar med så att något nytt ska kunna komma in. Om det är så att du försöker hålla fast något som i grunden inte funkar eller är ditt så är sannolikheten stor att du blir av med det. Har du under en tid önskat dig en förändring så kommer den nu men kanske inte nödvändigtvis på det sättet som du tror. Även om du inte helt har kontroll över de skeenden som sker nu så ska du ha tillit till att det kommer att bli bra i slutändan. Du kan även just nu vara drastisk och oväntat avsluta eller släppa någon eller något. Det kan även innebära att du släpper en dålig vana eller beteende. Du kommer att se resultatet av en förändring som sätts igång nu först i december.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Något kommer din väg som du har lagt en grund för vilket gör att du nu får det du förtjänar på gott eller ont, allt beror på hur du har hanterat situationen eller personen i det förflutna. Det du har gett ut kommer tillbaka. Det är även viktigt att behandla andra som man vill bli behandlad själv samt stå upp för sig själv om man känner sig överkörd eller förfördelad på något sätt.

Kärlek – En information eller ett meddelande som rör ditt kärleksliv kommer din väg och visar på att något är på gång, du får ett förhandsbesked som förändrar vilket gör att du klarare ser vad du behöver göra.

Allmänt – Nu är en tid när du får hålla på med något du gillar. Det kan även vara så att du återupptar du något gammalt engagemang, intresse eller en hobby. Kanske lägger du din energi på ett intresse som i förlängningen kan leda till ett arbete? Eller så är det redan ett arbete som nu går in i en ny fas. Du besitter dolda tillgångar eller talanger som du nu får en chans att vidareutveckla. 

Du renar dig eller rensar på någon nivå och släpper sådant som du känner dig färdig med eller inte längre känns rätt eller aktuellt. En utrensning sker vilket även kan vara kopplat till hälsan.

(född 11/3-20/3)

Arbete – Sträck på dig och ta emot. Nu kommer någon form av belöning eller beröm din väg och det är för att du förtjänar det. Även en information som universum sänder i form av en välsignelse eller som ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter kommer till dig eller ditt arbete.

Kärlek – Det finns något du oroar dig över, det behöver inte innebära att du har belägg för det men det gnager i alla fall lite. Kanske är du rädd för att bli ensam eller övergiven? Är du singel så kan det bero på en känsla av uppgivenhet. Har du är relation så handlar det om en vilja känna sig bekräftad, kanske har ni inte riktigt tid med varandra.

Allmänt – Du har nu mer tur och flyt än du haft tidigare och du upplever att får vägledning framåt och att hjulen rullar åt rätt håll. Även något som du önskar eller hoppas på kommer enklare din väg än vad du förväntat dig och det beror på att du har lagt en bra grund tidigare som nu ger utdelning. Denna fas blir bättre än den förra och du känner att det öppnar upp sig för dig med fler möjligheter och chanser. 

Just nu fokuserar du på dina prioriteringar då det är viktigt att du gör allt i rätt ordning och engagerar dig i det som är viktigt för dig. Låt dig inte distraheras utav andras åsikter eller tankar, du vet bäst själv när det gäller dina val och vägar.

One thought on “Månadens – Astro/Tarot December- Kärlek, Arbete & Allmänt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *