Andlig Utveckling & uppvaknande – Vad innebär det?

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Andlig Utveckling & uppvaknande – Vad innebär det?

Att ha ett andligt Uppvaknande och att utvecklas är inte något som plötsligt sker utan det är en pågående process som kräver vårt engagemang. Nivån där vi befinner oss på är inte permanent utan det krävs ett kontinuerligt arbete utifrån där man är både för att höja sig ytterligare och för att vara kvar där man är.

Eftersom allt är i ständig förnyelse så innebär stagnation inte att man har stannat på en nivå, utan att man tappar mark, ens kunskap minskar i relation till det som växer. Vi måste expandera i samma takt som expansionen sker. Så det krävs en ständig utveckling för att höja nivån eftersom kunskapen hela tiden tar nya former, skepnader och vägar. Så om vi inte följer den så kommer vi inte heller att se eller förstå den.

Det hela handlar om att ansluta till vår själ. Att ansluta vår fysiska kropps lärdomar till vår själs lärdomar skapar en högre insikt och medvetenhet. För att förstå själen så måste vi förstå det fysiska livets essens, annars vore vi inte här.

Så vägen till själen går via den personliga utvecklingen. Ju mer vi arbetar med förlåtelseprocesser både till oss själva och andra samt självrannsakan för att nå insikt om vår, andras och universums delaktighet i det som sker, ju större tillgång får vi till vår själs visdom eftersom den alltid står i relation till den kunskapen vi når som fysiska varelser på jorden.

Lärdom 1 – Det finns ingen separation och kärleken är allt

Den stora lärdomen som vi behöver göra på jorden är att integrera med den ovillkorliga kärleken och inse att det inte finns någon separation mellan oss och dem, samt mellan oss och alltet.

Många tar till sig denna lärdom mentalt och tror därför att dom har uppnått ovillkorlig kärlek. Men det är inte ett mentalt tillstånd, utan ett känslotillstånd helt utan barriärer som går rakt in i själen. Det svåra är att uppnå detta tillstånd trots att det väcker smärta och rädsla.

Lärdom 2 – Rädslan

Även rädslan är en stor lärdom på jorden då vi inte upplever att vi sitter ihop med alltet och därför är omhändertagna. Vår känsla av separation gör att vi inte ser det högre perspektivet i det som sker och att våra upplevelser här bara är en del av vår tid, inte all vår tid.

Att uppleva att vår tid är begränsad till jordlivet ger oss ett skevt perspektiv på händelsernas betydelse och vi upplever livet som antingen rättvist eller orättvist samt gott eller ont.

Om vi i stället frångår det perspektivet så accepterar vi att allt är precis som det ska vara vilket är oerhört provocerande för oss människor eftersom vi då måste ge upp en massa känslor, tankar och åsikter som av olika anledningar gynnar oss, och som vi använder för att försöka undvika våra rädslor. Så nyckeln till våra rädslor är acceptans, vi behöver acceptera sakernas natur.

Den som tror att den är utan rädsla förstår inte konceptet utan värderar i gott och ont vilket är ett ytterligare sätt att gömma sig bakom sin rädsla och vidhålla att man inte är rädd.

Det handlar nämligen om att förstå och acceptera sin rädsla för att på så sätt kunna utvecklas och använda den. Det handlar om att överkomma och transformera den. Att se dess sanna kraft. Det är vi som värderar den som negativ, om vi ist väljer att se den som en positiv kraft så förändras allt. Då släpper vår förlamning och inställning.

Att tycka rädsla är fel eller fult är att vara icke förlåtande och dömande mot både sig själv och andra. När vi kan omfamna rädslan och se oss som ofullkomliga varelser som är här för att växa så förstår vi rädslans natur och kan älska den. För ingen tvingar oss till lärdomar som rädslan, det är den som driver oss framåt eller bakåt. Vi måste utforska dess område för att se om vi använder den som en positiv eller destruktiv drivkraft.

Ser du att den tillför negativa saker i ditt liv eller att du undviker sådant som du önskar göra så är arbetet du behöver göra att överkomma den. Verktygen är som jag skrev tidigare kärlek och självrannsakan. När dessa två samverkar så skapar kärleken till oss själva och vår väg en transformation och vi kan agera i rätt riktning trots rädslan. Då blir den en superkraft.

Att förtränga och förneka rädslan gör att den i stället agerar i vårt undermedvetna, den förminskas inte där, däremot så förminskar den dig. Detta märker man genom att man får oönskade resultat trots att man tror att man gör allt rätt.

Nyckeln

Nyckeln till vår själs uppvaknande och utveckling är hjärtas väg och läkning som går via kärleken och rädslan.

Kram & Namaste Vivi

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *