Oneness – Enhet, helhet, allt är ett, vårt gemensamma medvetande – Vad innebär det?

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.
Köp boken här: Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Oneness – Enhet, helhet, allt är ett, vårt gemensamma medvetande – Vad innebär det?

Oneness har ju blivit ett begrepp som många känner igen och det blir ännu tydligare i dessa tider när vi alla behöver påminnas om att det som en person drabbas av får konsekvenser för oss alla. Vi är ett.

Enhet och helhet är ingen märklig upplevelse att ha utan det är helt naturligt och en del av vilka vi är. Men eftersom vi har svårt att uppleva den känslan så ser vi det som något sällsynt vilket gör att vi hela tiden letar utanför oss själva för att uppleva det i stället för att söka det inom oss.

Enhets upplevelsen går bortanför vårt sinne, det är något som är större än oss själva samtidigt som det är en del av oss. Den ger en medveten kontakt och direktåtkomst till det som finns på alla universella skikt och nivåer. Man kommer i kontakt med sin sanna natur vilket är att det inte finns någon separation eftersom vi alla är ett och tillhör samma medvetande. I detta tillstånd så upplever man att viet är starkare än jaget och att egot endast tillhör vårt materiella liv på jorden. När vi går bortanför egot så förstår vi att alla våra tankar, känslor och ageranden påverkar allt inom och utanför oss.

Vårt sinne är uppdelat i olika tankar, idéer, föreställningar och tro samt att det hjälper oss att strukturera och förstå vårt liv. Det i sin tur gör att vi upplever en separation från att vara en helhet och vi tappar förmågan att se det hela ur ett högre perspektiv och i stället så ser vi det hela utifrån de olika sakfrågornas eller problemets nivå.

Vi har en tendens att värdera i bra eller dåligt eftersom vi vill förstå och vara rationella så vi kan undvika det vi är rädda för och kunna bjuda in det vi önskar. Detta skapar distans då det ger fokus på endast några få utvalda delar åt gången, det gör att vi inte ser de bakomliggande kedjereaktionerna eller ursprunget som är orsakens kärna vilket gör att vi missar den övergripande helheten. Begreppet att det existerar en inre och yttre värld och verklighet är i sig en uppdelning som är skapad av sinnet.

Vi lever efter polaritet principen vilket delar in allt i svart/vitt, gott/ont, lycka/olycka, positivt/negativt, mitt/allas, fult/vackert, inre/yttre, manligt/kvinnligt etc, genom dessa motsatsförhållanden så upplever vi ett onödigt lidandet eftersom vi trycker undan det oönskade och lyfter fram det önskade i stället för att se att allt är en del av vår existens. Vår upplevelse blir att vi är ofullständiga och att något saknas eftersom essensen av oss inte är i balans. Vi vill omfamna oss själva och andra men finner inte kärleken eller acceptansen att göra det. Vad vi behöver göra är att integrera med allt då det är motsatsen till separation. Man måste även praktisera självkärlek, medkänsla och acceptans. Vi är en del av universum och varandra även om vi upplever oss själva, våra tankar och känslor som separerade. Denna illusion begränsar oss och för att kunna uppleva att vi är ett med allt så måste vi utvidga vårt sinne och omfamna allt.

Kram & Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *