Veckans Astro/Tarot 20-26 juni. Se vilken energi som påverkar ditt stjärntecken

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är banner-till-temat-2011.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är schema-header-1-1024x136.png
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Liten.jpg

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 


Astro/Tarot 20-26 juni. Se vilken energi som påverkar ditt stjärntecken.

Så här fungerar det:
Du applicerar detta budskap på din nuvarande situation, på så sätt blir varje budskap unikt för varje person och just denna vecka.
Nästa vecka ser grunden annorlunda ut även om kortet är detsamma vilket ger ett annat resultat.
Detta handlar om en energi som påverkar av den högre matematiska ordningen. Allt kan nämligen förklaras i siffror, och korten bygger på ett universellt siffersystem.

Väduren

Något ligger runt dig just nu som kan kännas lite jobbig. Det kan även vara du själv som befinner dig i en konflikt med dig själv vilket i sin tur påverkar andra. Tänk efter före du gör eller säger något är rådet till dig för att det kan lätt bli en höna av en fjäder annars.

Du känner även lycka och är nöjd, stolt eller tillfreds med vad du åstadkommit så här långt. Du står nu i en avslutningsfas för att snart gå in i en ny period eller in i något helt nytt. Det kan även vara så att du kommer fram till något önskat eller så har du nått ett uppsatt mål eller framgång.

Det är viktigt för dig att rannsaka dig själv och det du har gjort för att se vad du har lärt dig och vilken erfarenhet du ska ta med dig in i framtiden. Du känner en nyfikenhet, tillförsikt och spänning inför kommande vägar, mål eller äventyr.

yttre världen som andra länder, resor och kontakter över landsgränser får också en betydelse just nu.

Oxen

Kanske känner du att du inte räcker till just nu eller så handlar det om en känsla av utanförskap då du inte får vara med eller vara delaktig. Det kan även vara så att du är rädd att förlora någon eller något som är viktigt för dig. Detta kan bottna i en känsla vilket inte automatiskt innebär att du har belägg för din upplevelse.

Familjen och/eller vänner är i fokus och känns extra betydelsefulla just nu. Du känner en lycka, harmoni och glädje tillsammans med andra och de kan ske en trevlig sammankomst, tillställning eller en festlighet just nu, det kan även vara så att det är en planering som sker.

Om du är involverad i ett familjeföretag eller ett starkt samarbete med personer som står dig nära så får det en speciell betydelse just nu.

Tvillingen

Antingen så är det en man i ett lufttecken (tvilling, våg, vattuman) som påverkar med sina tankar och idéer, eller så är det en man som är kommunikativ, flexibel eller intellektuell. Han kan även vara involverad med IT eller någon annan form av kommunikation. Det kan även vara du själv som är i den energin om du är en man.

Ett avtal, beslut eller en överenskommelse sker eller planeras nu. Något bestäms som får en betydelse på sikt. Det finns även ett behov av att uttrycka sig i tal eller skrift.

En förändring sker vilket innebär att något inte har stått på en stabil grund och därför måste det rämna och lämna plats så att man ska kunna bygga upp något nytt, eller så behöver man göra om och göra rätt. Detta kan vara lite jobbigt då det kommer lite oväntat eller för att man vägrar att släppa taget. Du måste börja om, välja en ny väg eller riktning oavsett om du vill eller inte.

Kräftan

Det sker en omstrukturering på något plan vilket även kan röra arbetet eller arbetsplatsen. Det är också en fördelaktig tid för att ta lån, göra bankbyte eller liknande.

Du måste ta tag i din planering då det är upp till dig att se till att din grund är stabil och att du går framåt med rätt förutsättningar. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina möjligheter.

Något nytt kommer också igång som får dig att uppleva glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr vilket gör att du vågar mer än tidigare. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor.

Du eller någon annan kan i värsta fall uppvisa en oansvarig eller barnslig sida.

Lejonet

Kärlek, familj, gemenskap och att följa sitt hjärta är sådan som du lägger energi på. Det finns även kärlek, support och omtänksamhet runt dig. Du känner en harmoni och helhet med dig själv likväl som med andra. Har du en relation så tillkommer det mer känslor och kärlek i den. Är du singel så finns det möjligheter till en positiv dejt, möten, kontakter eller flirtar som går i kärlekens tecken.

Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt

Ett meddelande via brev, mail eller sms får också en betydelse för dig. Något sätts igång och leder fram till ett nästa steg, svar eller agerande. Oavsett om det är positiv eller negativ information så hjälper det dig framåt. Detta är ingen tid när man fastnar utan man använder sig av kommunikationen som ett drivmedel. Väntar du in ett svar så kommer det nu. Speciellt inom arbetet kan kommunikationen vara stark och leda till förändring.

Det finns också en stark energi runt en yngre kvinna eller ett barn som påverkar dig med en förändring eller sin kraftfulla energi.

Jungfrun

Du upplever någon form av stress, irritation, frustration eller konflikt just nu. Det kan även vara en positiv kreativ stress som innebär mycket arbete eller engagemang. Du kan ha alldeles för mycket eller för lite att göra just nu, vilket som så känns det inte riktigt okej och du söker balans.

Ett meddelande via brev, mail, sms eller telefon får en större betydelse för dig just nu. Väntar du in ett samtal eller besked så kommer det nu. Det kan även handla om att en kommunikation eller upplysning kommer som ger dig en information du behöver.

Vågen

Snabba förändringar eller ageranden sker nu och det kan handla om ett nytt arbete eller projekt för dig om du är ute efter det. Det är också en stark period för arbetsresor samt snabba händelser och full aktivitet i största allmänhet.

Detta är ingen tid för vila eller att luta sig tillbaka för att man är med där det och kan många gånger vara den som skapar rörelse, engagemang eller händelser.

Du är även mer självständigt just nu. Kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv? Du går din egen väg och litar till sig själv.

Det kan även vara så att du står i någon utbildning, kurs eller stark utveckling just nu där du söker svar.

Skorpionen

En man i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en man som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig med sitt agerande eller ansvarstagande. Han kan vara en karriärist, chef, ledare eller en auktoritet inom sitt område.

Ett avtal eller en överenskommelse gällande arbete, ett projekt eller liknande får en betydelse.

Kärlek, vänskap och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Även samarbeten och gemenskap med likasinnade är något som du bjuder in till. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg då du inte behöver göra något själv just nu såvida du inte vill det.

Är du singel så är nu en bra tid för att skapa en kontakt, gå på dejt eller ha en flirt. Har du en relation så känns kärleken extra stark och man håller fast vid varandra.

Skytten

Just nu så upplever du någon form av känslomässig konflikt som skapar en osäkerhet inom dig eller i en relation. Du vet inte riktigt hur du ska gå vidare eller vilket ditt nästa steg ska bli. Det kan även vara så att du söker en ny väg eller ett nytt alternativ för något som inte längre känns helt rätt. Inte för att lämna det gamla bakom dig, iallafall inte ännu, utan snarare för att komplettera eller bygga upp något nytt vid sidan av det du nu har. Du hoppas att detta nya val ska kunna växa sig starkare på sikt eller ta dig mot nya mer intressanta vägar.

Ett förhandsbesked, meddelande eller yttrande kommer din väg som visar på att något nu är igångsatt vilket snart kommer att visa sig eller komma upp till ytan.

Det finns en snabb kommunikation både intellektuellt och verbalt vilket skapar nya kontakter och möjligheter. Du har nu chansen att få svar på det som du länge funderat över.

Stenbocken

Just nu så upplever du dåligt med ork eller så tappar du all din energi vilket gör att du åker ner i botten. Det kan också vara så att du förlorar eller tappar något som känns viktigt för dig vilket skapar en tomhetskänsla. Möjligheten är också att någon eller något i din omgivning dränerar dig på din energi.

Något faller på plats för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo. Dans eller någon form av meditation är aktiviteter som intresserar dig nu då du söker stillhet snarare än fart och fläkt.

Estetik, konst, inredning eller sådant som är vackert får en starkare betydelse för dig just nu.

Vattumannen

Du lägger just nu ner mycket energi på något som kommer att ge en utdelning lite längre fram så ha lite tålamod. Du står stark och motiverad i din kraft och är beredd att jobba för långsiktiga resultat.  Det är en tid för extra insatser eller engagemang på någon nivå.

Energierna ligger starkt runt ditt hem och din hemsituation. Det kan innebära förändringar som är kopplade till inredning, renovering, flytt, hemarbete eller något annat som involverar en hemsituation. Eller så har man trevligt i sitt hem.

Det finns en ny trygghet och stabilitet, eller att du bryr dig mer om din fysiska kropp. Det kan även komma något ekonomiskt besked eller liknande din väg. Allt beror på vart du befinner dig i livet just nu.

Fisken

Aktuella områden för dig just nu är utveckling och traditioner. Du njuter även av det goda samt uppskattar bekvämlighet.

En utbildning, kurs eller mer och högre kunskap ligger också starkt. Även en bok, böcker eller något annat du läser får en betydelse. En period av sökande där man vill förstå meningen med det man håller på med, oavsett om det är en relation, arbete eller andlighet.

En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig att hon står stadigt i en sanning, organiserar eller har en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är trygg, stabil, organiserad och tålmodig. Vilket som så bidrar kvinnan med en trofast och stabil energi där hon vet vad hon vill och hon har inte bråttom. Det kan även vara så att hon sitter fast och har svårt att komma framåt då hon kan vara saktmodig och ta tid på sig när hon ska göra något eftersom hon inte gillar att stressa fram saker. Det som kommer från henne är alltid väl genomtänkt och bearbetat. Människor lyssnar på henne då hon har lätt att lära ut och förmedla kunskap.

Även något möte eller en träff sker som handlar om hemmet, grundning, ekonomi eller stabilitet.

Kram och Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *