Veckans Astro/Tarot 21-27 nov. Se vilken energi som påverkar ditt stjärntecken.

Så här fungerar det:
Du applicerar detta budskap på din nuvarande situation, på så sätt blir varje budskap unikt för varje person och just denna vecka. Nästa vecka ser grunden annorlunda ut även om kortet är detsamma vilket ger ett annat resultat.
Detta handlar om en energi som påverkar av den högre matematiska ordningen. Allt kan nämligen förklaras i siffror, och korten bygger på ett universellt siffersystem.

Veckans Astro/Tarot 21-27 nov. Se vilken energi som påverkar ditt stjärntecken.

Väduren

Du känner dig mer motiverad än vanligt och känner en stark entusiasm och engagemang i något projekt.

Du har nu visdomen och det kreativa sinnet för att kunna föreställa dig vad som faktiskt kommer att hända eller vad som ligger framför dig. Du är dessutom engagerad i att själv påverka något så att du får den utkomsten du önskar. Du agerar i vald riktning för att komma framåt.

Du ser även ur ett helt nytt perspektiv på en gammal fråga eller frågeställning vilket gör dig tacksam.

Du får också uppmärksamhet eller uppskattning för något som du har gjort eller skapat vilket hjälper dig framåt till ett nästa steg.

Oxen

Just nu lägger du fokus på något som är viktigt för dig inför framtiden. Du är på rätt kurs gällande något vilket ger dig inspiration. Om du förbereder dig rätt och lägger en bra grund nu så bygger du nu inför din framtid.

Något kreativt manifesterar sig igenom dig, så ha tillit och självförtroende, du klarar det du vill göra. Detta kan vara en mycket kreativ period för dig om du litar till dig själv och din förmåga.

En hjälp eller ett stöd som du önskar eller behöver kommer också din väg. Det kan även vara något du ber om eller frågar efter som löser ett problem eller en situation.

Tvillingen

Om du blir besviken eller nedslagen så använd den energin som bränsle i dina kreativa projekt. Du får exakt det du behöver, avsett om det är en lärdom eller en kunskap för att komma vidare i det du står i.

Du har fokus på din vision och önskan, så du skapar någon form av plan, eller så har du tankar runt hur du ska nå ditt mål. Gör en lista, visionboard eller skriv ner hur du ska gå framåt och vad du vill attrahera.

Du lyssnar inåt och agerar utifrån vad dina känslor säger dig. Var försiktig så du inte blir för känslomässig, impulsiv och förbiser intellektet eller varningsklockor. Du får vägledning genom dina känslor så ta dem på allvar.

Kräftan

Du har själv makten nu att genomföra det du önskar eller har startat upp. Lita till dig själv och att du har kraften till att göra de förändringar du behöver. Du har även förmågan att finna den lösningen som är bäst för dig eller situationen du står i.

Det är något eller någon som du är färdig med och släpper taget om, det kan även vara så att det är en rädsla eller något som har oroat dig som nu släpper. Det kan även vara dåliga energier från omgivningen som du säger nej till. Rädslor gynnar dig inte utan skapar bara mer oro.

Någon positiv nyhet, meddelande eller ett svar kommer din väg, kanske på ett lite oväntat sätt. Det kan även vara ett resultat eller en information som du väntat eller hoppats.

Lejonet

Det är dags att lämna en situation eller person som får dig att känna en inre stress. Du får det modet och kraften du behöver för att lösa det hela.

Du ser på dig själv med kärleksfulla ögon och vet att du förtjänar det bästa. Det som inte tjänar ditt syfte eller inte får dig att må bra säger du nej till. Du sätter dig själv främst.

Du får just nu en tydlig vägledning framåt så att du kan förstå vad du ska göra eller vilken väg du ska ta. Du känner en växande motivation, mod och självförtroende vilket leder dig till att göra en positiv förändring. Du är på rätt väg så fortsätt framåt.

Jungfrun

Skrivande, författande, redovisning eller att skriva brev eller mail ligger i fokus. Det är något som kommer till uttryck som förmedlas vidare. Det kan ske nu eller så skapar man inför framtiden. Ett bra tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och känslor i skrift.

Man är ärlig med sina avsikter och visar vem man är, det finns en tydlighet där man är sann mot sig och andra.

Det ligger något med film, ljud, video, skrift eller internet runt dig. Du kan vara så att du når ut starkare med hjälp av någon av dessa medier just nu. Det kan även vara ett jobb, en kontakt eller information som kommer den vägen.

Vågen

Bakåt så har något legat och tyngt dig, det kan var en blockering, dålig relation, rädsla, trassel eller bråk. Utav någon anledning så lättar den situationen nu och du känner att du kan gå lättare framåt eller så kan du närma dig situationen utan att det känns alltför infekterad. Nu är en bra tid att förbättra dåliga relationer. Vill du inte förbättra problemet så släpper du ändå och går vidare utan att du låter det påverka dig negativt.

Du ber också om hjälp eller stöd vilket hjälper dig framåt. Det finns mer stöd runt dig än vad du tror, ha tillit och var inte rädd för att visa att du behöver andra.

Du, ditt intresse eller arbete expanderar och du får kontakt med någon som kan hjälpa dig vidare eller ge dig ett stöd du behöver. Det kan vara en chef, ledare, föreståndare, agent, arrangör eller regissör. Det kan även vara du som tar på dig den rollen.

Skorpionen

Det finns en känsla som genomsyrar dig och som du lägger ner tankar eller engagemang på just nu, det är något du inte kan släppa. Du står också i en lära eller ett övande just nu och för varje dag så blir du bättre. Fortsätt framåt så når du ditt mål.

Det ligger ett skrivande för dig, eller så kommer ett viktigt skrivet meddelande till dig. Det är också någon grupp, sammanslutning eller en gemenskap som ger dig inspiration, vänskap eller support.

En kvinna som är väldigt kärleksfull och omtänksam i sitt sätt hjälper dig med något just nu. Det kan även vara en mamma eller en väldigt moderlig kvinna. Eller så är det du som tar på dig den rollen om du är kvinna.

Skytten

Du förbinder dig till någon eller något just nu. Det kan vara så att du lovar något eller så satsar du på något för dig själv, ditt liv, ett mål eller när det gäller din livsuppgift. Lyssna på dig själv och våga fullt ut, ju mer du satsar eller vågar ju större utdelning.


Du står också inför ett beslut eller val där ärkeängeln Michael finns med dig och hjälper dig att vara stark, avslappnad och att tro på dig själv eller ditt beslut. Han hjälper dig att ta ett steg tillbaka så att beslutet kan komma till dig i stället för att du försöker forcera fram det. Ha tillit.

Just nu så ligger hälsan i centrum och du lägger ner engagemang på måendet, ditt eller någon annans. Det kan även vara så att du gör en förändring som leder till en bättre hälsa. Det kan även vara tankar om kost och hälsa som växer sig starkare.

Stenbocken

Du vill inte kompromissa bort dig själv så du lyssnar inåt på dina egna svar som passar bäst för dig just nu. Du är sann mot dig själv just nu och agerar på din känsla, tanke eller önskan.

Just nu så gynnar det dig inte stå tillbaka och inte våga. Du har vägledning och ditt mod och din styrka är det som kommer att ge utdelning på sikt. Det du startar upp nu har du stora förutsättningar att lyckas med så lyssna inåt och följ din inre vägledning.

Ett resultat eller svar kommer nu och det är till din fördel eller så är det en positiv utkomst av något igångsatt.

Vattumannen

Det ligger ett fokus på att vilja känna glädje och du väljer just nu den vägen. Du väljer att se vad du har och vad som finns för dig att växa i. Någon finns även där för dig och hjälper dig framåt.

Denna period befinner du dig lite mer utanför hemmet än du gjort på ett tag. Det kan vara i naturen likväl som i en social samvaro.

Du delar med dig av något som du har skapat. Din kreativitet är stark och det finns ett intresse för din person.

Fisken

Om du är uppmärksam nu så kan en vägledning eller upplysning komma din väg. Det kommer även någon form av stöd, hjälp eller ett uppslag som du kan dra nytta av. Det är även en bra period att fokusera på något du önskar eller drömmer om.

Du renar dig eller rensar på någon nivå vilket gör att du släpper sådant som du känner dig färdig med, eller något som inte längre känns rätt eller aktuellt. En utrensning sker vilket även kan vara kopplat till hälsan.

Nu handlar det om att det som händer i din yttre värld faktiskt reflekterar vad som pågår i din inre värld. Det gäller även i kontakten med andra människor. Så du kan påverka vad som sker i din yttre värld genom hur du själv förhåller dig, du kommer att se något resultat på detta denna vecka. Ta till dig den lärdomen eller upplevelsen. Det inre går igen i det yttre. Mikrokosmos och makrokosmos.

Kram och Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *