Oktober Månads Astro/Tarot – Kärlek, Arbete & Allmänt

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Oktober Månads Astro/Tarot – Kärlek, Arbete & Allmänt

Så här fungerar det:

 När man får samma kort som i en tidigare läggning:

– Ett kort har “alltid samma betydelse” men som blir olika beroende på vilken händelse den förhåller sig till.
– Livet är hela tiden i förändring så även korten som speglar nuet. Ett kort visar på konsekvensen av något som skett.

– Får du och en annan samma kort så blir det ändå olika resultat eftersom kortet ”svarar” utifrån era specifika liv.

– EXEMPEL:

Får du ett besked om att du ska få ett samtal tre veckor i rad så är det ytters sällan samma samtal eller konversation.

Får du besked om att en förändring sker i ditt arbete p.g.a. en person så är det sällan samma händelse, person eller förändring osv…

Väduren 21/3-19/4

(född 21/3-30/3)

Arbete – Något nytt föds som får ditt arbete att blomma. Det kan vara en ny idé, tanke, handling, känsla, ett spännande projekt eller nytt arbete. Det kan även handla om en positiv nyhet eller ett besked som kommer din väg.  Du står i början av något som håller på att växa sig större eller starkare vilket gör att du behöver ha både tillit och tålamod.

Kärlek – Det ligger ett skrivande för dig vilket leder dig till en grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger inspiration, vänskap och support. I kärlekslivet handlar det om något meddelande som får en betydelse för dig, det kan även vara du själv som lämnar ett betydelsefullt meddelande eller budskap. Det kan även vara så att du behöver planera för hur du ska gå framåt i kärleken och hur du vill ha det.

Allmänt – Just nu så finns det fokus på ett firande. Det kan vara en födelsedagsfest, jubileum, familjehögtid, tillställning eller liknande. Det behöver inte vara så att det sker just nu utan det kan även handla om en planering inför detta eller ett förhandsbesked som kommer och berättar om att det ska ske. Det kan även vara så att något som händer under detta firande få en betydelse i förlängningen för dig eller någon närstående. En tanke, situation, handling, minne eller person från ditt förflutna påverkar dig också starkt just nu. Det är även något intressant som ligger i ditt fokus som på något plan redan är uppstartat, redan har hänt eller så repeterar sig från det förflutna. Det är inte säkert att du ser att detta redan har kommit i gång eftersom det kan ta ett liten tag innan det fullt ut synliggörs. Det kan även vara så att du fortfarande sitter fast i något som ligger bakåt i ditt liv.

(född 31/3-9/4)

Arbete – Relationer eller en specifik relation på ditt jobb är i fokus och man förbättrar kontakten eller får stöd och hjälp framåt. Det finns en tacksamhet mellan er för det som sker eller håller på att växa fram. Man utvecklar också en relation med en gammal eller ny arbetskollega, det kan även gälla ett samarbete. Du är inne i en trygg fas när det gäller ditt arbete där du har beskydd och trygghet och även om det känns tufft just nu så finns det en uppackning så du behöver inte möta det jobbiga själv då det finns någon eller några där för dig. Det finns krafter som arbetar i riktning för ditt högsta och bästa även om du inte ser det på en gång så ha tillit. Du tar hand om det du behöver göra och utför det på bästa sätt.

Kärlek – Du bryr dig om hur andra mår och lägger energi på en relation oavsett om det handlar om tvåsamhet eller vänskap. Gemenskap ligger i fokus och du trivs med dina närmsta. Kärleksfulla handlingar och tankar ligger runt dig och du får tillbaka det du ger ut. Kärleken kommer inte med krav utan man ger från hjärtat för att man vill hjälpa, stödja eller stärka andra.

Allmänt – Idéerna och tankarna som kommer din väg just nu är din andliga vägledares svar på dina böner så ta dem på allvar och var uppmärksam på tecken och händelser som vägleder dig framåt. En situation eller relation helas och något som har känts jobbigt blir till det bättre under denna period, det kan röra sig om en konflikt eller om känslor som inte har tagits på allvar.  Du renar ditt sinne och släpper en negativ tanke eller känsla om något eller någon från ditt förflutna som du sitter fast i. Du går också igenom en reningsprocess kroppsligt, själsligt, känslomässigt, hälsomässigt eller gällande kosten vilket innebär att du släpper något som du känner dig färdig med för att starta om på ny fräsch kula.

(född 10/4-19/4)

Arbete – Du låter dina tankar och känslor påverka lite extra just nu, det kan även ske genom ett kreativt arbete eller intresse då ditt inre kommer till uttryck. Antingen så är det en kvinna i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman), eller så är det en kvinna som är kommunikativ, flexibel, intellektuell med självförtroende som påverkar dig just genom att hon är väldigt aktiv och sätter igång något, eller så sker det en viktig kommunikation. Intellektuella och utvecklande mötet får en betydelse där möjligheter skapas. Det kan även vara du själv som är i den energin på ditt arbete. Det förekommer även samtal och möten som inspirerar.

Kärlek – I kärlekslivet så tänker du på vad som är viktigt för dig och du sätter dig själv främst och du förväntar dig att bli respekterad. En tid för en paus eller vila då det är lite lugnare än vanligt. Stark period för meditation och inre frid. Är du singel så är detta ingen månad när du träffar någon helt ny.

Allmänt – Detta är på någon nivå en fertil period vilket innebär att du kan få något att växa med hjälp av ditt personliga engagemang. Du sätter nu ett frö som på sikt kommer att växa till något större. Även något som du antingen tänkt på eller börjadt agera i under mars månad är nu redo att komma igång, det hela går nu in i en ny fas då det är en perfekt tid för att starta upp något nytt, komma i kontakt med nya tankar och idéer samt ge liv till nya förutsättningar eller en ny grund. Detta är en period där du är mer fokuserad och målmedveten än vanligt. Genom ditt starka fokus och engagemang så har du förmågan att sätta nya mål som du har möjlighet att nå. Du imponerar med din kraft och envishet vilket gör att omgivningen tror på det du gör. Om du bestämmer dig för något just nu så finns det ingenting som kan hindra dig.

Oxen 20/4-20/5

(född 20/4-29/4)

Arbete – Var tydlig i din kommunikation så undviker du missförstånd, då öppnar du också lättare upp för svar på det du undrar över eller tänkt på. Ta vara på denna energin som kommer din väg. Det ligger mycket tankar och funderingar just nu och kanske blir det inte så mycket gjort. Sådant som är i fokus är skapande, skrivande, läsande eller något som du varit omedveten om som nu kommer upp till ytan. Även intuitionen är stark och du lyssnar in din omgivning för att hitta din plats samt ta reda på vad som är viktigt för dig. Något som har en betydelse för dig nu blir inte klart eller hittar sin form förrän i november. Troligast är det något som först då presenteras eller ser offentlighetens ljus eftersom det nu är mer i tankestadiet.

Kärlek – Du öppnar upp ditt hjärta för att ta emot och ge kärlek. Du sätter igång en kraft som obönhörligen kommer tillbaka till dig. Något du önskat eller arbetat för att uppnå i ditt kärleksliv faller på plats denna månad och dina tankar riktar sig mot drömmar och mål som du nu känner ligger inom räckhåll.

Allmänt – Det bästa du kan göra för dig själv just nu är att be om det du vill ha, låt inga rädslor stå i vägen för dina önskningar eller beslut. Du behöver själv ta tag i något för att det ska sättas i rörelse. Om du inte själv agerar så kommer inte energin igång så låt andra förstå vad du vill eller behöver. Hjälp och stöd finns runt dig så våga sträck ut din hand. Nya möjligheter sker runt arbetet, det måste inte vara ditt arbete det gäller utan det kan även vara en partners arbete som du påverkas av om du är i en relation. Det kan även vara en ny idé eller ett större projekt som skiftar på ett positivt sätt. Man följer också en ny väg med nya mål och förutsättningar.

(född 30/4-9/5)

Arbete – Det ligger starkt gällande kommunikation just nu. Antingen så har du något du ska framföra, förmedla eller så kommer det ett meddelande till dig. Det finns också en oro eller rädsla för att något inte ska bli som man önskar eller så lider du av inre konflikter som gör det svårt för dig att våga, tro eller bjuda in. Det kan även vara så att stress gör att man är rädd för att inte hinna med i arbetet.  Kanske känner du att du inte räcker till eller så handlar det om en känsla av utanförskap då du inte får vara med eller vara delaktig. Det kan även vara så att du är rädd att förlora något som är viktigt för dig. Detta kan bottna i en känsla vilket inte automatiskt innebär att du har belägg för din upplevelse.

Kärlek – En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer din väg. Det kan även vara något du ber om eller frågar efter som löser något i ditt kärleksliv. Du ska inte forcera något just nu utan låt tiden visa när det är dags att agera. Ha tillit och lite tålamod då allt sker när det är rätt ögonblick och du kommer att veta när det inträffar. Det kan även vara så att något faller på plats i ditt kärleksliv utan att du behöver direkt göra något för att det ska ske.

Allmänt – Du är mer självständigt just nu och kanske är det så att du har du ett behov av att vara mer för dig själv. Du visar även mer vem du är och står upp för dig själv samt är sann i din kontakt med andra. Det finns även en styrka som grundar sig i att inte förställa sig, låtsas eller bygga murar. Du är dig själv och det får andra bara köpa. En yngre man, pojke eller son påverkar dig eller ditt liv på någon nivå. Det kan även handla om minnen eller händelser från det förflutna som aktualiseras och gör sig påminda. Det är också dags att släpa taget om något som inte längre hör hemma i ditt liv, bäst före datumet har gått ut och har ingenting att ge dig längre.

(född 10/5-20/5)

Arbete – Ditt arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent eller regissör. Frihet och att stå på egna ben är en stark energi just nu och om du har du haft det jobbigt arbetsmässigt eller känt dig begränsad så kommer du nu förbi problemen eller hindren vilket ger en ny tillit och inre harmoni. En lättnad infinner sig och du börjar se möjligheter som ligger runt dig. Längre resor (dina eller någon annans) eller kopplingar till utlandet kan påverka dig. Det kan vara så att du åker, planerar eller så är det något annans resa som får en betydelse för dig. Det kan även gälla kontakter eller handel med utlandet. 

Kärlek – Ärkeängeln Michael ger dig just nu en tydlig vägledning så att du kan förstå vad du ska göra för att förbättra ditt kärleksliv eller vilken väg du ska gå. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en positiv förändring. Du är på rätt väg!

Allmänt – Ett skrivet meddelande (brev, sms eller mail) som får en viktig betydelse för dig kommer din väg. Du kan även just nu få en direktkontakt med naturen, dess grödor, växtlighet, blommor, djur eller så sker en utomhusvistelse som känns stark. Det finns även ett behov av att omge sig med växter eller blommor oavsett om de är riktiga, konstgjorda eller som mönster. Du söker eller får till dig en ny eller kompletterande information som gör att du kan komma vidare i något som känns viktigt för dig. Det kan även vara så att du måste vänta in en information innan du kan ta ett nästa steg så ha tålamod. Är det någonting du undrar över så kan du nu söka och finna svaret.

Tvillingen 21/5-21/6

(född 21/5-30/5)

Arbete – Nu lägger du ner tid och engagemang på något som du vill ska bli så bra så möjligt. Det är viktigt att inse när du är färdig, annars finns det en risk för att du aldrig blir klar eller så överarbetar du det hela. Det kan även vara så att du finslipar dina kunskaper eller förmågor till perfektion. Kanske ställer du lite för höga krav eller så upplever du att någon annan ställer för stora krav på dig just nu vilket gör att du får lägga ner mycket tid och engagemang på ditt jobb eller projekt.

Kärlek – Det är något som du har haft fokus på eller oroat dig för som redan har hittat sin lösning även om du inte riktigt har sett eller förstått det ännu. Du släpper taget om något eller någon som inte gynnar dig i kärleken eftersom det är viktigt för dig att gå din väg. Du är fri i tanken och själen och lyssnar till din önskan vilket gör att du ogärna låter andra styra dina val eller säga åt dig vad du ska tycka eller känna.

Allmänt – Du har en mer självständig energi just nu och det kan innebära att du ett större behov av att dra dig undan eller vara mer för dig själv. Du fattar även egna beslut och litar till dig själv. Du står stadigt i egna tankar och beslut och behöver ingen annan för att bekräfta dig eller din väg. Det kan även vara så att du känner dig ensam även om det finns folk omkring dig eller så distanserar du dig. Du oroar dig också för något som du inte behöver oroa dig för då allt kommer att finna sin lösning. Du vill helst ha kontroll och få saker att bli så som du vill ha det men nu krävs det att du har tillit till att allt blir som det är tänkt och att det också är okej. Eftersom du inte har översikt över alla möjligheter som kan komma ur din nuvarande situation så får du lita på att du har skapat en bra grund för det hela att växa ur. Det är ditt tidigare engagemang som styr resultatet och inget som du nu kan påverka.

(född 31/5-9/6)

Arbete – Du går in i en fas när du känner dig mer motiverad, entusiasmerad och engagerad. Det ligger en stark känsla av gemenskap och samhörighet just nu som även kan handla om ett samarbete där du tar något till en nästa nivå. Ett gynnsamt avtal eller en överenskommelse sker eller planeras vilket öppnar upp en ny dörr för dig. Tro på dig själv då du har kraften med dig att kunna skapa eller förändra som du vill. Du har även nått en nivå inom något där det kommer en utdelning grundat på ditt tidigare engagemang.

Kärlek – Ett skrivande ligger i fokus där du eller någon annan utrycker sina tankar, visdom eller insikter. Det kan handla om ett betydelsefullt brev, mail, sms eller så är det om ett kreativt skrivande som innebär någon form av litteratur eller kanske en internet kontakt om du är singel. 

Allmänt – Något som skapas eller kommer igång nu når sin kulmen nästa sommar (juni-aug). Du lägger nu en grund för framtida äventyr eller ledigheter då du ser fram emot att få mer tid med dem som står dig närmast. En möjlighet skapas som ger dig glädje och positiva känslor samt en möjlighet till att blomstra. Du är just nu tillräckligt stark och ihärdig för att få igenom eller utföra något du vill eller önskar. Förlita dig på din egen kraft och ha tillit till dig själv då du är starkare än du tror. Upplever du att du har ett hinder som står vägen för dig just nu så kommer du att överkomma det, ge det bara lite tid, tålamod och arbete så kommer du att upptäcka att det inte var så svårt som du trodde.

(född 10/6-21/6)

Arbete – En möjlighet kommer din väg och en förändring sker, något kommer i gång eller så förhåller du dig på ett helt nytt sätt, på så sätt kan det förflutna helas och släppas taget om. Kämpa inte för det som inte fungerar för då blir det bara smärtsamt. Arbetsmässigt så är det en stabil och trygg period som inte kommer med några stora förändringar just nu. Däremot så har du skapat en bra grund och balans att utvecklas ifrån och bygga vidare på. Om du bekymrar dig för arbetet eller arbetssituationen så hittar du en lösning nu. Du har alla möjligheter att skapa de resurser som du behöver. Större umgängen och då gärna i grupp eller sammankomster är sådant som ligger i fokus.

Kärlek – Det finns en känsla eller tankar som genomsyrar dig som du lägger engagemang på under månaden, det är något du inte kan släppa i kärlekslivet. Du jobbar dig framåt för att åstadkomma något du önskar eller för att förbättra en situation.

Allmänt – Du befinner dig på en speciell kraftplats där du kan utöva en magisk ritual eller finna kraft och energi. Det är en plats som känns rätt för dig där du lägger fokus på att miljön du befinner dig i oavsett om det är på jobbet eller hemma ska ge en skön upplevelse och positiv energi. Det kan även vara så att du besöker en helig, renande eller kreativ plats. Något blir nu klart och du gör ett avslut för att kunna gå vidare in i något nytt. Detta kan vara en process du stått i ett tag och nu först lossnar det vilket gör att det sker nya snabba förändringar. Om du motarbetar processen så kan det kännas motigt, segt och ibland smärtsamt innan du kommer vidare. Förändring kommer att komma antingen du bjuder in den eller inte.

Kräftan 22/6-22/7

(född 22/6-1/7)

Arbete – Du är nu mer känslig än vanligt vilket skapar inspiration och/eller kreativitet. När det gäller din arbetsmiljö eller ditt arbete så undvik människor, situationer eller sådana omgivningar som dränerar dig eller tar din energi eller initiativförmåga i från dig. Just nu så är du lite velig och du vet inte riktigt vilket ben du ska stå på, vad du vill eller vad du ska göra. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Det kan även vara så att du inte vill eller vågar ta ställning just nu även om det är viktigt att du gör det. Det finns en risk för att du smiter undan och är undanglidande i stället för att stå för att du känner vilket skapar en förvirring inför beslut och ställningstagande. Du vill inte att det ska vara upp till dig men med stor sannolikhet så är det de.

Kärlek – Din skyddsängel vakar över och beskyddar dig, din parner eller dina barn (eller de som har den rollen i ditt liv) och ser till att ni är trygga. Du får även vägledning så att du på bästa sätt kan hantera dina närmsta relationer och ditt kärleksliv så ha tillit.

Allmänt – Du backar inte undan utan du står upp för det som känns rätt och riktigt för dig eller någon annan. Du lyssnar på dig själv och följer din inre röst. Detta är en period där du är mer envis än vanligt vilket gör att du kan vara utmanande för din omgivning. Du har även full kraft och energi framåt i det som känns intressant. Något ligger nu rätt i tiden för dig eller något som du är engagerad i eller verksam inom. Nu är det dags! Det är nu det sker och det som du har satt igång manifesterar sig äntligen. Det kan även vara så att det nu är rätt tid för dig att ta ett kliv framåt eller mot ett nytt mål.

(född 2/7-11/7)

Arbete – Det är viktigt för dig att prioritera det som du vill lägga fokus på vilket innebär att du stänger ute det som stör. Det kan även vara så att du drar dig undan för att få vara i fred eller samla dina tankar. På någon nivå så har du också fastnat och ser ingen lösning. Hur du än försöker så känns det trögt och stillastående i det som du vill komma framåt med. Du känner inte heller att du får den hjälpen eller stödet du behöver eller förtjänar. Var försiktigt så att du inte fastnar i martyrskap eller styrs av ett domedagstänkande som sätter käppar i hjulet för dig själv. Det kan mycket väl vara du själv som är din värsta fiende genom att du blundar för möjligheterna som finns eftersom du hellre vill ha något annat eller vill att det ska gå till på ett annat sätt. Du eller någon annan kan mycket väl ställa krav som inte är genomtänkta, rättvisa eller relevanta.

Kärlek – Det finns en pålitlig person i ditt kärleksliv som du kan förlita dig på, känner du någon som helst tvekan så kommer du nu prata med personen så ni klarar upp missförstånd. Du får vägledning framåt i ditt kärleksliv och det behöver inte nödvändigtvis vara av den personen eller på det sättet som du förväntar dig stöd eller hjälp.

Allmänt – Du är just nu en magisk person som har förmågan att manifestera dina tankar och intentioner i det verkliga livet. Så var noga med vad du skapar då både de positiva och negativa känslorna och tankarna kan manifestera sig. Men med rätt inställning kan du komma långt just nu. Det är upp till dig och ingen tid då du kan förvänta dig att någon annan ska göra jobbet åt dig så glöm inte att du har alla möjligheter med dig. Du får även tillgång till lärdomar och insikter som kommer via en klok och andligt utvecklad kvinna som delar med sig av sina kunskaper och inneboende resurser. Du står i något lärande eller så är det du själv som lär ut. En tid för utveckling när man antingen kan höja sin spirituella förmåga eller förmåga till helande.

(född 12/7-22/7)

Arbete – Att vara och visa tacksamhet just nu kommer att gynna dig i längden för då kommer du att få mer att vara tacksam för. Se vad du faktiskt har och fokusera inte på fel saker. Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell. Han kan även vara involverad inom IT eller annan form av kommunikation. Det kan även vara du själv som är i den energin om du är en man. Ett avtal, kontakt eller en överenskommelse sker eller planeras nu där något skrivs som får en betydelse framöver.

Kärlek – En tid att vara snäll mot sig själv och inte ställa orimliga krav på varken sig själv eller andra i kärlekslivet. Undvik relationer som tar onödig tid och energi av dig. Lägg inte tid på kärleken om du inte är säker på att det är värt det utan fokusera på vad du vill. Låt ingen köra över dig eller styra dig på ett sätt som inte känns rätt.

Allmänt – Ha tålamod, det är något du vill ska ske som inte sker ännu utan det ligger lite längre fram i tiden. Något du inte just nu är medveten om måste falla på plats först innan tiden är mogen. Se över om du har missat något eller om det finns något du bör göra för att skapa en stabilare grund eller bättre förutsättningar för framgång. Du har även en kraftfull energi nu som visar på att det antingen i stort händer mycket eller så är det inom ett område som det blir full fart. Om du har lagt en bra grund för att något ska komma igång så sker det på ett positivt sätt nu, och om du har väntat in att något ska ske så händer det äntligen. Din fysiska kropp känns starkare och det kan bero att du går in i en fas där din kropp aktiveras eller stärks, kanske börjar du träna eller röra på dig.

Lejonet 23/7-22/8

(född 23/7-1/8)

Arbete – Ärkeängeln Michael finns med dig och ger beskydd till dig så ha tillit och fokusera på det som är viktigt för dig. Han hjälper dig också att göra hälsosammare val. Du känner dig även lite extra hårt ansatt på någon nivå gällande arbetet men du behöver inte oroa dig för det då du kommer att lösa det hela. Du behöver vara försiktig och uppmärksam så du inte utsätts för manipulation, girighet eller falskspel, det kan även vara du själv som utsätter någon annan så tänkt dig för hur du agerar. Om situationen kräver det så är du nu mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Något som nu är aktuellt kommer att genomgå en förändring och hitta sin nya form i augusti 2021. Hantera denna perioden väl annars kommer du att möta på motstånd senare.

Kärlek – Du eller någon annan genomskådar en rädsla och ser vad man verkligen vill ha eller önskar. Du låter dig inte föras bakom ljuset utan du ser vad som pågår, du ska därför lita till din intuition. Känns det bra så är det bra, känns det som att något skaver så är det något som inte stämmer eller någon som inte visat sitt rätta ansikte. Du lyssnar just nu endast till det som levereras med kärlek och omtanke.

Allmänt – Oroa dig inte, allt kommer att hitta sin väg och bli bra på sitt sätt. Det ser ljusare ut längre fram för dig och om du bara har tålamod och fortsätter framåt i din egen kraft utan att backa på grund av rädsla, lathet eller feghet så kommer du att finna det du önskar eller lyckas med det målet du har i sikte. Ha tillit till att allt du söker finns där ute. Du kan även förvänta dig ett litet mirakel då något både oväntat och positivt kommer din väg just nu. Det finns ett överflöd av kärlek, resurser eller så kan det vara ett positivt meddelande som kommer din väg så var redo att ta emot. Det kan vara så att detta mirakel kommer in i ditt liv nu men du märker inte av resultatet av det förrän lite längre fram.

(född 2/8-11/8)

Arbete – Ett hinder eller en rädsla som du burit på eller en situation som har varit ett hinder lättar just nu, det kan även försvinna helt. Det kommer ett arbetsbesked som ger en ny stabilitet på något plan, det kan även vara ett positivt besked angående pengar, ekonomi eller lön. Det kan även vara så att du nu får svar på något du undrat över en tid. Du har nu möjlighet att gå stadigt framåt med den informationen du har fått.

Kärlek – Just nu lägger du fokus på något i kärleken som är viktigt för dig inför framtiden. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund så bygger du inför din framtid. Du står inför ett beslut eller val, tro på dig själv så kommer du att veta hur du ska göra eller tänka. Forcera inget i kärlekslivet utan låt vetskapen komma till dig, ha tillit.

Allmänt – Just nu så finns ett fokus på mat vilket kan handla om att man bryr sig om vad man äter eller precis tvärt om. Det kan vara så att det sker en kostförändring som får en större betydelse på lång sikt. Det kan även vara en betydelsefull middag eller en tillställning som sker eller planeras för just nu. Arbetar du med mat så kan detta få en större betydelse i ditt liv. Du går även in i en lugnare tid där du får tid att se över hur du ska hantera nästa fas. Något nytt startar upp vilket kan vara en utbildning, kurs, hobby, intresse, arbete eller ett projekt. Det gamla håller sakta på att transformeras så att nya möjligheter ska kunna växa fram, antingen för att du har släppt något eller för att du har skapat en ny möjlighet i något sedan tidigare. Det du nu på gott eller ont sår i ditt liv kommer du att få skörda i november så välj noga vad du gör eller startar upp just nu då konsekvensen kommer senare.

(född 12/8-22/8)

Arbete – Det finns ett beskydd och någon ser om dig. Den kan kännas tufft att ta emot hjälp men det är för det bästa. Antingen så är det en man i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbocken), eller så är det en man som är trygg, stabil, tålmodig och med kontroll som påverkar dig i arbetet denna period genom att du kan lita på honom. Han kan vara lite långsam eller så har han inte bråttom framåt vilket gör att du eller projektet måste ha tålamod. Han har även en god förmåga att lära ut och dela med sig av sin kunskap. Han kan ha en mentor roll eller lärarroll. Kontrakt, överenskommelser och avtal som sker nu handlar antingen om ekonomin, säkerhet eller stabilitet.

Kärlek – En information kommer din väg som tar dig framåt. Universum sänder dig en ett svar på en fråga du tänkt på, undrat över eller frågat efter. Någon bryr sig om dig och finns där för dig. Är du singel så är detta en fördelaktig period för en flirt eller romans. Är du i en relation så förstärks kärleken. Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig vilket innebär att man tar kärleken ett steg framåt eller till en högre nivå.

Allmänt – En situation, relation eller hälsan förbättras. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig, arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonst. Du får din omgivning att må bra eftersom du tar hand om ditt välmående likväl som andras. Du är nu färdig med något eller någon som du nu lägger bakom dig. Har något jobbigt hängt över dig ett tag så släpper det nu åtminstone till en större del. Det kan även handla om att du har haft begränsningar gällande dina resurser som nu får en bättre balans. Det kan även vara skulder, skuldkänslor, skuldbeläggningar eller ett dåligt samvete som släpper.

Jungfrun 23/8-22/9

(född 23/8-1/9)

Arbete – Du tar hand om dig själv och fokuserar på vad du vill göra och eller ditt nästa steg. Du låter inte andra påverka dig om det inte känns rätt för dig. Detta är en tid med mycket arbete eller så blir det något ett extra jobb. Du lägger just nu ner mycket energi på något som kommer att ge en utdelning lite längre fram i tiden så ha tålamod. Du står stark och motiverad i din kraft och är beredd att jobba för långsiktiga resultat.  Det är en tid för extra insatser eller engagemang på någon nivå.

Kärlek – Nu handlar det om att det som händer i ditt kärleksliv reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i kärleken genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta denna period. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen.

Allmänt – Nu är ingen tid att oroa sig då allt kommer att hitta sin väg och bli bra på sitt sätt. Det ser ljusare ut längre fram för dig och om du bara har tålamod och fortsätter framåt i din egen kraft utan att backa på grund av rädsla, lathet eller feghet så kommer du att finna det du önskar eller lyckas med det målet du har i sikte. Ha tillit till att allt du söker finns där ute. Tala om vad du önskar och våga tro att det kommer till dig. Lyft upp dina tankar och tänk positivt om din situation för att kunna åstadkomma det du önskar. Använd gärna positiva affirmationer. Dina tankar och ditt förhållningssätt skapar just nu ditt liv så lägg fokus på att rena ditt sinne från det som kan dra ner din energi.

(född 2/9-11/9)

Arbete – Det finns ett beskydd över ditt hem just nu och du får även hjälp eller stöd med något via kommunikation eller något praktiskt. Ett meddelande via brev, mail eller sms får en betydelse för dig och ditt arbete. Något sätts igång och leder fram till ett nästa steg, svar eller agerande. Oavsett om det är positiv eller negativ information så hjälper det dig framåt till nya beslut eller kommunikationer. Detta är ingen tid när man fastnar utan man använder sig av kommunikationen som ett drivmedel. Väntar du in ett svar så kommer det nu. Inom arbetet kan kommunikationen vara betydelsefull och leda till förändring.

Kärlek – Du lyckas med något i ditt kärleksliv. Det kan vara något som du lyckas genomföra, väntat på ett tag eller så når du ett mål. Det innebär en seger, succé eller ett fullbordande för dig just nu. Är du singel så är det en bra tid att sätta igång att dejta.

Allmänt – Något ligger i fokus som manifesterar sig eller slår ut i blom till våren (mars-maj). Det lägges nu en grund för det som ska komma sen. Ett projekt, arbete, en hobby eller en relation som du kommer att lägga ner en hel del engagemang på framöver tar nu sin början eller finner en ny väg. Nu är en tid när du får arbeta med något du gillar. Det kan även vara så att du återupptar du något gammalt engagemang, intresse eller en hobby. Kanske lägger du din energi på ett intresse som i förlängningen kan leda till ett arbete? Eller så är det redan ett arbete som nu går in i en ny fas. Du besitter dolda tillgångar eller talanger som du nu får en chans att vidareutveckla.

(född 12/9-22/9)

Arbete – Du lägger extra stort fokus på något som känns viktigt för dig eller något som du vill komma vidare med. Det är även något som du ser över och lägger upp en strategi eller plan för. Du gör saker i rätt ordning för att nå det resultat du önskar. Oväntade positiva händelser kommer även din väg som bjuder in till glädje, spontanitet och en trevlig samvaro eller gemenskap. Det kan även göra att du känner ett stöd som får dig att växa på jobbet. Eller så får du en idé eller ett erbjudande som du inte kan motstå. Du är inne i en fas där du tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje. Det kan även ske en personalfest, tillställning eller ett arbetsevent som tillför antingen utveckling eller starkare band. 

Kärlek – På något sätt så verkar datorer, internet, film eller bilder ha en större betydelse för dig just nu. Det kan även vara så att du synliggörs på ett kärleksfulls sätt. Det är en tid för en paus eller vila. Det finns ingen anledning till oro då kärleken hittar sin väg. Har man haft konflikter, bråk eller olika uppfattningar så lägger sig detta nu och man finner en frid. Det är inget tillfälle då en ny relation startar upp, snarare så ligger man lite lågt.

Allmänt –Ditt hem står nu i centrum vilket gör att det är där som det sker en förändring, förnyelse eller där du lägger ditt fokus. Det som kan ske nu är att du engagerar dig gällande heminredning, shopping till hemmet, hemarbete eller att det sker en viktig tillställning eller fest i hemmet. Det kan även handla om ett engagemang på ett vårdhem, vårdande i hemmamiljö eller liknande. Vatten får på någon nivå en betydelse för dig. Det kan bero på att en plats, en tanke eller ett samtalsämne kommer upp som handlar om eller involverar vatten. Kanske planerar du en semester vid vattnet eller så reser du dit nu. Att meditera eller slappna av och ladda dina batterier vid vatten just nu hjälper dig i balans. Det kan även vara en person som är född i ett vattentecken som gör sig påmind.

Vågen 23/9-22/10

(född 23/9-2/10)

Arbete – Du ska inte vara så hård mot dig själv då du har inte gjort något fel. Det man gör i välmening har rätt intention och kommer att landa rätt även om du inte ser det direkt. Du ska även släppa ilska och rädsla gällande andra då det vänds mot dig själv annars. En oväntad händelse kommer din väg, om det är på gott eller ont beror på hur du har hanterat grunden till att detta som kommer din väg. Något kommer dessutom igång ordentligt eller så kan det vara flera mindre händelser som påverkar, kanske upplever du det som att du inte får en lugn stund, detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Behöver du något stöd just nu så kommer det din väg. Du styrs av en kreativ kraft vilket gör detta till en bra period till att låta din inre kraft och kreativitet skina igenom och komma till uttryck. Vill du ha ett nytt arbete, ny karriär, nya arbetsuppgifter eller komma igång med ett projekt så är detta en bra tid att ta itu med det då du just nu har förmågan att skapa möjligheter och få gehör för dina önskningar.

Kärlek – Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress eller besvikelse. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela. Det kan även vara så att du behöver säga nej för att komma vidare. Du står upp för dig själv och gör det som känns bäst för dig.

Allmänt – Det är viktigt att du nu är ärlig mot dig själv och andra med vad du känner och vad du vill. Om du inte är det så kan du tvingas in i en situation där du kommer att bli tvungen att stå upp för dina känslor eller bekänna färg. Om du inte gör det frivilligt så kan det kännas olustigt för dig även om det är för allas bästa på lång sikt. Våga stå upp för dig själv så ska du se att det blir bättre än du tror. Nya intressanta energier ligger runt ditt arbete eller ett projekt som du är engagerad i. Något skiftar också på ett positivt eller intressant sätt och för dig framåt mot en ny utmaning eller ett nytt mål.

(född 3/10-12/10)

Arbete – Du tar på dig något eller funderar över att göra ett åtagande som kräver självförtroende, engagemang, kraft och mod. Lyssna inåt för vägledning hur du ska gå framåt i detta. Du känner också att något faller på plats och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Du kommer förbi ett hinder eller något som har stoppat dig vilket får dig att känna en ny tillit inför framtiden eller ditt nästa steg eller den process du står i. Du finner harmoni och balans vilket gör att du upplever en inre frid som tillåter dig att växa i din kraft och styrka. Du har tillgång till din inre röst och lyssnar på den.

Kärlek – En kvinna som är väldigt kärleksfull och omtänksam i sitt sätt hjälper dig med något just nu. Det kan även vara en mamma eller en väldigt moderlig kvinna. Du lämnar nu en situation eller person som du känner inte gynnar ditt kärleksliv längre. Det kan även vara så att du sätter ner foten för att markera var din gräns går. Du gläder dig i stället åt nya dörrar och möjligheter som öppnas upp för dig i och med att du nu har stängt en dörr.

Allmänt – Just nu så låter du inte någon ta din tid och energi i anspråk om du inte själv vill. Du har integritet och det är viktigt för dig att dina gränser respekteras och gör dem inte det så kommer du att göra en markering eller säga ifrån. Detta är ingen tid då du låter någon trampa dig på tårna. Det du just nu lägger tid och energi på blir färdigt eller går in i en ny fas under i vintern (dec-feb). Du lägger nu en grund som står under utveckling ett tag framöver. Ha inte bråttom och stressa på något utan låt det ta den tid som det krävs för att hitta de bästa alternativen och lösningarna så att grunden blir stabil.

(född 13/10-22/10)

Arbete – Om du vänder dig till ärkeängeln Michael så kan han hjälpa dig att genom drömmarna ersätta rädsla med tillit och tro. Han finns just nu med dig och ger mer styrka, mod och självsäkerhet. Använd dig av bönen i din kommunikation. På någon nivå så skapas det nu en ny grund som är stabilare än den du hade tidigare vilket ger både trygghet och något att bygga eller skapa utifrån. Det finns planer och beslut som nu kan sättas i verket eftersom du har stabila resurser att använda dig av. Detta är en materiell energi så du kan införskaffa något du behöver för att förverkliga eller använda dig av dina tillgångar på ett mer framgångsrikt sätt.

Kärlek – Denna tid befinner du dig lite mer utanför hemmet än du gjort på ett tag. Det kan vara i naturen lika väl som i en samvaro. Dags att lämna din bekväma tillvaro och vara mer social. Kärleken är stark i en relation och man strävar tillsammans mot gemensamma mål. Är man singel så är det en tid för kärleksfulla tankar och känslor vilket kan leda till en flirt eller dejt.

Allmänt – Du står i en början av ett utsatt mål, eller inför en ny väg så ha tålamod med dig själv och processen som du står i och ge inte upp. Förvänta dig inte att allt ska ske snabbt eller enkelt utan inse att det krävs att du lägger ner engagemang på det du vill uppnå. Allt måste få sin tid att växa, gå igenom olika avgörande faser samt finslipas innan det tillfullo kan blomma. Endast arbete skapar fulländning vilket du med tålamod kan nå. Något håller på att ske men du får ha lite tålamod då projektet/engagemanget tidsmässigt tar ca 8-10 månader. Låt det ta den tiden som det behöver eftersom det måste finslipas och gås igenom i flera olika led eller processer längst med vägen innan det är klart. Det kan även vara så att du påverkats av en födelse, graviditet eller en gravid kvinna på någon nivå. Det kan även vara en gammal graviditet som aktualiseras eller kommer upp till ytan.

Skorpionen 23/10-21/11

(född 23/10-2/11)

Arbete – Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle i dina kreativa projekt. Just nu så vet du vad du har vilket känns tryggt men du vill samtidigt komma vidare så du ser över ditt nästa steg inom arbetet. Det kan även vara så att du tvingas att ta ett steg framåt då det du har just nu inte riktigt fungerar på sikt. Du står troligtvis i en valsituation vilket kan innebära att du inte kommer vidare förrän du bestämmer vilket ditt nästa steg ska vara. Något som du är involverad i fungerar inte riktigt som du önskar så du måste hitta ett nytt sätt att komma vidare. Gör om och gör rätt.

Kärlek – Du känner inspiration i kärlekslivet och en idé eller tanke för dig framåt. Du eller någon annan agerar för att sätta det hela i rörelse. Under denna period så påverkar barn ditt kärleksliv, antingen dina eller en partners. Det kan även vara minnen bakåt eller du som barn. Det kan också vara så att någon har barnasinnet kvar eller agerar extremt omoget och på så sätt påverkar dig. Det kan även vara så att någon från ditt förflutna gör sig påmind på något sätt.

Allmänt – En kvinnlig gemenskap och att vara i kontakt med sin kvinnlighet eller feminina sida är viktiga teman just nu. Din intuition och förmåga att känna in vad som känns rätt är starkare och dina andliga gåvor är i en utvecklingsfas. Du påverkas även av det vackra, skönhet, njutning eller ytlighet på någon nivå. Kanske lägger du extra fokus på dig själv och ditt yttre eller så är det ditt hem eller något annat i din omgivning som du snyggar till eller förskönar. Det finns även ett viktigt lärande för dig och du förstår något på ett djupare plan. Du möter mer medkänsla än vanligt både inifrån dig själv och utifrån andra vilket ger dig en ny positiv känsla att växa i. Du vill gärna visa vägen så att andra kan göra nya positiva val som leder in dem på rätt väg för dem så att även de kan växa. Att vara medkännande och omhändertagande genomsyrar ditt agerande mot andra just nu.

(född 3/11-12/11)

Arbete – Om du behöver hjälp eller ett stöd i någon situation just så ska du be om det då det finns nämligen en hjälpande energi runt dig. Du trivs med dig själv och känner en stark inre kraft och glöd som gör att du tror på dig själv och det du vill. Något eller någon får dig att må bra vilket får dig att känna glädje och positivitet. Din inneboende harmoni gör att det skapas en stark gemenskap på arbetet och känsla av samhörighet runt dig. Du får också en positiv bekräftelse på något du undrat eller funderat över.

Kärlek – Skrivande, författande, journalskrivande eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttryck i kärlekslivet som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

Allmänt – En positiv uppvaktning kommer din väg då någon bryr sig om dig och vill dig väl. Det kan även vara du själv som uppvaktar någon för dig betydelsefull person. Djur, natur och växter är också är viktigt för dig och du befinner dig gärna i en sådan miljö då den stärker dig och hjälper dig att ladda dina batterier. Försök inte forcera något just nu då det inte kommer att fungera. Låt i stället tiden visa när det är dags att agera eller ta ett nästa steg framåt. Ha tillit och var medveten om allt sker när det är rätt ögonblick. Du kommer att märka att ju mer du släpper på kontrollen ju enklare finner du de lösningarna du behöver eller så trillar lösningen på plats utan din inverkan. Du möter dessutom på mindre motstånd än du förväntat dig.

(född 13/11-21/11)

Arbete – Just nu så ligger din hälsa i fokus och du lägger ner engagemang på ditt välmående. Utav någon anledning så påverkar det ditt arbete eller din arbetssituation. Det kan även vara någon annans hälsa som påverkar, eller så jobbar du med hälsa. Under denna period så avvaktar du med något, det kan även vara så att du ligger lite lågt, håller dig undan, tvekar eller så tvingas du in i en väntan. Så du behöver ha tålamod med dig själv eller situationen. Du behöver troligast få vara lite i fred och därför vill du inte att det ställs några krav eller förväntningar på dig.

Kärlek – En utdelning sker i kärlekslivet, positiv eller negativ beror på hur situationen har hanterats tidigare. Det som sker nu är en konsekvens av något som har skapats tidigare, det man har sått får man nu skörda. En bra tid att skapa de förändringar man behöver för att gå framåt i en positiv energi.

Allmänt – En helande eller läkande kvinna får en betydelse för dig eller så är det du som agerar i den rollen för andra. Du kan mycket väl utveckla dina helande förmågor nu samt se möjligheterna som kommer med det. Dina händer är dina kraftkällor och du kan upptäcka att du kan känna och få information genom dem. Ditt hem står nu i centrum vilket gör att det är där som det sker en förändring, förnyelse eller där du lägger ditt fokus. Det som kan ske nu är att du engagerar dig gällande heminredning, shopping till hemmet, hemarbete eller att det sker en viktig tillställning eller fest i hemmet. Det kan även handla om ett engagemang på ett vårdhem, vårdande i hemmamiljö eller liknande.

Skytten 22/11-21/12

(född 22/11-1/12)

Arbete – Du känner en känslighet just nu vilket gör att du vänder dig inåt och lyssnar på dig själv för att komma i kontakt med din visdom, inspiration eller styrka som du behöver i ditt arbete. Något nytt kommer igång som får dig att uppleva glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet vilket gör att du vågar mer än tidigare. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Du eller någon annan kan i värsta fall uppvisa en oansvarig eller barnslig sida.

Kärlek – Det är något som du förstår eller lär dig just nu vilket innebär att du kan lägga något som du är färdig med bakom dig. Det kan även vara du själv som ger någon annan en läxa. Du får också en vägledning framåt i ditt kärleksliv så ta emot.

Allmänt – Det finns en förlåtelse som behöver ske, antingen till dig själv eller så handlar det om någon annan. Lägg åt sidan gamla oförrätter och försök att hellre fria än fälla just nu även om du blir sårad eller känner dig trampad på då det gynnar dig bäst. Rannsaka ditt hjärta och sluta bära om kring på känslor som inte gynnar din utveckling. Nu är det dags att stå upp för dig själv med vad du vill och tycker samt bara gå med på sådant som verkligen känns rätt. Du lyssnar inåt och låter dig vägledas av din känsla i stället för att gå emot dig själv för att vara andra till lags. Det finns även en medvetenhet som får dig på rätt kurs så att du finner den vägen som bjuder på minst motstånd.

(född 2/12-11/12)

Arbete – Du står inför ett beslut eller val och någon l finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Hen hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet kan komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit. Nu är också en tid när du får inspiration och en möjlighet att arbeta med något du verkligen gillar. Eller så går ditt arbete in i en ny spännande fas. Du har talanger eller nya möjligheter som du nu får en chans att vidareutveckla.

Kärlek – Något eller någon får dig att känna större självförtroende eller tillfredställelse med dig själv. Energier som är i fokus just nu är styrka och kreativitet och du har en stark dragningskraft på någon. Någon hjälper dig framåt så att du kan ta tag i något för dig viktigt gällande kärleken.

Allmänt – En situation eller relation förbättras på jobbet vilket gör att man kan samarbeta på ett nytt sätt. Något som har känts jobbigt eller motigt blir nu till det bättre. Det är även en fördelaktig period att engagera sig för att arbeta eller utbilda sig inom healing, omvårdnad eller läkekonsten. Du får din omgivning att må bra eftersom du sprider positiv energi omkring dig. Något sker i anslutning till en ledighet, helg eller ett lov för dig eller någon närstående. Det kan även handla om en planering som kommer att leda till en ledighet eller semester. Det kan även vara så att du just nu behöver veta ledigt och ta semester då du behöver ladda dina batterier.

(född 12/12-21/12)

Arbete – Du har tidigare skapat eller satt igång något som du nu har förmågan att förändra till det bättre. Förlita dig på att du har styrkan och kraften att manifestera det du önskar. Antingen så är det en man i ett vattentecken (kräfta, skorpion, fisk), eller så är det en man som är kärleksfull, omtänksam, känslig eller kreativ som påverkar dig i arbetet. Det kan även vara du som agerar i den energin om du är en man. En känslomässig överenskommelse sker eller så är det ett avtal eller kontrakt som kommer tillstånd. Det är också möjligt för dig att göra arbete hemifrån eller i en miljö som känns omhändertagande.

Kärlek – Någon positiv nyhet, meddelande eller ett svar kommer din väg, kanske på ett lite oväntat sätt eller från någon oväntad person. Det kan även vara så att något du väntat eller hoppats på nu sker eller kommer med ett resultat. Har du en fast relation så stärks banden och man sätter relationen i fokus. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt, gå på dejt eller ha en flirt. Öppna upp ditt hjärta för kärlek eller ett nytt möte.

Allmänt – Det ligger en stark gemenskap och samhörighet runt dig just nu då samarbete eller kärlek på något plan är extra betydelsefullt. Du har även just nu mer mod, våghalsighet eller äventyrslystnad än tidigare. Du vågar något eller tar en risk som kanske förvånar både dig och andra men det känns som det rätta att göra. Stagnerad energi försvinner och du bjuder in till nya vägar. Du lägger ditt hjärtas energi i det du vill och önskar och agerar framåt.

Stenbocken 22/12-19/1

(född 22/12-31/12)

Arbete – Det finns ett stöd till dig så öppna upp för att kunna ta emot så kommer du lättare kunna ge i din tur. Gemenskap och samarbeten ligger i fokus och man bygger framåt tillsammans. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar i arbetet genom att hon står stadigt i en sanning, organiserar eller har en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är trygg, stabil, organiserad och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi där hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt då hon kan vara saktmodig och ta tid på sig när hon ska göra något eftersom hon inte gillar att stressa fram saker. Det som kommer från henne är alltid väl genomtänkt och bearbetat. Hon tycker även om att njuta av det goda i livet och bekvämlighet är inget hon säger nej till. Det kan även vara du själv i den energin om du är en kvinna. Människor lyssnar på henne då hon har lätt att lära ut och förmedla kunskap. Möten som sker nu handlar om arbetsplatsen, organisation, grundning, utbildning eller stabilitet.

Kärlek – Du kan nu släppa någon rädsla eller oro i ditt kärleksliv och i stället så känner du din tillit växa. Du låter inga negativa energier påverka din sinnesro eftersom du ser nya positiva steg breda ut sig framför dig. Du behöver ingen annan för att känna dig hel.

Allmänt – En yngre kvinna, dotter, ett barn eller ett djur påverkar dig på någon nivå. Det kan även vara minnen eller händelser från det att du själv var barn som gör sig påminda, eller så är det en flicka från barndomen eller när du var yngre som dyker upp fysiskt eller i tanken. En transformation sker också vilket gör att du måste släppa taget om något eller någon. Det kan komma både snabbt och oväntat och vända upp och ner på något såvida du inte har förberett dig för en förändring. Förändringen kan också handla om att släppa en dålig ovana för att skapa en ny bättre och hållbarare. Har det dessutom varit motigt ett tag så släpper du det nu.

(född 1/1-10/1)

Arbete – Något positivt sker som ger dig någon form av fördel eller fördelaktig utkomst. Du ser dessutom något eller någon ur ett nytt perspektiv vilket leder till att du omvärderar. Det ligger även ett uppvaknade för dig just nu då något trillar på plats och du får en större förståelse. Nya möjligheter kommer också din väg som får dig att agera på ett nytt sätt eller åt ett nytt håll. På någon nivå så börjar du om eftersom gamla föreställningar, situationer och relationer förändras. Du vågar ta nya steg och närma dig din sanning eftersom du inte kan blunda längre.

Kärlek – Du renar dig känslomässigt och släpper sådant som du känner dig färdig med eller som inte känns rätt just nu. En utrensning sker vilket kommer med en lättnad och frigörelse även om du inte märker det på en gång så har du påbörjat en process till förändring.

Allmänt – Överlag så ligger gemenskap och kärlek är i fokus och du trivs med dina närmsta. Kärleksfulla handlingar och tankar ligger runt dig och du får tillbaka det du ger ut. Har du en fast relation så stärks banden och man sätter relationen främst och gör vad man kan för att förbättra den. Är du singel så är det en bra tid att söka kontakt, gå på dejt eller ha en flirt. Öppna upp ditt hjärta för gemenskap eller kärlek. Det kommer även ett skrivet eller kommunikativt meddelande din väg som påverkar dig, det kan även vara du själv som tar kontakt med någon för att förmedla något. Du är dessutom mer kreativ än vanligt vilket kan innebära att du uttrycker dig i någon konstform, i ord eller genom att låta dig inspireras av någon annans uttryck. Konst, utställningar, bilder och fotografier är sådan som intresserar just nu.

(född 11/1-19/1)

Arbete – Du hjälper, stödjer, undervisar eller guidar någon som är yngre än dig, det kan även handla om barn. Du upplever även någon form av stress, irritation, frustration eller konflikt just nu. Det kan även vara en positiv kreativ stress som innebär mycket arbete eller engagemang, eller så är det en begränsning eller konflikt i ditt arbete eller på din arbetsplats som visar sig. Du också kan ha alldeles för mycket eller för lite att göra just nu, vilket som så känns det inte riktigt okej då du söker balans. Det kan även innebära att du är ledig men känner att det är mycket som väntar när man återgår till jobbet så försök släppa och vara i nuet.

Kärlek – Något manifesterar sig i kärleken som för dig eller er framåt mot ett nästa steg. Ha tillit och självförtroende och var medveten om att det är dags för dig att gå mot dina mål, och att du klarar de. Planerar du något tillsammans med någon så tar ni nu ett större steg tillsammans. Du litar till dig själv och din förmåga att hantera din situation.

Allmänt – Det ligger en resa i fokus som kan vara kort eller lång i antingen tid eller avstånd. Resan kan vara din men det kan även vara någon närstående som påverkar dig genom sin resa. Det kan även vara så att ni åker tillsammans. Det måste inte vara så att resan sker exakt nu då det även kan handla om att man planerar för den, eller går i tankar om en resa. Du kommer även starkare i kontakt med din inre cykel och finner din rytm på någon nivå eftersom du lyssnar inåt på din fysiska kropp och själ. Du har nu gått igenom en fas där du påbörjat och avslutat något vilket leder dig mot en ytterligare ny period. Detta kan innebära något helt nytt, eller så är det något nytt som tillförs till det du redan har sysslat med.

Vattumannen 20/1-18/2:

(född 20/1-29/1)

Arbete – En tid att lita till sig själv och sina känslor, det finns ett stöd, support eller så möter du en förståelse som hjälper dig framåt. Du är även mer självständigt just nu eller så kanske du har ett större behov av att vara mer för dig själv? Du fattar även egna beslut efter eget huvud samt går din egen väg och litar till sig själv. Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar, eller så lär du själv ut. Din energi handlar mer om att gå inåt snarare än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig. Du vet bäst vad du behöver och vilket ditt nästa steg är. Det behöver inte innebära att du behöver leva som en eremit eller vara själv utan bara att du söker dina svar själv och på dina villkor. Arbetar du med meditation, yoga eller liknande så är det en bra period som bjuder på utveckling. Det finns även någon form av berättande för dig just nu.

Kärlek – Om du är i en relation så uttrycker du eller den du älskar sina känslor på ett kreativt eller okonventionellt eller nytt sätt. Det ligger en kommunikation runt dig, det kan även vara ett meddelande som kommer din väg. Du vet innerst inne vad du behöver göra för att du eller någon annan ska må bra, eller vad du behöver göra eller ta tag i, så lita till dig själv och din inre visdom. I kärlekslivet så är det dags att sluta avvakta och börja agera mot målet eller det man önskar. Är man i en relation så gör man gemensam sak mot ett gemensamt mål.

Allmänt – En hjälp eller ett stöd kommer din väg vilket innebär att du inte behöver göra allt själv. Men för att kunna ta emot hjälp och stöd så måste du kunna släppa in så var mottaglig för din omgivning. Det kan även vara så att du delegerar arbete eller uppgifter för att du inte ska bli överväldigad av för mycket jobb, eller så hjälper du någon annan att delegera något av betydelse. Du visar just nu vem du är, vad du vill och vad du står för. Du kommer även att skina eller synas lite extra vilket har och göra med antingen dina inre kvaliteter eller de yttre. Det kan handla om dina prestationer och engagemang eller så är det du som person som får mer fokus. Du är fantastisk och det är inte bara du som tycker det och därför blir du nu bekräftad. Det kan även vara så att du uppfattas provocerande eller så visar du upp din originalitet.

(född 30/1-8/2)

Arbete – Du delar med dig av något som du har skapat. Din kreativitet är stark och det finns ett intresse för din person. På någon nivå så känner du dig ensam eller så upplever du att du står utanför en gemenskap vilket kan innebära att du jobbar en hel del självständigt. Det kan även vara så att du känner du dig utesluten eller så ställer du dig själv lite vid sidan om. Ibland kan det även komma en känsla av att man sitter fast eller att man inte känner att man är på samma våglängd som de eller den man omger sig med. Kanske är det så att du lyssnar mer på andra än dig själv och därför blir förvirrad.

Kärlek – Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna känslor för att känna vad som passar bäst för dig just nu. Lyssna på och lita till din inre röst och var sann mot dig själv. Du är just nu extra känslig eller överkänslig vilket kan skapa missförstånd eller sårade känslor. Det finns även en känslighet som kan öppna upp mellan dig och en partner vilket leder till en större förståelse. Undvik energier, personer eller situationer som dränerar dig på energi eftersom du lätt fångar upp och gör andras känslor till dina egna. Andras sanningar är inte nödvändigtvis dina.

Allmänt – Något du väntar på eller önskar håller på att ske men forcera inget nu. Du får ha lite tålamod då du inte riktigt är framme ännu men det ligger inom räckhåll. Det kan även vara något du jobbat på ett tag som håller på att trilla på plats. Den här perioden måste passera först innan det som väntas in sker. Du oroar dig också för något just nu som du inte har någon anledning att oroa dig över. Du ser inte helt tydligt vart vägen du går på kommer att leda dig så ha tillit till att du är på rätt väg även om du känner dig osäker. Du är just nu omhändertagen på någon nivå även om du inte är medveten om det.

(född 9/2-18/2)

Arbete – Just nu så drar du till dig mer av det som du har lagt en grund för eller utifrån vad du fokuserar på. Positiva ageranden och tankar får en positiv utkomst. Ett negativt förhållningssätt får motsatt verkan. Förändringar sker av eget val då du vet hur du vill ha det. Just nu så bryr du dig inte så mycket om vad andra tycker utan du lyssnar till dina egna tankar och önskningar och följer dem. Du är självständig och känner en stark målmedvetenhet och drivkraft vilket gör att du känner dig tvungen att sätta dig själv främst. Man kan visa på egoistiska tendenser och köra över andra om det vill sig illa så tänk dig för så du inte agerar helt utan hänsyn till andra, eller så kan det vara just det du behöver nu då du tidigare kanske har tagit för mycket hänsyn. Korta resor över tid eller distans görs eller planeras nu.

Kärlek – Ärkeängeln Micheal hjälper dig just nu med din inre vision och intention gällande kärleken och du får vägledning i hur du ska hantera ditt kärleksliv. Du fortsätter framåt utifrån där du är och har fokus på det du önskar ska ske.

Allmänt – Du står i en fas där du förfinar dina förmågor för att åstadkomma mer eller bättre resultat på någon nivå. Det kan även innebära att du övar på något, går en kurs, utbildning eller så lär du själv ut. Eftersom det är viktigt för dig så lägger du ner både tid och engagemang på det som just nu intresserar dig. Du går in i en avslutningsfas för att en förändring måste ske och något nytt ska kunna komma igång. Det är viktigt att du känner in denna process och har modet att arbeta med den i stället för mot. För oavsett vad du tycker så kommer en förändring att ske. Valet du har är om det ska vara motigt och smärtsamt eller arbetsamt och givande. En transformation är alltid en utmaning så se det som en utvecklingsfas för att du ska kunna skapa nytt inte stagnera.

Fisken 19/2-20/3:

(född 19/2-29/2)

Arbete – Du är ärlig med dina avsikter och visar vem du är och vad du vill. Det finns en tydlighet där man på gott eller ont är ärlig mot sig och andra. Avtal, kontrakt, förverkligande, överenskommelser, kontroll och stabilitet är sådant som aktualiseras just nu. Antingen så sker det lite av varje av detta eller så är det en av dessa sakerna som får en större betydelse. Du eller någon annan besitter också en auktoritet som visar på en förmåga att genomföra det man tror på. Man är stark i sina egna projekt och kan mycket väl vara en chef, ledare, beslutsfattare eller egen företagare. Man håller fast det man skapat då man anser att det finns ett stort värde i att skapa sitt kejsardöme som ger trygghet och stabilitet för alla inblandade. Du är engagerad och bygger för framtiden. Auktoritet och kontroll ligger i fokus.

Kärlek – Du litar till din inre känsla och låter dig vägledas av den. Du tror på det du får till dig och ser klart vad du behöver göra. Du lyssnar till dig själv snarare än till någon annan just nu. En möjlighet eller en ny tanke eller idé kommer din väg gällande ditt kärleksliv som leder till att en ny dörr öppnas som du kan välja att gå igenom. Du har nu möjligheten att göra de förändringar du känner att du behöver för att komma vidare. Det som nu sätts igång kommer att leda till nya positiva händelser eller resultat längre fram så våga ta nya steg och bjud in.

Allmänt – En pålitlig, omhändertagande och stödjande kvinna får en större betydelse för dig. Det kan även vara du själv som intar den rollen och ställer upp för andra. Du är jordad, stabil och trygg och står stadigt med fötterna i marken vilket gör att du tydligt ser vad som behöver göras. Man känner och arbetar även för moder jords bästa. Hälsosam mat eller grönsaker påverkar dig också extra starkt just nu. Det kan vara så att du förändrar något till det bättre gällande din kost eller så börjar du en planering. Det kan även vara så att du ser eller läser något som får dig att tänka till. Det finns en insikt och medvetenhet om hur vi påverkas av vår kost vilket gör att du lyssnar till dig själv och vad du behöver eller så tar du till dig ett gott råd.

(född 1/3-10/3)

Arbete – Du backar undan eller säger nej till något som antingen inte känns aktuellt just nu eller så känner du att det inte gynnar dig. Ett positivt besked kommer din väg vilket får dig att se nya möjligheter. Det kan även vara ett glädjande samtal som leder till en intressant eller spännande utveckling. Det kan vara något du väntat eller hoppats på som äntligen blir klart och meddelas till dig. Det finns en dialog som för dig framåt och om du jobbar med kommunikation på något sätt så ökar dess betydelse. Vill du ha mycket samtal på jobbet så blir det en bra period.

Kärlek – Det du har lagt ner både tid och energi på något eller någon i ditt kärleksliv och nu kommer det tillbaka till dig i form av ett överflöd. Om det är positivt eller negativt beror på hur du eller ni har hanterat situationen i det förflutna.

Allmänt – Nu är det upp till dig! Det är du som styr just nu och du kan få din vilja fram eller lösa situationen som uppstått. Du har dessutom kraften och orken att själv förändra eller ta tag i det du vill, önskar eller behöver göra. Backa inte utan fortsätt framåt så kommer du att märka att du är starkare och kraftfullare än du tror, vilket kommer att ge resultat. Lämna inte i från dig din kraft till någon annan då den är av yttersta betydelse för dig nu. Du har en känslighet som gör att du öppnar upp för att ta emot av andra, vilket även gör att du själv kan ge tillbaka. Du lyssnar på dig själv så att du ska veta vad du ska göra eller hantera en situation. Du ska i detta vara försiktig så att du inte tar emot för mycket energi från andra oavsett om de är bra eller dåliga du kan annars lätt bli överväldigad av andras känslor vilket får dig att tappa energi. Det är viktigt att du kan separerar andras känslor från dina egna.

(född 11/3-20/3)

Arbete – Om du är uppmärksam nu så kan du få ett tecken, en vägledning eller upplysning från ett håll eller på ett sätt som du kanske inte förväntar dig. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om. Även någon konflikt eller ett bråk ligger runt dig just nu som kan kännas lite jobbig. Det kan även vara du själv som befinner dig i en konflikt med dig själv vilket i sin tur påverkar andra. Tänk efter före du gör eller säger något är rådet till dig för att det kan lätt bli en höna av en fjäder annars. Det kan även vara så att du separerar dig från ditt arbete, en arbetsuppgift, en person eller ett projekt.

Kärlek – Var uppmärksam på dina drömmar då svar kan komma den vägen till dig gällande ditt kärleksliv oavsett om du kommer ihåg dina drömmar eller inte.  Ditt undermedvetna vägleder dig och det som pågår där kommer snart upp till ytan och får en process att komma igång. Var även försiktig så du inte svävar iväg i fantasin och inte ser realistiskt på vad som pågår. Det kan även vara någon annan som inte förstår vad du vill eller önskar.

Allmänt – Barn, tonåringar eller djur påverkar dig på någon nivå vilket får dig att känna att du växer och mår bra. Det är också något som sker i nuet som tillhör det förflutna som gör sig påmint i tankar, minnen eller en återkomst av något slag. Det kan också vara så att du på någon nivå kommer i kontakt med din barndom eller minnen där ifrån. Det som också kan hända just nu är att någon agerar extremt barnsligt och omoget, eller att någon med barnasinnet kvar påverkar dig fast få på en mer roligt sätt. Du känner en passion vilket gör att du går in i något du verkligen tror på eller brinner för. Du är även ärlig mot dig själv med vad du verkligen vill vilket får dig att följa ditt hjärta.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *