Nyckeln till magi och det magiska pentagrammets betydelse

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Nyckeln till magi och det magiska pentagrammets betydelse

Om det är något jag verkligen älskar så är det magi och det magiska pentagrammet. Det finns otroligt många olika sätt att arbeta med det på, och vad vore en häftig häxritual ritual utan pentagram?

Pentagrammet har över tid används i många olika syften, religioner och magiska system. Inte minst har djävuldsdyrkarna använt det genom att tolka, fokusera och renodla endast den negativa kraften.

Balans & Harmoni

Allt har sin motpol och i perfekt balans och harmoni så samarbetar (yin) den svarta, mörka, kvinnliga, givande, passiva kraften och (yang) den det vita, ljusa, manliga, egoistiska, aktiva kraften. Tillsammans så skapar de rörelse framåt så därför behövs de båda. Om man bara väljer att fokusera på endast den ena kraften så blir det en obalanserad energi.

Pentagrammet & Hexagrammet

Pentagrammet – Den femuddiga stjärnan sägs representera mikrokosmos, ande och materia men som en manifestation på jorden.

Hexagrammet – Den sexuddiga stjärnan sägs gestalta makrokosmos och den universella anden och materian.

Hexagram
Pentagram

Ceremoniell magi

Pentagrammet ses inom den ceremoniella magin som ett av de mest potenta magiska verktygen då det är en symbol som av många anses samla alla magiska nycklars och symbolers kraft, kunskap och visdom inom sig. Den innehåller allt samtidigt som den inte innehållet någonting alls.

Hur går det ihop kan man undra? Det är där magin kommer in! Det är vår vilja och intention som är skaparen och ju mer vi programmera ett föremål ju mer härbärgerar det och ju kraftfullare blir det. Vad den programmeras med beror på vår avsikt så därför måste man vara försiktig och noga med sina ritualer så man inte genom slarv eller obetänksamhet programmerar den med fel energi som skapar ett oönskat resultat. Det är av yttersta vikt att man vet vad man håller på med för minsta lilla obetänksamheten kan få en ödesdiger konsekvens.

Kraften i pentagrammet

Få magiska symboler har under så lång tid programmerats med så mycket och liknande betydelse som just pentagrammet. Det är därför det har blivit så kraftfullt. Det är även därför det också har fått en stor betydelse hur man använder det, med spetsen uppåt eller nedåt. Eftersom de allra flesta i dag relaterar till det upp och nervända som att man samarbetar med demoniska krafter så krävs det en absolut nollställning känslo- och tankemässigt för att kunna använda det på ett annat sätt. Få har förmågan att helt förbise den betydelsen vilken gör att man har en bakomliggande känsla och tanke som kan påverka resultatet. Därför avråder jag människor idag från att använda sig av det upp och nervända pentagrammet på något sätt även om det i begynnelsen inte var en demonisk symbol.

Ett pentagram vars spets pekar nedåt visar i sin renhet endast på att man arbetar med Moder Jord, och ett pentagram med spetsen uppåt visar på en kontakt med Gud fader/det högsta medvetandet. Vill man arbeta med Moder jord så är det bästa idag att använda det “rättvända” pentagrammet då det är vår avsikt som styr.

Pentagrammet förstärker

Pentagrammet är ett slags kärl som härbärgerar en massa avsikter, önskningar, tankar, känslor, viljor och betydelser, så vi måste ha både kunskap och rätt intention när vi jobbar med det. Pentagrammet är i sig inte skaparen av något vi gör utan den förstärker bara vårt syfte eller önskan som vibrerar på samma nivå.

Det finns oerhört många vägar att gå med sin kraft med den är verkningslös om man inte vet hur man ska hantera, programmera eller rikta den. Det är som med att vapen som man inte vet hur man ska ladda, använda eller avfyra. Om man inte har skaffat sig kunskapen och övat upp sin förmåga att träffa måltavlan så kommer den inte att nå fram utan i stället irra på avigvägar och inte veta sin uppgift innan den slutligen efter några märkliga turer som ger helt fel resultat upplöses.

Så att leka med magi eller tro att det är lätt att använda den är ofta ett misstag som man kommer att få lära sig av, ibland riktigt jobbiga läxor. Först när man funnit ut hur man ska använda kraften så är den just MAGISK!

Det finns mycket mer att säga om både magi och pentagrammet så stay tune.

Kram & Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *