Gamla och nya själar. Hur funkar det?

Gamla och nya själar

Våra själar kommer ur universums högre medvetande och precis som allt annat i universum så transformeras vi från en livsform till en annan. Vilken skepnad vi går in i avgörs av hur vi avslutade vår tidigare existens, i ett skeende så finns det alltid en logisk följd då allt är förprogrammerat för ett visst förlopp. Det finns ingen egentlig början eller slut utan processen är evig.

Alla föds inte samtidigt även om förutsättningen för en födelse till att bli en själ finns där från början. Energi har olika accelerationshastighet vilket gör att evolutionen sker i olika takt. Därför ser utvecklingsnivåerna inte likadana ut och vi uppfattar människor som gamla eller nya själar beroende på var i skeendet de befinner sig. Tid i universum ser annorlunda ut mot hur vi mäter den.

Alla själar har olika vibrationer som befinner sig på sin specifika frekvenser i universum där de existerar i olika former av existenser och erfarenheter.

En energi måste inte vara manifesterad för att existera utan den kan även vara en tanke, känsla eller intention att bli något. De som ännu inte omvandlats till själar har ändå ett syfte att bli det, de har bara inte tagit den skepnaden ännu men förutsättningen finns redan där. Allt som en dag kommer att manifesteras har samma ursprung som det som redan tagit formen.

Utdrag ur min bok ”Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet”.

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

One thought on “Gamla och nya själar. Hur funkar det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *