Genom ditt sjätte sinne så kan du nå högre förståelse, insikt, kunskap och till högre dimensioner

Det sjätte sinnet har samma essens som det vita ljuset och endast när vi blir ett med den vibrationen så kan vi förflytta oss till de högre sfärerna. Vi vinner alltså en högre förståelse, insikt och kunskap ju mer vi kommer i kontakt med det vita ljusets syfte. Och för för att nå dit så måste vi bli mer lika det vita ljuset.

Nyckeln till att skapa ett sjätte sinne är att man måste frambringa samma mening, kvalitet, syfte och intention själsligt på vår jord som existerar i den högre andliga världen, då först kan vi röra oss fritt mellan dem. När två världar förenas på samma villkor så upphör barriären dem i mellan att existera. Detta sker endast på en själslig nivå och det beror på att vi fysiskt är stationerade på jorden för att leva här.

Vi behöver alltså bli mer lik den energin som vi vill förena oss med genom att inom oss skapa en liknande. Man går från Jagets kvalitet som är ”viljan att ta emot” till de högre världarnas som är ”viljan att ge”. Vi skapar detta genom att arbeta oss bort från begäret att ha för egen del, mot att ge utan egen vinning. Transformeringen sker när vi alltmer övergår från att vara mottagare till att bli givare. Det måste dock komma från den rena osjälviska och ovillkorliga kärleken.

Exempel

För att ge ett mer förståeligt exempel så föreställ dig att vi i vår värld befinner oss inne i en box och de högre världarna finns utanför. De givande dimensionerna och energigestalterna som omger boxen är gula och vi den mottagande boxen är blåa. Det finns ingen egentlig direktkontakt mellan dessa två då de har helt olika strukturer och där ett filter skiljer dem åt.

Om man nu vill bli mer lik den världen som verkar utanför boxen så måste man använda sig av lagen om attraktion och agera efter att lika dras till lika och på så sätt arbeta med att transformera sin blåa färg till att bli mer gul. För att detta ska kunna ske så måste man rent praktiskt börja tänka, känna och agera mer överensstämmande med principen som existerar på den nivån. Det som då händer är att man till slut övergår i grönt som i sin tur ger access till båda världarna. Så länge man fortsätter i den andan så kommer man att vara en grön själ som har tillgång till båda världarna.

Det är samtidigt viktigt att se till att man fortfarande står stadigt i den blåa verkligheten och inte förlorar sitt fotfäste då man har valt att leva jordad i detta liv och så ska det förbli under hela inkarnationen. Eftersom vi bara kan bli blåa med en touch av gult så kan vi endast ”hälsa på” i den andra färgdimensionen och inte vara där konstant då det inte är vår egentliga hemvist i detta livet. Vilken grad av grönt man når beror sen på det egna arbetet, ju mer vi jobbar med vår andliga utveckling ju starkare blir den. Helt gula blir vi först när vi är klara med detta livet och återgår till att helt befinna oss i vårt själsmedvetande.

Anledningen till att vi väljer att arbeta med vår transformering här är att vi tar med oss våra lärdomar till vår nästa existens. Det första steget mot omvandling handlar om att göra ett aktivt val och sen agera i den riktningen.

Utdrag ur min bok ”Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet”.

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

5 thoughts on “Genom ditt sjätte sinne så kan du nå högre förståelse, insikt, kunskap och till högre dimensioner

  1. Mycket intressant… jag upplever ofta ett mycket starkt vitt sken i mitt hivud, då jag ska sova…jag blir enotmt lugn och sover så gott hela den natten.
    Men vet även att jag har en hel del att jobba vidare med i mitt tänkande, för att komma framåt dit jag vill nå.
    ?❤️?
    Tack!

  2. När jag läser det här igen, så blir jag alldeles upprymd! Tycker det är så intressant och jag bara älskar och har så långt jag kan minnas, älskat den andliga, stringenta logiken och saknat/ saknar den i så många sammanhang… Det här resonemanget, de här tankarna är så riktiga, så klara och fulla av kärlek, tack för det här Vivi! Färgerna är så fascinerande, grönt är min färg, jag skulle kunna dricka den eller äta med sked… och den har följt mig på flera sätt genom livet.Stor kram till dig!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *