Så här fungera våra fem sinnen i kontakten med de högre sfärerna, och varför vi behöver utveckla ett sjätte sinne.

Köp boken här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se 

Så här fungera våra fem sinnen i kontakten med de högre sfärerna, och varför vi behöver utveckla ett sjätte sinne.

ur min bok “Vägen mot upplysning och det tredimensionella medvetandet”.

– I boken berättar jag även hur man kan utveckla ett sjätte sinne.

Vi människor har fem sinnen, syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Det är de sinnen vi använder oss av i vår fysiska värld. Men vill man komma i kontakt med den andliga världen utanför vår, det högre medvetandet och vårt högre syfte eller utveckla sin medialitet så behöver man utveckla även ett sjätte sinne.

För oss människor så filtreras allt genom vårt ego, det är utifrån det vi känner, tänker, värderar, upplever och uppfattar världen. För att kunna lämna det så måste vi utveckla ett motsatt sinne som inte är riktat inåt i jaget utan det ska i stället länka till den givande aspekten utanför. Vi kan likna oss människor vid ett rum med fem dörrar, och vid varje dörr så finner vi ett av våra fem sinnen, de filtrerar all information som kommer till oss efter sin specifika uppgift, antingen det gäller är att se, höra, smaka, känna eller lukta. Det som finns utanför är den andliga världen och innanför existerar den fysiska där vi lever. Vi kan inte nå ut till det andra planet helt och fullt då vårt inre rum är ett slutet system som har en helt annan programmering och frekvens än den yttre verkligheten. Detta skapar en mur mellan världarna. Vi är programmerade med ”viljan att ta emot” och den andliga världen med ”viljan att ge”, de är inte förenliga med varandra då de stöter bort varandra på grund av att de är två skilda vibrationer där den ena drivs av yin och den andra av yang. Båda energierna behövs och kommer alltid att existera. Dock är det upp till oss vilken energi vi vill vara så lik som möjligt och arbeta genom.

När den andliga världen vill nå fram till oss så filtreras den genom våra fem sinnen som är hörseln, känseln, lukten, smaken och synen. Men då det inte är ett vidöppet system så kan vi inte helt och fullt ut ta till oss informationen som kommer i den ursprungliga formen utan vi förnimmer, anar och får till oss glimtar då den förminskas och transformeras för att passa in i vårt fyrkantiga system. Filtreringen sker på ett sådant sätt så att vi kan tolka och begripa enligt våra principer, och vi relaterar informationen till sådant som vi kan känna igen och förstå.

De fem sinnena fungerar enklast i den världen som de är anpassade för, och det är vår sfär, utanför den är det en annan perception som gäller. För att kunna uppfatta mer och högre upplysning så tvingas vi utveckla ett sjätte sinne som inte är hindrat av vår begränsade uppfattning och som inte har samma barriär mellan dimensionerna.

2 thoughts on “Så här fungera våra fem sinnen i kontakten med de högre sfärerna, och varför vi behöver utveckla ett sjätte sinne.

  1. Jag har precis läst ut din bok och konstaterar att jag har mycket att lära.
    Jag hade svårt att förstå alla dimensionerna så det får bli att jag läser boken flera gånger.
    Boken ”Den nionde insikten” tar ju också upp de olika dimensionerna.
    Tack för en intressant bok❤️?

  2. Hej, jag har läst din bok men måste läsa om den eftersom jag inte kan ta in allt på en gång. Vill fråga om den 12:e dimensionen, skaparen. Vad jag tyckt mig läsa tidigare så tror du inte på Gud enligt den bibliska versionen? När du skriver “skaparen”vad menar du då?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *