Uppnå andlig frid – Varför är det viktigt för vår mediala utveckling?

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Uppnå andlig frid – Varför är det viktigt för vår mediala utveckling?

Frid är den högsta andliga känslan vi kan uppleva efter den rena kärleken. Den höjer sig över lycka, glädje och extas eftersom den upprätthåller vår inre balans. Den tar oss inte in på sidospår som gör oss förblindade eller tvingar oss att konstant sträva efter mer eller något bättre. Den gör oss inte heller rädda för att förlora det vi har. Inte heller faller vi ner i dalar efter att vi upplevt toppar.

När vi uppnår inre frid så ser vi vägen klarare och intuitivt så förstår vi hur vi ska ta oss framåt.

Frid ger oss känslan av att vara på rätt plats i rätt ögonblick för det som vi är ämnade för. Med friden kommer tilliten som leder oss mot en djupare förståelse och insikt.

Den hjälper oss även med vår utveckling oavsett om det rör den andliga, mediala eller personliga eftersom vi får lättare att utan rädslor närma oss både vår och universums sanning och källa.

För att kunna vara i en bestående andlig frid så är det nödvändigt att sträva efter att inte döma sig själv eller andra. I detta så är det nödvändigt att vara uppmärksam på sig själv gällande sina tankar och känslor.

Först när man uppnår inre frid kan man nå det tillståndet där man kan ta emot högre andliga upplevelser och gudomliga uppenbarelser.

För att kunna slå vakt om sin inre frid så behöver man ofta gå in i rannsakan och fråga sig, vem är jag och vem vill jag vara? Samt hur kan jag höja min medvetenhet om universums, själens och människans natur?

Det är även viktigt att se till att våra fysiska sinnen tjänar vårt inre då vi genom dem leder den yttre världen in i oss. Så som din yttre värld ser ut, så ser även din inre värld ut. Oavsett om den är sann eller inte.

Om vår inre och yttre värld inte kan integrera med varandra på ett balanserat sätt så hamnar vi i konflikt och får svårt att reda ut vilka vi är och varför vi är här. Vi hamnar då oftare i ilska, oförståelse och en känsla av att livet är uppdelat i rättvisa och orättvisa vilket leder oss bort från vår inre frid.

Vi kan inte låta yttre faktorer störa vårt inre arbete, istället så ska vi låta vårt inre arbete påverka den yttre världen.

Kram & Namaste Vivi

2 thoughts on “Uppnå andlig frid – Varför är det viktigt för vår mediala utveckling?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *