Månadens Astro/Tarot – Oktober – Kärlek, Arbete & Allmänt

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Se BOKENS INNEHÅLL HÄR!

Månadens – Astro/Tarot Oktober- Kärlek, Arbete & Allmänt

Så här fungerar det:
 När man får samma kort som i en tidigare läggning:– Ett kort har “alltid samma betydelse” men som blir olika beroende på vilken händelse den förhåller sig till.
– Livet är hela tiden i förändring så även korten som speglar nuet. Ett kort visar på konsekvensen av något som skett.
– Får du och en annan samma kort så blir det ändå olika resultat eftersom kortet ”svarar” utifrån era specifika liv.
– EXEMPEL:
Får du ett besked om att du ska få ett samtal tre veckor i rad så är det ytters sällan samma samtal eller konversation.
Får du besked om att en förändring sker i ditt arbete p.g.a. en person så är det sällan samma händelse, person eller förändring osv…

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer din väg gällande arbetet. Det kan även vara något du ber om eller frågar efter. Det kan också gälla astman hittar svar på hur man ska komma vidare.

Du backar undan eller säger nej till något som antingen inte känns aktuellt just nu eller så känner du att det inte gynnar dig. Du går inte heller in något drama eller en konflikt med andra. Du står upp för dig själv och du vad du vill eller tror på och du vet hur du ska hantera det.

Kärlek – Om du är i en relation så känner man verkligen att den är väldigt speciell även om man står lite vid sidan om varandra just nu, det kan bero på att man har dåligt med tid för varandra eller så finns det en naturlig distans. Man skapar ändå möjligheter tillsammans gällande ett nästa steg framåt i kärleken. Är du singel så påbörjad ingen ny relation just nu men du kan ändå skapa nya möjligheter på din väg som leder dig mot kärleken.

Allmänt – En kort resa över tid eller distans ligger i fokus, antingen så sker den under denna period eller så planeras eller diskuteras den. Det är även en tid där du finner svar på något du undrar över samt att du tar tag i något som för dig är viktigt. Det är du som väljer vilket ditt nästa steg ska vara och beslut som ska fattas görs inifrån dig själv snarare än att du påverkas av andra.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Ett skrivande ligger i fokus där du utrycker dig själv, dina tankar, din kunskap, avsikt eller dina insikter. Det kan även handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur. 

Något nytt föds som får ditt arbete att blomma. Det kan vara en ny idé, tanke, känsla, ett spännande projekt eller arbete eller en positiv nyhet eller ett besked som kommer din väg.

Kärlek – Det finns en ny styrka i dig eller i ditt kärleksliv där du känner mod samt finner din kraft så att du kunna förverkligar något du önskat. Eller så tar du tag i något som du vill få klart eller ta till nästa nivå. Att nå dina mål är viktigt och du låter ingenting hindra dig. Detta är en period av förverkligande och att sätta planer i verket. Det finns även en stark dragningskraft till någon.

Allmänt – En positiv boost kommer din väg eftersom du lyckats med något du önskat eller lagt tid och engagemang på, eller så upplever du en seger på någon nivå. Du har nått ett mål och känner en stolthet i det du har åstadkommit. Det kan även vara så att du kommer fram till något som du önskar vilket får något viktigt att falla på plats. Du blir troligtvis bekräftad för det arbete och engagemang du har lagt ner vilket skapar nya möjligheter för dig att gå framåt i. En positiv fas som innebär att det du har arbetat för har lönat sig. 

(född  10/4-19/4)

Arbete – Ett hinder eller en rädsla som du har burit på eller en situation som har varit ett hinder lättar just nu, det kan även försvinna helt. En period där något lättar och man får lättare att komma framåt eller finna lösningar.

Någon positiv nyhet, meddelande eller ett svar kommer din väg, kanske på ett lite oväntat sätt. Det kan även vara så att något du väntat eller hoppats på nu sker eller kommer med ett positivt resultat.

Kärlek – Antingen så är det en man i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en person som är trygg, stabil och tålmodig som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå just nu. Det kan även vara du själv om du är en man.

Allmänt – Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sitt slutskede, du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod eftersom du har lite som måste ses över eller avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Du går från en fas till en annan. 

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Ärkeängeln Michaels sköld skyddar just nu dig, din arbetsplats och dina projekt. så be honom om hjälp via bön om du känner att du behöver extra hjälp i arbetet eller med arbetsrelationer.

Det ligger ett skrivande eller en skrivelse av betydelse runt dig. Även en grupp, organisationen eller en gemenskap ger inspiration eller support. Att samarbeta och ha gemensamma planer eller strategier är gynnsamt.

Kärlek – Oavsett om du är i en relation eller inte så är det nu lite svårt att hinna med kärleken. Du är självständig och känner en stark målmedvetenhet och drivkraft vilket gör du känner dig tvungen att sätta dig själv främst. Man kan visa på egoistiska tendenser och köra över andra om det vill sig illa så tänk dig för så du inte agerar helt utan hänsyn till andras känslor, eller så kan det vara just det du behöver nu då du tidigare kanske har tagit för mycket hänsyn. Korta resor över tid eller distans som påverkar kärleken görs eller planeras nu.

Allmänt –  Något du hoppats på sker, eller så faller något önskat på plats och bildar en helhet. Det är en stark fas när det gäller inspiration och att få drömmar uppfyllda. Har du tidigare vågat ge dig i kast med något som har krävt mod och tålamod ifrån dig så kommer utdelningen nu, eller så vågar du nu. Du synliggörs också för något du åstadkommit eller så skiner du lite extra som person. Det är inte heller helt omöjligt att du syns offentligt eller i media, eller så får du strålkastarna riktade mot dig på annat sätt. För du sticker ut och är en stjärna inom något eller i någons ögon. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig. Du lägger nu fokus på något som först i februari får ett genombrott eller så går en önskan i uppfyllelse då. Något som nu kommer igång blir färdigt eller går in i en ny fas i februari.

(född 30/4-9/5)

Arbete – Du har en stark skaparkraft och kan manifestera dina planer eller önskemål. Du har tillit och självförtroende och klarar det du vill genomföra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga.

Du renar, rensar eller sållar bort just nu arbetsmässigt vilket innebär att du släpper sådant som du känner dig färdig med eller som inte känns bra. Du skapar en grund för det som är på väg in genom att göra plats för något nytt även om du inte just nu vet vad det är.

Kärlek – Oväntade händelser sker i ditt kärleksliv som kan vara på gott och ont, allt beror på hur du har agerat tidigare. Antingen så är det en större omvälvande händelse eller många små som inte märks av lika mycket.

Allmänt – Ett meddelande via brev, mail eller sms får en betydelse för dig. Något sätts igång och leder fram till ett nästa steg, svar eller agerande. Oavsett om det är positiv eller negativ information så hjälper det dig framåt till nya beslut eller kommunikationer. Detta är ingen tid när man fastnar utan man använder sig av kommunikationen som ett drivmedel. Väntar du in ett svar så kommer det nu. Speciellt inom arbetet kan kommunikationen vara stark och leda till förändring. Det finns också en stark energi runt en yngre kvinna eller ett barn som påverkar dig med en förändring eller sin kraftfulla energi. 

(född 10/5-20/5)

Arbete – Du låter tankar och känslor påverka lite extra just nu, och det sker genom ett kreativt arbete eller i dina arbetsrelationer. Ditt inre kommer till uttryck och om du lyssnar till dig själv så kommer du att få en stark vägledning framåt eller som en inspiration.

Det är något som du har fokus på eller oroar dig för i ditt arbete som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu så ha tålamod. En relation eller situation är redan skapad och kommer snart att visa sig.

Kärlek – Du trivs och känner ett välmående i en gemenskap där glädje omger dig och det finns ett starkt stöd samt roliga tillfällen som bjuder till skratt. Du behöver inte nödvändigtvis någon partner för att känna dig tillfreds utan du kan även vara alldeles nöjd med ditt egna sällskap, familjen eller nära vänner. Du får också en bekräftelse på något som du tänkt på eller undrat över vilket gör att du kan släppa det.

Allmänt – Du ser något eller någon ur ett nytt perspektiv vilket leder till att du omvärderar. Det ligger även ett uppvaknade för dig just nu då något trillar på plats och du får en större förståelse. Nya möjligheter kommer också din väg som får dig att agera på ett nytt sätt eller åt ett nytt håll. På någon nivå så börjar du om eftersom gamla föreställningar, situationer och relationer förändras. Även en familjesammankomst eller en familje ritual- eller tradition kan få en större betydelse oavsett om den sker nu eller planeras inför.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Du känner en känslighet just nu vilket gör att du vänder dig inåt och lyssnar på dig själv för att komma i kontakt med din visdom, inspiration eller styrka som du behöver i ditt arbete. Du har även en stark intuition som gör att du kan känna av andras avsikter eller planer.

Du har tidigare skapat eller satt igång något som du nu har en möjlighet att förbättra eller ta till en nästa nivå. Eftersom det är du som har lagt grunden till det du står i så är det även du som kan förändra det hela. Förlita dig på att du har styrkan och kraften att manifestera det du önskar.

Kärlek – En utveckling sker i kärlekslivet, det kan vara på ditt initiativ eller någon annans. Det ligger också en möjlighet runt en fest eller social samvaro, speciellt om du är singel.

Allmänt – Vänner, gemenskap, hemmet, familj samt trygghet och gemenskap är extra viktigt för dig. Även större umgängen och då gärna i grupp där man öppnar upp för gemensamma intressen eller sammankomster är sådant som du lägger din energi på. Du ha skapat en bra grund och balans som du nu kan bygga vidare på. Om du bekymrar dig för ekonomin, boendet eller en  din trygghet så hittar du en lösning nu. Du har alla möjligheter att skapa de resurser som du behöver.

(född 31/5-9/6)

Arbete – En man i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en man som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig med sitt agerand eller ansvarstagande. Han kan vara en karriärist, chef, ledare eller en auktoritet inom sitt område. Det kan även vara du i den rollen om du är en man. Ett avtal, kontrakt eller en överenskommelse gällande arbete, ett projekt eller liknande får också en betydelse.

Kärlek – Det ligger en känsla av svek denna månad, från ditt håll eller så är det från någon annan. Det behöver inte innebära att det finns ett svek men känslan finns där på något plan. Eller så handlar det om en besvikelse då något inte blir eller känns som man önskar.

Allmänt – Nya starka krafter är i omlopp vilket gör att något nytt kommer i gång som påverkar dig på flera nivåer. En förändring sker som ger ny kraft och kanske till och med nya tankar, idéer, drömmar eller ett nytt projekt som involverar skrivande, läsande eller tankar som leder till nya vägar. Det är en tid när sådant man har planerat för manifesterar sig. 

(född 10/6-21/6)

Arbete – Om du behöver hjälp eller ett stöd i någon situation just så ska du be om det eftersom det finns en hjälpande energi runt dig just nu. Det kan även vara så att när du hjälper någon annan så gynnar det även dig.

Det finns en positiv energi och du använder den för att skapa det du önskar både när det gäller arbete, kontakter eller samarbeten. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. En man hjälper dig framåt.

Kärlek – I kärlek så finns det möjligheter att man startar om i en relation eller med något inom kärleken. Det kan även dyka upp någon eller känslor eller tankar som tillhör det förflutna. Antingen så har du redan en seriös relation eller så finns det någon från ditt förflutna som påverkar.  Det är ingen månad för att starta upp något helt nytt.

Allmänt – Det känns viktigt för dig att uppleva stabilitet och trygghet. Du vill dessutom ogärna att någon ruckar på det du bestämt eller att de skapas större förändringar. Du kanske till och med sitter lite fast och känner att du inte kommer loss, eller så vill du ha det så. Du vet vad du har och i den energin vill du just nu vara kvar eller så vet du inte hur du ska släppa. Det kan även vara så att detta är en tid där du tar det lugnt och laddar dina batterier för att använda kraften senare. Försök att inte vara fyrkantig och rigid i din inställning för det kan göra att du skapar tröghet i stället för flöde. Eller så upplever du att det är utanför din kontroll och att det är svårt för dig att skapa rörelse framåt.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Du ser på dig själv och de du samarbetar med på ett positivt sätt och jobbar för att ni tillsammans ska kunna infria era förväntningar. Du ställer även de kraven på din omgivning eller ditt arbete som du tycker du förtjänar. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till då du sätter dig själv och ditt arbete främst. Självrespekt är viktigt för dig just nu.

Du står i något nytt projekt, arbete eller engagemang som håller på att växa sig starkare. Det kan vara så att du får idéer eller inser vilket nästa steg du behöver ta för att komma vidare. Behöver du en förändring för att komma igång så kommer den nu.

Kärlek – Just nu så är du i en fas där du sätter dig själv främst. Kontakt och ageranden i kärlekslivet sker på eget bevåg eller initiativ. Du vet vad du vill och vad du behöver och agerar utifrån det.

Allmänt – Avtal, kontrakt eller någon överenskommelse får en betydelse. Det ligger även ett förverkligande för dig och du upplever en känsla av kontroll eller stabilitet, eller så försöker du nå det. Du eller någon annan besitter en auktoritet som visar på en förmåga att genomföra det man tror på. Man är stark i sina egna projekt och kan mycket väl vara en chef, ledare eller egen företagare. Man står fast i det man skapat då man anser att det finns ett stort värde i att skapa sitt kejsardöme som ger trygghet och stabilitet för alla inblandade. Man är även engagerad och bygger och skapar för framtiden. 

(född 2/7-11/7)

Arbete – Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd. Du öppnar även upp för ett svar på något du undrat över eller tänkt på. Det är en bra period att be om något du önskar eller be om hjälp eller stöd.

Du är sann mot dig själv och andra just nu och agerar på din känsla, tanke eller önskan. Just nu så gynnar det dig inte stå tillbaka och inte våga. Du har vägledning och ditt mod och din styrka är det som kommer att ge utdelning på sikt.

Kärlek – En man som är yngre än dig eller ett barn påverkat med mogenhet, stabilitet eller en ny grund. Det finns en man som är stabil, pålitlig, trygg och som håller ord. Han kan vara lite långsam eller så avvaktar han då han behöver tänka innan han agerar. Om du är en man så kan det vara du som agerar i den energin.

Allmänt – Denna tid bjuder på harmoni, gemenskap och en trevlig samvaro men andra. Även ansvar, familj, omvårdnad och moderskap ligger starkt. Det finns också möjligheter till ekonomisk eller arbetsmässig framgång om det är där du har ditt fokus då något är i växande och du eller de du omger dig med har förmågan att skapa lyckade projekt då man tidigare har skapat en bra grund att arbeta utifrån. Fortsätt framåt så ska du se att det du nu står i kommer att gå in i en starkare och kreativare fas.

(född 12/7-22/7)

Arbete – Det är något eller någon som du är färdig med och släpper taget om, det kan även vara så att det är en rädsla eller något som har oroat dig som du nu släpper. Det är viktigt att du vågar släppa taget om det som inte gynnar dig längre eller som känns fel.

Du förbinder dig till någon eller något just nu. Det satsar även på något för din egen utveckling. Lyssna på dig själv och våga fullt ut, ju mer du satsar eller vågar ju större utdelning.Kärlek – Du kan uppleva att du har dålig ork eller känner en begränsning i kärleken som kommer inifrån dig själv eller från någon annan. Kanske har någon lagt locket på och skapat distans, eller så tar någon tid att lösa eller ordna. Kärleken kan kännas ansträngd eller så har du inte tid som du önskar. Nu är en tid att bjuda på sig själv och inte hålla tillbaka för att inte låta negativa energier styra.

Allmänt – Snabba förändringar eller ageranden sker nu och det kan handla om ett nytt arbete, projekt eller en bostad för dig om du är ute efter det. Det är också en stark period för arbetsresor samt snabba händelser och full aktivitet i största allmänhet. Detta är ingen tid för vila eller att luta sig tillbaka för att man är med där det händer och kan många gånger vara den som skapar rörelse, engagemang eller händelser.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Om du jobbar med healing eller med någon form av vård, omhändertagande eller rådgivande verksamhet så kommer en extra healande energi din väg. Du hjälper eller stödjer någon på arbetet eller i en arbetssituation.

Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld och det gäller även i arbetet Så du kan påverka vad som sker i genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta under denna period. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Något nytt eller oprövat kommer också din väg

Kärlek – I ditt kärleksliv påverkas du just nu av en inre stress eller tristess. Det kan vara så att du eller någon annan känner en press att prestera eller upplever man att det inte riktigt blir som man vill oavsett hur mycket man försöker. Det kan även vara så att arbete påverkar så att man inte hinner med kärleken eller att det på något sett går ut över ditt kärleksliv. Ta några djupa andetag och fokusera på vad du har i stället för att se vad som inte funkar. Troligtvis så behöver du ändra ditt fokus för att saker ska trilla på plats.

Allmänt – Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en relation. Du vet inte riktigt hur du ska gå vidare eller vilket ditt nästa steg ska bli. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ för något som inte längre känns helt rätt. Inte för att lämna det gamla bakom dig, iallafall inte ännu, utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av det du nu har. Du hoppas att detta nya val ska kunna växa sig starkare på sikt eller ta dig mot nya mer intressanta vägar.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Det du fokuserar på just nu kommer att ge resultat men på vilket sätt beror på hur du förhåller dig, positiva tankar och förväntningar ger positivt resultat, negativa tankar och förväntningar ger negativt resultat under perioden.

Du går framåt i det du vill utan att lyssna på några rädslor eller vad andra tycker eller tänker, du är modig, orädd och sann mot dig själv. Andra kan uppleva dig som våghalsig eller att du gör något för dem oväntat.

Kärlek – Något faller på plats i kärleken för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo. Dans, musik eller konst är aktiviteter som intresserar dig nu. Du söker stillhet snarare än fart och fläkt och du bryr dig om skönhet och det som är vackert vilket gör att du troligtvis lägger fokus på ditt yttre. Något som är aktuellt för dig just nu i kärleken finner sin balans och helhet först i mars månad så ha tillit och fortsätt framåt.

Allmänt – Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet, träffar eller en rolig samvaro. Det kan även innebära en fest, tillställning eller ett event, antingen så sker det nu eller så planerar man inför det.  Är du singel så kan denna period komma med en dejt eller en flirt. I en relation som bjuder den på extra glädje tillsammans. Denna energi kan även påverka med känslor för ett nyfött barn eller djur

(född 12/8-22/8)

Arbete – Du ska inte vara så hård mot dig själv då du inte har gjort något fel. Det kan även vara så att du ställer för höga krav på dig själv och ditt arbete. Det du gjort i välmening har rätt intention och kommer därför att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars.

Om du är uppmärksam nu så kan du få ett tacken, en vägledning eller upplysning från ett håll som du kanske inte förväntar dig. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

Kärlek – Det ligger en avvaktan eller väntan i ditt kärleksliv vilket indikerar att du måste ha lite tålamod just nu. Forcera inget utan låt det ta den tiden det tar och hasta inte på något. Kanske behöver du ge kärleken lite utrymme.

Allmänt – Under denna period så avvaktar du med något eller någon, det kan även vara så att du ligger lite lågt, håller dig undan, tvekar eller så tvingas du in i en väntan. Så du behöver ha tålamod med dig själv eller situationen. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du drar dig troligast lite undan och kanske vill du inte heller känna eller engagera dig just nu. Det kan även vara så att du möter den energin utifrån, det kan vara någon annan som backar undan. Du eller någon behöver troligast få vara lite i fred och därför vill man inte att det ställs stora krav eller förväntningar just nu. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt utan det är kanske vad som krävs för att sedan kunna gå framåt.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)

Arbete – Du litar till din intuition och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra och agerar i den riktningen. Du har självförtroende och andra ser vad du kan och anser att du vet vad du gör.

Det är också något som du lägger ner tankar eller engagemang på just nu som tar dig framåt mot ditt mål. Du står också i en lära eller ett övande just nu och för varje dag så blir du bättre. Du slipar dina förmågor för att kunna åstadkomma bättre resultat. Fortsätt framåt så når du ditt mål.

Kärlek – Det dyker upp något som kan orsaka bråk och konflikter eller så är man inte på samma linje i någon fråga eller relation. Man rensar luften för att lägga dispyter eller olika meningar bakom sig. Har man tidigare inte varit ärlig eller rak så kan detta slå tillbaka nu.

Allmänt – Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Sådant som är i fokus är tankar, funderingar, drömmar, skapande, skrivande, böcker, läsande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Även intuitionen är stark och du lyssnar in din omgivning för att hitta din plats samt ta reda på vad som är viktigt för dig. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart eller hittar sin form förrän november. Troligast är det något som först då presenteras eller ser offentlighetens ljus eftersom det nu är mer i tankestadiet. 

(född 2/9-11/9)

Arbete – Du lägger extra stort fokus på något som känns viktigt för dig eller som du vill komma vidare med. Du ser även över något och lägger upp en strategi eller plan för hur duska gå vidare. Du är noga med att göra saker i rätt ordning för att nå det resultat du önskar.

Släpp taget om kontrollen och låt universums visdom hitta lösningen. Nu är inget tillfälle att forcera något utan du backar undan och ser det hela ur ett nytt perspektiv.

Kärlek – Du påverkas av en yngre man och det finns även en attraktion, uppvaktning, passion eller en stark känsla för någon. Om du är singel så var försiktig då det kan finnas en person vars uppsåt snarare är en tillfällig flirt än en fast relation, även om hen inte ger sken av det. Har du en relation så förstärks kärleken och gemenskapen genom att man lägger kärlek och  fokus på varandra.

Allmänt – En kvinna påverkar dig med snabba eller starka ageranden som antingen är född i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt) eller så är hon eldig, kreativ, arbetsam eller företagsam. Det kan även vara en kvinnlig chef, ledare eller arbetskamrat, eller så är det du själv som agerar i den energin och tar tag i något för dig viktigt. Den kvinnliga kraften är stark och beredd att agera. Det sker även betydelsefulla möten gällande ageranden, arbete, projekt eller beslut.

(född 12/9-22/9)

Arbete – Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle i dina nya eller kreativa projekt. Ingenting kan stoppa dig och du fortsätter starkt i den riktningen som du tror på. Ett tips eller råd som kan hjälpa dig ytterligare framåt kommer i din väg. Du har mycket att göra och det kan även krävas en del extraarbete av dig.

Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad. Något kommer också din väg så får dig att bli mer motiverad att sätta dina planer och tankar i verket. Du känner att du är på rätt väg.

Kärlek – En oväntad positiv händelse kommer din väg som gör att du känner tillförsikt inför framtiden. Du känner en glädje eller gemenskap i kärleken som gör att du vågar agera framåt. Du är samtidigt nöjd där du är just nu vilket kan innebära att du står i en paus eller väntan så passa på att vila och bara vara i glädje, tids nog blir det dags att gå in i en nästa fas.

Allmänt – Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du kommer att lösa det hela. Du behöver vara försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation, girighet eller falskspel, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Om situationen kräver det så är du nu mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Något som nu är aktuellt kommer att genomgå en förändring och hitta sin ny form i augusti. Hantera det väl nu annars kan du möta på motstånd senare.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Det kommer något din väg som får dig att se över dina möjligheter. Du står i en valsituation vilket får dig att fatta beslut gällande vilken väg du ska ta eller vilket mål du ska sätta upp. Du är klarsynt och besitter en visdom i ditt arbete som gör att du vet hur du ska göra eller vad du vill.

En kvinna som är väldigt engagerad och omtänksam i sitt sätt hjälper dig med något just nu. Eller så är det du som tar på dig den rollen om du är kvinna. Det kan även vara en chef eller överordnad som ger dig ett stöd eller ger dig en ritning.

Lärande oavsett om det är du som lär ut eller om det är du som är eleven så har lärandet någon högre mening för dig just nu. Ta emot vägledning och lyssna inåt och uppåt. Det finns något att lära av det som sker just nu.

Kärlek – Personlig frihet och/eller en kärleksresa ligger starkt just nu eller så är det en kontakt utanför landets gränser som påverkar. Det kan även vara någon annan som reser eller planerar för en resa. Har man haft en jobbig period så lättar det nu och man känner att det går åt rätt håll. Detta är ingen fas där man träffar någon ny, snarare trivs man med sig själv.

Allmänt – Du lägger en grund i något nu som får en ytterligare betydelse i september. Så se till att du nu skapar stabilitet och goda förutsättningar för en bra växt, annars kan det bli tufft längre fram. Det ligger även något beslut, avtal, kontrakt eller en viktig överenskommelse runt dig. Du eller någon annan bestämmer sig för något och står fast i det. Det är också något som har med rättvisa att göra som gör sig påmint eller så väger du för eller emot inom något för att finna en balans och hitta det som känns rätt.

(född 3/10-12/10)

Arbete – Det kommer hjälp eller support utifrån till dg i ett kreativt projekt. Det kan även vara ett skrivande eller en skrivelse som får en större betydelse för dig eller din arbetsplats.

Om du är uppmärksam nu så kan du få ett tecken, en vägledning eller upplysning från ett håll som du kanske inte förväntar dig. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

Kärlek – På någon nivå så känner man en ensamhet eller ett utanförskap. Det kan bero på ett eget val eller så känner man sig utesluten ur en gemenskap. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast.

Allmänt – Du har nu mer tur och flyt än du haft tidigare och du upplever att får vägledning framåt och att hjulen rullar åt rätt håll. Även något som du önskar eller hoppas på kommer enklare din väg än vad du förväntat dig och det beror på att du har lagt en bra grund tidigare som nu ger utdelning. Denna fas blir bättre än den förra och du känner att det öppnar upp sig för dig med fler möjligheter och chanser.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Någon eller några ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation och i det så får du mera mod och självförtroende än tidigare vilket leder dig till att göra en nödvändig förändring. Du är på rätt väg så lita till din intuition och känsla.

Det finns ett beskydd över ditt arbete eller din arbetsplats just nu som gör att något löser sig eller faller på plats, kanske till och med på ett enklare sätt än vad man kanske trodde att det skulle göra. Du, ni, företaget eller arbetsplatsen får även en hjälp eller ett stöd med något via en kommunikation gällande något praktiskt eller ekonomiskt.

Kärlek – Det finns en yngre man eller pojke som påverkar i ditt kärleksliv. Det är också något som känns lite turbulent eller rörigt som man behöver reda ut eller släppa.

Allmänt – Ett positivt eller negativt förhandsbesked, meddelande eller yttrande kommer din väg som visar på att något nu är igångsatt vilket snart kommer att visa sig eller komma upp till ytan. Det finns en snabb kommunikation både intellektuellt och verbalt vilket skapar nya kontakter och möjligheter. Du har nu chansen att få svar på det som du länge funderat över. 

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Du tar hand om dina uppgifter på ett bra sätt och fokuserar på vad du vill göra och eller vilket ditt nästa steg ska bli. Du låter inte andra påverka dig i en riktning som inte känns rätt för dig. Det är viktigt för dig att må bra på jobbet och ha hälsosamma relationer så krävs det en förändring för att åstadkomma detta så gör du det nu.

Om du är uppmärksam nu så kan du få ett tecken, en vägledning eller upplysning gällande ett nästa steg i arbetet eller hur du ska lösa en uppgift. Det kan mycket väl vara så att det kommer från ett håll som du kanske inte förväntat dig. Det är även en bra period att fokusera på något du funderat på, önskar eller drömmer om. Dags att börja gå från tanke till handling?

Kärlek – Det ligger gemensamma intressen i kärlekslivet som man samlas runt. Det kan även vara så att man gemensamt återupptar något som man tidigare varit intresserad av. Överhuvudtaget så tycker du om att göra saker tillsammans med andra just nu. Är du singel och vill träffa någon så engagera dig i något intresse du har eller sök inom den sfären.

Allmänt – Det finns ett starkt igångsättande just nu vilket kan bero på att något går från tanke till handling eller manifestation. Du får även mer kraft, ork och energi vilken kan leda till impulsiva och/eller snabba handlingar. Ett arbete, projekt eller liknande kommer igång. Eller så kommer nya tankar och idéer till stånd som gör att ett nästa steg framåt tas. Det kan även komma snabba impulsiva tankar och känslor som sveper dig med utan en tanke bakom.

(född 3/11-12/11)

Arbete – Ett positivt besked kommer din väg. Det kan även vara ett glädjande samtal som leder till en intressant eller spännande utveckling. Det kan vara något du väntat eller hoppats på som äntligen blir klart och meddelas till dig.

Det finns en dialog som för dig framåt och om du jobbar med kommunikation på något sätt så ökar dess betydelse. Vill du ha mycket samtal på jobbet så blir det en bra period.

Kärlek – Du försöker hålla kvar något eller fortsätta som förut i kärlekslivet men det kommer inte att hålla då en förändring behöver göras som leder till ett nytt steg eller en ny väg. Var inte rädd eller oroa dig för förändringar då det kommer att leda till något bra även om du inte ser det just nu. Våga tro på kärleken och gör de förändringarna du behöver göra för att det ska lossna för dig.

Allmänt – Din energi just nu är lite lägre än vanligt så ta hand om dig och glöm inte att vila. Det är viktigt att ta hand om din hälsa för den kan vara lite instabil just nu eller så är du engagerad i hur någon annan mår och därför försöker hjälpa till eller ge stöd. Det behöver inte nödvändigtvis vara hälsan som påverkar utan det kan också vara så att du känner dig mer oengagerad än vanligt och tar ett steg tillbaka. Du kanske vill vara i fred och fokusera på dig och ditt mående eller din väg för att få mer energi.

(född 13/11-21/11)

Arbete – Du lyckas med något. Det kan vara något som du ett tag har velat genomföra eller väntat på som nu blir av, eller så når du ett efterlängtat mål. På någon nivå så upplever du en seger, succé, ett manifesterande eller att något blir fullbordat. Vad du än har velat göra eller åstadkomma så gör du det nu! Det kan även vara så att andra ser vad du faktiskt har åstadkommit och ger dig beröm för det.

Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det finns en kreativ kraft just nu och något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

Kärlek – Gemenskap och samhörighet ligger starkt runt dig och man arbetar åt samma håll. Ditt kärleksliv går in i en ny och starkare fas på någon nivå. Du agerar för att komma framåt och är du i en relation så har ni något gemensamt mål som ni nu går mot. Är du singel så ligger det ett beslut för dig så att något kommer i gång.

Allmänt – En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig genom att hon står stadigt i en sanning, organiserar eller har en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är trygg, stabil, organiserad och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi där hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt då hon kan vara saktmodig och ta tid på sig när hon ska göra något eftersom hon inte gillar att stressa fram saker. Det som kommer från henne är alltid väl genomtänkt och bearbetat. Hon tycker även om att njuta av det goda i livet och bekvämlighet är inget hon säger nej till. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Människor lyssnar på henne då hon har lätt att lära ut och förmedla kunskap. Även något möte eller en träff sker som handlar om hemmet, grundning, ekonomi eller stabilitet.

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress eller negativitet angående ditt jobb. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela eller säga ifrån. Du lämnar nu en situation eller person som varken gynnar dig eller ditt arbete bakom dig.

Just nu så ligger hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt eller arbetsplatsens välmående. Utav någon anledning så påverkas ditt arbete eller din arbetssituation starkt av hur du mår just nu så ta hand om dig och glöm inte att vila, eller så behöver du skapa någon distans för att få en bättre balans. Det kan även vara någon annans hälsa som påverkar eller så jobbar du med hälsa.

Kärlek – Du tappar energi när det gäller ditt kärleksliv eller så orkar du inte riktigt ta tag i det. Du orkar inte riktigt engagera dig i allt du behöver göra eller ta tag i utan du smiter undan. Kanske känner du att du behöver vila, se bara till att du inte undviker sådant som du behöver konfrontera eller reda ut.

Allmänt – Du känner oro eller så lider du av inre konflikter som gör det svårt för dig att våga, tro eller bjuda in. Kanske känner du att du inte räcker till eller så handlar det om en känsla av utanförskap då du inte får vara med eller vara delaktig. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något som är viktigt för dig. Detta kan bottna i en känsla vilket inte automatiskt innebär att du har belägg för din upplevelse.

(född 2/12-11/12)

Arbete – Du har en stark skaparkraft och igångsättande energi vilket får dig att manifestera dina planer och kanske även sådant som du har haft svårt att komma i gång med. Du har tillit och självförtroende och klarar av att göra det du vill genomföra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du tror på dig själv och din förmåga.

Just nu så drar du till dig mer av det som du har lagt en grund för, ditt skapande i ditt förflutna aktiveras. Det är viktigt att fokusera rätt saker och att ha rätt avsikt för att få den utdelningen eller det resultatet du önskar. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan.

Kärlek – Det finns en lekfullhet som bjuder in till en rolig samvaro där man är lite nyfiken och vill testa nya vägar. Man är mer äventyrslysten än vanligt och andra blir kanske lite förvånad över de valen man gör. Denna månad bjuder inte in en ny relation i stället blir det mer bus, äventyr och spel om man är singel. I en relation så har man roligt tillsammans och om man inte ger sig ut på något äventyr så planerar man inför det.

Allmänt – Du är mer självständigt just nu. Kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv? Du fattar även egna beslut efter eget huvud, går din egen väg och litar till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar. En period som kan bjuda på stillhet, meditation, yoga eller kontemplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt snarare än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är. Det behöver inte innebära att du behöver leva som en eremit eller vara själv utan bara att du söker dina svar själv eller inåt.

(född 12/12-21/12)

Arbete – Något eller någon hjälper dig just nu kanske lite oväntat med din inre vision eller det målet du har i fokus. Du får vägledning i hur du ska komma vidare och få bollarna i rullning så det kan gå från tanke till handling. Det är dags att manifestera det i den yttre världen eller göra en förändring som känns viktigt. Fortsätt framåt och ha fokus på ditt mål.

Antingen så delar du med dig av något som du har skapat, eller så går du in i ett samarbete där du har en bra tanke eller idé om hur ni eller du ska komma framåt. Andra lyssnar och tar till dig det du säger eller tycker just nu så ta vara på den energin och gör det bästa av den. Din kreativitet är stark och det finns ett intresse för dig som person eller det du gör.

Kärlek – Nu är en period där du arbetar för din framtid. Du lägger ner både tid och energi på kärleken men allt faller inte på plats direkt utan du får vänta ett tag tills det blir klart. Men likväl så det en bra tid att engagera sig eftersom förarbetet är den grund som ger utdelning längre fram.

Allmänt – Du känner att något faller på plats och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Du kommer förbi ett hinder eller något som har stoppat dig vilket får dig att känna en ny tillit inför framtiden eller ditt nästa steg eller den process du står i. Du finner harmoni och balans vilket gör att du upplever en inre frid som tillåter dig att växa i din kraft och styrka. Du har tillgång till ditt inre liv. 

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Det finns ett omhändertagande på arbetsplatsen som gör att man ser till att det blir bra för alla parter. Har det tidigare funnits en konflikt så finner man nu en lösning eller åtminstone så försöker man. Du eller ni får nu vägledning så att man på bästa sätt kan hantera en relation eller situation.

Det svar du söker eller undrar över finns i din omgivning så ”gå inte över ån för att hämta vatten”. När du använder din föreställningsförmåga och funderar på djupet så kommer du att förstå eller se det. Dina tankar påverkar ditt resultat.

Kärlek – På någon nivå i kärleken så finns det en låsning och du har du fastnat och ser ingen lösning. Hur du en försöker så känns det trögt och stillastående i det som du vill komma framåt med. Du känner inte heller att det stödet du behöver eller förtjänar. Var försiktigt så att du inte fastnar i martyrskap eller styrs av ett domedagstänkande som sätter käppar i hjulet för dig själv. Det kan mycket väl vara du själv som är din värsta fiende genom att du blundar för möjligheterna som finns efter som att du hellre vill ha något annat eller vill att det ska gå till på ett annat sätt. Du kan mycket väl ställa krav som inte är genomtänkta, rättvisa eller relevanta.

Allmänt – Familj, vänner eller djur får en större betydelse för dig. Att umgås med dem du älskar ger dig tillfredställelse och du känner dig älskad och du har även förmågan att ge till andra. Du upplever en trygghet i dig själv och i de sammanhang du befinner dig i. Det kan även vara så att du själv upplever att de du älskar bryr sig extra mycket om dig. Just nu så kan det ske eller bjudas in till en trevlig samvaro vilket kan innebära en fest, firande eller annan social samvaro.

(född 1/1-10/1)

Arbete – Något sker som väcker din positiva kraft eller skaparglädje. Du är villig att se något ur ett nytt ljus eller nytt perspektiv vilket öppnar upp för nya vägar och möjligheter. Ju mer glädje du bjuder in i ditt arbete ju bättre resultat eller gemenskap får du eller ni.

Det ligger starkt gällande kommunikation just nu. Antingen så har du något du ska framföra, förmedla eller så kommer det ett meddelande till dig. Om du arbetar med kommunikation och vill ha mycket respons så blir det mer än vanligt under denna period. Det kan även vara så att du behöver prata eller ventilera din åsikt, tanke eller en idé. Det är en period som är positiv om man arbetar med föreläsningar eller liknande.

Kärlek – Attraktion ligger starkt i det yttre. Skönhet och det vackra påverkar starkt just nu, kanske bryr du dig om dig själv och ditt utseende mer än vanligt. Insikter kommer din väg och du väger för och emot i kärleken eller så försöker du hitta en balans som som känns rätt för dig. Du lyssnar på dig själv och hittar din väg.

Allmänt – Glädje, styrka, spontanitet och någon positiv överraskning kommer din väg. Det är en tid att släppa in nya människor eller energier som höjer din livsupplevelse. Du upplever en inneboende lycka och om du har känt av motgångar innan denna fas så börjar det nu spira ett hopp om förändring. Du är också färdigt för att gå vidare för nya upplevelser och äventyr. Under juni så kommer något som är kopplat till din nuvarande situation att falla ut positivt och börja blomstra.

(född 11/1-19/1)

Arbete – Något positivt sker som ger dig någon form av fördel eller en fördelaktig utkomst eller resultat. Du jobbar även mot rätt mål och vet hur du ska komma framåt vilket gör att det kanske går smidigare än vanligt. Det finns även ett rättvisepatos som gör att något handhas på ett schyst eller rättvist sätt.

Du vill inte kompromissa bort dig själv eller dina tankar eller idéer så du lyssnar inåt till dina egna svar och kom i kontakt med vad som passar bäst för dig just nu. Det är viktigt att du är sann mot dig själv. Om du går i mot dig själv så kommer du att förlora på sikt.

Kärlek – Lycka och glädje tillsammans med familj och vänner. Det finns en stark samhörighet och en vilja att göra något speciellt tillsammans med någon eller några som står dig nära.

Allmänt – Du upplever nya positiva känslor då något nytt känslomässigt startar upp vilket ger dig en starkare kontakt med det dig själv, någon annan eller det gudomliga. En spirande förälskelse finns, den kan vara för en person likväl som för ett djur, projekt, en sak eller situation. Är du singel så är det ett bra tillfälle att dejta eller ha en flirt. I en fast relation så flammar det upp starkare kärlek. 

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – Sträck på dig och ta emot. Nu kommer någon form av belöning eller beröm din väg och det är för att du förtjänar det. Även en information som universum sänder i form av en välsignelse eller som ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter kommer till dig eller ditt arbete. Du hjälper, stödjer, undervisar eller guidar någon vilket ger en positiv utdelning. Om detta ligger i dina arbetsuppgifter så höjer du din förmåga och åstadkommer något riktigt bra. Det ligger i din livsväg arbetsmässigt att hjälpa eller stödja andra, det kan även vara endast en person.

Kärlek – Ett besked eller meddelande som ger en ny trygghet, stabilitet eller en viktig insikt i ditt kärleksliv kommer din väg. Det finns även en planering som är viktig för att det ska bli som man önskar, troligtvis så behöver en hel del kommunikation utbytas för att få detta klart. Nu är en bra tid för att vinna en förståelse för varandra så att man kommer framåt tillsammans, det är mindre sannolikt att man pratar förbi varandra eller missförstår.

Allmänt – Något du hoppats på sker, eller så faller något önskat på plats och bildar en helhet. Det är en stark fas när det gäller inspiration och att få drömmar uppfyllda. Har du tidigare vågat ge dig i kast med något som har krävt mod och tålamod ifrån dig så kommer utdelningen nu, eller så vågar du nu. Du synliggörs också för något du åstadkommit eller så skiner du lite extra som person. Det är inte heller helt omöjligt att du syns offentligt eller i media, eller så får du strålkastarna riktade mot dig på annat sätt. För du sticker ut och är en stjärna inom något eller i någons ögon. Datorer, hemsidor och internet kan även ha en stark betydelse för dig. Du lägger nu fokus på något som först i februari får ett genombrott eller så går en önskan i uppfyllelse då. Något som nu kommer igång blir färdigt eller går in i en ny fas i februari.

(född 30/1-8/2)

Arbete – Det du har lagt tid och energi på tidigare kommer nu till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du har hanterat situationen i det förflutna. Oavsett så är det en tid att reflektera över vad du åstadkommit i det förflutna och komma underfund med vad du ska släppa och vad du ska ta med dig in i framtiden.

Du har fokus på din vision och önskan så nu så skapar du någon form av plan eller tankar runt hur du ska ta dig framåt eller nå ditt mål. Ett råd är att du skaffar dig en vision board eller på annat sätt klargör för dig själv vad du önskar i framtiden.

Kärlek – En förändring sker på någon nivå i en relation, eller så sker en kontakt på helt nya villkor eller via nya vägar. Det blir en omstrukturering på något plan då du måste ta tag i din planering eftersom det är upp till dig att se till att din grund är stabil nog och att kärleken går framåt med rätt förutsättningar. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina relationer och möjligheter.

Allmänt –  Detta är ingen tid där du startar upp något nytt utan du fortsätter i stället framåt i det som du redan har kommit igång med. Det kan även vara något som du tidigare har haft i tankarna som nu manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Du byter inte heller ut något eller gör en helt ny start utan du använder den erfarenheten och kunskapen du redan har för att komma vidare. Om du behöver hjälp eller ett stöd för att komma framåt så finns det här för dig nu, det kan även innebära ett samarbete.

(född 9/2-18/2)

Arbete – Låt ingen eller inget komma i vägen som stör din koncentration eller får dig att avvika från ditt satta mål. Ha tillit till att det finns en omtanke eller ett stöd som vägleder dig framåt. Det finns någon runt dig som hjälper eller stödjer dig kärleksfullt framåt Du lyssnar inte på det som inte kommer ur kärlek.

Du kan vara trygg och vila i att du får den hjälp och support du behöver just nu. Du ska inte styra för mycket just nu utan ha tillit till att även de andra vet vad de gör och att de gör det för allas bästa. Det är en bra period för att sträcka ut en hand och be om hjälp.

Kärlek – Det sker även en förnyelse i ditt kärleksliv på någon nivå. Det sker även en utveckling som ökar förståelsen något eller varandra.

Allmänt – En kvinna som är född i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk) påverkar dig extra mycket känslomässigt. Det kan även vara så att i stället för att vara ett vattentecken så präglas hon av deras energi som är kärleksfull, omtänksam, impulsiv, känslig, passionerad, intuitiv eller kreativ. Det kan även vara en moder eller du som är omhändertagande. Det sker även ett möte som sätter igång känslor eller handlar om känslor. Man ser om och tar hand om andra samt ser över eller bevakar något som känns viktigt. 

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – Du öppnar upp mot andra så att ni kan skapa mer och bättre tillsammans. Du får mer energi och fler möjligheter att åstadkomma det du vill eller önskar. Tillsammans så skapar man en positiv energi som alla kan ta del av och på så sätt kan ni växa tillsammans eller var för sig. Du uppgraderar ditt hjärta och följer en impuls, idé eller något du brinner för.

Du tar hand om dig själv och lyssnar inåt för att känna efter vad just du behöver. Du behöver ta en paus eller lite extra vila så att du kan ladda dina batterier. Du låter ingen ta din tid eller energi i anspråk i onödan. Du går inte heller in i känslor av skuld eller dåligt samvete för att du behöver sätta dig själv i första rummet. Din prioritering är du, ditt arbete och dina idéer just nu och kanske behöver du distansera dig till något eller någon för att kunna göra det.

Kärlek – Något sker i ditt liv just nu som får ett resultat eller går in i en ny fas i juni. Kärlek, familj, gemenskap och att följa sitt hjärta är sådan som du lägger energi på. Det finns även kärlek, suport och omtänksamhet runt dig. Du känner en harmoni och helhet med dig själv likväl som med andra. Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt. Har du en relation så tillkommer det mer känslor och kärlek i den. Är du singel så finns det möjligheter till en positiv dejt, möten, kontakter eller flirtar som går i kärlekens tecken.

Allmänt – Just nu så är du lite velig och du vet inte riktigt vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Motivationen tryter och kanske är det så att du inte vill eller vågar ta ställning just nu även om det är viktigt att du gör det.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du får den uppmärksamhet eller uppskattning som du förtjänar för något som du har gjort eller skapat vilket hjälper dig framåt till ett nästa steg. Det kan även vara på en högre nivå som de ser vad du har åstadkommit vilket kan leda dig mot nya mål eller utmaningar. Detta är en bra period att gå ut offentligt med något som man vill ska synas.

Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör. Det kan även vara du som är i den rollen om uppgifterna finns i ditt arbete. Någon hjälper till att skapa en bra grund att arbeta utifrån eller så vägleds dig framåt mot nya mål.

Kärlek – Gemenskap och trevlig samvaro ligger i fokus. Man är på samma nivå och ser över vad som ligger framåt. Finns det en relation eller något påbörjat så finns det besvarade känslor och man fortsätter framåt och vill göra något tillsammans. Det är en stark kärlek och gemenskap. Är du singel så är det en bra tid för en romans, dejt eller flirt.

Allmänt – Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig just nu. Väntar du in ett samtal eller besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation eller upplysning  kommer genom något av dessa verktyg som ger dig en viktig information.

(född 11/3-20/3)

Arbete – Det ligger något med film, ljud, video, skrift eller internet runt dig. Du kan vara så att du når ut starkare ut med hjälp av någon av dessa medier just nu. Det kan även vara något ett jobb, en kontakt eller information som kommer den vägen som hjälper dig framåt. Om du jobbar med media i någon form så ligger det väldigt positiva energier runt ditt arbete

Det finns någon som du kan lita på just nu och det är inte nödvändigtvis den du tror att det är, eller så har du inte förväntat dig det engagemanget som kommer. Det kan även vara så att någon kommer med en sanning du behöver just nu även om du inte direkt förstår varför.

Kärlek – Antingen så är det en man i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en person som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar i ditt kärleksliv på någon nivå. Det kan även vara du om du är man. Hemmet ligger i fokus och det är helst där du umgås. Det ligger tankar runt beslut som har med känslor att göra, du behöver komma fram till hur du ska ha det för att det ska kännas rätt. Du kan lätt vara för snäll eller självuppoffrande bara för att du vill att alla ska vara glada och nöjda. Men nu sätter du dina känslor i centrum och agera efter vad som känns rätt för dig.

Allmänt – Du känner av en stress på någon nivå just nu vilket ger dig en känsla av kraftlöshet. Du kan även uppleva att du attackeras från olika håll vilket får dig att tappa ork samt att du inte riktigt vet hur du ska hantera det. Du kan också känna en osäkerhet vilket gör att du inte riktigt vet vad du vill eller vad du ska göra. Du möter på motstånd som kommer antingen inifrån dig själv eller från omgivningen. Du behöver inte uppleva alla dessa olika saker utan troligtvis så är det ett scenario som är starkare.

2 thoughts on “Månadens Astro/Tarot – Oktober – Kärlek, Arbete & Allmänt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *