Synkronicitet och “Divine Timing” – Den högre kosmiska ordningen

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Synkronicitet och “Divine Timing” – Den högre kosmiska ordningen

Divine Timing handlar om att allt händer när tiden är mogen och synkronisitet att allt sker när rätt tid och plats infaller samtidigt – Det ofrånkomliga ögonblicket. Någon har exakt gjort det som krävts, eller något har hänt så att en händelse eller ett möte ska kunna inträffa.

Vi är alla underkastade dessa två fenomen som tillsammans samverkar för att vi ska kunna uppfylla både vårt högre livssyfte och våra önskningar.

Detta är en högre kosmisk ordning som innebär att det krävs rätt tidpunkt för att något ska kunna falla på plats och att det är omöjligt att manifestera något som ännu inte är klart. Det är även omöjligt att manifestera rätt saker när man känner, tänker och agerar fel. Då infinner sig aldrig flödet som tar oss till den önskade punkten.

De tre universella lagarna

Divine timing och synkronisitet är kopplade till de tre universella lagarna – orsak och verkan, attraktionslagen och rytm.

Lagen om orsak och verkan säger att inget händer av en slump. Allt sker av en anledning oavsett om du förstår det eller inte eftersom varje handling får en konsekvens. Så för att rätt sak ska kunna ske så måste det föregås av rätt handling.

Så när man på någon nivå sätter igång något så kommer dess konsekvens förr eller senare att manifestera sig i vår värld.

Attraktionslagen handlar om principen lika dras till lika och att det som finns i vårt liv har vi varit medskapare till genom hur vi har känt, tänkt och agerat, och likadant kommer det att gestalta sig i framtiden.

Våra känslor är de magneter som universum responderar på. Så oavsett vad vår hjärna intalar oss så är det vår känsla som attraherar vår framtid och våra resultat. Negativa känslor drar till sig negativa resultat och positiva känslor drar till sig positiva resultat.

Naturligtvis finns det även yttre faktorer som vi inte alltid kan påverka men då är det hur vi responderar på dem som avgör hur fortsättningen kommer att bli.

Lagen om rytm säger att allt vibrerar och rör sig i enlighet med sin unika rytm – När vi oavsett om det är bra eller dåligt väljer att följa den naturliga rytmen i i ett händelseförlopp så väljer vi minsta motståndet lag.

Allt går i cykler och på så sätt är det inte bara förutsägbart utan också oundvikligt. Allt återkommer och i det så finns det en regelbundenhet som skapar mönster och utvecklingsstadier som ofta ligger dolda för oss.

Allt har en rytm och en egen cykel av födelse, död och återuppståndelse oavsett om det leder till något nytt eller ett varv till i det gamla. Antingen så upprepar sig mönstret på ett liknande sätt, eller på gott eller ont så höjer eller sänker man nivån och på så sätt får nya typer av cykler. Oavsett så finns det alltid en koppling mellan framtiden och det förflutna.

Nyckeln gällande divine timing och synkronisitet handlar om avsikten.

Oavsett om det handlar om attraktionslagen, lagen om orsak och verkan eller lagen om rytm så så är det avsikten bakom som är nyckeln till om, vad eller när vi kommer att manifestera. Det krävs helt enkelt att vi skapar rätt förutsättningar för alla våra framtida vägar och resultat.

Vikten av att ha tillit

Det som ofta motverkar rätt utveckling är vår osäkerhet, tvivel, frustration och otålighet eftersom det skapar en inre kamp och ett motstånd som stoppar upp flödet vilket distanserar oss från vår intuition och det högre jaget.

Vi behöver ha tillit till att det finns en högre ordning som är länkad till vår högre plan och livsvägs, och tillit till att om vi agerar utifrån dessa tre högre principer så kommer både divine timing och synkronisitet att ske. Vi behöver därför släppa på förväntningar och krav så att vi kan hamna i balans med oss själva och på så sätt agerar i rätt riktning.

Vikten av tystnad och stillhet

För att förstå vart man är just nu och vart man är på väg så behöver man komma i linje med sig själv. Allt vi behöver göra är att lyssna på något så märkvärdigt som tomrummet, det som ligger mitt i mellan allt och bakom.på
Med det menas det inte att det finns en avsaknad eller brist av något, utan att allt finns där, så inget mer behövs. En fullkomlighet är nådd. Alla svaren finns där så vi behöver inte söka mer utanför oss själva. Utöva tystnad och stillhet i sinnet.

Bara för att det finns tystnad och stillhet i en meditation så innebär det inte att den saknar kommunikation eller rörelse. Meditationen innehåller allt och inget samt det vi uppfattar och även det vi inte kan uppfatta eller förstå.

Uppgradera ditt sinne

Man behöver uppgradera sina sinnen så att man kan fånga upp det som ligger bortanför det uppenbarade. Vårt inre slutna system (den fysiska kroppen) behöver bli sensitivare och mer likt vårt yttre systemen (vårt högre jag) för att få en bättre förståelse för inte bara våra processer utan även för vart vi är på väg och när något håller på att ske.

Kram & Namaste Vivi

7 thoughts on “Synkronicitet och “Divine Timing” – Den högre kosmiska ordningen

  1. Kompensationslagen…med respekt så är min åsikt o erfarenhet att..jag håller inte med att man blir kompenserad ..har gett från ❤️ Men inte känt att jag blivit kompenserad alls. Jag ber o bett om vägledning men ingen röst eller tecken visas från så kallade skyddsängel…högre jag eller min själ m.m.. Jag tycker att det som sägs o rekommenderas av olika andliga ledare medium mm låter enkelt men när jag o flera vänner som jag praktiserar/över oss så hörs inget …händer ingenting?? Var är dom tecknen vi skall höra eller se dom hörs inte syns inte..så klart kommer ni att svara du är inte vaken O lyssnar inte , mediterar inte tillräckligt (Jag mediterar varje dag Samt många säger att jag är bra på att lyssna jag är en introvert typ) eller du gör inte rätt…så brukar ni svara o förklara er…mvh Lana

  2. Tack för denna fina text.
    Jag har börjat förstå min uppgift här på jorden o vet att jag besitter kunskaper få är förunnat att ha.
    Ett stort ❤️två lyssnande öron och inkänningsförmåga.
    Många människor har under mitt liv sökt svar och tröst hos mig. Namaste ??

  3. Jag vill inte förbli så stora delar av mitt eget motstånd. Känner att den direkta glädjen tillåter en påminnelse som bär så mycket glädje styrka och balans.Min medialitet är levande och precis som min tanke och mitt medvetande menat att samverka..förstå och delta.Att ” hjälpa” stödja..är ett privilegium.Sanningen är ett fritt tillstånd..genom att söka känna och lyssna kanske jag blir den jag vill vara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *