1 timmes meditation med Änglarna

Idag började jag morgonen med en timmes meditation, det gör susen för själen. Sista tiden har jag fått väldigt mycket kontakt och vägledning genom änglarna, och i morse var inget undantag. Det går inte med ord beskriva vilken underbar känsla av ren magi det ger. Jag önskade att fler förstod att vi står i direkt förbindelse med en högre energi. Att hela universum bygger på principen av ying & yang, givande & tagande, handling & konsekvens och födelse & död.

Änglarna berättade att de är en energi som sammanlänkar allt och skapar en helhet. De har översikt över universum samtidigt som de är universum, det finns ingen energimässig separation mellan universum, änglarna och oss. Vi är ett.

Änglarna berättar att de får jobba ganska hårt med oss människor som värderar allt i olika resurser, det skapar obalans för oss. Vi betraktar de viktigaste resurserna som materia och därför manifesterar vi ofta brister i vår energi. Om vi släppte allt egotänk så skulle det inte finnas några brister. Då skulle inte materia härska på jorden.

När vi riktar oss ut till universum så riktar vi oss samtidigt till änglarna. Genom att kontakta olika änglar så aktiverar vi olika nivåer av universum. Änglarna säger att det är dax för oss människor att öppna upp för den översta nivån som är Gudsaspekten av universum.

Universums kärna är den livgivande källan, den rena Gudsaspekten av universum. Denna källa är som en eld som transformerar allt, från den utgår flammor av energi, denna energi finns överallt och den transformerar all energi, död blir nytt liv. Vi dör inte utan vi transformeras från en energi till en annan. Allt i universum kommer ur samma ursprung.

Hela universum består av olika energier som sänder från olika frekvenser. När man släpper på sin jordliga energi så kan man lära sig att kommunicerar på andra frekvenser för att komma i kontakt med andra energier och dimensioner. En dimension är ett lager i universum. Varje lager är som en våning i ett hus och mellan dessa våningar kan man vandra energimässigt.

Jag fick även en hel del personlig information, och till några vänner som jag ödmjukt tackar för.

Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *