Har vi alla ett öde och vad är ödespunkter?

Utrag ur min bok ”Vägen till upplysning och det flerdimensionell medvetandet”

Boken finns att köpa här!

Ödet och ödespunkter

Har vi alla ett öde och är livet förutbestämt? undrar många. Här berättar jag vad jag har fått veta av mina guider.

Det finns vissa händelser vi inte kommer ifrån i livet, de är vad som kallas ödespunkter och de är förutbestämda. Om man är känslig eller andligt öppen så kan man känna när man når en sådan punkt i livet. Man kan då uppleva att man möter någon som man träffat förut, eller att det finns onaturligt starka eller översinnliga band till personen, man har då mött en person från sin själsgrupp. Det kan också uppstå en déjà vu-känsla på en plats, eller så sker något som får livet att ändra riktning. Vad som än sker så är det något som är viktigt för utvecklingen och varför vi är här.

Jag har fått förklarat för mig att vi har dessa ödespunkter utplacerade längs vår tidslinje och att vi aldrig kan komma ifrån dem för de har med vår valda livsväg på jorden att göra. Hur vägen sen ser ut däremellan är dock upp till oss, där har vi vår fria vilja att fatta individuella beslut och val. Vi kan alltså välja att agera på ett positivt eller negativt sätt, vi kan även välja att arbeta med att höja vår frekvens eller sänka den, vi kan också påskynda eller sakta ner utvecklingen. Det finns hur många möjliga vägar som helst att vandra och valet är vårt. Man kommer alltid dit man ska men inte alltid med det resultat man kanske önskade när man stakade ut livsvägen.

Varje ödespunkt har sen olika dimensioner som var och en har sin version av samma syfte och vi attraherar den nivån som stämmer överens med vår vibration och därifrån går vi sen vidare mot nästa. Så man kan säga att det inte är livspunkterna i sig som är det viktiga utan de berättar bara om det ofrånkomliga som kommer att ske, det är vägen dit.

En ödespunkt är en plats där vi möter konsekvensen av alla våra tankar, känslor och handlingar fram till det ögonblicket man når fram.

10 thoughts on “Har vi alla ett öde och vad är ödespunkter?

  1. Hej! Intressant. Men jag är lite förvirrad (trög). Du skriver att man möter konsekvenserna i sina ödespunkter. Men är inte ödespunkterna där Oavsett alla handlingar, tankar osv? Förstår du vad jag menar. Mvh Malin

    1. Ja de är det men ett öde är inte helt fast, vi har utrymme för att göra vår position bättre eller sämre. Man kan inte ändra på vad som kommer att hända, däremot så kan man påverka med sin egen inställning hur konsekvensen blir och hur man går vidare därifrån.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *