Via vårt högre medvetande så kan vi nå högre kunskap och information

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Så här kan man nå högre kunskap och information

Vi är så fokuserade på det vi ser, eller det vi önskar att se, så att vi inte ser det som inte syns. Vi missar många gånger att utforska tomrummets information. Där kan vi inte använda våra vanliga ögon för att se utan vi måste utveckla vårt andliga sinne.

Detta tomrum som är en del av kosmos finns både utanför oss och i vårt sinne. Problemet är att vi antingen inte vet hur vi ska ta oss dit för att nå den informationen som finns där eller så undviker vi det pga rädsla eller oförståelse. Denna plats av högre medvetande förblir opåverkat av omvärldens aktiviteter då det är en ren källa av ljus som bär information.

Genom att medvetandegöra tomrummet runt oss så blir vi även medvetna om det inom oss, och tvärt om. Dessa platser är portaler med ett högre medvetande som vi kan bygga broar till eller i mellan. Genom att kontakta den tomma platsen inom oss via meditation eller kontemplantation så kommer vi inte endast i kontakt med högre information utan vi kan även transporteras till andra dimensioner och verkligheter.

Kontemplationen och meditationen är ett möte mellan dig och Det högre medvetandet, detta är en dimension av det hela som inte många vet om eftersom det ligger i det omedvetna. Men genom att ge det sitt fokus så kan det synliggöras för oss.

Magin ligger mellan det medvetna och mellan frågorna, så därför behöver vi komma i kontakt med det omedvetna för att nå svaren som vi söker, även om vi inte vet vilka det är.

Så vi behöver gå bortanför det vi ser för att se. Vi behöver passera genom tystnaden och stillheten inom oss för att kunna läsa av den högre kunskapen och informationen som finns där, från den platsen finns det sedan broar till detsamma utanför oss.

När vi söker svar, förståelse eller kunskap så måste vi förstå att de finns på samma dimension som frågorna men på en högre frekvens. Svaren finns aldrig på samma nivå som frågorna, förståelse finns aldrig på samma nivå som oförståelse, kunskap finns aldrig på samma nivå som okunskap. För att nå den högre dimensionen av något så måste vi utforska och/eller utvecklas.

Vi söker olika svar längst våra livsvägar eftersom de ser olika ut, och vi har inte heller samma frågor, så därför finns det inte ett generellt svar som gäller för alla.

Vi kommer för det mesta inte upptäcka samma saker, få samma svar eller komma i kontakt med samma information. Hur vi tar oss an vår livsresa, utveckling och de stora frågorna inom oss kommer att spegla resultatet vi når och får.

Kram & Namaste Vivi

2 thoughts on “Via vårt högre medvetande så kan vi nå högre kunskap och information

  1. Mycket bra förkarat:Skall ta till mig och är nu precis i deta skede att utforska detta!

    Kram Heléne

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *