Kabbala – Den magiska vetenskapen om universum

Vad är kabbala?

Per definition så är kabbala en vetenskap om det omgivande universum som människan är en del av. Kabbala inkluderar inte bara den del av universum som upplevs genom våra fem sinnen. Den täcker även den del av universum som vi inte upplever. Detta är kabbalans viktigaste aspekt.

Tack vare kabbala-metoden, så kan vi börja att uppleva den fördolda yttre världen som styr vår inre värld. Dessa två världar kan liknas vid två koncentriska klot. Genom att lära känna hur den yttre världen styr över vår värld, kommer vi att bli förmögna att förstå de djupare, de sanna generella naturlagarna som agerar på oss.

Följaktligen, kabbala kan hjälpa en människa att förstå sig själv:

varför uppstod jag i kosmos?… på denna planet? Varför hände allting i historien så som det gjorde? Genom vilken formel utvecklas mänskligheten? Vad driver utvecklingen av den mänskliga varelsen, mänskligheten och naturen? Oavsett om det är dess geologiska perioder, sociala utformning, vår framtid, vår fria vilja eller till sist, något sätt att förändra vårt öde – så gör kabbala allting tydligt. Kabbala ger mycket intressanta och ibland oväntade svar på alla sådana frågor.

Kabbala – Vetenskapen om Universum

Kabbala är en vetenskap om universum som inkluderar dess begynnelse, dess utveckling och dess slut likaväl som dess generella struktur, rörelse och alla dess speciella detaljer.

Vetenskapen själv består av flera underavdelningar:

 • Hela universums skapelse, inkluderande vårt kosmos, solsystemet, mänskliga varelser och den orörliga,vegetativa, levande och den talande naturen;
 • Flödet, funktionaliteten och det slutliga målet med hela den evolutionära processen;’
 • Möjligheten för mänskligt ingripande i denna process (detta är dess antropologiska aspekt);
 • Sambandet mellan vårt nuvarande tillstånd och de tillstånd vi var i innan vi uppstod på denna jord som mänskliga varelser och som ett samhälle. Med andra ord, innan vi föddes av våra individuella föräldrar;
 • Formen i vilken vi existerar före vår födelse i denna värld; vilken avsikt som decennier av existens i denna form och upplevandet av omvärlden från insidan av den biologiska kroppen tjänar;
 • Vårt tillstånd efter det att vi lämnar denna värld;
 • Livscirklar – existerar de?… och deras inbördes förhållanden;
 • En möjlighet att knyta an till högre former medan vi lever vårt jordiska liv, till högre former av liv som är där före vi föds och efter vi dör;
 • Ursprunget till vetenskaper, konster, kulturer och allt som är relaterat till språk och mänskligt uppförande och rötterna för deras förverkligande, i oss.
 • Detta är alla delar av den Kabbalistiska Visdomen eftersom den härstammar från den Universella Lagen, den universella formeln som beskriver hela universum. Einstein hade en dröm. Han ville finna formeln som inkluderade universum i sin helhet med alla detaljer. Han insåg att en sann formel måste vara mycket enkel: ett samspel mellan flera parametrar i en form av enkelt, funktionellt beroende. Kabbala tar oss till denna formel som klargör allting. Detta är det minsta som Kabbalister gör anspråk på, och vi skall försöka att förvissa oss om det.

  Hämtat ur:
  http://www.kabbalah.info/se/vad-%C3%A4r-kabbala/vad-%C3%A4r-kabbala/vad-%C3%A4r-kabbala-2

4 thoughts on “Kabbala – Den magiska vetenskapen om universum

 1. Energitjuvar ja du på fb tar jag bort dom. I vardagen undviker jag dom på kalas ja man kan ju prata med nån annan men kommer dom på besök??? Då blir det svårt.

 2. En intressant värld!! Har fått möjligheten att “titta in där” Tack för att du delar ned dig❣ Med ljus och värme Lisbeth

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *