Betydelsen av vår kropp & själ samt manifestation & kontemplation

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Betydelsen av vår kropp & själ samt manifestation & kontemplation

Vi består av både en kropp och själ och därför är det viktig att vår livsväg innehåller både fysiska och andliga gärningar. Så vår inriktning bör vara både manifestation och kontemplation.

Kontemplation handlar om att genom att gå inåt så når man uppåt och kommer därigenom i kontakt med högre kunskap och upplysning. Det är inte utanför oss själva som vi finner svaren utan det är där frågorna skapas. Så därför bör man sträva efter en balans mellan den inre och yttre världen eftersom vi i den ena finner frågorna och i den andra svaren.

Att vara i kontemplation innebär att man via sinnet strävar mot det högre medvetandet/gud/källan genom att vara försjunken i djup begrundan och betraktan.

I kontemplationen leds man mot högre kunskaper och insikter genom att man riktar sin uppmärksamhet mot tomrummet mellan frågan och svaret eftersom det är där dom möter varandra. Där samexistera både början, slutet och den nya början vilket leder till ett upptäckande och avslöjande. Det är där paradigmskiftet sker som gör att vi kan komma i kontakt med sådant som vi tidigare såg som omöjligt. Vårt sinne utvidgas och vi får ett nytt perspektiv.

I denna inkarnationen lever vi i två verkligheter eftersom vi valt att vara en andlig själ i en fysisk kropp. Dessa två upplevelser är därför våra största teman i detta liv. För att kunna leva ett andligt liv på jorden så behöver vi även leva ett aktivt liv som fysiska varelser. Vårt liv på jorden är det som hjälper själen med sin växt. Utan det så kan vi inte utvecklas eftersom vi inte förstår frågorna och svaren som de ser ut här.

Om vi tittar på våra liv så förstår vi att det är genom dem som vi utvecklas och själen finner sin väg till växt.

Kram & Namaste Vivi.

2 thoughts on “Betydelsen av vår kropp & själ samt manifestation & kontemplation

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *